Free Essay

De Verbeelding Van South Park

In: Film and Music

Submitted By PietdD
Words 2436
Pages 10
CBL CASE 1; De verbeelding van South Park.
Onderwerp: Distributie strategieën
Probleemstelling: In hoeverre is de dynamiek van media vraag en aanbod aan veranderingen onderhevig met als oorzaak de impact van technologische ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij?

LD1. Wat is de impact van de communicatie technologie op media consumptie en aanbod?
Het mediaonderzoeksbureau Nielsen heeft in Amerika onderzocht welke media-apparaten vooral worden gebruikt door de consumenten. Doordat Nielsen kijkt naar hoe de consument communicatie technologie integreert in zijn dagelijks leven krijgt het bedrijf informatie over de behoeften van de consument waar retailers, adverteerders en fabrikanten via aanbod op in kunnen inspelen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen vaker televisie kijken dan mannen dat doen, terwijl mannen weer vaker video’s kijken op het internet dan vrouwen dat doen (Nielsen, 2013). Daarnaast moeten door de grote demografische verschuivingen toonaangevende merken hun communicatie en assortimenten aanpassen aan het mediagebruik van de consument. Daarnaast zijn er ook veel meer kanalen waarop de consument te vinden is, denk alleen al aan het aantal televisiezenders die de afgelopen verzesvoudigd zijn (Nielsen, 2009). Kortom, de consument is door de impact van verschillende nieuwe communicatie technologieën steeds meer te vinden op deze nieuwe massacommunicatiekanalen dan dat ze bereikt worden door de traditionele communicatiekanalen. Deze ontwikkelingen gaan samen met de mediaconsumptie, men verreist steeds meer van media. Door de grote consumenten verscheidenheid moeten bedrijven hun aanbod hier op aanpassen.

Voorbeeld:
Doordat vrouwen vaker televisie kijken en mannen vaker op internet zitten video’s te kijken zou een bedrijf hun reclame campagnes voor mannen meer op internet kunnen plaatsen en voor vrouwen meer op de televisie.

Bronnen:
Nielsen (2013) The Media Universe. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2013%20Reports/Nielsen-US-Consumer-Usage-Report-2012-FINAL.pdf

Nielsen (2009) Building great brands in the digital age. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://www.nielsen.com/us/en/reports/2009/Building-Great-Brands-in-the-Digita-Age.html

LD2. Waarom is verbeeldingskracht belangrijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een mediaconcept?
Verbeelding wordt gezien als de kracht die staat voor het fantaseren, creëren en het vormen van een mening. Het brengt de gedachtegang van de mens naar een plek die eigenlijk niet bestaat. Verbeelding wordt dan ook vaak gebruikt binnen verschillende mediakanalen. Verbeeldingskracht daagt volgens Perdue de technologie uit om te zien wat en hoeveel media kan doen. Binnen de media is verbeeldingskracht altijd gebaseerd op de waarneembare waarheid. Een science fiction film ging vroeger over het bezoeken van de maan, dit was vroeger een waarneembare waarheid, nu is het de waarheid (Perdue, 2003). Dit soort verbeeldingskracht kan leiden tot een grote fancultuur. Men waant zich helemaal in de wereld van bijvoorbeeld Harry Potter of Star Trek en wil alles wat met deze mediaproducten te maken heeft hebben (Reynaert, I., Dijkerman, D., 2012). Kortom, verbeelding is belangrijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een mediaconcept omdat producenten doormiddel van hun verbeelding en fantasie zo een fan-cultuur kunnen maken waardoor het produceren van meer (cross)mediaproducten een vereiste is. Dit zorgt voor een beleving voor de consument.

Voorbeeld:
Een bekend voorbeeld waar verbeelding in een mediaproduct tot een grote fancultuur heeft geleid is bij de film ‘Lord of the Rings’. Men nam niet meer genoeg met alleen de boeken en films van ‘Lord of the Rings’ maar ze wouden de fantasiewereld van ‘Lord of the Rings’ ook daadwerkelijk beleven. Zo zijn er vele toeristen naar de filmlocatie in Nieuw-Zeeland afgereisd.

Bronnen:
Perdue (2003) Imagination. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/imagination.htm

Reynaert, I., Dijkerman, D. (2012) Basisboek Crossmedia concepting. (2e druk) Den Haag: Boom Lemma uitgevers

LD3. Welke spelers zijn betrokken in het media transformatie proces en op wat voor manier vinden machtsverschuivingen plaats?

Het mediagebruik werd in de jaren zeventig aangeduid als ‘uses and gratifications’. Dit hield in dat het mediagebruik inging op individuele behoeften en verlangens, denk hierbij aan informatie, amusement, ontspanning of gezelschap. Ook nu kan het mediagebruik worden aangeduid als ‘uses and gratifications’, vooral op de interactieve media. Het is voor de producent nu mogelijk om de doelgroep één-op-één te bereiken. De afstand van gebruiker en medium vervagen. Een bedrijf kan zo contact zoeken met een consument via bijvoorbeeld Facebook. De oude media transformeert in nieuwere media. Dit houdt in dat de doelgroep op meerdere en andere media zijn te vinden. Hier moet een bedrijf bij o.a. de marketing op inspelen. Hier valt een machtsverschuiving plaats, de consument wordt steeds participerender. Reynaert en Dijkerman noemen deze generatie de C generatie. Dit is de generatie die hun informatie op het internet beschikbaar stelt, het deelt zijn ervaringen en belevenissen met mediaconcepten anderen op het internet. Deze toekomstige consumenten hebben de macht op het internet, hier is die machtsverschuiving duidelijk te zien (Reynaert, I., Dijkerman, D., 2012).

Voorbeeld:
Waar men vroeger advertentie voor elkaar uitknipte uit tijdschriften deelt men nu advertenties via Social Media als Facebook en Twitter.

Bronnen:
Reynaert, I., Dijkerman, D. (2012) Basisboek Crossmedia concepting. (2e druk) Den Haag: Boom Lemma uitgevers

Altimeter Group (2013) Six stages of social media transformation. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://www.marketingfacts.nl/research/detail/six-stages-of-social-media-transformation

LD4. Wat is een gemedieerde experience en waarom is dit belangrijk voor het publiek?
Gemedieerde beleving is datgeen wat de consument beleeft door het gebruik van een bepaald medium. Gemedieerde beleving verschilt van de normale beleving doordat gemedieerde beleving vaak ingaat op gebeurtenissen die voor het grootste gedeelte verschillenen met de context van de dagelijkse gebeurtenissen in het leven van de consument. Hierdoor kan de consument zich wanen in een wereld die eigenlijk helemaal niet bestaat (Thompson, J.B., 1995). Om een beleving via media over te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van crossmedia. Door verschillende mediakanalen te gebruiken kunnen verschillende emoties en gevoelens bij de consument loskomen. De mate van beleving hang hier af van de zintuigelijke waarneming en dit hangt weer af van de gebruikte mediakanalen, radio brengt weer andere zintuigelijke waarnemingen met zich mee dan dat een tijdschrift dat doet (Reynaert, I, Dijkerman, D., 2012). Kortom, om in te spelen op belevingseconomie kan een bedrijf gebruik maken van verschillende mediakanalen om zo in te spelen op verschillende zintuigelijke waarnemingen waardoor bij de consument een bepaald gevoel wordt geactiveerd dat klantentrouw zal opleveren.

Voorbeeld:
De beleving van een programma als The Voice of Holland is veel groter door het gebruik van een live-app die tijdens de uitzending gebruikt kan worden, daarnaast is op de internetsite nog vele verschillende applicaties de vinden die inspelen op de beleving van de consument ten aanzien van het programma.

Bronnen:
Perdue (2003) Imagination. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/imagination.htm

Reynaert, I., Dijkerman, D. (2012) Basisboek Crossmedia concepting. (2e druk) Den Haag: Boom Lemma uitgevers

LD5. Hoe kun je een betekenisvol gemedieerde experience creëren?
Bij het creëren van een belevenisconcept is het belangrijk dat de belevings- en ervaringskwaliteiten worden begrepen. Iedereen ervaart iets weer anders. Relevantie is binnen het creëren van een gemedieerde experience dan ook erg belangrijk. Er moet goed nagedacht worden over wat, waar, wanneer en hoe iets moet worden uitgezonden. Hoewel vaak wordt gedacht dat een groot bereik het beste is, is het binnen het creëren van een belevenisconcept belangrijk dat de juiste niches worden aangesproken, dit kan makkelijk door het gebruik van nieuw media. Het gaat er dus niet om dat er zoveel mogelijk media kanalen worden ingezet maar het is juist belangrijk dat alleen de relevante mediakanalen worden ingezet, met relevante boodschappen op relevante tijdstippen (Reynaert, I., Dijkerman, D., 2012). Daarnaast moet, zoals al eerder genoemd, gedacht worden aan de zintuigelijke waarneming van de consument, wat voor communicatiekanalen heb ik nodig om de beleving te creëren die je wilt creëren? Peters en Nijs noemen het creëren van een belevenis ook wel imagineren. Bij het imagineren draait het erom dat er een belevenis wordt gecreëerd die een positieve stemming bij de gebruiker veroorzaakt. Peters en Nijs stellen dat een belevenis door drie factoren wordt beïnvloedt. Vanuit de persoonlijke context (persoonlijke motieven), sociale context (groepsdrang) en de fysieke context (vormgeving). Hier moet dan ook op worden ingespeeld bij het creëren van een gemedieerde belevenis (Nijs, D., Peters, F., 2002).

Voorbeeld:
Cup-A-Soup zendt zijn reclame en banners uit rond vier uur, dit omdat het product zich wil profileren als een product dat je om vier uur neemt net als koffie dat je om tien uur drinkt en de lunch van twaalf uur. Daarnaast weet het dat men om tien uur in de ochtend nog niet zin heeft in soep.

Bronnen:
Nijs, D., Peters, F. (2002) Imagineering, het creëren van beleveniswerelden. Den Haag: Boom Lemma uitgevers

Reynaert, I., Dijkerman, D. (2012) Basisboek Crossmedia concepting. (2e druk) Den Haag: Boom Lemma uitgevers

LD6. Wat moet in overweging worden genomen bij het creëren van een media concept?
Bij het creëren van een sterk media concept hangt het slagen van het concept vooral af van de consument. Reynaert en Dijkerman geven vijf elementen die belangrijk zijn bij het creëren van een sterk media concept, deze elementen moeten goed in overweging worden genomen bij het creëren van het media concept. Het eerste element wat wordt genoemd is storytelling; dit is een krachtig middel dat een gedachte kan koppelen aan een media concept, de betekenis voor de consument roept een beleving op. Het tweede element is mediumspecifiteit; datgeen wat een medium onderscheidt van andere media, dus welk medium moet er worden gekozen om de doelgroep aan te spreken. Het derde element is usability; is het medium bruikbaar voor de consument om de doelen van de consument te behalen. Het vierde element is relevantie; is het media concept relevant? Het vijfde element is cocreatie; het gezamenlijk bedenken van nieuwe ideeën of creëren van concepten (Reynaert, I, Dijkerman, D. 2012). Nienke Becker noemt ook nog een aantal belangrijke punten die je in je achterhoofd moet houden bij het ontwikkelen van een media concept. Ze noemt dat het ontwikkelen van een concept creativity driven blijft. Daarnaast moet je kiezen voor de media die de doelgroep(en) aanspreekt. Daarna moeten deze media omgezet worden in een project, men moet een vertaalslag maken. Het laatste van Becker noemt is het maken van allianties (Becker, N. 2006).

Voorbeeld:
Voorbeeld van een sterk media concept is The Voice of Holland. Het maakt gebruik van verschillende media zoals internet en applicaties. Het heeft een unieke storytelling, de auditant doet auditie voor een jury die de auditant niet ziet.

Bronnen: Reynaert, I., Dijkerman, D. (2012) Basisboek Crossmedia concepting. (2e druk) Den Haag: Boom Lemma uitgevers

Becker, N. (2006) Crossmedia; concepting. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://www.marketingfacts.nl/berichten/crossmedia_concepting

LD7. Hoe verandert de rol van gebruikers in de mediasector?

Uit onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau is ondanks te opkomst van vele nieuwe media het wekelijkse mediagebruik niet veel meer geworden. Sinds 1975 is het mediagebruik vrij constant, namelijk zo’n 19 uur per week. Echter ging destijds het leestijd flink achteruit ten aanzien van de opkomst van de televisie. Nu is het weer zo dat de televisiekijktijd achteruit gaan en dat met meer op het internet gaat zitten. Uit het onderzoek blijkt echter wel dat men oude media niet snel inruilen voor nieuwe media, zo wordt de krant toch nog steeds op papier gelezen dan dat het op de iPad wordt gedaan. Wanneer er wordt gekeken naar hoe het mediagebruik er in 2015 uitziet heeft het SCP drie scenario’s ontwikkelt. Het eerste scenario geeft aan dat er een volledige adoptie zal plaatsvinden wat betreft nieuwe media, zo zullen alle oude mobiele telefoons in 2015 vervangen zijn door smartphones. Het tweede scenario stelt dat niet iedereen overgaat op nieuwe media omdat hier geen behoefte naar is, zo had niet iedereen behoefte aan de mp3-speler destijds, de onderzoekers verwachten dat dit ook bij social media zal plaatsvinden, iedereen behalve degenen die geen behoefte aan social media hebben zullen te vinden zijn op social media. Het derde scenario stelt dat een grote groep prosumer zal zijn in plaats van alleen consument, het produceert en consumeert media, denk hierbij aan Youtube-filmpjes (Haan, J. de, . Huysmans, F., 2010). De bevindingen van Bram Koster sluiten aan op dit onderzoek. Hij stelt dat nieuwe media steeds meer wordt gebruikt en oude media, hoewel het wel blijft bestaan, toch vervaagt. De consument maakt steeds meer gebruik van het internet en smartphones. Daarnaast krijgt het een rol als prosumer, het is niet meer genoeg om alleen te consumeren maar de consument wil ook beleving opdoen door het produceren van eigen media zoals Youtube-filmpjes. Men wil steeds vaker actief deelnemen aan mediaconcepten, hierbij kan gedacht worden aan een second-screen bij een programma.

Bronnen:
Haan, J. de, . Huysmans, F., (2010) Alle kanalen staan open. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Alle_kanalen_staan_open

Koster, B. (2012) Inzichten in de ontwikkeling van mediagebruik: Nielsen State of the Media. Geraadpleegd op 17 april 2013 via http://www.marketingfacts.nl/berichten/inzicht-in-de-ontwikkeling-van-mediagebruik-nielsens-state-of-the-media

Voorbeeld:
The Voice of Holland is ook hier een goed voorbeeld. Door het gebruik van het second screen kan de consument participeren in het programma, het kan zelf als jury spelen en hierdoor een nieuwe belevenis opdoen.

Probleemstelling: In hoeverre is de dynamiek van media vraag en aanbod aan veranderingen onderhevig met als oorzaak de impact van technologische ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij?

Waar men vroeger nog met velen in een kleine kamer voor één zwart-wit televisie zaten om het nieuws te volgen en werden geconfronteerd met af en toe een commercial is de consument van nu toch meer onderhevig aan verschillende mediakanalen. Door de technologische veranderingen wat betreft media is er veel verandert in het gedrag van consument en producent. Men neemt niet meer genoegen met alleen een tijdschrift of alleen een televisieprogramma, hier moet beleving aan te pas komen. Bij deze beleving moet worden gedacht aan participatie en meer mediamogelijkheden. De consument wil tijdens het kijken van zijn favoriete programma zich ook echt wanen in deze belevingswereld. De consument heeft meer nodig om deze verbeeldingskracht te laten werken. De consument vraagt meer wat betreft media waardoor de producenten meer zullen moeten aanbieden, het zal meer niches moeten aanspreken en minder aan massamedia gaan doen. Het gebruik van social media, applicaties en interactiviteit wordt steeds meer een must voor verschillende mediakanalen. Het sleutelwoord voor de hedendaagse maatschappij wat betreft mediaconsumptie is ‘crossmedia’. Om beleving te creëren zal er gebruik moeten gemaakt worden van verschillende mediakanalen tegelijk. Generatie C is in opkomst!…...

Similar Documents

Free Essay

Hoe Ver Mag Justitie Gaan Bij de Opsporing Van Verdachten?

...justitie gaan bij de opsporing van verdachten? | Wetenschappelijk artikel over het sociale dilemma van opsporing vs. privacy | | Ruurd de Graaf 20030286 3CE-b Docent: J. Bats Inhoudsopgave Abstract 2 Inleiding 3 Theorie 5 Privacy 5 De rol van burgers bij opsporing 5 Rol van de pers 6 Publieke opinie 6 Colemanbootje 8 Conclusies & aanbevelingen 11 Literatuurlijst 13 Abstract Privacy en opsporing zijn twee thema’s die vaak hand in hand gaan. Dit zorgt echter ook nog wel eens voor conflicten. Hoe ver mag justitie namelijk gaan wat betreft de privacy bij de opsporing van verdachten, wat is de publieke opinie hierover en wat heeft dit voor consequenties voor de verdachten? Een sociaal dilemma ontstaat als foto’s van verdachten worden gepubliceerd in de media. Dit heeft als doel om de opsporing van deze verdachten te bevorderen, maar dit zorgt er vaak voor dat verdachten een lagere straf krijgen als ze eenmaal veroordeeld worden. Wettelijk is er niets bepaald als het gaat om deze opsporingsmethode, waardoor er maatschappelijke verontwaardiging ontstaat als een rechter dit meeweegt in de strafmaat. Verdachten dienen uiteraard zo snel mogelijk opgespoord te worden, maar niet ten koste van alles. De gevolgen van het schenden van de privacy van deze verdachten kunnen groter zijn dan in eerste instantie wordt gedacht door sommigen. Het is daarom ook dat het tonen van een foto in de media of het noemen van een naam en toenaam in de......

Words: 4678 - Pages: 19

Free Essay

Man Van de Wereld Controle

...Man van de Wereld Controle Het vliegveldje van Monsterrat is klein. Een kort start -en landingsbaantje met een hut ernaast. Wie hier komt, gaat weer. Op het eilandje zelf is niks te doen. Midden op het eiland staat een imposante vulkaan die zich eeuwenlang gedeisd hield. Tot een jaar of vijftien geleden. Het gevolg: drie-kwart van Monsterrat verdween onder de gloeiende lava. Zelfs de hoofdstad, inclusief parlement, werd compleet verzwolgen. Sindsdien is het behelpen, legt mijn gastheer uit, exploitant van een hotelletje op de helling dat wonderwel gespaard bleef. ‘Maar die krater, meneer, die is beslist de moeite van het bezoeken waard. En die lava, zo véél! Gasten zijn daar vandaag niet op af gekomen. ‘Maar dat ligt aan het seizoen’, weet hij. De terugweg naar Nederland, althans naar Sint Maarten, gaat onverbiddelijk weer via het vliegveld. Daar blijkt dat het eiland nog altijd meetelt op het gebied van de internationale veiligheidsvoorschriften. Ik heb een fototas met camera en toebehoren. Plus een trolley met kleding. Er zijn vijf andere passagiers vanochtend. Ik sta vooraan, ik was wat aan de vroegere kant. Er is slechts één veiligheidsdame, maar die is niet te missen. Zij smijt mijn koffer en de tas op een bandje dat piepend leidt naar een vooroorlogs röntgenapparaat. Intussen bast haar stem door de ruimte: ‘Anything to declare?’ Naar eer en geweten antwoord ik van nee. Dat overtuigt haar niet. Alles moet open. En nee, de rest wacht......

Words: 502 - Pages: 3

Free Essay

Hoe Kan de Prijsperceptie Van de Plus-Supermarkten Beïnvloed Worden?

...25 > 6.2.5. Internet ...................................................................................................... 26 > 6.2.6. Buitenreclame ........................................................................................... 26 > 6.2.7. Productcommunicatie .............................................................................. 26 6.3. Mediaselectie ................................................................................................................ 27 > 6.3.1. Libelle & Margriet...................................................................................... 27 > 6.3.2. Ouders van Nu & Kinderen ...................................................................... 28 > 6.3.3. De Telegraaf, AD, Sp!ts & de Volkskrant ................................................ 28 > 6.3.4. de Stentor, de Gelderlander, Brabants Dagblad & BN/De Stem ........... 28 > 6.3.5. Nederland 1, Rtl4 & SBS 6 ....................................................................... 29 > 6.3.6. Radio 538, Radio 3FM, SkyRadio & Q-music ......................................... 29 > 6.3.7. Facebook & Twitter................................................................................... 29 7. Belichting operationele zaken veranderde marketingcommunicatie 7.1. Planning......................................................................................................................... 30 & 31 7.2. Budgetanalyse......

Words: 17887 - Pages: 72

Free Essay

De Kwaliteit Van Machinevertaling Met Google Translator Toolkit

...| PAPER VERTAALONDERZOEK | | | | | | De kwaliteit van machinevertaling met Google Translator ToolkitEen vergelijkende studie over de kwaliteit van Nederlandse medische terminologie over HIV naar het Frans en Franse medische terminologie over HIV naar het Nederlands. | Door: Tim Claes Dr. P. Flynn Dr. L. Van Doorslaer ACADEMIEJAAR 2012-2013 Abstract Dans ce rapport, la qualité de la traduction automatique de la terminologie médicale sur le VIH sera étudiée via Google Translate. D’abord, un résumé des ouvrages consultés pour l’étude est présenté , ensuite la question centrale de l’étude est esquissée ensemble avec la méthodologie appliquée. Dans l’analyse, differents extraits français d’une brochure traduite vers le néerlandais par le service de traduction sont utilisés. Ce sont ces extraits qui sont comparés avec le vrai texte néerlandais. Le procédé se fait aussi à l’inverse où Google Translate traduit des extraits néerlandais vers le français, qui sont comparés avec le vrai texte français. Il ressort de cette analyse que la qualité de la traduction automatique est surprenante. L’analyse est approfondie d’une approche quantitative et qualitative. On peut conclure qu’il y a beaucoup de traductions correctes et qu’on ne peut pas distinguer quelle direction de traduction (néerlandais-français ou français-néerlandais) est la meilleure. Les deux directions sont aussi efficaces, soit s’il s’agit de termes ou de collocations scientifiques ou vulgarisantes. ......

Words: 12861 - Pages: 52

Premium Essay

South Park Iv

...South Park IV Question 1 Given certain indicators of slow market growth and the high purchase price being advertised by the seller, this is most likely a bad investment for Laflin and his investors. While employment growth may be on the rise, the lack of speculative construction is troubling as this implies the market is not expecting an increased demand. In any case, when considering the expiration of the current tenants’ above market rents and the unfortunately low current market rents, Laflin would still need a great deal of growth in addition to a lower negotiated price to make this investment profitable. Question 2 Laflin’s setup suffers from some overly optimistic assumptions. His revised set up assumes a base rent of $200k, which would imply that the current tenants keep paying their current rents, when the tenants have actually explicitly stated they would only extend their rents if they could pay the market rate of $2.00 PSF. If Laflin were to find new tenants, he would incur additional expenses of $230k ($2.50PSF x 80,000 SF = $200k, 15% x $200k first year rents = $30k). Additionally, Laflin would then be exposed to the market vacancy rates, which his potential competitors’ show averages to about 16%. Furthermore, given that market rents are $2.00 PSF, new tenants would most likely only be willing to pay this lower rate. The only Hope Laflin would have is for the market to grow so he could raise the rents every year on new tenants (assuming they sign a......

Words: 987 - Pages: 4

Free Essay

Vans

...VANS MARKETING PLAN Table Of Contents COMPANY HISTORY3 MISSION STATEMENT3 ENVIRONMENTAL ANALYSIS Consumer/Social factors3-4 Economic factors4 Technological factors4 Competitive factors4-5 SWOT ANALYSIS Strengths5 Weaknesses5 Opportunities5-6 Threats6 PRODUCT ANALYSIS Point of difference6 TARGET MARKET 6 Demographics7 Lifestyle7 Psychographics7 MARKETING GOALS AND OBJECTIVES Objectives7 Goals 8 MARKETING STRATEGY AND TACTICS8-9 Product9 Place10 Promotion10-11 BUDGET ALLOCATIONS11 PERSOFMANCE MEASUREMENTS11 SUMMARY11-12 BIBLIOGRAPHY13 COMPANY HISTORY Vans is a very popular skateboard and action sports apparel company. Shoes are what the company is known for but they also sell a variety of products including t-shirts, hoodies, beanies, watches, socks, hats and backpacks. The very first Vans shoe store opened at 704 East Broadway in Anaheim, California on March 1st, 1966 by Paul Van Doren. Van Doren worked with a shoe company on the East Coast, but was unhappy with the company so he and his partners moved to Southern California to create Vans. The Van Doren Rubber Company was unique in that it manufactures shoes and directly sells them to the public. Vans wanted to create a shoe that could stand up to any situation and be strong and durable, so they created their trademark waffle pattern on the bottom of the shoes with extra rubber for strength. The company started to become very popular in Southern California in the 1970’s when......

Words: 5718 - Pages: 23

Free Essay

Van de Velde Nv - Case Study

...Opdracht I: Case Van de Velde Quinten Lauwers 2de bachelor HIR Vraag 1: a.) De zes segmenten die Van de Velde wil aanspreken met hun collectie worden weerspiegeld in de zes merken die deel uitmaken van de Van de Velde groep. Het gaat daarbij op Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, Marie Jo Intense, PrimaDonna, PrimaDonna Twist en Andres Sarda. Er volgt nu voor elk merk een psychografische en demografische analyse. Voor de demografische bespreking bekijken we de leeftijdscategorie door vooral een bepaald merk aanschaft. • Marie Jo: Dit merk – dat 42% van de totale productie van de Van de Velde groep uitmaakt – heeft een breed doelpubliek voor ogen. Psychografisch: Van de Velde mikt met dit merk op levenslustige en zelfverzekerde jonge vrouwen die op zoek zijn naar modieuze soberheid en comfort. Het gaat dus om de moderne vrouw, ik stel me hier een ambitieuze vrouw bij voor in een grootstad die aan het begin van haar professionele carrière staat. • Marie Jo L’Aventure: Psychografisch: Ook hier zoekt men de zelfzekere vrouw met pit op die veel wil in het leven en die voor soberheid gaat die tegelijk stijlvol kan zijn. “no-nonsense” zoals ze het bij Van de Velde zelf noemen. • Marie Jo Intense: Psychografisch: Dit is de modieuze sportlijn van Marie Jo, en dus zal het doelpubliek overlappen met kopers van andere merken van Van de Velde. Het gaat dan om het sportieve deel van de consumenten die comfort zoeken tijdens het sporten. • PrimaDonna: Psychografisch: Deze......

Words: 1851 - Pages: 8

Free Essay

De Invloed Van Het Wetenschappelijk Model Op de Management Studies.

...De invloed van het wetenschappelijk model op de management studies. De afgelopen jaren zijn er op scholen heel veel theorieën op het gebied van management studies ontwikkeld. Academici verschillen van mening of we management studies wel kunnen verklaren op basis van een wetenschappelijk model. Verder is de vraag in hoeverre deze theorieën wel of niet een negatieve invloed hebben in de praktijk. (Goshal,2005) Volgens Goshal heeft de toepassing van het wetenschappelijk model een negatieve invloed op management studies. Er is een groot verschil tussen de fysieke wetenschappen en de sociale wetenschappen. Als er een bepaalde theorie is in de fysieke wetenschappen verandert dit niet het gedrag binnen dit concept. Bij de sociale wetenschappen kan een foute theorie echter ervoor zorgen dat mensen of organisaties zich toch naar deze theorie gaan gedragen. Als we in een simpel voorbeeld zouden aannemen dat werknemers niet werken als er geen toezicht op ze gehouden word, dan is het aannemelijk dat managers toezicht gaan houden op werknemers, hoe goed of fout deze theorie dan ook mag zijn. (Goshal,2005) In de laatste decennia hebben acadamici business studies gebrobeerd te verklaren aan de hand van een wetenschappelijk model. Ze gaan er vanuit dat alles binnen de business studies vaststaat in bepaalde regels en patronen (determinisme). Dit wil zeggen dat alles uitgelegd kan worden door algemene regels en dat er geen ruimte is voor de vrije wil van een individu.......

Words: 701 - Pages: 3

Premium Essay

Vans

...Vans: Skating on Air By Group 14 Joshua Zamora Abderrahim Zennouhi Hong Wang Marketing Management 6208 –Wednesday 8PM Dr. Dillard and Professor Prince Introduction Launched in 1966 by Paul and James Van Doren, Vans was described as an “unconventional business model”. In the beginning, the company did not have a specific segmented target market. Vans just simply sold the shoes to anyone who wanted to buy and made customized shoes based on what the customer ordered. The company thrived off innovation and the original rubber-soled shoe was designed to be “the most durable and affordable casual deck shoe in the market”. During this period, customers had plenty of external fabric and color optionality, to go along with the rubber sole, which was instrumental in helping promote this niche product in the 1960s – thanks to the help of Van Doren’s children who were able to spread the word about the shoes at school. In the 1970s Southern California was said to give birth to skateboarding and ultimately a skateboarding group known as the “Z-Boys”. Compared to other mainstream sports such as Football or Basketball, Skateboarding was considered to be a disorganized sport during 60s to 70s. In a school environment, skateboarding received little to no recognition compared to mainstream sports. As a result, the mainstream brands were not interested in this niche skateboarding market which, during this time, allowed Vans to become the front runner in this niche......

Words: 3010 - Pages: 13

Free Essay

ChuyêN đề VăN Hóa ứNg Xử VớI Phap LuậT

...GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM = = = VĂN HÓA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY NHÌN TỪ MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Chủ nhiệm đề tài: TS. LÊ THỊ HỒNG VÂN TP. HCM - 2010 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 5 2. Lịch sử vấn đề 7 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài 8 4. Mục tiêu của đề tài 9 5. Phương pháp nghiên cứu 9 6. Dự kiến sản phẩm nghiên cứu của đề tài và khả năng ứng dụng 10 7. Cấu trúc của công trình nghiên cứu 11 CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VĂN HÓA – VĂN HÓA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG VĂN HÓA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 12 1.1. Khái niệm về văn hóa và văn hóa pháp luật 12 1.1.1. Giới thuyết về khái niệm về văn hóa 12 1.1.1.1. Khái niệm văn hóa 12 1.1.1.2. Đặc trưng và biểu hiện của văn hóa 15 1.1.1.3. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển 18 1.1.2. Giới thuyết về văn hóa pháp luật 19 1.1.2.1. Khái niệm văn hóa pháp luật 19 1.1.2.2. Biểu hiện của văn hóa pháp luật 22 1.2. Thực trạng của văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay 24 1.2.1. Ý thức và hành vi ứng xử không thượng tôn pháp luật 26 1.2.1.1. Vi phạm trong lĩnh vực giao thông 26 1.2.1.2. Vi phạm trong quản lý xây dựng 31 1.2.1.3. Vi phạm trong bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm 34 1.2.1.4. Sự gia tăng các hành vi bạo lực và ứng xử “luật rừng” 41 1.2.2. Tính hiệu lực của các thiết chế thực thi pháp luật và văn bản pháp luật 50 1.2.2.1. Thực trạng chất lượng của bộ......

Words: 66119 - Pages: 265

Premium Essay

An Analysis of Irony and Sarcasm in South Park

...AN ANALYSIS OF IRONY AND SARCASM IN SOUTH PARK BY PHILIPP PAYR Table of contents 1) Introduction 2) Definition of irony and sarcasm 2.1) Irony 2.1.1) Verbal irony 2.1.2) Situational irony 2.1.3) Dramatic irony 2.2) Sarcasm 2.3) Difference between sarcasm and irony 3) Mechanisms of irony 3.1) Overemphasis 3.2) Internal inconsistency 3.3) Stylistic inconsistency 4) Methodology 5) Analysis of irony and sarcasm in South Park 5.1) Episode 14:11: Coon 2 5.2) Episode 16:08: Sarcastaball 5.3) Episode 07:14: Raisins 6) Conclusion 7) References 1) Introduction The use of irony and satire is known for a long time. The mediums to transmit ironic and satiric effects, however, can change with the course of time. The use of them in TV series evoked my interest to examine this phenomenon. Irony and Sarcasm are the stylistic features principally used in the comic TV series South Park. Although the concept and the humor of the show remains the same, the success now persists for more than a decade. For that reason, I decided to make use of excerpts of this series and to analyze the methods of how irony and satire are created. Despite the sentiment of many that South Park is nothing but a threat to young people because of its massive use of scatological language, a multitude of messages can be uncovered in this TV series. Therefore, not only the surface structure of the often-obscene content has......

Words: 2989 - Pages: 12

Free Essay

De Historische Binnenstad Van Paramaribo

...Inleiding Erfgoedtoerisme is een vorm van toerisme, gericht op het culturele erfgoed van een plaats. Zo een plaats heeft vaker materieel en immaterieel erfgoed. Erfgoed maakt de burger bewust van zijn ecultuur en geschiedenis. De waarde en betekenis van erfgoed verschilt per individu of gemeenschap. Erfgoed is sterk gebonden aan tijd en plaats. Een relatie tussen partij overheid, partij toerisme en de gemeenschap die waarde hecht aan het erfgoed. Het UNESCO , een VN-orgaan is een belangrijk internationale organisatie voor behoud en registreren van erfgoed als werelderfgoed. streeft naar de identificatie, de bescherming en het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed in de hele wereld beschouwd als van uitzonderlijke waarde voor de mensheid te bevorderen. Dit is vastgelegd in een internationaal verdrag wat betreft de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed, door de UNESCO in 1972 goedgekeurd. De binnenstad van Paramaribo, Surinaams erfgoed , staat vermeld op deze lijstIn juni 2002 werd de oude binnenstad van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst..Paramaribo is een voormalige Nederlandse koloniale stad uit de 17e en 18e eeuw en ligt aan de noordelijke kust van tropisch Zuid-Amerika. Het originele en zeer karakteristieke stratenplan van het historisch centrum is intact gebleven Inzichten in UNESCO Werelderfgoedsite en de historische binnenstad van Paramaribo zullen beschreven worden. De stadsproblematiek en uitdagingen......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Column: de Winnaars En Verliezers Van Bahrein

...Nou, het zit er weer op. Het weekendje Bahrein was meer in het nieuws vanwege de politieke kwesties naast de baan dan om het racen zelf. En hoe begrijpelijk dat soms ook was, willen we de terugblik op de Grand Prix toch wel graag over de sport zelf laten gaan. Want ook Bahrein kende winnaars en verliezers. Natuurlijk. Winnaars: Het vingertje is terug! Het duurde drie hele chagrijnige races in 2012, maar Sebastian Vettel stond in Bahrein weer op de plek die hem vorig jaar zo moeilijk af te pakken was. Eigenlijk was al vroeg duidelijk dat Red Bull zijn zaakjes beter voor elkaar had dan in China of Maleisië en dat voorgevoel werd bevestigd in de kwalificatie. Toen pakte Vettel zijn eerste pole van het jaar, waarna hij op zondag volledig 'in command' was. Kimi Raikkonen had, zoals hij zelf al zei, één kans en toen kwam hij nét niet dichtbij genoeg. En dus kon Seb Vettel een feestje gaan vieren. Leider in het kampioenschap, drie weken rust waarin getest mag worden... Zo valt het allemaal toch weer mee voor onze Duitse lachebek. Dat er potentie was, was wel duidelijk. Maar de mannen van Lotus hadden altijd wel wat in de eerste drie races van het seizoen. In Bahrein ging het gewoon goed, et voila! Podium voor Kimi Raikkonen en een podium voor Romain Grosjean. Dat Raikkonen dit kon wisten we allang, maar Grosjean heeft dus ook veel meer in zijn mars dan hij in 2009 liet zien. Toen zat de Fransman waardeloos in zijn vel. Leed hij volgens insiders zelfs aan een eetstoornis...

Words: 619 - Pages: 3

Free Essay

South Park

...South Park The Beginning The first time the four main characters of South Park, four boys named Stan, Kyle, Kenny and Cartman, appeared in a video clip, was when Trey Parker and Matt Stone made “The Spirit of Christmas: Jesus vs. Frosty” (1992). In this short video clip, the boys already looked a lot like the characters they would create to make South Park, the one difference being that Cartman was called Kenny at that time and Kenny had no name. When Brian Graden, Fox network executive, saw this clip, he commissioned Parker and Stone to make a second one as an animated Christmas Card. This time it was called “The Spirit of Christmas: Jesus vs. Santa Claus” (1995) in which Jesus and Santa Claus fight over the meaning of Christmas. This animated short was widespread throughout Hollywood and the internet and became such a success that the duo was offered the possibility of developing it into a series. Given that Fox did not want to distribute it because of the presence of Mr. Hankey, a talking piece of feces, Comedy Central picked up the offer. The very first episode called “Cartman gets an anal probe” was aired on August 13, 1997. Ownership and Market Today, the show is still aired on Comedy Central. This channel however, has gone through a number of ownerships since South Park’s first episode made it to the screen. When the channel was first created, it was owned by Time Warner, the same company that owns HBO, a well known premium cable television network, and called The......

Words: 3264 - Pages: 14

Free Essay

South Park - Media Contextual Analysis

...Contextual Analysis After watching South Park: Bigger, Longer & Uncut, there were many paradigms and depictions made in the film that is able to tell us about American society at the time it was made. From making the decision to watching this film based on preference over the contrasting Fight Club, Galaxy Quest, and George A. Romero’s Diary of the Dead, it was evident that I grew up in a generation who was entertained by this type of crude, tasteless humor. As I have technically been adult for nearly two years, this show is intended for mature audiences. However, it seems that show is very popular for audiences under 18 for its less than acceptable content to parents. Throughout the film itself, there are many themes and paradigms how youths in American society were entertained in at the time whether if its their language, behavior, or popular culture. According to Linda Holtzman, themes are “subjects that are introduced in the media text and can be minor, significant, or central to the unfolding of the story” (Holtzman, 2000). This film utilizes the four main characters Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski, and Kenny McCormick; all of which are third graders. In the beginning of the film, they are all shown attending an R-rated film ‘Asses of Fire’, a film that most, if not all parents would not allow or encourage their children to watch. This is evident from the inappropriate behavior and rude jokes and its themes that the characters begin to take after and...

Words: 594 - Pages: 3

Captulo 62 de Dragon Ball S | saison 8, épisode 8 - Un chien disparaît | Komedije