Free Essay

Buod

In: English and Literature

Submitted By rhina27
Words 272
Pages 2
KABANATA V. BUOD Ang paninigarilyo ay pangunahing bisyo na tinatangkilik ng mga Pilipino ngayon lalo na ng mga kabataan. Ito ay laganap na ngayon sa ating lugar. Marami sa atin na ginagawang libangan o panpalipas-oras ang bisyong ito. Bagamat nagbibigay kasiyahan sa kanila ang paninigarilyo, maraming masasamang epekto sa larangan ng ating kalusugan, pag-aaral, at pakikipag-ugnayan ang dulot nito sa atin. Ito ay nagpapahina sa atin at nagbibigay ng iba’t-ibang sakit sa ating katawan. Nang dahil din dito, bumababa ang marka ng mga mag-aaral na nawiwili sa paninigarilyo. Hindi lamang ang taong naninigarilyo ang naaapektuhan ng bisyong ito, pati narin ang taong nasa palikid niya. Ang usok na lumalabas sa sigarilyo ay nakakasama sa katawan ng taong nakakalanghap nito.
KONKLUSYON
Ayon sa aming pananaliksik, nalaman naming na ang paninigarilyo ay nakakasama sa kalusugan ng bawat taong naninigarilyo pati narin sa nakalalanghap ng usok nito. Nakakasama na rin sa kanila ang paninigarilyo dahil napapabayaan na nila ang kanilang pag-aaral at makakaapekto sa pagbaba ng kanilang marka. Nalaman na rin namin na dahil sa bisyong ito, nagkakaroon ng lama tang pakikipag-ugnayan ng mga naninigarilyo sa kanilang mga kaibigan. Maraming mga kaibigan nila ang lumalayo sa kanila tuwing sila’y naninigarilyo.
REKOMENDASYON
Batay sa mga nakalap naming impormasyon sa pananaliksik na ito, iminumungkahi namin ang mga sumusunod: 1. Kailangang ipatupad sa administrasyon ng paaralan ang batas na nagbabawal sa lahat ng mga mag-aaral at guro o empleyado ang paninigarilyo sa loob ng paaralan. 2. Iminumungkahi rin namin na ipatigil o ipahinto na ang paggawa at pagbebenta ng sigarilyo ng mga pabrika upang mawala na ang bisyong ito.…...

Similar Documents

Free Essay

Prelims

...Then he/she will pay for a delayed exam permit to be able to take a delayed special exam next year. * The answers must be in essay form and written in Filipino or Bikol. * Format: 12 font size, bookman old style, one inch space on all sides, 1.5 space. Preliminary examination: 1. Si Anselmo at Si Tomas Aquino ay parehong napapabilang sa mga pilosopo noong gitnang panahon (middle ages) ng kasaysayan ng kanluraning pilosopiya ngunit ang mga pananaw nila sa Diyos ay hindi pa rin buong magkawangis. Himayin at bigkasin ang mga punto ng mga pagtatagpo at paghihiwalay ng kanilang mga pananaw at pagunawa tungkol sa Diyos. 2. Maghanap ng isang artikulo, balita o kuwento na naglalaman ng ano mang uri ng kasamaan. Isulat ang buod nito kasama ng iyong pagunawa at kapaliwanagan ng mga dahilan kung bakit maituturing itong isang halimbawa ng karanasan ng kasamaan. Maaring gamitin ang apat na opinyon sa kasamaan o ang metapisikal na kapaliwanagan ni Agustin at Tomas Aquino na matatagpuan sa inyong maikling babasahin bilang tulong at gabay sa iyong pagunawa. 3. Ipaliwanag ng maigi ang relasyon ng “rason” at “paniniwala” sa gitnang panahon at kung ano ang nangyari sa relasyong ito sa pagsilang ng modernong panahon. MALIGAYANG PASKO AT MANIGONG BAGONG TAON SA ATING LAHAT!...

Words: 255 - Pages: 2

Free Essay

Hamaka Yunit 1 & 2

...Buod ng Yunit I at II ng Hamaka IV Sofia Grace Lopez Galve Filipino IV Mga Nilalaman Yunit I Aralin I Paalam sa Pagkabata 2 II Miliminas: Taong 0069 3 III PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim 4 IV Panambitan 5 V Babang-Luksa 6 VI Walang Sugat 7 VII Tata Selo 8 Yunit II Aralin I Kay Estella Zeehandelaar 10 II Si Kesa at si Morito 11 III Aanhin Nino ‘Yan? 12 IV Plop! Click! 13 V Tahanan ng Isang Sugarol 14 VI Uhaw ang Tigang na Lupa 15 VII Tatalon 16 Paalam sa Pagkabata Miliminas: Taong 0069 PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim Panambitan Babang-Luksa Walang Sugat Tata Selo Paalam sa Pagkabata Miliminas: Taong 0069 PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim Panambitan Babang-Luksa Walang Sugat Tata Selo Paalam sa Pagkabata Miliminas: Taong 0069 PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim Panambitan Babang-Luksa Walang Sugat Tata Selo Paalam sa Pagkabata Miliminas: Taong 0069 PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim Panambitan Babang-Luksa Walang Sugat Tata Selo Paalam sa Pagkabata Miliminas: Taong 0069 PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim Panambitan Babang-Luksa Walang Sugat Tata Selo Paalam sa Pagkabata Miliminas: Taong 0069 PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim Panambitan Babang-Luksa Walang Sugat Tata Selo Paalam sa Pagkabata Miliminas: Taong 0069 PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim...

Words: 5395 - Pages: 22

Free Essay

Mental Disorders

...My experience in JS prommy experience in JS prom it,s very unforgettable moment for me. I see dancing of my classmate on the COTILLION.building. like the foods and beautiful girls and boys and me and my friends we rock and roll that night when the sweet music was playing I want To dance with my classmate and enjoy with them to dance with my friends and we dance all night together  JS prom is memorable to me too because I wear my Favorite some that night and I enjoy A night with my classmate. next year I know that I will Enjoy JS prom again!!!................... buod ng kwento sa pula sa puti apat hindi araw - araw ang pag sasabong .. dahil ang pag sabong ay hindi isang laro at ito ay isang pustahan an kung sino ang mga may ari ng kanilang tali..dahil ang sabong ay isa ring sugal.samakatuwid ito ay hindi magandang impluwensyang nangyayari sa loob ng isang sabunangan.. ang aking buod tungkol sa kwentong sa pula sa puti Mga tauhan: kulas-mahilig mag sabong celing-pumupusta ng palihim sioning-ang matalik nna kaibigan ng mag sawa castro-ang nagturo kay celing kung paano mang daya teban-masunuri pero mahina ang ulo maring kikay-pinagkukunan ng sabon sa pula sa puti -si kulas ay isang sabungarero na halos araw araw ay laging nasa sabungan pero lagi siyang natatalo sa laban,kaya sa isip isp niya ayaw na niyang mag sabong kaylanman at ayawa niya ring makita ang sabungan.. si celing ay isang asawa ni kulas na tinatago sa kanyang asawa na si kulas na pumupusta sa sabungan upang si...

Words: 780 - Pages: 4

Free Essay

Papers

...Kabanata I Isang Handaan Buod Isang marangyang salu-salo ang ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na popular sa taguring kapitan Tiago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa daang Anluwage na karating ng Ilog-Binundok. Ang paayaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok ng Maynila. Bawat isa ay gustong dumalo sapagkat ang mayamang Kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Dahil dito, ang iba ay nababalino kung ano ang isusuot at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Nang gabing iyon dagsa ang mga panauhin na gaya ng dapat asahan. Puno ang bulwagan. Ang nag-iistima sa mgta bisita ay si Tiya Isabel, isang matandang babae na pinsan ng may-bahay. Kabilang sa mga bisita sina tinyente ng guardia civil, Pari Sibyla, ang kura paroko ng Binundok, si pari Damaso na madaldal at mahahayap ang mga salita at dalawang paisano. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang kararating na dayuhan ay nagtatanong tungkol sa mga asal ng mga katutubong Pilipino. Ipinaliwanag niya na ang pagpunta niya sa bansa ay sarili niyang gastos. Ang pakay ng kanyang paglalakbay ay upang magkaroon ng kabatiran tungkol sa lupain ng mga Indiyo. Nagkaroon ng mainitang balitaktakan ng mabanggit ng dayuhan ang tungkol sa monopolyo ng tabako. Nailabas ni Pari Damaso ang kanyang mapanlait na ugali. Nilibak niya ang mga Indiyo. Ang tingin niya sa mga ito ay hamak at mababa. Lumitaw din sa usapan ang panlalait......

Words: 10434 - Pages: 42

Free Essay

Time Management

...Buod ng Karugtong: Sa isang dalampasigan, nakita ng isang mangingisda na nagngangalang Carding ang isang babae at dinala niya ito sa dating sekular na paring Pilipino na si padre Florentino. Siya ay si Maria Clara. Isang lingo siyang may sakit at bahagyang tuliro sa mga nangyari sa kanyang buhay. Pinatuloy at inalagaan siya ni padre Florentino sa kanyang tirahan. Naikwento ni Maria Clara ang hindi kanais nais na pangyayari sa loob ng monastery. Nabanggit rin niya ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Maraming tumututol dito pati ang kanyang tunay na ama na alagad ng Diyos dahil hindi raw makadiyos ang kanyang kasintahan. Isa daw siyang erehe. Hinahanap niya si Ibarra dahil maraming taon na ang nakaraan noong sinabi ng mga tao na patay na ito ngunit nakatanggap siya ng sulat mula kay Ibarra. Sinabi sa sulat na nagbalik daw siya para mapasakanya muli si Maria Clara. Tumakas siya sa monasteryo sa tulong ng isang bangkero. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasyang umalis na si Maria Clara para hanapin na si Ibarra. Binigyan ni padre Florentino si Maria Clara ng balabal at ng isang guardapelo. Maaari raw niya itong ipagpalit sap era kapag mangangailangan siya ng pera. Naalala ni Maria Clara nanagkaroon siya ng kagaya ng relikaryong iyon na bigay ng kanyang kasintahan. Naikwento ni padre Florentino kung kanino galing ang relikaryo. Ito ay galing sa isang banyaga na namuno sa pag-aalsa na namatay sa kanyang kubo dahil uminom ng lason. Siya ay nagngangalang Don Simoun. Ang......

Words: 301 - Pages: 2

Free Essay

Buod Ng Noli Me Tangere

...Buod ng noli me tangere (JOSE RIZAL) Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng pitong taong pamamalagi roon ay nagbalik ito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagdating ay naghandog si Kapitan Tiyago ng isang salo-salo kung saan ito ay dinaluhan nina Padre Damaso, Padre Sibyla, Tinyente Guevarra, Donya Victorina at ilang matataas na tao, sa lipunan Kastila. Sa hapunang iyon ay hiniya ni Padre Damaso na siyang dating kura ng San Diego, ang binata ngunit ito'y hindi na lamang niya pinansin at magalang na nagpaalam at nagdahilang may mahalagang lalakarin. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara. Siya kilala bilang anak-anakan ni Kapitan Tiyago, isang mayamang taga-Binundok. Ang binata ay dumalaw sa dalaga kinabukasan at sa kanilang pag-uulayaw ay di nakaligtaang gunitain ang kanilang pagmamahalan simula pa sa kanilang pagkabata. Di nakaligtaang basahing muli ni Maria Clara ang mga liham ng binata sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Bago tumungo si Ibarra sa San Diego ay ipinagtapat sa kanya ni Tinyente Guevarra ng Guardia Sibil ang tungkol sa pagkamatay nga kanyang amang si Don Rafael, ang mayamang asendero sa bayang yaon. Ayon sa Tinyente, si Don Rafael ay pinaratangan ni Padre Damaso, na Erehe at Pilibustero, gawa ng di nito pagsisimba at pangungumpisal. Nadagdagan pa ng isang pangyayari ang paratang na ito. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aaral, nakita ito ni Don Rafael...

Words: 4024 - Pages: 17

Premium Essay

Effects of Computer Addiction

...-2ym/vwCos wc │0T/2Since w= 2∏f= 2∏/z Average y= 2YM/ ∏ | Power | Amount of energy converted by a circuit of a component in a unit of the normally seconds, measured in the units of watts (joules/ seconds). | P= VI | Lenz's law | Is a common way of understanding how electromagnetic circuits obey Newton's third law and the conservation of energy. Lenz's law is named after Heinrich Lenz, and it says: | | Apparent power  | The mathematical product ofVoltage and current on ac systems. Since voltage and current may not be in phase on ac systems, the apparent power thus calculated may not equal the real power, but may actually exceed it. | | Reactive power  | The mathematical product of voltage and current consumed by reactive loads. | | Buod ng Kabanata 55 Ang Pagkakagulo Mag-ikawalo na ng gabi at kumakain ang mga tao ng hapunan. Si Maria Clara ay nagdahilang walang gana pero niyaya niya si Sinang na hintayin nila si Ibarra sa may piyano. Si Pari Salvi na hindi mapalagay at Linares na kumakain ay nasa bahay din ni Kapitan Tiyago. Nang sumapit ang ikawalo, dumating si Ibarra na luksang luksa. Habang palapit si Maria Clara sa kasintahan ay may narining na putok ng mga baril. Ang kura ay nagtago sa haligi. Si Tia Isabel ay panay ang dasal habang ang pintuan at bintana ay pinagsasara ng mga katulong. Nang matapos ang putukan, pinapanaog ng alperes si Pari Salvi na akala niya ay nasugatan. Si Ibarra ay nanaog din habang si Tia Isabel ay pinapasok ang magkaibigang si......

Words: 5623 - Pages: 23

Free Essay

Happy Happy Happy

...Rivera, Ma. Princess M. MT14110 1. Pumili ng tula/kwento/artikulo na may paglalarawan ng buhay ng Filipino. Gupitin at idikit sa bond paper. 2. Basahing mabuti at sagutin ang mga tanong batay sa antas ng pag-unawa sa binasa. a. Pag-unawang Literal 1. Buod – Ito ay batay sa importansya ng pagkakaroon ng disiplinadong mamayan sa isang bansa/lipunan. 2. Kilalanin ang mga Tauhan – Ang mga tauhan ay ang pulitiko, pulis, gobyerno at mga mamamayan. b. Pagbibigay ng Interpretasyon 1. Pagbibigay ng Pangkalahatang Pagkahulugan sa Binasa – Ang aking binasa ay nangangahulugan na ang disiplina ay may malaking ginagampanan lalo na sa ating bansa, ngunit it ay unti-unti nang nawawala at binabalewala lalo na ng mga namumuno sa ating bansa. 2. Pagbibigay Opinyon/Kuro-kuro sa Binasa – Para sa akin, ang pagiging disiplinado ng bawat mamamayan at lider ng bansa ay isa sa solusyon upang umangat ang ating bansa. Kung lahat ng tao ay disiplinado, maaaring mawalan ng korapsyon at umahon sa kahirapan ang Pilipinas. 3. Kritikal na Pagbabasa na may Paglalapat o Aplikasyon 1. Values / Tatak Tamaraw Fortitude, Excellence at Uprightness. Ang tatlong ito ay kaakibat ng pagiging disiplinadong Tamaraw. 2. Pag-uugnay sa Binasang Kaisipan sa Sariling Karanasan at Tunay na Pangyayari sa Buhay Walang disiplina. Ang halimbawa nito ay ang nangyari sa amin noong Miyerkules ng gabi. Kung saan ang bawat motorista ay walang disiplina na nagdulot ng mabigat na trapiko.......

Words: 325 - Pages: 2

Free Essay

Kabanta 7

...namang turuan ng leksyon ang mga taong nanggugulo o nangaapi dahil kung hindi, patuloy sila sa pagiging masama. Kaya maghiganti din paminsan minsan pero huwag ‘yung may mamamatay o masusugatan. Dahil karapatan natin bilang tao na ipaglaban an gating kalayaan laban sa mangaapi. http://www.kapitbisig.com/philippines/el-filibusterismo-ni-dr-jose-rizal-book-notes-summary-in-tagalog-kabanata-7-si-simoun-ang-buod-ng-el-filibusterismo_99.html http://joserizal.ph/fi11.html http://joserizal.ph/fi10.html Mabuti, ani Simoun, at hangal ang pamahalaang Kastila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at Alemanya. Ani Simoun: Kayo’y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika, napananatili rin nito ang kanyang paglaya. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan. Kabanata 8 Maligayang Pasko Buod : Hindi naghimala ang birhen. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. (Iyon ay araw ng Pasko). Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo. Asal na natutunan : Kabanata 9 Ang mga Pilato Buod : Pinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kasalanan sa ipinagkagayon ng matanda. Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon, hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang......

Words: 906 - Pages: 4

Free Essay

Isang Pag-Aaral Tunkol Sa Mga Kabataang Sangkot Sa Maagang Pagbubuntis

... 11 III. BUOD, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON Buod Konklusyon Rekomendasyon TALAAN NG NILALAMAN PAMAGAT NG PAHINA TALAAN NG NILALAMAN TSAPTER I. INTRODUKSYON Kaligiran ng Pagaaral 1 Paglalahad ng Layunin 2 Metodolohiya 2 Kahalagahan ng Pag-aaral 3 Saklaw at Limitasyon 3 Depinisyon ng Termino 4 II. DISKUSYON Layunin Blg 01. Mabatid ang dami ng kabataang 5 nasasangkot sa maagang pagbubuntis sa kasalukuyan at sa nakalipas na mga taon sa Pilipinas. Layunin Blg 02. Alamin ang dahilan o sanhi ng 6 maagang pagbubuntis. Layunin Blg 03. 8 Layunin Blg 04. 11 III. BUOD, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON Buod Konklusyon Rekomendasyon TALAAN NG......

Words: 4379 - Pages: 18

Free Essay

Floor Wax from Banana

...Rabaya Hay Dee Magnase Seksyon: Grade 9-A SOF I. Talasalitaan * Nagsadya- Ginawa ng may dahilan * Iminulat- Binuksan * Kura- Pastor * Balak-Planong gawin * Itinaboy- Ipadpad II. Tauhan * Kapitan Tiyago- Ang may-ari ng bahay na pinuntahan ni Padre Damaso * Padre Damaso- Ang nagsadyang pumunta sa bahay ni Kapitan Tiyago upang Makita si Maria Clara * Donya Victorina- Ang nagpakilala kay Linarez at nag-abot ng sulat para kay Padre Damaso * Linarez- Ang ipinakilala ni Donya Victorina * Carlitos- Ang nagpadala ng sulat para kay Padre Damaso na siya ring bayaw nito * Lukas- Pumunta kay Padre Salvi * Padre Salvi- Ang binalitaan ni Lukas tungkol sa ibinigay ni Ibarra sa kanya III. Buod Si Padre Damaso ay nagsayang pumunta sa tahanan ni Kapitan Tiyago at tuloy-tuloy na lumapit sa higaan ni Maria Clara. Luhaang hinawakan ang kamay ng dalagang may sakit at sinabing, “Anak, hindi ka mapapaano.” Iminulat ni Maria Clara ang kanyang mga mata at tiningnan si Padre Damasong may pagtataka. Hindi siya makapaniwala kasama ang lahat ng taong nakasaksi sa tinatagong malambot na puso ni Padre Damaso. Nang mapanatag na ang kalooban ni Padre Damaso, ito ay lumayo sa dalaga. Lumapit naman sa kura si Donya Victorina at ipinakilala si Linarez. Iniabot niya ang sulat na ipinadala ni Carlitos para sa kanyang bayaw na si Padre Damaso. Sinasabi sa liham na nangangailangan si Linarez ng hanapbuhay at makaka-isang puso Sa naplanuhang......

Words: 1509 - Pages: 7

Free Essay

Pag- Uulat

...damdamin ng patnugot ng pahayagan o magasin. Uri: 1. Nagpapabatid – nililinaw at ipinaliliwanag nito ang isyu 2. Nangangatuwiran – pumapanig at pinaninindigan nito sa isang mukha ng isyu sa pamamagitan ng pangangatuwiran 3. Umaamuki – tinatawagan nito ang suporta ng mambabasa. Nagsasabi ng dahilan kung bakit dapat tumulong sa gawain. 4. Komentaryo – ipinaliliwanag ang kahulugan ng balita kaugnay ng iba pang pangayayari 5. Pamumuna – pinag-aaralan nito ang kamalian sa pangyayari, kalagayan at nagmumungkahi ng solusyon. 6. Nagpapahalaga – ito’y namumuri o nagpapahalaga para sa isang tao, gawain o institusyon. 7. Nanlilibang – nagmumungkahi ng isang bagay habang nang aaliw sa mga mambabasa. 8. Nagbabalita – buod ng pangyayari ukol sa isang paksa 9. Sumasalungat – sinasalungat nito ang kalabang opinyon. Gabay sa pagsulat ng Editoryal: 1. Maging maikli. Bihira sa mga editoryal ang humihigit sa 3oo salita. 2. Gawing payak at tuwiran ang pagsulat. Pormal na mga salita ang gamitin. 3. Gamitin ang ikatlong panauhan. 4. Maging tapat sa sinasabi. 5. Sumulat ng malinaw. 6. Ilahad ang katotohanan, huwag lamang mga opinyon. 7. Sumulat ng may awtoridad ngunit huwag mangangaral. * Suring-basa – matatagpuan ang kuro-kuro, palagay, damdamin at sariling kaisipan ng sumulat ng binibigyan ng pagsusui ang anumang akdang naisulat. Dapat Tandaan: 1. Gawing malinaw kung ano ang akdang tinutukoy. 2. Igawa ng lagom ang......

Words: 1152 - Pages: 5

Free Essay

Reflection Paper on the Exxon Valdes and Johnson and Johnson Case Study

...Buod ng isang Sanaysay na “The Feeling of Power” ni Isaac Asimov Sa paglipas ng panahon, nasakop ng modernisasyon ang lahat ng gawain ng tao. Sila ay tuluyang nakadepende sa makinarya at kompyuter. Ang mundo ay nahaharap sa isang digmaan gamit ang kompyuter. Si Jehan Shuman ay isang programmer na nakatuklas kay Myron Aub. Si Myron Aub ay isang teknisyan na nakatuklas ng “graphitics”. Nagkaroon ng isang pagpupulong ang presidente, mga heneral at maging mga opisyal ng gobyerno kung paano magagamit ang “bagong tuklas” na kaalaman at tinawag nila itong “project number”. Bilang pagpapakita kung paano nagagamit ang “graphitics”, ipinamalas ni Myron Aub kung paano magmultiply gamit ang isang papel at lapis at hindi sa kompyuter. Matapos maipakita sa marami ang bagong tuklas, nagkaroon ng maraming mungkahi ang mga nakapanood. Nagmungkahi si General Weider, heneral na namumuno sa laban ng mundo sa ibang planeta. Ayon sa kanya, magagamit ang kaalaman ng “graphitics” upang magkaroon ng “man-missiled” kung saan ang tao ang magkokontrol ng missile upang matalo ang kalaban. Sa mungkahi ni Congressman Brant, nais niyang turuan ang mga tao ng “graphitics” upang makagawa ng mga makinarya para sa ikauunlad. Sa di kalayuan ay nakikinig si Myron Aub at habang nagpupulong ang mga opisyal, nagpakamatay si Myron gamit ang isang “protein-depolarizer”. Nagpapakita lamang ito ng masamang dulot ng pagsibol ng makabagong teknolohiya. Pinapakita sa katangian ni General Weilder ang......

Words: 255 - Pages: 2

Free Essay

Noli Me Tangere (Very Helpful)

...Talasalitaan 1. Natambad : Nalantad 2. Nagbabata : Nagtitis 3. Pag-aalitan : pagaaway 4. Pagmamalabis : Pangabuso 5. Maluwalhating : Mapayapa II. Buod ng Kabanata 9 Nang Makita ni Ibarra si Padre Damaso sa Maynila ay papunta pala it okay Kapitan Tiyago, Pumunta siya doon para mapatunayan na mas mataas ang tingin sa kanya ng mga tao. Nang makasalubong niya si Kapitan Tiyago ay nagsaludo si Tiyago at hindi ito pinansin ng mga Prayle. Simbolo lamang na mas nakapangyayari sila. Samantala, matapos magmisa, nagtungo si Padre Sibyla sa kumbento ng kanilang korporasyon na nasa loob ng Maynila. Napagusapan nila ditto ang buhay ni Ibarra at paano nila mapapasanib si Ibarra sa kanilang panig. Habang naguusap ang mga pari ay naguusap parin si Padre Damaso at Kapitan Tiyago. At sa Paguusap na iyon ay nauto na naman ng paring Dominikano si Kapitan Tiyago III. Gintong Aral na may kaugnayan sa kasalukuyan Maraming tao na manloloko sa kahit saan tayo magpunta, minsan ay hindi natin inaasahan na ito ay ang matalik natin na kaibigan, kapamilya o mahal sa ating buhay. Ngunit kahit sino ay mayroong abilidad para manloko, at dapat tayo ay magingat sa mga ganitong klaseng mga tao. Kabanata 10 I. Mga Talasalitaan 1. Baybayin : Tabi 2. napagsasamantalahan : Naloloko 3. Kahangalan : Kamangmangan 4. Simboryo : Kampanaryo 5. Matatas : Malinaw II. Buod ng Kabanata 10 Ang Bayan ng San Diego ay halos nasa baybayin ng lawa at napaliligiran ng malalawak na bukirin at palayan. Ang mga......

Words: 1924 - Pages: 8

Free Essay

Business Management

...Buod ng Kuwentong si Matsing at Pagong Nakakita si pagong ng putul na puno ng saging sa ilog, hindi niya ito mabuhat kaya nag patulong siya kay matsing pero humingi ng kasunduan si matsing, "kukunin ko ang puno ng saging pero sa isang kundisyon sa akin ang bahaging taas ng puno at sa iyo naman ang ugat" nalungkot si pagong pero pumayag na ang pagong sa gusto ng matsing, pag kaahon pinutul nga ng matsing ang puno kinain niya nag bunga nito at humihingi si pago ngunit hindi man lang binigyan ni matsing ito, kung kayat ginawa ni pagong tinanim niya ang ugat ng sanging, ilang araw ang dumaan lumaki at namunga ulit ito, naingit si matsing at inakyat niya at kinain ang mga bunga nito nainis na si pagong at nilagyan niya ng mga tinik ang katawan ng puno ng sanging at nag tago siya sa bao ng niyog, bumaba si matsing sa puno ng sanging at natinig siya sa nilagay ni pagong. at pagkatapos noon hinanap ng matsing ang pagong at nakita siya sa bao ng niyog. sabi ng matsing:"didikdikin kita ng pinung pinu" sabi ni pagong: "sige para dumami kami." sabi ni matsing: "ay hindi tatapon na lang kita sa ilong para dun ka mamatay sa lunod" sabi ni pagong: " naku wag matsing hinid ako marunong lumanguy mamamatay ako dun.... wag matsing" at dali daling dinala ng matsing ang pagong sa ilong at dun niya ito tinapon. at sabi ni pagong " matsing hinid mo ba natatandaan na dito ang tahanan ko sa tubig. kaya ang aral ng kwento matalino man ang matsing ay napaglalalangan din...

Words: 270 - Pages: 2

Bilal: A New Breed of Hero | CC Corso Como | Watch Movie