Free Essay

Dada

In: Other Topics

Submitted By zyralouise
Words 1067
Pages 5
PAGSUSURI NG MAIKLING KWENTO
PAMUMULAKLAK
Consolacion L. Mantaring
MGA TAUHAN: Pangunahing Tauhan:
Roberto Miraflores- lalaking dati’y isang utusan na pumatay ng tao na nakapagbagong buhay.
Rosario de la Paz- maganda at batang-batang ina na balo, na mapapangasawa ni Robing. Pangalawang Tauhan:
Martin de la Paz- kapatid ni Rosario na isang mapagsamantala.
Eduardo Mirasol- mayamang ginoo; inutusan si Robng upang pumatay ng tao.
Delfin Mirasol- kapatid ni Eduardo na asawa ni Tesa.
Tesa- balo na may dinadalang sanggol sa sinapupunan at gusting ipapatay ni Eduardo.
Totoy- sanggol na nagpanagong buhay kay Robing. A. TAGPUAN:
Sampalok
B. Buod:
Isang maganda at batang-batang ina ang katabi ni Robert Miraflores sa upuang pantatluhan ng tren. Hawak nito ang isang sanggol. Nagkaugnay ang mga paningin nila ng sanggol, ngumiti ito nang buong kawalang-malay, nagpapalag at nang biglang nakahulagpos ang isang kamay ay umaragwad sa kanyang dako sabay hawak at sabunot sa kanyang buhok. Sa nangyaring iyon may dalawang magkaibang larawan ang napatambad sa paningin ni Robing. Ang sa sanggol ay kapayapaan at kawalang-malay; ang sa inaay pag-aandukha, unawa at pag-ibig. Habang nasa biyahe, nakilala nito ang kapatid ni Rosario na si Martin at sa pag-uusap nila nabanggit ni Robin gang kanyang pakay at agad naman nitong inalok na doon nalang sa Sampalok magtuloy at doon nalang magtrabaho. Pumayag naman si Robing at nakituloy sa kania. Mag-iisang taon na ring nakikipanuluyan si Robing sa bahay ng magkapatid na si Rosario at Martin. Tumutulong si Robing sa mga gawaing bahay tulad ng, pag-igib ng tubig, pagsibak ng kahoy at iba pa. Lumalapit din ang loob niya sa sanggol ganoon din ang sanggol sa kanya habang siya ay lumalaki. Hinahanap-hanap ng sanggol ang kanyang presensiya. Sa mga nangyari sa buhay ni Robing, hindi niya ito maipaliwanang dahil sa laki ng pagbabago sa buhay niya. Isa siya dating kilalang maton sa lugar nila sa Tundo. Simula noong nakasabay siya kay Rosario sa tren doon na nagsimula ang pagbabago ng buhay niya. Hindi totoong pupunta si Robing sa Tayabas upang magtrabaho kundi upang sundan, subaybayan, at iligpit ang isang balo na may dinadala sa sinapupunan na sanggol. Binayaran si ni Eduardo Mirasol upang pataying ang babae dahil sa pamana. Nais niyang hindi makuha ng sanggol ang pamana, ang sanggol ang anak ni Delfin na siyang magmamana subalit namatay siya kaya ang anak niya ang magmamana nito, pero pilit pinipigilan ni Eduardo dahil gusto niyang sakanya mapunta ang mana. Hindi makapaniwala si Rosario sa nakita niya, mga kawayang nagkalat dahil sa ginawa ni Robing. Sinira niya ang higaan niya dahil hinahanap niya ang limang libo na binigay ni Eduardo sa kanya kabayaran ng utos niyang pagpatay. Sa sandaling iyon, inamin na ni Robing ang talagang pakay niya ayon ay ang pumatay. Sinabi niya na hindi siya yung Robing nakilala niyang mabait. Nagulat naman doon si Rosario lalo na sa mawawalang pera dahil nahalata niya si Martin na sagana sa pera ngayon at naisip niya na baka kinuha niya iyon. Sinabi ni Robing na wala na siya sa luagr pa upang tumuloy bas a bahay nila Rosario at Martin. Kaya napagdesisyunan niyang umalis na rito. Pero pinigilan ito ni Rosario dahil sa nabuong pagmamahalan. Matuling lumipas ang limang taon. Magkaisang-puso na si Robing at si Rosie. May tatlong anak. At sila ay parehong nagtatrabaho. Ipinasya ni Robing na lumuwas dahil hahanapin niya ang mayamang si Eduardo upang isuli ang naipong limang libong piso, ng siya ay magkaroon ng trabaho nag-ipon siya para doon. Naisip ni Robing na baka hindi na siya makilala ni Eduardo dahil nagbago ang itsura ni Robing dahil sa dalawampu’t anim na taong nakaraan. At nakarating nga at nahanap ni Robing ang bahay ni Eduardo. Kumatok siya at ang utusan ang nakaharap niya, sinabi niya na ang pakay niya ay si Eduardo. Gayun nga hindi nakilala ni Eduardo si Robing ng nagkita sila, at nagpakilala naman si Robing. Laking gulat nalang na si Tesa ang dapat ay papatayin niya ay naninirahan sa bahay ni Eduardo. Nagulat rin siya noong nagpasalamat si Eduardo kay Robing dahil sa hindi pagsunod na patayin si Tesa. Kabiyak na ni Eduardo si Tesa ngayon. Bumalik na muli si Robing sa Sampalok matapos makausap si Eduardo. Habang siya ay nasa biyahe, nakakita siya ng magagandang pangitain at napangiti na lamang ito. Gumapang ang kapayapaan sa buong katauhan ni Robing, at nag-uumapaw ng luwalhati ang puso at kaluluwa. Dala ni Robing sa kanyang pag-uwi ang kapayapaang bunga ng pagpapakabuti na hitik sa bulaklak ng kasaganaan.
SULIRANIN NG KWENTO:
Ang suliranin ng kwento ay ang kung paano mapapalitan ni Robing ang limang libong piso na nawawala. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari sakanya.
KASUKDULAN NG KWENTO:
Ang kasukdulan ng kwento ay isa na ang kanyang pagbabagong buhay at ang pagkahinga ng maluwag ni Robing dahil sa ganda ng nangyari noong lumawas siya sa Sampalok upang hanapin si Eduardo. Hindi na niya kailangan pang mangamba at napasakanya pa ang limang libong inipon niya para sa pambayad. Naging mapayapa siyang bumalik at nakamtam ang kasiyahan sa buhay.
TUNGGALIAN:
Sa kwento ang tunggalian ay Tao vs. Tao, dahil kalaban niya dito ang kanyang sarili kung paano niya haharapin ang problema kinakaharap niya para makamtan ang nais niya sa buhay.
WAKAS:
Naging mapayapa nga ang buhay ni Robing. At nakaaninag pa siya ng magandang pangitain sa buhay. Gumapang ang kapayapaan sa buo niyang katauhan, at nag-uumapaw sa luwalhati ang kanyang puso at kaluluwa.
MGA ARAL:
*Mapaglaro ang buhay kaya kailangan nating maging matibay.
*Mas aapaw pa rin ang kabutihan kaysa sa kasamaan.
*Kung may kailangan man tayong baguhin sa buhay, baguhin na dahil ito ang solusyon natin sa ikakaganda ng buhay.
*Ang nararamdaman natin ang magdadala sa atin sa kabutihan.
*Hindi natin kailangan pang gumawa ng kasamaan, mabuhay na lang tayo sa marangal na paraan.
PALIWANAG SA PAMAGAT: Pamumulaklak ang pamagat dahil pinapahiwatig nito ang pagbabago ni Robing sa buhay, na sa kahit konting bagay lang na nangyari ay malaking tulong na ito sa kanyang pagbabago sa buhay. At bunga naman ng kanyang pagbabago ay ang pagkakaroon ng magandang pamumuhay at mapayapa. Dahil sa pagmumulaklak o ang pagbabago ng isang tao magkakaroon ito ng magandang bunga sa kanyang sarili pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya.

TAUHANG BILOG:
Roberto Miraflores

TAUHANG LAPAD:
Rosario de la Paz

PAGDULONG GINAMIT SA KWENTO:
Ang pagdulong ginamit sa kwento ay Pagdulog Pormalistiko.…...

Similar Documents

Free Essay

English

...Nilson Carroll ART 353 Research Paper The Dada Text In July 1916, as the Great War raged across Europe, Hugo Ball read aloud the first Dada manifesto at the Cabaret Voltaire (Ades, Caberet 16). In typical Dada hyperbole, the manifesto made wild claims about the power of the word Dada and how it indicated a new tendency in art and literature. The manifesto, and the many that were written after it, identified and combated what the Dadaists saw as the bourgeois corruption that had caused the war and diluted art into something worthless. Through written manifestos, Dada poetry and collage, wild forms of theater and new ideas on visual art, Dada found a common voice among several different groups of artists from across Europe and in New York. Today, Dada is understood as an art movement, chronologically somewhere in between Futurism and Surrealism. Yet, Dada cannot be understood simply as a visual art movement, but instead as a literary movement. Rather than through painting or sculpture, Dada is best understood through the text, manifestos, poetry, and magazines produced by the Dadaists. Dada visual art by artists like Francis Picabia, Marcel Duchamp, or Hans Arp do not rely on traditional formal elements of art, but rather on the titles of the works. Dadaists have more in common with their contemporary, poet Guillaume Apollinaire, than with any painter, and they are more concerned with Symbolist poets Arthur Rimbaud and Comte de Lautréamont than with modern painters Édouard......

Words: 2082 - Pages: 9

Free Essay

Dada Fil Movement

...nnsct the age of sixteen, he was apprenticed for four years, as a compositor, to the printer Otto Schaerffli in Interlaken; between 1949 and 1951 he studied under Walter Käch and Alfred Willimann in the Kunstgewerbeschule (school of applied arts) in Zürich, where students studied monumental inscriptions from Roman forum rubbings. At the Kunstgewerbeschule, Frutiger primarily concentrated on calligraphy — a craft favouring the nib and the brush, instead of drafting tools. ------------------------------------------------- Work summary[edit] Specimens of typefaces by Adrian Frutiger. An Illustration showing the typefaces Frutiger Serif and Frutiger Next in use. Charles Peignot, of the Paris foundry Deberny Et Peignot, recruited Frutiger based upon the quality of the illustrated essay Schrift / Écriture / Lettering: the development of European letter types carved in wood. Frutiger's wood-engraved illustrations of the essay demonstrated his skill, meticulousness, and knowledge of letterforms. At Deberny & Peignot foundry, Frutiger designed the typefaces "Président", "Méridien", and "Ondine". In the event, Charles Peignot set Frutiger to work upon converting extant typefaces for the new phototypesetting Linotype equipment. Adrian Frutiger's first commercial typeface was Président — a set of titling capital letters with small, bracketed serifs, released in 1954. A calligraphic, informal, script face, Ondine ("wave" in French), also was released in 1954. In......

Words: 596 - Pages: 3

Premium Essay

Dada Art

...decided to do my first response paper on the topic of dada art (pages 1148-1152). This art form in my opinion is the most conversial art form ever in America’s history and greatly interests me due to the misconception about this art form. With artists such as Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, and Hans Arp, these artists show the complexity and un-guide lined art that is called data art. With this new form of art, people had no idea how to react to something that was not known as art for so many years but meaningless scribbles until the 20th century. I’m going to give you a little history and perspectives in this type of art, known as dada art. You will understand why this art form is much speculated to not be an art form but something that is being portrayed as “anti-art”. With similar acts of great self-expression shown throughout history, always comes some form of hate towards these expressions. Georges Hugnet the author of The Bulletin of the Museum of Modern Art Vol. 4, No. 2, Dada and Surrealism states that, “Dada is ageless, it has no parents, but stands alone, making no distinction between what is and what is not.” “It approves while denying, it contradicts itself, and acquires new force by this very contradiction.” The origin of dada art is said to be created by Romanian poet Tristan Tzara, yet Richard Huelsen and Hugo Ball had discovered the name dada by randomly by plunging a knife into a dictionary repeatedly. Dada was an international signifier of negation, which......

Words: 721 - Pages: 3

Free Essay

Dadaism and Surrealism

...Dadaism and Surrealism Dadaism and Surrealism The Dadaism art movement is part of history now. The movement began in Zurich and New York around the time of the First World War. ("Dada," n.d.) Dadaism was aimed at the artists who felt art created spiritual values. There was a focus on the failure of this by the endless days of war, the art of previous era’s had done nothing to create spiritual values in the followers mind. Dada was a protest against what they felt was the root cause of war. Dada was an “anti-art” according to Hans Richter, one of the founders of this movement. Dada was used to offend people; it ignored aesthetics and was generally preposterous in form. Many of the art displays were made of different mediums such as urinals, garbage, bus tickets, even snow shovels. One of the more known pieces from the Dadaism period is from Marcel Duchamp “Fountain” in 1917 it was simply a urinal. This shows us that with Dadaism they were able to create art even from objects that would normally not be considered art. Surrealism as an art movement officially started in 1924. In 1924 The Surrealist Manifesto written by Andre Breton was published. Many of the artistic pieces of this era are dream like. Some type of art to wonder and marvel at, not an art of reason. ("Dada," n.d.) Surrealism is thought to have been formed as a reaction to Dadaism art movement, which was a protest of the carnages of World War 1. Surrealism was more focused on the positive outcomes of...

Words: 1093 - Pages: 5

Premium Essay

Iwt Task 1

...used images from the street, the mass media, the supermarket, ready-made items, and present them as art in itself. (Pop art) Dada was an international movement starting in 1916 and ending in 1922 that started as a protest of WWI. Many artists were fed up and used their art as a forum to “spit on” nationalism and materialism, which they felt contributed to the war. Because of the war, many artists, especially French and German, found themselves in Zurich where refuge was offered which is where the origin of the movement can be traced to when Hugo Ball opened the Cabaret Voltaire in 1916. (Sniles) Within a few days the core of Dada movement was established with artists such as Emily Hennings, Jean Arp, Tristan Tzara, and Richard Haulsenbeck. (Sniles) There are a couple of theories of how the name Dada came to be with one being French poet Tristan Tzara thrust a knife into pages of a dictionary, randomly finding a name for the movement. (Dada) Officially, Dada was not a movement, the artists not artists, and the art not art and there was one basic rule: Never follow any known rules. (Esaak) As an early form of Shock Art, the artists used mild obscenities, visual puns, sarcasm, and everyday items as art. Assemblage, collage, photomontage and the use of ready-made objects all gained wide acceptance due to their use in Dada art. (Esaak) Dada is known for the “ready-made” art and using bright colors. This no rules theory of the movement worked until it started to......

Words: 1331 - Pages: 6

Free Essay

One Man's Insanity Is Another Generation's Inspiration

...Generation’s Inspiration Art has always been a medium of expression. Previous art styles like the classic Renaissance Art style of the Victorian era to the gruesome Dada Art Movement reflected the current society’s state of mind. The Renaissance Art style reflected the common enlightenment of society, the embracing of new ideas whereas the Dada Art Movement of the early twentieth century reflected the grotesque effects that World War I had on the general public. However, the Surrealist Art Movement, developed from the Dada Art Movement, didn’t reflect a society’s state of mind. The Surrealist Art Movement emphasized self-expression and the exploration of the mind. The one who revolutionized this change in the usage of art is none other than the most influential Surrealist artist, Salvador Dali. Dali developed a unique art technique that consisted of manipulating the subconscious mind, allowing viewers to uniquely perceive his art in various ways. With his unique technique, the paranoiac critical method, Salvador Dali changed how the world perceived Surrealism by creating a distinction between a branch of Dadaism, Surrealism, and the previously renowned Dada art style itself: the elaborate use of the subconscious mind. The Dada Art Movement was the first global art movement that revolutionized how art would be perceived. The Dada Art movement was “founded in 1916 in Zunich by artists who fled their homelands during the first World War”, a time where war plagued the entire......

Words: 1371 - Pages: 6

Free Essay

Emergency

... Kondisi diatas, ditandai dengan tidak terabanya denyut nadi karotis dan tidak adanya gerakan napas dada. Ketika American Heart Assocation (AHA) menetapkan pedoman resusitasi yang pertama kali pada tahun 1966, resusitasi jantung paru (RJP) awalnya “A-B-C” yaitu membuka jalan nafas korban (Airway), memberikan bantuan napas (Breathing) dan kemudian memberikan kompresi dinding dada (Circulation). Namun, sekuensinya berdampak pada penundaan bermakna (kira-kira 30 detik) untuk memberikan kompresi dinding dada yang dibutuhkan untuk mempertahankan sirkulasi darah yang kaya oksigen. Dalam 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, AHA menekankan fokus bantuan hidup dasar pada: 1. Pengenalan segera pada henti jantung yang terjadi tiba-tiba (immediate recognition of sudden cardiac arrest [SCA]) 2. Aktivasi sistem respons gawat darurat (activation of emergency response system) 3. Resusitasi jantung paru sedini mungkin (early cardiopulmonary resuscitation) HIPGABI Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia 17 RESUSITASI JANTUNG DAN PARU BAB 2 4. Segera didefibrilasi jika diindikasikan (rapid defibrilation if indicated) Dalam AHA Guidelines 2010 ini, AHA mengatur ulang langkah-langkah RJP dari “A-B-C” menjadi “C-A-B” pada dewasa dan anak, sehingga memungkinkan setiap penolong memulai kompresi dada dengan segera. Sejak tahun 2008, AHA telah merekomendasikan bagi penolong tidak terlatih (awam)......

Words: 1685 - Pages: 7

Premium Essay

Performance Appraisal and Job Evaluation Process

...Performance Appraisal and Job Evaluation Process A case study on “Dada Corporation” Introduction Page# a) History of the organization 2 b) Objective of the organization 3 c) Function of the organization 3 d) Role of the organization in the Economic Development of Bangladesh 5 e) Organizational Structure 7 f) Mission of the organization 9 g) Vision of the organization 9 Research Methodology a) Rationale of the study 10 b) Objectives of the study 10 Findings and Analysis a) Brief Description of the organization 11 b) Present performance appraisal and Job evaluation process of the organization 11 c) Benefit of present performance appraisal and Job evaluation process 13 d) Resistance to Present performance appraisal and Job evaluation process 13 e) How Present performance appraisal and Job evaluation process should be effective? 14 Conclusion & Suggestion a) Conclusion 15 b) Suggestion 15 * Bibliography/Reference 16 * Enclosures/Graphics/Charts 16 Performance Appraisal and Job Evaluation Process A case study on “Dada Corporation” Introduction a) History of the organization: In 1974, current CEO, Boo YI Park starts a humble but bold headwear manufacturing business with just 5 sewing machines. 1974 ~ 1988: Venturing into headwear business Dada traces its root to Daedo trading, a company Dada’s current CEO B.Y. Park......

Words: 3383 - Pages: 14

Premium Essay

Dada

...Jewelry Business Plan Rainbow Design, located in Shang Hai China, is a custom manufacturer of titanium Jewelry. Rainbow Design has a wide range of jewelry offerings. All of the pieces are made by Yang Pu. Yang sells the pieces direct through his website as well as through selected galleries and art shows. In order to grow and achieve the desired level of market strategy. The company outlined the following production goals over the next three years. * Increase the number of designs offered by 10% per year * The utilization of Rainbow Designs in at least 30 different galleries * To develop a profitable home-based company * To create the Jewelry manufacturing company to exceed the customer’s expectations Financial considerations Rainbow Design will be completely financed by equity capital provided by Yang Pu. We will pass our break-even point within the first year. Conservation projections based on sales over the next three years yield an annual revenue of $75,000 by year 3. Start-up Summary The Rainbow Design’s star-up costs will include the following equipment for the home-based business: * Legal fees * Website creation fees * Home office furniture * Computer including printer * Copier and phone line * Raw materials ( titanium sheet and wire) * Cutting tools * Equipment Market Analysis Rainbow Designs will focus on two distinct groups of customers. One is the end consumer, the other is galleries. The end......

Words: 280 - Pages: 2

Free Essay

Dada

...LỜI CAM ĐOAN Trong quá trình thực tập và làm chuyên đề, em đã nghiêm túc tham khảo, nghiên cứu và học hỏi. Em xin cam đoan đây là chuyên đề của riêng em, do bản thân em thực hiện và hoàn thành. /Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013 Sinh viên Đoàn Thị Bích Ngọc BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT NHTM | Ngân hàng thương mại | NHTMCP | Ngân hàng thương mại cổ phần | SXKD | Sản xuất kinh doanh | DNVVN | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | TTQT | Thanh toán quốc tế | DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Thứ tự | Tên bảng, biểu đồ, sơ đồ | Trang | Bảng 2.1 | Tổng hợp nguồn vốn huy động của VPBank –Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp Hội sở | 26 | Bảng 2.2 | Hoạt động cho vay qua các năm của Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Hội Sở | 27 | Bảng 2.3 | Thu dịch vụ tại Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở VPBank | 30 | Bảng 2.4 | Kết quả kinh doanh qua các năm của Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở | 32 | Bảng 2.5 | Tình hình dư nợ tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (2010 – 2012) | 34 | Bảng 2.6 | Tình hình nợ quá hạn đối với DNVVN | 35 | Biểu đồ 1.1 | Tỷ trọng tín dụng DNVVN tại 2 hệ thống ngân hàng Việt Nam khu vực Hà Nội. | 8 | Biểu đồ 2.1 | Tình hình huy động vốn theo đối tượng 2010-2012 | 31 | Biểu đồ 2.2 | Tình hình huy động vốn theo kì hạn 2010-2012 | 33 | Biểu đồ 2.3 | Tình hình dư nợ theo kì hạn 2010-2012 | 35 | Biểu đồ 2.4 | Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng DNVVN 2010-2012 | 37 | Biểu đồ 2.5 | Dư nợ cho vay DNVVN 2010-2012 | 32 | | ...

Words: 16171 - Pages: 65

Free Essay

Avant-Garde Art - Manifestos

...At the turn of 20th century, the relationship between art and society was changing rapidly. Several art movements emerged, with artists strongly believing that the main goal of art was to influence and change status quo. This change was caused and influenced by several issues, such as rapid technological development, development of science, philosophy or photography, crucial cultural and political changes, first world war, etc. In this paper, I will discuss the aim and the effect of three important 20th century movements that are integrally related to the growth and development of Modernism in the early 20th century: dada, surrealism and futurism, analyzing their manifestos and works of art, how they challenged their modernity and what impact did they have on latter development of art. The first art manifesto of the 20th century was introduced by Futurists in Italy in 1909. Before that time, the manifesto was almost exclusively a declaration with political aims. The intention of different artists adopting the form, therefore, was to indicate that they are employing art as a political tool, addressing wider issues such as the need for revolution, problems of political system and/or society, freedom of expression, etc. Moreover, it was not uncommon for manifesto writers and other members of the movements of the early 20th century to also be politically active. Futurist leader – Marinetti was one of the young intellectuals and artists who actively opposed Italian government’s...

Words: 3531 - Pages: 15

Free Essay

Exploring the Relationship Between Dadaism and Surrealism

...origins in Europe in the early part of the twentieth century. The works from both movements would accurately be described as avant-garde. Both presented new and experimental ideas not seen in previous art movements. The earlier period, Dadaism (1916-1924), arose as a protest to the horrors of World War I. Dada presents as a chaotic collection of imagery and ideas. This presentation of imagery in their strange juxtapositions influenced the following Surrealism movement. Both were grounded in their opposition to the rational and logical socio-political ideas that the artists of the time felt contributed to the causes of the calamity that was the First World War. If Dadaism could be described in one word, it would be chaotic. The Dadaism movement began at the Cabaret Voltaire in Zurich in 1916 after the outbreak of World War I as painters, poets and filmmakers fled to neutral Switzerland. Dada art can be in the form of poetry, paintings, and sculpture but the most popular forms are collages, photo-montages and ready-mades. Dada is characterized by random placement of imagery, words or features and the purposeful irrationality in the selection of the imagery. Dada is described as anti-aesthetic, anti-rational and anti-idealistic (Oxford, 2015). Though the term Surrealism was first coined in 1917 to describe the ballet Parade co-written by Pablo Picasso, it was officially considered to have been founded in 1924 when André Breton wrote Le Manifeste du Surréalisme. ......

Words: 1364 - Pages: 6

Premium Essay

Art History

...elemental aspects of an object. It aims to reduce its content to rigorous clarity. NEO-DADA Neo-Dada is a movement that refers to works of art from the 1950s that employ popular imagery and modern materials, often resulting in something absurd. Question #4 Neo-dada a minor audio and visual art movement that has similarities in method or intent to earlier Dada artwork. Nouveau Realisme is subjective expressionism focusing on true-to-life forms, the factual, and easily evident. Pop art is playful and ironic. Dada and Surrealism were both movements of writers and poets, with visual artists as being part of the larger intellectual group, but in Surrealism the artists were somewhat less innovative than those in the Dada movement. Dada’s use of chance was radical, a complete giving over of the artist to the oxymoronic “laws” of happenstance. Dada artists were anarchic when it came to giving up the creative thought process for process itself. In contrast, Surrealist artists deployed a variety of games, from automatic writing or the exquisite corpse, to approach chance from another position. Surrealism grew out of or outgrew Dada in Paris, the two movements come from very different time periods and cultural contexts. Dada was a wartime movement, founded in the midst of an international slaughter of young men, led by a deluded and incompetent class of elites. Although the Dada artists advertised themselves as being “anti-art,” the exiles in Zurich were against......

Words: 1348 - Pages: 6

Free Essay

Dada

...University of Minnesota Economics 3951-001, Spring 2011 Major Project Seminar ———————————————————————————————————— All students in this course MUST read this syllabus thoroughly and abide by it. This cannot be over-emphasized. Students in the past who paid attention to this syllabus were more successful than those who did not. ———————————————————————————————————— General Information: Instructor: Andrea L. Waddle Lectures: NO REGULAR LECTURE MEETINGS Office: 3-151 Hanson Hall Office Hours: By appointment only Office Phone: 612-625-0311 Email: waddl003@umn.edu Homepage: http://sites.google.com/site/andreawaddle/ I will respond to emails within 24 hours. Course Objective: The objective of this course is to give you an opportunity to: 1. Apply the analytical skills and intuition obtained in your economics courses in order to examine an economic issue in which you have a special interest. 2. Learn how to write a formal report. For students who find their economics courses “too theoretical,” this is the opportunity to apply the knowledge they have accumulated to a real world problem or issue. Course Format: In order to obtain the two credits for the course, students must write a 10-12 page formal report, with additional graphs/charts, which involves an in-depth analysis of an economic issue. There is no class meeting for the course. However, students will have to submit information regarding the progress of their research......

Words: 2538 - Pages: 11

Free Essay

Adadaada

...asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad Adadaadadas asdasd ada dasda ada dada dadas dad......

Words: 480 - Pages: 2

CINCIA FICCIÓN | Laal Ishq | MUSICALES.