Free Essay

Aqualisa

In: Business and Management

Submitted By unamesa
Words 741
Pages 3
What is the Quartz value proposition to plumbers

ახალი პროდუქტი თავაზობდა სანტექნიკებს ყველა პრობლემის გადაჭრის გზებს:
- დრო
სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო იყო რამდენიმე, საათი მაშინ როდესაც ბაზარზე არსებული ყველა დანარჩენი პროდუქტი საჭიროებდა 2 დღეს მაინც რომდაემონტაჟებინათ.
- გამძლეობა
პროდუქტი ძალიან გამძლეა რაც ასევე ამცირებს სანტექნიკების რისკებს რომ ისინი ერთ ოჯახში საშხაპის შესაკეთებლად მეორედ მივიდნენ. თან დამონტაჟების შემდგომ გამოძახებაში სანტექნიკოსები ფულს არ იღებდნენ, შესაბამისად ეს მათ ალტერნატიულ ღირებულებას ზრდიდა. Quartz-ი კი იმდენად უპრობლემო პროდუქტი გახლდა, რომ არ ითხოვდა დამატებით შეკეთებას.
- მონტაჟი
უკვე აღვნიშნე რომ Quartz-ის დამონტაჟება დიდ დროს არ მოითხოვდა, ამასთანავე ამ პროდუქტის დასაყენებლად არ იყო აბაზანის კედლის ზედმეტად გამონგრევის საჭიროება, რადგან Quartz-ის დანადგარი ფეხსაცმლის ყუთის ზომის იყო და თავისუფლად თავსდებოდა მცირედ ადგილასაც. სამონტაჟო სამუშაოებისთვის სანტექნიკს არ ესაჭიროებოდა მრავალწლიანი გამოცდილება და პროფესიული ცოდნა. ნებისმიერი ადამიანი მარტივად მოახერხებდა საკუთარი ხელით მის დაყენებას.
Why is the Quartz shower not selling

ჩემი აზრით მთავარი მიზეზი იმისა თუ, Quartz-ის შხაპები არ იყიდებოდა არის ის რომ არ იყო სწორად დაგეგმილი მარკეტინგული აქტივობა. ყველანაირი გამოკითხვებით და დაკვირვებებით ცხადი იყო, რომ ეს პროდუქტი უქმნიდა მომხმარებელს და შუამავალს (სანტექნიკოსს) იმ ღირებულებას რომელიც მათ ჭირდებოდათ. აქ თავს იჩენდა ერთი პრობლემა, არცერთი მხარე ინფორმირებული არ იყო ამ ღირებულებების შესახებ. იმ პატარა ყურადღებამ, რომელიც მოყვა Quartz-ის გამოშვებას ვერ შეასრულა თავისი მოვალეობა და ვერ უზრუნველყო მზარდი გაყიდვები. ქეისიდან კარგად ჩანს, რომ სანტექნიკები ძალიან კონსერვატიული ხალხი იყო, მათ არ უყვარდათ სიახლე რადგან ალღოს მარტივად ვერ უღებდნენ, თანაც ყველაფერ ახალს მათთვის უცნობი ფუნქციები გააჩნდათ და უფრო მეტი იყო რისკი რომ მომხმარებელიც ვერ გაერკვეოდა ახალ პროდუქტში შესაბამისად მათ ხელმეორედ მოუწევდათ დაყენებულ ადგილას მისვლა და შხაპის შეკეთება, რაც მათ ჯიბეზე აისახებოდა. Quartz-ის შხაპიც მათთვის სწორედ ასეთი ინოვაციური პროდუქტი იყო, ამოუცნობი ფუნქციებით. ისინი ყველანაირად ცდილობდნენ თავი აერიდებინათ მათი დაყენებისგან რადგან არ იცოდნენ რა მოელოდათ. ჩემი აზრით სწორედ ის იყო მიზეზი იმისა თუ რატომაც არ იყიდებოდა ეს შხაპი. მომხმარებელი და ვერც სანტექნიკი ვერ ხედავდა იმ რეალურ ღირებულებებს რაც ამ პროდუქტს გააჩნდა. ხოლო რაც შეეხება ფასს, ჩემი აზრით ეს ამ პროდუქტის ჩავარდნის მიზეზი არ უნდა ყოფილიყო, რადგან მომხმარებელი ზედმეტს გადაიხდიდა იმ დადებითი მხარეების გამო რაც გააჩნდა ამ შხაპს კონკურენტებთან შედარებით.
Aqualisa spent three years and € 5.8 million developing the Quartz. Was the product worth the investment. Is Quartz a niche product or a mainstream product

ჩემი აზრით ჩადებული თანხა გამართლებული იყო, რადგან იმ პერიოდში ბაზარი უმოქმედო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. კონკურენტები არ ცდილობდნენ პროდუქციის გაუმჯობესებას ან მომხმარებლისთვის დამატებითი ღირებულების შექმნას. მომხმარებელიც თითქოს შეჩვეული იყო რომ ყოველი ახალი მოდელი მხოლოდ გარეგნულად თუ იქნებოდა შეცვლილი ხოლო დანარჩენი ფუნქცია ძველის იდენტური იქნებოდა. ბაზრის ასეთი მდგომარეობა ერთის მხრივ თითქოს კარგია იმ მხრივ რომ კომპანიებს არ უწევთ დამატებითი ხარჯების გაღება R&D-ზე, მაგრამ ამასთანავე თუ ერთ-ერთი რომელიმე გადაწყვეტს ინოვაციური პროდუქტის გამოშვებას, მას აქვს შანსი მოიპოვოს ბაზრის ლიდერის პოზიცია და მოგების დიდი ნაწილიც მას დარჩეს. სწორედ ამ მიმართულებით მიდიოდა Rawlinson-ი რომელმაც ამდენი დრო და ენერგია ჩადო Quartz-ის შხაპში. ეს პროდუქტი უნდა ყოფილიყო მასობრივი, ყველასათვის და არა ნიშური რომ ამხელა ინვესტიცია მალევე ამოეღო.
Aqualisa currently has three brands. Aqualisa, Gainsborough, and ShowerMax. What is the rationale behind this multiple brand strategy

თითოეულ ბრენდს გააჩნია კონკრეტული სეგმენტი და ყავს თავისი მომხმარებელი: Aqualisa - ჩვეულებრივი საშუალო ფენის მომხმარებლისთვის განკუთვნილი პროდუქტი, რომელიც გათვლილი იყო სანტექნიკების მეშვეობით დისტრიბუციაზე. Gainsborough - ეს არის პროდუქტი რომლის დაყენება მომხმარებელს საკუთარი ძალებით შეეძლო, ძირითადად არის დაბალფასიანი და შესაბამისად ფუნქციურად არც თუ ისე გამართული პროდუქტი. იყიდება DIY-მაღაზიის ქსელებში ShowerMax - დეველოპერების სეგმენტზე გათვლილი პროდუქტი, ბინათმშენებლებისთვის, რომლებიც თავის პაკეტში თავაზობდნენ ამ კონკრეტულ პროდუქტს. ჩემი აზრით ასეთი სტრატეგიით Aqualisa იცავდა მომხმარებლის ფართო სპექტრს და აკმაყოფილებდა სხვადასხვა მოთხოვნას. ჩემი აზრით ასეთი სტრატეგია გამართლებული იყო, იმ პერიოდისთვის როდესაც კომპანიას ჯერ კიდევ არ ქონდა გამოშვებული Quartz.
What should Rawlinson do generate sales momentum for the Quartz product

ჩემი აზრით, ყველაზე მარტივი იქნებოდა და ამასთანავე ეფექტური, თუ კომპანია მთელ თავის მარკეტინგულ ძალისხმევას მოახმარდა Quartz-ის პოპულარიზაციას. როგორც ქეისიდან ჩანს მომხმარებელში ძალიან დაბალი ცნობადობა იყო იმ პერიოდში შხაპების, მხოლოდ ერთ კომპანიას ქონდა მცირედი წარმატებები ამ სფეროში. აგრესიული მარკეტინგული კამპანია რომელიც მიმართულია end user-ებზე უფრო დიდ ეფექტს გამოიღებდა. მომხმარებელს უნდა დაენახა თუ რა მარტივადმოსახმარია, როგორი გამძლე და დახვეწილია ეს პროდუქტი, ამასთანავე ისდადებითი მხარე რომ Quartz-ი არ აზიანებს აბაზანის დიზაინს. Quartz-ი უნდა გამხდარიყო ერთგვარი Intel-ი, უნდა მიეღწია იმას რომ მომხმარებელს სანტექნიკოსისთვის მოეთხოვა Quartz-ის დაყენება სახლში. ცნობადობა იქნებოდა ამ შემთხვევაში ყველაზე გადამწყვეტი. თითქოს ქეისში ყველა პუნქტი კარგადაა ჩამოწერილი:
სანტექნიკები მარაგში იტოვებდნენ იმ პროდუქტს რომელიც ბაზარზე იმ დროს მოთხოვნადი იყო. მაგრამ მოთხოვნასაც სანტექნიკები ქმნიდნენ, რადგან მომხმარებელი ტექნიკურ დეტალებში ვერ ერკვეოდა. კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო ეს ძალაუფლება წაერთვათ სანტექნიკებისთვის და მოთხოვნა პროდუქტზე თვითონ შეექმნათ. Quartz-ის შემთხვევაში ეს მარტივი იქნებოდა, რადგან ეს პროდუქტი მომხმარებლის ყველა საჭიროებას სრულყოფილად პასუხობდა.…...

Similar Documents

Premium Essay

Aqualisa Showers

...Executive Summary Aqualisa has invested €5.8M in the research and development of its innovative new product, Quartz. Quartz is offered in 2 Models: Quartz Standard Shower and Quartz Pumped Shower. The main advantages of Quartz are: • Installation reduced to a half-day • Straightforward installation • Efficient and reliable water pressure and temperature • “One touch” control Despite initial favourable reviews from customers and plumbers, sales of the Quartz shower has been much lower than expected in the first 4 months. Aqualisa needs a strategy to drive greater sales in order to take advantage of being first to market and must maximize its profit margins before new rivals enter with similar products. The greatest obstacle for Aqualisa to grow market share and sales has been the slow rate of adoption by the conservative channel of plumbers. 73% of customers (value, standard and premium combined) rely on plumbers to recommend shower product and/or brands. In considering the available target markets for Quartz, the recommendation is that Aqualisa focus on engaging plumbers to adopt Quartz by demonstrating the economic value of switching and by offering loyal plumbers a no-risk option of a free product to install. Additionally, plumbers generate demand for products through the trade shop channel which accounts for 46.7% of shower sales. Aqualisa currently has 40% penetration in that channel. As plumbers are the primary customer for trade shops, it will be......

Words: 2528 - Pages: 11

Premium Essay

Aqualisa

...1.1 Customer Segmentation and characteristics: 1.2 Channels: 1.3 Competition: Top UK shower market competitors including Aqualisa have been shown below with their market ranking and market share in each kind of shower products: 1.4 Company and Market environment: Market Environment  U.K. shower market is a matured market and can be roughly estimated to be around € 400 million market  Showers in U.K. were plagued with problems. Only about 60 percent of U.K. homes had showers  Archaic plumbing (mostly gravity fed) was common in many homes leading to low water pressures  Majority of the market revenues come from Electric showers followed by mixer and power showers  More than 70% of the shower selection is influenced by the plumbers  Most of the shower companies in UK have low brand awareness except Triton Company  Aqualisa is the third largest company in the UK shower market by sales volumes and second in mixer showers  It has a good product mix with product offerings in all the segments and across all the channels in UK  Aqualisa has a revenue of around € 68 million with a base profit of around 25%  It has a reputation for providing good quality and service SWOT Analysis 2. Quartz Shower Value proposition for consumers The value proposition for installing Quartz premium compared to Aquavalve609 standard with Aquaforce 1.0/1.5 has been explained below:  Cost saving Quartz Pumped Premium......

Words: 1175 - Pages: 5

Free Essay

Aqualisa

...Contribution by Channels   | Electric Showers | Mixer Showers | Power Showers | Total | Do-It-Yourself Sheds | 31% | 4% | 1% | 36% | Showrooms | 3% | 4% | 1% | 8% | Trade Shops | 18% | 22% | 6% | 47% | Other(Electrical wholesalers) | 9% | 0% | 0% | 9% | Total Units Sold | 61% | 31% | 8% | 100% | We can see that almost half of sales is made through trade shops which is bought by plumbers. This can be marked as our main sources of sales. This fact can be further identified by the contribution when considering only mixer showers, 22% out of 31% In conclusion, plumbers is the key as they act as intermediate in majority of distribution channels. 2. Quartz Product Value & Problems Quartz is the new real innovation by Aqualisa that took time and effort to develop to solve all the current problems consumers facing in the market. In summary we can identify product’s value as follow: 1. Convenient & Reliable Two top problems that consumers are facing is poor pressure and unreliable water temperature. Quartz solve these problems by using electronic devices that can easily control the temperature by adjusting the dial to desired temperature. It also solve the pressure problem by having a built-in pump into the unit. Also the convenience factor comes with user friendly usage. By only adjusting the dial and push one button, consumers get the right water temperature in few moments in oppose to old school mixer valve that they have to manually adjust. 2....

Words: 1883 - Pages: 8

Premium Essay

Aqualisa Quartz

...Marketing Concepts Aqualisa Quartz Case Study Problem As Rawlinson stated, “real breakthroughs are pretty rare in the shower market” and that “innovations are primarily cosmetic.” After years of moderate growth and marketplace comfort, Aqualisa made the decision to revamp its R&D efforts to produce an innovative solution to the common consumer shower troubles of water pressure, consistent temperature, and reliability. When Aqualisa released Quartz, a new and innovative shower product line that would solve the consumer shower problems; it was hampered early by slow sales and a slow adoption rate in the early goings of the product launch. As managing director of Aqualisa, Harry Rawlinson was challenged with the question of how to generate sales momentum for the Quartz showers. In addition to increasing sales there was also a question that Rawlinson failed to thoroughly address in the article, which was, should he drop the price? Analysis One thing that Rawlinson would have to consider for driving sales would be the price of the product. Although the article does not include any bulk or discounted prices, Rawlinson often stated in the article that discounting the price of their products was not something they cared to do. What I find interesting about the Quartz products is that the cost to produce the product is very comparable (€175 - €230) to the other products that they were currently making. Granted there was an increase from the money spent on R&D, but his......

Words: 2094 - Pages: 9

Premium Essay

Aqualisa Case

...Achtelik Olivia // Aqualisa // 15.10.2013 THE INDUSTRY PRIOR TO 1998 • Mature market with incremental innovations • Biggest part of the market is replacement (44%) • 60% of UK homes have showers • Gravity-fed plumbing: pressure and temperature problems • Three main types of products (electric, mixer and power showers) • Low brand awareness: plumbers as main customers THE INDUSTRY PRIOR TO 1998 DISTRIBUTI ON CHANNEL PRICE SEGMENT CUSTOME R SEGMENT Trade Shops Showroo ms Special Contract Outlets DIY Sheds Standard/ Value Premium Standard/ Value Value Plumbers Property Developer s DIY Enthusias ts Traditiona l High-end THE COMPANY’S SITUATION/STRATEGY PRIOR TO 1998 ● Multiple brand strategy: several shower-systems cover different price and customer segments Focus on well known technologies (continuity) Reliance on the very good reputation and image of the company ● ● • High profitability (25% net return; 5-10% growth per year; high market share) „everyone was happy“ THE COMPANY’S SITUATION/STRATEGY PRIOR TO 1998 BU Rawlinson's predictions in May of 1998: T • Competitors will catch up in terms of product quality • Actual service and product quality is extenuating • Aqualisa will be perceived as overpriced RATIONALE BEHIND THE MULTIPLE BRAND STRATEGY Gainsborough Aqualisa Target group DIY enthusiasts Brand image Inexpensive and easy to install, specialized in electric showers Aqualisa Target groups......

Words: 343 - Pages: 2

Premium Essay

Aqualisa Quartz

...Subject: Aqualisa Quartz Question 1: Why is the Quartz shower not selling? When Rawlinson, managing director, joined the Aqualisa Showers Ltd, a shower manufacturing company, he realized, that their competitors were catching up Aqualisa products quality, products were starting to be perceived as overpriced and service wasn’t great and therefor it was a matter of time when Aqualisa could start losing their market share. After huge time and financial investments, Aqualisa came with innovative fundamental products – Quartz Standard Shower and Quartz Pumped Shower. While the Quartz products were recognized and rewarded as clever, easy to install and elegant designed, actual sales wasn’t as good as expected. This raised the question why is the Quartz shower not selling and how to generate sales momentum?! Before the Quartz products were even developed, it was clear that the shower market has a perception that innovations in shower technologies are untrusted, plumbers preferred to install showers they knew that they can trust and were loyal to a single brand. Plumbers played a serious role in deciding which shower product to install; statistics showed that 73% of Mixer Showers was chosen by plumbers or with their influence, not the consumer (Exhibit 4). As every business should focus on innovations and marketing, Aqualisa with its Quartz products concentrated on innovation, but lost a focus on marketing. They needed to have stronger focus on researching the market how......

Words: 428 - Pages: 2

Premium Essay

Aqualisa

...saFrom: Milena Gueorguieva To: Professor Malaviya – Marketing Management Case: Aqualisa ------------------------------------------------- Date: December 2, 2010 Main Problem: Aqualisa creates a new breakthrough shower- the Quartz. The product has significant improvements when compared with the other existing products on the market, such as: * Efficient and reliable water pressure and temperature * One touch control on the wall * Light signaling the right temperature is achieved etc * Installation of the Quartz was about half a day (vs. 2 days for other showers) Survey shows that consumers and plumbers loved the product. However, initial sales are low, mainly due to low consumer awareness and plumbers’ reluctance to new products. Where does the problem lie in the funnel? Consumers are uninformed about showers, with little understanding of the products options. Thus, plumbers have a greater influence when selecting the brand, as only in 27% of the times consumers select type and brand of the shower, otherwise plumbers influence on the purchase. Lack of knowledge leads to lack of brand awareness. Options: 1. Targeting consumers directly: -Expensive to have a proper ad campaign (costs 3 to 4 M Euro) - The consumers decide only 27% of the time (ex 4) +Consumers could become more brand aware +Easier to reach consumers than plumbers 2. Targeting Do-It- Yourselfers -Lower-end part of the market thus will be price conscious,......

Words: 436 - Pages: 2

Premium Essay

Aqualisa Quartz

...9-502-030 REV: JULY 10, 2006 YOUNGME MOON Aqualisa Quartz: Simply a Better Shower Plumbing hasn’t changed since Roman times. — Tim Pestell, Aqualisa national sales manager Harry Rawlinson (HBS ‘90) shrugged out of his overcoat and headed to the reception desk of the South Kent County Marriott. “Can you direct me to the breakfast room?” he asked, “I’m meeting some guests from America.” The receptionist pointed toward a hallway lined with photographs of the region’s golf fairways and putting greens. “It’s just to the left down there,” she said. As he strode down the narrow corridor, Rawlinson, managing director of Aqualisa (see Exhibit 1), a U.K. shower manufacturer, felt a surge of energy. He had been looking forward to this opportunity to discuss an HBS case possibility. In May 2001 Aqualisa had launched the Quartz shower, the first significant product innovation in the U.K. shower market since—well, to Rawlinson’s mind—since forever. But here it was early September 2001, and the euphoria surrounding the product’s initial launch had long since faded. Rawlinson knew the Quartz was technologically leaps and bounds above other U.K. showers in terms of water pressure, ease of installation, use, and design. But for some reason, it simply wasn’t selling. The U.K. Shower Market Rawlinson leaned forward as he began to explain his situation. Showers in the U.K. were plagued with problems. While everyone had a bathtub, only about 60% of U.K. homes had showers. Archaic......

Words: 6565 - Pages: 27

Free Essay

Aqualisa Case

...Harvard Business School Publishing, Boston, MA 02163, or go to http://www.hbsp.harvard.edu. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, used in a spreadsheet, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the permission of Harvard Business School. YOUNGME MOON Aqualisa Quartz: Simply a Better Shower Plumbing hasn’t changed since Roman times. — Tim Pestell, Aqualisa national sales manager Harry Rawlinson (HBS ‘90) shrugged out of his overcoat and headed to the reception desk of the South Kent County Marriott. “Can you direct me to the breakfast room?” he asked, “I’m meeting some guests from America.” The receptionist pointed toward a hallway lined with photographs of the region’s golf fairways and putting greens. “It’s just to the left down there,” she said. As he strode down the narrow corridor, Rawlinson, managing director of Aqualisa (see Exhibit 1), a U.K. shower manufacturer, felt a surge of energy. He had been looking forward to this opportunity to discuss an HBS case possibility. In May 2001 Aqualisa had launched the Quartz shower, the first significant product innovation in the U.K. shower market since—well, to Rawlinson’s mind—since forever. But here it was early September 2001, and the euphoria surrounding the product’s initial launch had long since faded. Rawlinson knew the Quartz was technologically leaps and bounds above other U.K. showers in......

Words: 6571 - Pages: 27

Free Essay

Aqualisa Quartz

...1. PROBLEM STATEMENT In 2011 Aqualisa made an heavy investments of €5.8 million to develop Quartz, the most innovative shower in UK history. The electric shower is stylish, easy to use and install and solve both problems of end customers and plumbers. However, the product is selling at a rate of 15 units per day which is well below the expected rate of 100 to 200 units a day. The company is now looking for a new marketing strategy to generate sales momentum for Quartz. 2. SITUATION ANALYSIS Aqualisa, the 3rd largest shower manufacturer in UK with 18.1% units sold, has had a successful multi brand strategy focused on high quality innovative products, which allowed it to enjoy 25% net return on sales and a growth from 5% to 10% in a mature market. The two market leaders, Triton and Mira, have 30.3% and 21.7% respectively. The company is present in all segments of the market, and has a broad product range of nine models, which cover the three types of showers used in the UK (power, mixer and electric), ranging between €230-670 per unit. The company is also present in all consumer markets, serving both B2C and B2B clients. Their channel relationships are strong and the company is reputable in the UK market for its top-quality showers, reliability and great services. The UK shower market has a big potential since only 60% of homes have showers therefore the remaining 40% could be converted to installing showers. The population that already has showers have a variety of......

Words: 1468 - Pages: 6

Premium Essay

Aqualisa Quartz

...Aqualisa Quartz Analyzing the case of Aqualisa Quartz, it has been decided that the best option for them is to go gaining market penetration by phases. The first should consist of reinforcing and not neglect their sales through Showrooms. These specialized channels accepted provided innovative products and high-tech, in addition, seek always count with showers which aesthetically look good such as Quartz. As a second phase (and this should be developed at the same time as the first) should be sought to achieve a share of Plumbers who know the brand. It is known that plumbers proving to install sprinkler Quartz become our brand by saving in time that this represents them (by what could attend more homes in less time) and saving to the final consumer. This knowledge with the plumbers can be through sampling of the product, giving away samples and brochures showing the benefits. In addition, to enable them to get to know more of the product and in this way to get to most homes. The plumbers are those who succeed in our product to get volume in the market and they will focus our strategy. As regards the price of Aqualisa Quartz has decided to keep it because of the benefits of innovation, offering, in addition to the benefits for the plumber and the final consumer. Key success factors          Maintain and increase the presence of Aqualisa Quartz in Showrooms to display product. Aqualisa operates in 500 showrooms. While the showrooms is the less important for the industry,...

Words: 2079 - Pages: 9

Premium Essay

Aqualisa Quartz

...Aqualisa is a well-established manufacturer of showers in the UK. The company is recognized for quality products, innovation and great service. Despite great features and benefits of the recently developed digital shower Quartz, the initial sales results are very disappointing, and the management needs to redefine marketing strategy in order to improve performance. In particular, key decisions need to be made about target segment, value proposition and marketing mix. 1. What value does the Quartz shower offer to plumbers and consumers (its value proposition)? Quartz shower is a very unique product in the market place with multiple competitive advantages. It offers great value for both plumbers and customers, however it seems that the target market has not been carefully selected and value proposition has not been well defined and communicated. | Plumbers | Consumers | Value Proposition | * Saves time on installation - easy to install within 4 hours, can be completed even by apprentice, low space requirement, less complex / challenging job * Allows to generate more profit versus other shower products – due to easy installation, plumbers can take more orders / jobs * Drives business & customer satisfaction – appealing product, easy to demonstrate, more happy customers due to product features & benefits, incremental business growth by word of mouth * Reliability - 5 year warranty | * Convenience, All-in-One - efficient and reliable water pressure......

Words: 2011 - Pages: 9

Premium Essay

Aqualisa

...number of master plumbers. Consumers were generally uninformed about shower options which they did not understand well. Technological: No real innovation before the Quartz. Only innovations at this stage are aesthetic but have a minimal effect on market share. Natural: COMPANY SWOT Evidence Implications Strengths Market Growth Aqualisa is a profitable company with a market growing at a rate of 5% to 10% in 1998 Strong reputation Premium brand Consumers view Aqualisa as a premium brand with great service and with top quality showers Top raking Number 2 in mixing valves and number 3 in the overall shower market Good relationship with plumbers Aqualisa has a long-standing direct relationship with a group of plumbers which they call “our plumbers”. They are very loyal to the Aqualisa brands. Wide distribution Aqualisa products (including Gainsborough) are sold in showrooms, trade shops, DIY sheds as well as sales people. Innovation The company spent three years and 5.8 million pounds to develop the Quartz. Also, several product innovations are currently being developed. Weaknesses Low distribution in showrooms Aqualisa products are only sold through 25% of the 2000 showrooms in the UK Developers are price-sensitive Most developers did not feel the need to invest in premium valves Opportunities Innovation There has been a very limited amount of innovation in the shower market since its inception except for the Quartz. Real breakthroughs are......

Words: 774 - Pages: 4

Premium Essay

Aqualisa

...Purpose and Issues Purpose To revise the marketing strategy for the new Aqualisa Quartz shower, following poor initial take-up of the offer “Everything . . . tells me this is a breakthrough product. My worry is we’ll miss the opportunity.” Issues The Quartz is an innovative product that has brought improved functionality and ease of installation. However, plumbers are the primary route for shower purchases and this does not align with plumbers perceptions of values, because The very fact that it is a new product hinders take-up as plumbers are conservative The improved functionality is based on digital technology; plumbers are wary of this following previous bad experiences The reduced installation time translates into reduced revenue during the install for the plumber Change the behaviour of plumbers and encourage them to try the product, without cannibalising existing sales to plumbers; or Change the way end-users buy showers, reducing their dependency on plumbers by marketing directly to them 2 Because of this, the marketing plan needs either to Purpose and Issues Purpose To revise the marketing strategy for the new Aqualisa Quartz shower, following poor initial take-up of the offer “Everything . . . tells me this is a breakthrough product. My worry is we’ll miss the opportunity.” Issues The Quartz is an innovative product that has brought improved functionality and ease of installation. However, plumbers are the primary route for shower purchases and this...

Words: 601 - Pages: 3

Premium Essay

Aqualisa

...9-502-030 REV: JULY 10, 2006 YOUNGME MOON Aqualisa Quartz: Simply a Better Shower Plumbing hasn’t changed since Roman times. — Tim Pestell, Aqualisa national sales manager Harry Rawlinson (HBS ‘90) shrugged out of his overcoat and headed to the reception desk of the South Kent County Marriott. “Can you direct me to the breakfast room?” he asked, “I’m meeting some guests from America.” The receptionist pointed toward a hallway lined with photographs of the region’s golf fairways and putting greens. “It’s just to the left down there,” she said. As he strode down the narrow corridor, Rawlinson, managing director of Aqualisa (see Exhibit 1), a U.K. shower manufacturer, felt a surge of energy. He had been looking forward to this opportunity to discuss an HBS case possibility. In May 2001 Aqualisa had launched the Quartz shower, the first significant product innovation in the U.K. shower market since—well, to Rawlinson’s mind—since forever. But here it was early September 2001, and the euphoria surrounding the product’s initial launch had long since faded. Rawlinson knew the Quartz was technologically leaps and bounds above other U.K. showers in terms of water pressure, ease of installation, use, and design. But for some reason, it simply wasn’t selling. The U.K. Shower Market Rawlinson leaned forward as he began to explain his situation. Showers in the U.K. were plagued with problems. While everyone had a bathtub, only about 60% of U.K. homes had showers....

Words: 6470 - Pages: 26

Hunter X Hunter 116 | दी लल्लनटॉप | TECNO (368)