Free Essay

11.September

In: Other Topics

Submitted By beyza
Words 2852
Pages 12
Emne: 11.september 2001
Navn: Beyza Karatas
Fag: Historie
Opgavetype: Dansk-historie opgave
Vejleder: Rene Jacobsen
Afleveringsdato: 13.06.14
Skole: Københavns private gymnasium 1.b

Indholdsfortegnelse:
Indledning…………………………………………………………………………………………s.3
Metode:……………………………………………………………………………………………s.3
Fatwa 1998:……………………………………………………………………………………….s.4
Address to a Joint Session of Congress following 9/11 attacks:………………………………….s.5
Verdensbilledet efter angrebet:……………………………………………………………………s.8
Konklusion:………………………………………………………………………………………..s.9
Litteraturliste:……………………………………………………………………………………...s.11

Indledning
Det var en helt almindelig morgen, men i formiddagen skete det som ændrede verdensbilledet, at to amerikanske fly fløj ind i World Trade Centers nord- og sydtårn af 19 arabiske terrorister som havde tilknytning til Al-Qaeda. Der dødede da 2400 uskyldige mennesker. Det var den blodigste og største terrorangreb i verdenshistorie. Det var den begivenhed som ændrede verdensbilledet og verdensbefolknings syn.
I denne opgave jeg vil først fokusere på at redegøre forholdet mellem Vesten og Mellemøsten, derefter vil jeg gerne bruge den retoriske analysemodel til at analysere taler både Osama bin Laden og Georg W. Bush. Efter 11.september har verdensbillede ændret sig og mediernes iscenesættelse af angrebet har også ændret verdensbefolknings syn, jeg vil også gerne komme ind på om USA har ændret deres holdning til Mellemøsten efter 11.september men det kommer jeg ind på, når jeg redegøre for hvordan verdensbilledet er ændret.
Jeg har valgt emnet 11.september 2001, da det er et meget interessant emne fordi der er mange holdninger om situationen og selv i dag er vi i tvivl om hvilke af delene er rigtigt. Da har været mange konflikter mellem USA og Mellemøsten og det har påvirket hele verden. Derfor er det et godt emne at analysere så man kan se forskellen mellem Vesten og Mellemøsten.

Metode
Jeg har valgt at fortage en retorisk analyse af mine primære kilder som er Osama bin ladens Fatwa i 1998 og Address to a Joint Session of Congress following 9/11 attacks som er Georg W. Bushs tale han holdte den 20. september 2001. Min sekundære kilder er 11.september, 102 minutter og ti år efter 11.september 2001, hvilke jeg har brugt til at samle informationer og baggrundsviden.

Hvad er baggrunden for terrorangrebet der fandt sted d. 9/11? Osama Bin Ladens Fatwa 1998
For at undersøge baggrunden for terrorangrebet der fandt sted, vil jeg tage udgangspunkt i Osama bin Ladens Fatwa, han gav i 1998. Osama bin Laden kommer ind på både religiøse og politiske motiver, han opfodre muslimer til hellig krig. We -- with Allah's help -- call on every Muslim who believes in Allah and wishes to be rewarded to comply with Allah's order to kill the Americans and plunder their money wherever and whenever they find it. Her siger han at det er en muslims pligt at deltage i hellig krig. Han nævner Guds navn i sin tale så det kan få en betydning for muslimer, han gøre det så de føler at det ikke er noget forkert men det er noget de gøre for Guds skyld, han bruge argumenter som Guds vilje, hvor han appeller til lytternes fornuft og logik. Han starter sin Fatwa med at fortælle om Gud, Koranen og profeten, han fortæller hvad det betyder for muslimer og hvad de siger om krigen. ``Praise be to Allah, who revealed the Book, controls the clouds, defeats factionalism, and says in His Book: "But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war)"; and peace be upon our Prophet, Muhammad Bin-'Abdallah, who said: I have been sent with the sword between my hands to ensure that no one but Allah is worshipped, Allah who put my livelihood under the shadow of my spear and who inflicts humiliation and scorn on those who disobey my orders.´´ Han siger også i sin tale at Gud har sagt at dem som ikke er med til krigen bliver straffet og der kommer andre ind i stedet dem og at Gud spørg om de heller vælger verden i stedet for ham selv?. ``Almighty Allah also says: "O ye who believe, what is the matter with you, that when ye are asked to go forth in the cause of Allah, ye cling so heavily to the earth! Do ye prefer the life of this world to the hereafter? But little is the comfort of this life, as compared with the hereafter. Unless ye go forth, He will punish you with a grievous penalty, and put others in your place; but Him ye would not harm in the least. For Allah hath power over all things."

De tre områder, forurettelse, der er omtalt i Osama bin Ladens tale er erklæring - Arabien, Irak og Jerusalem - vil være velkendt for iagttagere af det mellemøstlige afsnit. For muslimer, som i Vesten nogle gange er en tendens til at glemme, men dem fortrolige med islamisk historie og litteratur ved, det hellige land. For muslimer, ingen stykke jord når de er tilføjet til realm af islam nogensinde kan blive endeligt afkald på, men ingen sammenligner i betydning med Arabien og Irak… Third, if the Americans' aims behind these wars are religious and economic, the aim is also to serve the Jews' petty state and divert attention from its occupation of Jerusalem and murder of Muslims there. The best proof of this is their eagerness to destroy Iraq, the strongest neighboring Arab state, and their endeavor to fragment all the states of the region such as Iraq, Saudi Arabia, Egypt, and Sudan into paper statelets and through their disunion and weakness to guarantee Israel's survival and the continuation of the brutal crusade occupation of the Peninsula.

Osama bin ladens mål var at fordrive ikke-muslimer (især amerikaner) fra de muslimske lande og det gjorde han i sin Fatwa ved at sige at det er Guds ordner. Bin laden ville gerne have at alle amerikaner døde og var væk fra de muslimske lande. The ruling to kill the Americans and their allies -- civilians and military -- is an individual duty for every Muslim who can do it in any country in which it is possible to do it, in order to liberate the al-Aqsa Mosque and the holy mosque [Mecca] from their grip, and in order for their armies to move out of all the lands of Islam, defeated and unable to threaten any Muslim. This is in accordance with the words of Almighty Allah, "and fight the pagans all together as they fight you all together," and "fight them until there is no more tumult or oppression, and there prevail justice and faith in Allah." Hvilke holdninger kommer til syne i Bushs tale ”Address to a Joint Session of Congress following 9/11 attacks”
20. september 2001 holdte Georg W. Bush en tale til nation, vedrørende de foregående terrorangreb 11.september 2001. Det er meget tydeligt i talen at den er til nationen, og til steder i verden som er imod terrorismen. Han siger i sin tale at det er vigtigere end nogensinde at samle nationen samt hjælpe hinanden i krisetiden.
Denne tale er meget vigtig i Bushs karriere, fordi han ved at han er nød til at stå frem som en leder. For at fange og inddrage lytterne bruger Bush en del retoriske virkemidler såsom ``we´´, ``us´´ og ``our´´ for at tydeliggøre at USA er fælles om det som er sket.

``Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom.´´ Han gør det også tydeligt at der os og der er dem. Der er de gode som er amerikanerne og der er de onde såsom terroristerne. Man kan på ingen måde sammenligne de to, det viser også at Bush tager stærkt afstand til terroristerne. Han fortæller også om hvordan Taliban regimet fungerer og derefter kritisere han det uden at han siger noget kritik direkte. Når han taler om regimet virker han lidt ironisk og lidt jokende. ”A man can be jailed in Afghanistan if his beard is not long enough.”
Han siger også i sin tale at de er misundelige på deres velfungerende demokratiske land. Han siger at de er en stærk nation med en stærk befolkning. Så Al-Qaeda har skabt uro ved at vælge USA som mål. Bush siger også at det er misundelsen som der har skabt had mod USA. ``They hate what they see right here in this chamber -- a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms -- our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other.´´ Han mener at det er USA som forbillede der er den perfekte billede for andre lande og det er derfor der er lagt had og derfor er USA udsat for terror.
Bush kommer til udtryk flere gange i sin tale at amerikanske folk er uforstående overfor sådan et voldsomt angreb. Americans are asking, why do they hate us?
Bush spiller enormt meget på folkets følelser, hvor han hele talen nævner tapre mænd der kæmpede på flyvene, pårørende eller folk der har haft en stor indflydelse og hjulpet meget til ved selve angrebene. Han personliggør situationen og derfor bliver det hele ekstra følsomt. Han får folk til at føle medlidenhed ved at bruge en af de mistede under angrebet. ”Passengers like an exceptional man named Todd Beamer.” Men samtidig får han også folk til at blive glade overfor at nogen gjorde noget og sådan får han følelserne frem i folk. ”We will not forget South Korean children gathering to pray outside our embassy in Seoul”. Folks følelser bliver helt sikkert påvirket af børn, så han nævner også de koreanske børn som bad foran den amerikanske ambassade i Seoul. Bush har været smart, ved at tage de koreanske børn med i talen, selvom det ikke var noget stort var det alligevel et godt træk af Bush for intet får følelserne frem i folk som børn.

Bush anvender også meget patos i sin tale, så han kan spille på folks følelser. Det er også meget nemmere at påvirke sårbare folk, og fordi hele befolkningen er så sårbare er det nemmere at påvirke dem. Han bruger bandwagon effekten til at påvirke befolkningen. Det er en simpel men effektiv effekt. Det går ud på at hvis alle gør det, så gør jeg det også. Det lidt ligesom domino effekt, hvis den ene hjælper med oprydning gør alle de andre også. Bush siger også i sin at man har mulighed for at hjælpe. ``Those who want to give can go to a central source of information, libertyunites.org, to find the names of groups providing direct help in New York, Pennsylvania, and Virginia.´´ Når det er Bush som siger det giver det et indtryk af at de også skal hjælpe til. Han spiller meget på deres følelser ved at sige at det synd for deres nation og de er nød til at gør noget ved det.
Han nævner flere gange i talen at andre lande står ved USA's side i kampen mod terrorismen og der bruger han bangwagon effekten igen. Han får folk til at tage stilling og vælge side ved at sige ”Either you are with us, or you are with the terrorist.” Mange vælger selvfølgelig at være sammen med USA, de gider ikke være det land som støtter terrorisme.
Bush siger også at det ikke er USA som der har valgt at gå i krig men tværtimod Al-Qaeda der har tvunget dem til det. Han får USA og befolkningen til at fremstå som uskyldige ofre, som er tvunget til at svare igen ved at bekrige Afghanistan. Når Bush bruge dette argument kan han samtidig godt virke troværdig fordi nationen er blevet svækket også er de nemmere at påvirke dem til at gå i krig mod Afghanistan.

Hvordan ændrede verdensbilledet sig efter angrebet? Og hvordan har mediernes iscenesættelse af angrebet ændret verdensbefolkningens syn på 9/11?
Verdensbilledet ændrede sig på afgørende vis. Enhver som havde beskæftiget sig med internationale relationer. Terrorangrebet mod tvillingtårnet fik den største betydning som enkeltstående begivenhed. Terror har aldrig ramt verden på den måde. Terrorangrebet der skete 11.september 2001, har ændret verdensbilledet, verden blev opdelt imellem amerikanerne og terroristerne. Angrebet som var en øjenåbner der afklarede begrebet terror og satte tingene i et helt nyt perspektiv. Nye lovgivninger var de første konsekvenser, men der er også konsekvenser for terrorangrebet i dag af krigen i Afghanistan. Mange uskyldige er blevet dræbt i krigen i Afghanistan, og det danner grundlag for spørgsmålet om det er det hele værd? Kampen mod terror vil fortsætte lige uanset hvad, om det ofrene værd eller ej. Efter den 11. september har verden fået et nyt syn på terror.
Medierne har en stor betydning i at verdensbefolkningens syn er ændret, nogle nyheder og nogle aviser er pyntet op af journalisten. Journalisterne kan ændre på mange ting, og sådan kan det husket hele livet. Bin Ladens Fatwa er på arabisk og for at vi kan forstå det oversætter de det også kan vi læse det i avisen. Men hvad nu hvis bin Laden ikke har sagt de ting, hvad nu hvis de er kommet med ekstra negative ting?
Medierne havde en stor betydning da terrorangrebet, hele verden så det hele ske over tv. Men medierne reagerede ikke på den rigtig meget, de fremfik racismen frem imod araber og andre lande i Mellemøsten. Racismen og ondskaben voksede mod personer af arabiske herkomst. Andre lande i Mellemøsten blev ofte forvekslede med araber og ofre for fremmedhad. Er alt det her sandt? Er det ikke noget andet bag det her? Hvorfor vælger Al-Qaeda lige præcis USA, når de er så stærke og har så meget magt? Er USA så uskyldig? Alt det her kører rundt i ens hoved, men det er så svært at finde svaret. Nu så ``tror´´ vi at det er Al-Qaeda som står bag i det hele.
USA har ændret deres holdning til Mellemøsten efter 11. september hvor 19 arabiske terrorister flyver ind i tvillingtårnet. USA's præsident som var Georg W. Bush den 11.september 2001, siger at det er fordi de misunder deres perfekte land. Men er det nu rigtigt? Er det hele Al-Qaedas skyld? Har USA slet ikke gjort dem ondt? Måske startede det hele derfor? Vi ved ikke helt hvem den rigtige skyldig er.

Konklusion
11.september 2001, kom den største terroraktion nogensinde i USA. World Trade Center blev ramt af kaprede fly. Omkring 2400 civile mistede livet under terroraktionen. Det var Georg W. Bushs opgave at samle op på tingene, hvilket han bl.a. gjorde i en af hans taler til nationen, han formåede at samle nationen og den vestlige verden, ved at argumentere for den kommende krig mod terror. Osama bin Laden holdte en Fatwa i 1998 med det formål at alle amerikanere skal dø, han bruge argumenter som Guds vilje, hvor han appeller til lytternes fornuft og logik. Effekterne af 11.september 2001 har været store, idet det er et historisk vendepunkt på mange måder. Angrebet som var en øjenåbner der afklarede begrebet terror og satte tingene i et helt nyt perspektiv. Men er vi helt klar over hvad der sker i hele verdenen?
Osama bin Laden argumenter i sin Fatwa med Guds vilje, han bruger meget appelformerne, hvor han rammer folks følelser, logik og fornuft. Han ved hvordan han skal argumentere med Guds navn og vilje. Han bruger de rigtige argumentationer.
Georg W. Bush overbeviser lytterne ved bruge appelformene rigtige. Fordi befolkningen er sårebare det tidspunkt han holder sin tale så han snakke til dem med medfølelse og det gør ham som en god leder i deres øjne, han vil jo gerne bekrige Afghanistan fordi de angreb dem. Han argumenter med medfølelse og der bruger han så patos, egos og logos. Han snakker med logik og fornuft og rammer deres følelser.
Det hele er så forvirrende at man ikke kan finde den rigtige skyldig. Måske er det en hel tredje der står bag i alt det her som er sket?

Litteraturliste:
Bøger:
* Andersen Erslev Lars, Crone Manni, Hansen Peter, Hemmingsen Ann-Sophie, Holm Ulla, -Hove Søren og Stockmarr Leila – ti år efter 11.september 2001: DIIS 2011. * Diwyer Jim & Flynn Kevin – 102 minutter: Aschehoug, 2005 * Redigeret af Grøndal- Fenger Malene – 11.september 2001: Aarhus universitetsforlag, 2011
Internetsider:
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Magtforhold_og_sammenspil/11._september http://www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm http://www.faktalink.dk.bib153.bibbaser.dk/titelliste/sept/?searchterm=9.11 --------------------------------------------
[ 1 ]. http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Magtforhold_og_sammenspil/11._september
[ 2 ]. http://www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm
[ 3 ]. http://www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm
[ 4 ]. http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm
[ 5 ]. http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm
[ 6 ]. http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm
[ 7 ]. Dwye Jim & Flynn Kevin – 102 minutter: Aschehoug: 2005
[ 8 ]. Redigeret af Grøndal- Fenger Malene – 11.september 2001: Aarhus universitetsforlag, 2011
[ 9 ]. Andersen Erslev Lars, Crone Manni, Hansen Peter, Hemmingsen Ann-Sophie, Holm Ulla, -Hove Søren og Stockmarr Leila – ti år efter 11.september 2001: DIIS 2011.
[ 10 ]. http://www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm
[ 11 ]. http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm…...

Similar Documents

Free Essay

September 11

...conclusions then, America was later blind to see the impending attack of 9/11. The responsibility, however, is not to be placed on the America people. The public couldn’t stand to hear any talk of terrorism, so in turn the White House irresponsibly took a similar attitude. They concentrated on high public opinion and issues that were relevant to Americans everyday. The government didn’t want to deal with another public blunder like the one in Oklahoma City. A former FBI analyst recalls, “when I went to headquarters (Washington, D.C.) later that year no one was interested in hearing anything about Arab money connections unless it had something to do with funding domestic groups. We stumbled so badly on pinpointing the Middle East right off the bat on the Murrah bombing. No one wanted to get caught like that again,”(Posner 90). All of these decisions, made at the hands of the faint-hearted, opened the doors wide open, and practically begged for a terrorist attack. So who’s fault is it? The public’s for being unaware, uninterested, and inadvertently the driving force behind American Democracy? No, of course not, that would be a completely ridiculous idea. In the events of September 11, 2001, the United States Government, by ignoring signs of a terrorist attack and continuous blunders in American intelligence, failed to accomplish one of their basic responsibilities as a governing body: keeping us safe. September 4, 2001, just a week before the attack on the World Trade......

Words: 2211 - Pages: 9

Premium Essay

Us Post September 11 Foreign Policy

...INTRODUCTION. The September 11 terrorist attacks on the world trade had far reaching effects on American foreign policy. Several changes occurred and a new general priority was created in national security. The entire American populace awoke to the fear of an amorphous enemy Al Qaeda, a terrorist group led by Osama Bin Laden which had declared war on the US by taking the battle to the very shores of America. Over 3000 people were killed when on the 11th of September 2001 two hijacked planes were flown into the he World Trade Centre destroying the twin towers, a third struck the pentagon building while the fourth heading for the White House was brought Down by its hostage passengers who courageously laid down their lives for the nation. The attacks were unprecedented considering the fact that The United States had been attacked before by terrorist. In 1993 the World Trade Centre was bombed, in 1988 US embassy bombing took place in Kenya and Tanzania and in and  October 2000 the USS Cole Bombing took place in Yemen 1 just to mention a few. The attacks were considered an act of war and as such required decisive action which was clearly spelt out by President George W. Bush in his September 20th joint address to congress that same year. "Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated…And we will pursue nations that provide aid or safe......

Words: 1926 - Pages: 8

Free Essay

Leadership Significance in the September 11, 2012 Benghazi Attack

...The military leadership and political leadership involved in the September 11, 2012 Benghazi attack were most certainly not on the same the page and very much had a lack of communication with each other. There had been multiple requests to the state department for increased security forces even months before the attack. These requests were denied due to lack of efficient intelligence information supporting the request. Without the proper information through intelligence US troops would have been put at a greater risk by going into the unknown rather than preparing for the mission ahead. Once the attack began there was not enough time for US forces to arrive and cause any changes in the outcome. The decision to send more security should have been made long before the attack occurred. There was absolutely not enough security, and had there been the results could have been significantly better. Sufficient security may or may not have prevented the attack but there is a chance that the results could have resulted in fewer deaths. Strong security forces can affect outcomes of situations such as these in many ways. A large security team can cause intimidation against those committing these attacks just by having the numbers to closely fight the group they are facing. This attack had very little security causing the look from an outsiders view to be seen as a greater chance of success while more security would do the opposite and cause thoughts of possible failure instead. ...

Words: 438 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study on September 11

...Juan Marín Insurance and Risk Management Professor Valladares Monday, August 27th, 2012 Case Study on September 11 1. What was the immediate impact of the horrific events of the September 11 on the insurance markets? The heart of America was struck hard. New York, the capital of the world, the capital of global trade and commerce; the market indeed went down hard and fast especially because it was an already troubled market. As for insurance, the effect was the following…“rate hikes in every line of insurance, lower coverage limits, elimination of terrorism coverage, and tightness in the reinsurance markets. Reinsurers experienced their greatest losses ever.” 2. Why is the federal government involved in providing terrorism coverage? George Bush signed a terrorism bill in 2002 from the federal government because after the tragic event of 9/11, insurance companies eliminated insurance coverage. The plan behind President Bush was to maintain the economic activity even though the insurance industry was no longer able to provide catastrophic coverage. 3. Why do estimate of liability losses from September 11 have such a large range? Timing was the reason behind the wide range of liability on September 11. It all depended if the liabilities were reported at the moment the claim was accepted or at the moment the claims were paid off. 4. What are the main benefits under the Social Security? A mandatory program of retirement plan and it also includes......

Words: 901 - Pages: 4

Free Essay

September 11 Paper

...Kristy Evans Explaining the significance of September 11 , 2001 events CRJU 2110 Assignment #1 Explaining the significance of September 11 , 2001 events CRJU 2110 Assignment #1 Introduction: When I hearing or thinking about September 11, 2001, I get a flash back of me sitting in my sixth grade classroom watching the Arab bombing the United States Twin Towers, at that time I really did not understand what was going on. Until our teacher was explaining it to us and she pulled up a video and showed us. I felt sad and horrified for all the people who were losing their lies. I had never heard of terrorists before so I was also really nervous. I was terrified at the thought that there were people out there who despised our country so much that they wanted to kill us. So in my paper I will be talking about the short term and the long term effects that it had on us. Topic I: Short Term Effects A. Military Operations (Iraq War) B. Domestic Response: Hate Crimes against Muslims C. American Reactions (created groups to help those injured) Topic II: Long Term Effects A. Economy Decline (Stocks and unemployment rate ) B. Health Effects (toxins spread to residential areas in NYC) C. Government Policies (More security, airport security, anti-terrorism acts) I. Short Term Effect A. Military Operations In the meantime dealing the attack on 9/ 11 our government has been financing war related tasks in Iraq and with the Global War on......

Words: 1248 - Pages: 5

Premium Essay

September 11

...Jessica Ramirez History 1501 May 20, 2013 Deadliest Day in History September 11, 2001; this is a day Americans will never forget. On September 11, 2001, four planes were hijacked by terrorists. Two of the passenger planes were flown into the twin towers of the World Trade Centers in New York City which caused tremendous fires that led to the collapse of the towers. One plane crashed into the Pentagon building in Washington, D.C. The last plane crashed in a field in Pennsylvania; it is believed that the hijackers had planned to also crash this plane into a building, but failed thanks to the actions of the plane’s passengers. Many Americans and people all over the world witnessed these deadly events through nationwide television. It was the worst terrorist attack on American soil. This was an attack that changed America forever. In search for answers, Americans remembered once again and compared the September 11 attack to the Pearl Harbor assault. In the Pearl Harbor assault, Japan unexpectedly attacked United States on December 7, 1941. In both circumstances, a secure nation was attacked on its own soil. Just as Pearl Harbor awoke America out of a sense of security, September 11 had a similar effect on Americans. Both Pearl Harbor and September 11 attacks resulted in a significant loss of human life. On the Pearl Harbor attack 2,388 people were killed. On September 11, 2001 it was believed a larger number of people had lost their lives. It was difficult to provide an......

Words: 1883 - Pages: 8

Free Essay

September 11

...Written Assignment 5 September 11, 2001 began as any normal morning. However, it turned out to be one of the most devastating memories to be etched into the minds of every American citizen forever. On that Tuesday morning, terrorists hijacked four commercial airline planes. The hijackers intentionally crashed two of these planes into the North and South towers of the World Trade Center in New York City, New York, and flew one directly into the United States Pentagon in Arlington, Virginia. According to the terrorists’ scheme, the fourth plane was en route to crash into the United States Capitol Building in Washington, D.C. A few brave passengers sacrificed their lives and thwarted this mission. These evil acts resulted in massive devastation and the loss of nearly 3,000 lives. After the realization of what had just happened, an astounding number of the American populous felt a need to do something; they volunteered. Each volunteer’s reason for helping was very personal and unique. These motivations included: civic duty, moral obligation, and patriotism. During the aftermath of the 9/11 attacks, many police men and women, firefighters, paramedics, emergency medical technicians, doctors, and nurses unselfishly, almost immediately, volunteered their time, blood, sweat, and tears to the recovery effort. Each of these volunteers was a civil servant in his or her own profession. They believed it was their civic duty to help. These volunteers possessed the skills most needed by......

Words: 640 - Pages: 3

Free Essay

Airport Security Improvements Before and After the September 11, 2001 Terrorist Attack

...Running head: Airport Security Airport Security Improvements Before and After the September 11, 2001 Terrorist Attack Andrew Fuller South Carolina State University Abstract The purpose of this study is to research improvements that have been made since the September 11, 2001 terrorist attack and study airport security before September 11. According to ABC News 4 much has changed in our country over the last seven years including airport security. Air travel has been greatly affected by 9/11. Security measures have caused an increase in passengers to face many more steps before boarding flights. In November 2001 The Transportation Security Administration (TSA) was formed to secure airports both inside and out. Statement of the Problem or Objective Since the September 11 attacks security as a whole has undergone drastic changes in America. All aspects have been upgraded and reevaluated to take all the necessary precautions to either prevent another event as such or to be better prepared if it were to happen again. In the past airport security was pretty basic. You arrived at the airport got checked in and left. Now you have to carry everything in little bottles and take your shoes off and other accessories to pass through the metal detectors. According to Security Solutions the most improvements have been made on airplanes. Cockpits are bullet proof and pilots and their crews are secured from the rest......

Words: 1195 - Pages: 5

Premium Essay

September 11 Attacks

...[Name of the Writer] [Name of Instructor] [Subject] [Date] September 11 Attacks Introduction In 2001, al-Qaeda, an Islamic terrorist group launched four coordinated attacks in United States. The target locations for the attacks were the metropolitan area of Washington D.C and New York City. Nineteen terrorists of al-Qaeda hijacked four passenger airlines. The purpose of hijacking was to use the airliners for the suicidal attacks to destroy the World Trade Center complex (Leach & Neil, 2003, p.75-92). The causalities resulted from the attacks closed at 2,996 people including 2,977 innocent victims and 19 hijackers. Almost all the victims were civilians. It includes 55 military personnel killed at Pentagon (Perrin & Andrew, 2005, p.167-194). The attacks resulted into the complete destruction of numerous buildings at the site of World trade Center including the 110 floors of the Twin Towers. The 9/11 attacks also damaged the St Nicholas Greek church badly. The end report of deaths reported to be 6,000 actually the double that eventually confirmed at the time of attacks (Leach & Neil, 2003, p.75-92). Discussion In 9/11 attacks, two of the hijacked airliner were crashed into the south and north towers of the world trade center. Both the towers collapsed within two hours. The resulting damage and fire cause the partial or full damage to the other buildings in the complex. It caused the complete destruction of the other ten big structures in the surroundings (Perrin &...

Words: 679 - Pages: 3

Free Essay

The Practical Impacts After September 11 Terrorist Attack

...The Practical Impacts After September 11 Terrorist Attack In the article, How We've Changed Since 9/11, by Jennie Wood stated that ever since September 11 terrorist attack, the most obvious changes Americans have faced have been at the airport. Traveler must check in at least two hours in advance before their departure. There are restrictions on what passengers can bring. Anything that is liquid has to be a certain size and need to be placed in clear, sealed bags. No food or bottled water is allowed through security check. Passengers are selected at random for more intense screenings. You cannot protect against every single thing unless you want no freedom. Therefore this emphasis on freedom in the USA that has led to the latest round of highly-publicised controversy over airport screening procedures. TSA's aim to replace all passenger-screening units with advanced imaging technology (AIT) equipment. These machines use either backscatter X-ray or millimetre-wave technology to provide a graphic image of a passenger's body beneath clothing, which can detect both metallic and non-metallic threats, including weapons and explosives. Passengers who object to the machines on privacy grounds can opt for an enhanced pat-down instead, although this can be much more intrusive. I experienced a pat-down in the airport last summer and nothing were left untouched. It was very uncomfortable. In the article, Eleven Years After 9/11, Flying is safe, Routine, and Annoying, according to......

Words: 742 - Pages: 3

Free Essay

September

...British Society 1951-2007 Post war consensus 1951-64 * The growth of the economy and rising living standards * Social tension: 1950s unrest; race riots, violence, criminality (Kray twins) and hooliganism (mods and rockers); selection and the diverse nature of secondary education (11+); changes in attitudes to class (into 60s) * Class system is well cut End of consensus 1964-75 * The impact on the economy of government interventions, 1964-1973 * The oil-price crisis of 1973 and the end of the ‘long post-war boom’ * The impact on communities of industrial disputes; the significance of the Miners’ strike 1973; the impact of the 3 day week, 1974; and the birth of environmentalism (cars, industrialisation, nuclear disarmament) Thatcher 1975-90 * The social impact of Thatcherism, including privatisations and the sale of council houses (makes a larger divide between the poor and working class) * The significance of the Miners’ strike 1984-85, on industrial relations; the emergence of extra-parliamentary opposition (change in society’s attitudes) Rise of New Labour 1990-2007 * Social issues and population change; the extent to which Britain had become an integrated and multicultural society by 2007 – yet still division within the community, still today but has changed * Understanding the meaning of: * Assimilation * Accommodation * Integration * Multi-ethnic * Multi-cultural *......

Words: 399 - Pages: 2

Premium Essay

September 11th

...How have the events of September 11, 2001 affected you personally and how have they changed the country? What has been the effect on American relations with other countries? The events of September 11, 2001 will forever be etched in history. This day changed the lives of all United States citizens as well as those around the world. While the degree of change varies from person to person, the common message that everyone will forever share is that this day marked a new beginning for all. The magnitude and variance of change that was felt as a result of September 11th impacted individuals, neighborhood communities, cities, states, nations, and finally the world. Although I did not lose anyone as a result of the terrorist attacks, it was close, too close for comfort. While my story pales in comparison to the thousands who lost family members and friends on that day, I share my heartache and grief with all of them. September 11, 2001 was a frightening day for me, one that I will never forget. I was eighteen at the time and a freshman in college. After my morning class I passed a television in one of the on-campus café’s that was showing what I thought was a replay of Tower one of the World Trade Center being struck by an airplane. To my shocking astonishment it was actually live coverage and showing Tower two of the World Trade Center being stuck by another airplane. My immediate thought was to get on the telephone and call my family. My entire Mother’s side of......

Words: 1767 - Pages: 8

Premium Essay

He September 11 Attacks

...The September 11 attacks From Wikipedia, the free encyclopedia The September 11 attacks (also referred to as September 11, September 11th, or 9/11) were a series of four coordinated terrorist attacks launched by the Islamic terrorist group al-Qaeda upon the United States in New York City and the Washington, D.C., metropolitan area on Tuesday, September 11, 2001. The attacks killed 2,996 people and caused at least $10 billion in property and infrastructure damage. Four passenger airliners were hijacked by 19 al-Qaeda terrorists so they could be flown into buildings in suicide attacks. Two of those planes, American Airlines Flight 11 and United Airlines Flight 175, were crashed into the North and South towers, respectively, of the World Trade Center complex in New York City. Within two hours, both towers collapsed with debris and the resulting fires causing partial or complete collapse of all other buildings in the WTC complex, as well as significant damage to ten other large surrounding structures. A third plane, American Airlines Flight 77, was crashed into the Pentagon (the headquarters of the United States Department of Defense), leading to a partial collapse in its western side. The fourth plane, United Airlines Flight 93, was targeted at Washington, D.C., but crashed into a field near Shanksville, Pennsylvania, after its passengers tried to overcome the hijackers. In total, 2,996 people died in the attacks, including the 227 civilians and 19 hijackers aboard the......

Words: 544 - Pages: 3

Premium Essay

September 11, 2001

...Castagna at the door. During the car ride home, I kept asking questions about what was going on, but Mrs. Castagna wouldn’t answer me. As soon as we walked in the house, my brother put on the news. “Breaking news: World Trade Center disaster”. It was all over the news, on every single channel. My heart dropped into my stomach; I wanted to throw up. I was focused on the emptiness of my house and lingered on the thought “I hope mom and dad are okay and get home as soon as possible.” It seemed like an eternity until I saw my parents. The moment they both came through the door, I ran up to them and gave them a huge hug. I was relieved but still had so many questions about what was going on, and they kindly answered all of them. September 11, 2001 was a tragic day for so many people. Loved ones were either injured or gone forever. We were under attack, and couldn’t do anything to stop it. The act of violence itself and the enormous loss that resulted was a very difficult thing to digest as an eight year old, but I realized I was fortunate to have my parents to calm my fears and tuck me into bed at night. I give my sympathy to anyone forced to lose someone they loved on this infamous day....

Words: 712 - Pages: 3

Premium Essay

Mktg 205 – September 11, 2011

...Kirk Bausman American Intercontinental University Unit 3 Individual Project MKTG 205 – September 11, 2011 Abstract I n this paper I will give an overview of distribution channels. Channel Levels: Direct versus Indirect Distribution. Channel Organizations: Conventional, Vertical, Horizontal and Multichannel Marketing Systems. I will analyze my target market's needs. Explain what I know about my target market and what they want from a channel of distribution. Introduction This is an Overview of Distribution Channels, and our target market’s needs in distribution channels. Overview of Distribution Channels Direct channels to market are typically your sales force. Direct channels to market include any route to market that you control and finance directly. The direct channel is typically more capital intensive to establish and you typically achieve a far greater level of control over this channel than you do the indirect channel. In indirect distribution an intermediary is involved between the manufacturer and the buyer. That intermediary is responsible solely for the distribution of goods on the behalf of the company. Analyze Target Market’s Needs in Distribution Channels Our target market will need a security service that will fulfill their requirements that fit their needs. The market will be high profile property or persons. They will need the direct channel. By using the direct approach the clients will get catalogs, websites, talk directly to sales......

Words: 485 - Pages: 2

Infinity Gauntlet Aftermath (2013) (Digital) (F2) (Kileko-Empire) cbr | Bigfoot Presents: Meteor and the Mighty Monster Trucks | Knowing Brother Episode 142