Free Essay

Den Sidste Balkjole

In: Film and Music

Submitted By anso
Words 278
Pages 2
Analyse af den sidste balkjole:

Lille resume:
Handler om de her to søstre og deres mor, synes at tiden går meget hurtig, især moderen. Syntes ikke der er mange fester, specielt ikke siden pastoren tog der fra, er ikke rigtig sket noget de sidste 8 år: de planter nogle planter og træer og blomster, blevet sommer, kørt hø ind = året år slag i slag.
26 år siden de flyttede ind i deres hus, enkefruen og hendes to børn. De er begge blevet konfirmeret og er blevet voksne.
Syer en balkjole fordi de regner med at de skal med til ballet. Får at vide at de gerne må komme med og kigge, da de er blevet for gamle, og deres mulige kavalerer er blevet for stivbenet.
Emma (34) græder fordi hun er ulykkelig forelsket i Otto der skal giftes med en anden
Antonie (30) græder fordi at hun får at vide at hun ikke skal danse til ballet fordi hun er for gammel.

SYMBOLER: * Balkjolen – forventningen til at Antonie bliver gift * spilde vin * Otto – den forspildte mulighed for Emma * Korsvejen – de har ikke taget et valg. Tager hjem i stedet (giver lidt op). Gift eller ikke gift (husholderske i et andet hus)

Personkaraketisk:

* Emma: 34, den ældste, forelsket i Otto, forspilder sin sidste chance, da han bliver gift med en anden. * Antonie: knap 30, den yngste, indser hun er blevet for gammel, da hun ikke skal danse til ballet, indser hendes ungdom er forbi.

De forbliver alle i troen og håbet på at Antonie bliver gift og får hus

Perspektivere til:
Den lille Karen, syer også kjoler, venter på nogen gør noget.
Trappen:
Redegøre
Analyse
Fortlkning
Diskussion vurdering
perspektivering…...

Similar Documents

Premium Essay

Van Den Borsh Corp

...(360,000/365) = 76.04 days Receivable conversion period (RCP) = Average accounts receivables / Sales per day = 160,000 / (600,000/365) = 97.33 days Payables deferral period (PDP) = Payables / Cost of goods sold per day = 25,000 / (360,000/365) = 25.35 days Cash Conversion Cycle (CCC) = ICP + RCP – PDP = 76.04 + 97.33 – 25.35 days = 148.02 days   2. Van Den Borsh Corp. has annual sales of $50,735,000, an average inventory level of $15,012,000, and average accounts receivable of $10,008,000. The firm's cost of goods sold is 85% of sales. The company makes all purchases on credit and has always paid on the 30th day. However, it now plans to take full advantage of trade credit and to pay its suppliers on the 40th day. The CFO also believes that sales can be maintained at the existing level but inventory can be lowered by $1,946,000 and accounts receivable by $1,946,000. What will be the net change in the cash conversion cycle, assuming a 365-day year? Input data: Annual sales = $50,735,000 Average inventory = $15,012,000 Average accounts receivable = $10,008,000 Cost of goods......

Words: 1269 - Pages: 6

Premium Essay

Den Gamle Skole

...1 Personality 14 4.3.2 Lifestyle 14 4.4 Positioning 15 5 Marketing Mix 16 5.1 Product 16 5.2 Place 16 5.3 Price 17 5.3.1 Pricing Strategy 17 5.4 Promotion 18 5.5 Physical 19 5.6 People 19 5.7 Processes 19 6 Action Plan 20 6.1 Short Term Plan (12 – 18 months plan) 20 6.2 Long Term Plan (3 – 5 year plan) 20 6.3 Marketing Action Plan 21 7 Budget 25 8 Conclusion 27 9 List Of References 28 10 Appendicies 29 Problem Statement 1.1 Introduction Den Gamle Skole was founded by Laura B. Ricks in 1992; she did not think that the Danish toy market was offering toys of a sufficient quality. She started out only buying toys for her own children but realised that there was a market for British toys in Denmark. Today it is a business with an annual turnover of close to DKK 8 million. 2 Main Problem Should Den Gamle Skole open one or more concept stores within Denmark? 3 Partial problem Which marketing strategy should Den Gamle Skole consider and how should it be implemented? Where would be the best place to situate the one or more concept stores? 4 Interpretation We will describe the current internal and external situation of the company. Based on this we will suggest a new marketing strategy, marketing mix, conduct a marketing plan, as well as an action plan which shows, how the changes should be implemented. To show the profitability we will make a budget. 5 Scope We will limit the extent of our......

Words: 6323 - Pages: 26

Premium Essay

Philosophy of Science Lecture by Floris Van Den Berg

...Philosophy of Science lecture by Floris van den Berg Video Summary by Kristina Petrova The video shows part of a lecture on the topic “Philosophy of Science” held by Floris van den Berg. The focus falls on the question what science is and how it could be distinguished and defined. The lecturer lists some scientific methods and gives examples of characteristics of science. First of all, Floris van den Berg explains the three fundamental methods of science – deduction, induction and abduction. Deduction is said to be the method all scientists aim for, because it is the only one that gives 100% certainty in knowledge. It can be used only for closed systems, which are not influenced by outside factors, examples being logic and mathematics. The method of induction is based on continues observations and claims that if something happens twice, it will happen again. Abduction, on the other hand, means making reasonable guesses about what could something be. The latter two methods could not give absolute truth guarantee. Secondly, the lecturer puts the methods on the probability scale of knowledge, which measures the certainty of truth from 0 to 100%. Deduction (Mathematics and logic) is first with 100%, followed by induction (Physics) and abduction (Social sciences) and ending with mythology and religion with 0%. Afterwards, the demarcation problem is addressed in defining whether something is scientific or not. Floris van den Berg explains that not the opinion of the......

Words: 310 - Pages: 2

Free Essay

Den Nye Typografien

...Grei ut om mellomkrigstidens «nye typografi». (Hva var det som karaktiserte mellomkrigstidens modernistiske «nye typografi», og hva representerte den et brudd med? I hvilken grad representerte den et enhetlig fenomen, og i hvilken grad ikke? I hvilken sosial, teknologiske og stilhistorisk kontekst oppstod den? Noen sentrale personer og instutisjoner: Jan Tschichold, Paul Renner, Piet Zwart, MoholyNagy, Bauhaus, avantgardistiske kunstretning. Hvordan kom den nye typografien til Norge?) N E D E Y N N IE F A R G O P Y T 12 20 TY RA G O P H FI EM 11 IL ES HB CH SA M R Y ED IST 2 A O FF ER SE N E RI TO IS Den nye typografien - Typografihistorie Mellomkrigstiden (1918–1939) El Lissitzky 1923 For the voice, Mayakovsky. Russisk kontruktivisme. (Meggs 1998, s.266) Etter første verdenskrig lå Europa i ruiner. Verdensbildet ble drastisk endret; revolusjoner sto i kø. Industrialiseringen hadde nå sin store innflytelse og masseproduksjon var en velkjent realitet. Store kommersielle typografiske støperier i Europa og USA var interessert i å utvide sitt utvalg av tidsriktige skrifttyper. De ville ha muligheten til å konstruere noe som ville beskrive tidsalderen. Fraværet av seriffer og kalligrafiske elementer ble assosiert med denne nye tidsalderen, og den ble adoptert av flere forskjellige bevegelser i mellomkrigstiden. Teknologi og vitenskaplige nyvinninger – mange utviklet under krigen, gjorde at det var nye høymoderne hjelpemidler tilgjengelig.......

Words: 2095 - Pages: 9

Free Essay

Exkurs Über Den Fremden Georg Simmel

...Exkurs über den Fremden Georg Simmel Georg Simmel beschreibt das Wandern als eine Gelöstheit, welche im Gegensatz zur Fixiertheit steht. Der Fremde vereint beide Elemente. Er ist also nicht in dem Sinne fremd, als dass er ein Wandernder ist, der heute kommt und morgen geht, sondern als einer, der heute kommt und morgen bleibt. Gemeint ist ein potentieller Wanderer der die Differenzierung zwischen Kommen und Gehen noch nicht ganz überwunden hat. Obwohl er sich in einem bestimmten räumlichen Umkreis befindet, gehört er in diesen nicht hinein. (Simmel/ S.509) Simmel meint, dass der Fremde keinen eigenen Besitz und keinen Lebensinhalt habe. Ein weiterer Charakterzug des Fremden ist seine Beweglichkeit. Er kommt mit einzelnen Objekten in Berührung, wird jedoch mit keinem einzigen durch Verwandtschaft oder Beruf in Verbindung gebracht. Ein weiteres Merkmal des Fremden liegt in der Objektivität, welche dieser mitbringt. Er ist kein Mitglied der Gruppe, zu welcher er stößt und hat damit kein langjähriges oder intimeres Verhältnis zu den einzelnen Mitgliedern und steht ihnen damit mit einer gewissen Objektivität gegenüber. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er unbeteiligt Abstand zu diesen hält. Durch die dominierende Stellung des Gruppenfremden kann dieser einen besonderen Bezug zur Gruppe herstellen, welche Ferne und Nähe, sowie Gleichgültigkeit und Engagiertheit gleichzeitig impliziert. Simmel betonte dabei das Positive an dieser Objektivität. Durch seine außergewöhnliche,...

Words: 739 - Pages: 3

Free Essay

Den Første Gendarm

...Litterær Artikel af ’Den Første Gendarm’ ’Den første gendarm’ er en novelle skrevet af Henrik Pontoppidan i 1890. Novellen er skrevet i det moderne gennembrud hvor man gør op med emner som gamle traditioner som var til stede i romantikken. Der er desuden også karakteristisk i det moderne gennembrud at fokuserede på individet. Novellen handler om et landsbysamfunds oprør mod gendarmerikorpset. Landsbyen Lillelunde har fået at vide at de kommer til at får besøg af en gendarm hvilket de ikke ser frem til, og derfor planlægger indbyggerne at forhindre gendarmen i at komme igennem landsbyen. Da de møder ham på sin hest, ser de ham som noget storslået og deres oprør mod ham bliver lige pludselig ikke til så meget. Han rider videre og først når han er væk går det så op for indbyggerne af Lillelunde af de skulle have gjort noget ved ham. De vælger derfor at forfølge ham, og finder så ud af han er blevet angrebet af en hund, og er han faldet af sin hest. Landsbyen begynder så en hånelatter mod ham, da de havde holdt deres plan om at gendarmen ikke skulle komme sikkert gennem byen. ’Den første gendarm’ er skrevet i 3. person og fortælleren er alvidende. Novellen er også skrevet i datid. Gendarmen som novellen handler om får faktisk ikke man navnet på, men man får derimod at vide at han ser storslået ud på sin hest og at folkene fra byen beundre ham. Gendarmens ydre bliver beskrevet men det bliver overhovet ikke kastet noget lys over hans indre tanker hvilket er derfor man......

Words: 917 - Pages: 4

Premium Essay

Devils Den

...Dilemma at Devils Den Allan R Cohen Abstract This paper explores the case study Dilemma at Devils Den, which was created by Allan R. Cohen from Babson College (2004), and focuses on a fictional student named Susan and an experience with a few problems that she has at her college’s campus snack bar, the Devil’s Den. This paper aims to discuss Susan’s problems that she has identified with the night operations at the Devil’s Den, and whether or not the night shift managerial team performs strategy execution processes adequately. Introduction Susan identifies that the main problem mainly has to do with the night shift operations at the Devil’s Den. She points out that she had been noticing the fact that many of the employees at the snack bar were simply allowing their friends to take snacks without having to pay for them at all. Susan also points out those employees were also taking the snacks for free themselves. While ordinarily this is not a problem, the employees are only allowed to take snacks when they are on duty, and it has become a common situation where the employees simply leave with food. According to Susan, it has gotten so bad that employees will take food in front of the customers, who then think it would be okay to take food without paying as well, leading to this becoming a problem as well. Another problem that Susan identifies is the fact that the employees were not doing anything to stop or challenge the customers from taking the snacks from the Den. ......

Words: 1512 - Pages: 7

Premium Essay

The Devil's Den

...The Devil’s Den MGT 602 The Devil’s Den After reading the case, The Devil’s Den, which is a snack bar Susan works part time at while attending Mr. Eagle College it is obvious that management has failed at being able to execute a successful strategy. CFS lacks knowledge of what is going on at the snack bar and is unable to execute basic tasks. For competency building, CFS hired students who were freshman and sophomores looking for extra spending money. Their hiring process wasn’t based on hiring the right people for the job but hiring students who were willing to work part time and inconvenient hours. Since the job was low skilled, it was difficult to recruit from a better pool of candidates. According to an article in The Wall Street Journal (2011), employees are unable to get candidates not because the employees are not skilled but it is difficult to find candidates who are willing to accept jobs at the low wages offered. Good employees were hard to come by and there was a high turnover rate. Employees were not given formal training for the job so there were no guidelines to follow. Another problem is a company not taking the time to train employees (Cappelli, 2011) this is something CFS is guilty of. Not even student managers were given proper training as to what responsibilities they had to uphold or guidelines. Students were allowed to eat for free just as long as they were on the clock but CFS was not specific on the policy so students ate for free......

Words: 1441 - Pages: 6

Premium Essay

Dragon Dens

...Woollen Blanket Under ISO 31000, the risk management process involves five steps: establishing the context, risk assessment, risk treatment, communication and consultation, monitoring and review. Establish the context A couple, Roger and Leslie, started woollen blanket business four years ago, is looking for 130000 pounds investments to cut down the waste cost during manufactory. Due to the popularity of other similar products in the market, it is a challenge for the company to convince their customer back to using an old product such as woollen blanket. Risk identification Before going to Dragons Den show and asking investment, company should think about the risk they are currently facing. Increased waste occurring from old machine and high labour fees is a significant risk. The risk of conversing customer is also relevant. Risk analysis The risk of old machine and labour fees could hinder the potentially fast growth rate of the company. On the other hand, if the company fail to converse their customer taste, then the product will not be sold and the company could go bankrupt. Risk evaluation Both of these risks are very likely to occur if the company do not have any treatment plan to mitigate it. Once it happened, the company would suffer heavy loss of revenue and effort. Risk treatment It is essential for all organisations to have some plan to mitigate the impact of risk on their business. The company should estimate how much cost company could cut down if......

Words: 356 - Pages: 2

Free Essay

Den Standhaftige Tinsoldat Analyse

...Den Standhaftige Tinsoldat Analyse Den standhaftige Tinsoldat er skrevet af Hans Christian Andersen (1805-1875). Han er kendt som en kunstner som sammensætter en række forskellige elementer til sine eventyr, han beskæftigede sig med bl.a. sange og digte, men mest af alt er han kendt for sine kunsteventyr. Gennem kunsteventyrene hentede H. C. Andersen en lang række temaer, som han hentede fra sit eget liv. Den standhaftige Tinsoldat er et godt eksempel for de temaer som omhandler selvfornægtelse, identitet og sociale forhold. I den Standhaftige Tinsoldat, følger man tinsoldaten som har et ben. Hans mission er at blive gift med danserinden i papirslottet. Men det skulle vise sig ikke at være særlig nemt, da han falder ud af vinduet, ned på en brostensvej, hvor han bliver samlet op af to drenge, som putter ham i en båd til han ender ud i havet, hvor han bliver spist af en fisk. Men heldigt for ham fanger datteren i hans hus fisken hvori han er, og tager ham med hjem til drengen (ejeren). Her ser danserinden at tinsoldaten er vendt hjem og de får øjenkontakt, men det brydes straks da drengen kaster tinsoldaten ind i kakkelovnen. Da gik der en dør op og der kom en lille brise som tog fat i danserinden, så hun også røg ind i kakkelovnen. Sammen skulle danserinden og tinsoldaten brænde ud. Den Standhaftige Tinsoldat hører under kunsteventyr. Det kan ses ved at den indeholder nogle træk som er karakteristiske inden for kunsteventyr. Den første ting som indikerer at det er et......

Words: 852 - Pages: 4

Free Essay

Den Globale Verden

...Den globale verden Fælles del 1.a Tabel 1 viser de enkelte erhvervsgruppers opfattelse af, hvilken betydning globaliseringen vil få for Danmark, hvor den procentuelle andel af hver gruppe, der mener, at globaliserings betydning er henholdsvis ”meget eller ret positiv”, ”Hverken positiv eller negativ” samt ”ret eller meget negativ” er beregnet. Desuden er en x2-test for uafhængighed udført på talmaterialet, hvilket gav en testsandsynlighed, p-værdig, på 0.01, hvilket er under et fastsat signifikansniveau på 0,05. Dermed er der ikke statistisk belæg for at acceptere nulhypotesen, der lyder, at der ingen sammenhæng er mellem hvilken erhvervsgruppe, man tilhører, og den opfattelse, man har af globaliseringens betydning for Danmark. Således er der statistisk evidens for at hævde, at ens opfattelse af, hvilken betydning globaliseringen vil få for Danmark, er afhængig af den erhvervsgruppe, man tilhører. Dette kan også ses i tabel 1, hvor 63% og 65% af henholdsvis højere funktionærer og selvstændige er meget positive overfor globaliserings betydning for Danmark, men dette tal ligger mere end 20 procentpoint herunder på 43% for de adspurgte ufaglærte arbejdere. Ser man på, hvem er er mest negativ overfor globaliseringens betydning for Danmark, er tallet højst hos de respondenter, der er under uddannelse. 10 % er denne erhvervsgruppe er enten ret eller meget negativ overfor globaliseringens betydning, mens dette tal kun er 5 % hos de højere funktionærer. ......

Words: 2219 - Pages: 9

Premium Essay

Dilemma at Devil's Den

...Case :19 Dilemma at Devil’s Den MGT 285 5-15-2015 Jesus Gomez 1. What problems has Susan identified with the night shift operations of the Devil’s Den? How well does the management team perform such strategy execution processes as competency building, shaping the culture, instituting policies and procedures, establishing control system, developing reward and discipline systems, and exhibiting ethical leadership? Susan identified several problems. The employees from the snack bar are taking advantage of the poorly managed snack bar. Employees are allowing their friends to take free food and employees themselves are taking large amounts when they leave their shift. The storage room is unlocked at all times and all employees have free access to the food. Customers seem to know what’s going on that sometimes they even take freebies from the snack bar. Student Managers are not responsible during their shifts. Even the theft of the money in the register didn’t seem to be a threat of a job loss to the employees. The night shift never does nothing, so the morning shift is obligated to do all the right closing duties in the morning. That is very unfair to them. The mangers are very easy with the employees and they don’t even pay attention on what’s going on during the shift. The management strategy execution is very poorly structured. They have failed to make a team with a strong experienced background and with basic technical skills. Because of low wages, personnel......

Words: 878 - Pages: 4

Premium Essay

Dilemma at Devil Den

...Case Report On Dilemma at Devil’s Den Submitted to Dr. S Khan Submitted by : Group - 5 Aayush Shrivastava (2011005) Adarsh Kamath (2011012) Aditya Vikram (2011019) Akshay Shukla (2011026) Anchal Jain (2011033) Anshul Garg (2011040) Ashish Singh (2011047) INTRODUCTION Susan a business student at Mt Eagle College is working part time inside her campus snack bar ‘THE DEVIL’S DEN’ which is managed by contract with an external company COLLEGE FOOD SERVICE (CFS) Student employees involved are those who worked at night shifts and on the weekends. They are students at the college and are under supervision of another student, who held the position of manager. There was approx 30 student employees and 6 student mangers employed by CFS to supervise the DEN. During the day time CFS employed full time managers (non students). Student managers are previous employees chosen by other student managers and they received no formal training or written rules beyond what they had already learned working there. After working for a semester Susan became upset with some of happenings i.e. many employees were allowing their friends to take free food, employees themselves were also taking food in large quantities when leaving their shifts (against the policies). Employees and customers were taking advantage of situation whereby they could steal food almost whenever they wanted. Reasons behind these problems were employee’s wages were......

Words: 1714 - Pages: 7

Free Essay

Den Spanske Borgerkrig

...General Franco skrev d. 18 juli 1936 en erklæring til det spanske folk, hvori han beretter årsagerne til det militære oprør mod den siddende regering. Francos påstand er at Spanien gennemgår en kritisk periode, hvor landet er truet af opløsning til revolutionære fjender. Belægget for dette er at ” revolutionære strejker af enhver slags paralyser befolkningens liv og ruinere ødelægger deres rigdomskilder ” derudover mener Franco også at forfatningen bliver tilsidesat, og krænket af alle. Hjemmelen i erklæringen er at Franco lover det spanske folk social retfærdighed, frihed, lighed og et stærk broderskab. Franco anvender hovedsagligt logos, og patos til at styrke sine argumenter, vække følelser, og overbevise nationen. Eksempelvis appellere han til folket ved brug af logos når han siger ” Hæren, Flåden og de øvrige værn er genstand for de groveste og mest løgnagtige angreb fra netop dem, som skulle holde vagt over vores anseelse. Han henvender sig her til nationens fornuft. Derudover er talen præget af en følelsesmæssig tråd, som når Franco siger ” Vi vil gøre treenigheden, frihed, lighed, og broderskab til virkelighed i vores Fædreland for første gang og i nævnte rækkefølge. Derudover kan man argumentere for at Francos egen status i hierarkiet, bidrager som etos og styrker hans troværdighed. I erklæringen er Nodalpunket, hvilke styrer der vil være det bedste for Spanien. I starten af erklæringen hvor Franco beskriver republikanernes handlinger dominere en negativ......

Words: 344 - Pages: 2

Free Essay

Den Kroniske Uskyld Boganmeldelse

...Boganmeldels Den kroniske uskyld, Klaus Rifbjerg, 1958, ungdomsroman Resume: I ”Den kroniske uskyld” møder vi de to unge drenge Janus, der er fortælleren i bogen og Tore der er hans bedste ven. Vi følger dem igennem deres udvikling fra barn til voksen. Og gennem pubertetsperioden , i deres relation til hinanden, lærere, forældre, andre kammerater og voksne og ikke mindst fra Jungersen. Janus ser i den grad op til Tore, en tilbedelse der bevirker at alt, hvad Tore gør, siger og mener, acceptere Janus. Janus’s voldsomme idealisering af Tore medfører at Janus ubevist føler sig fremmed for sig selv og det bliver endnu mere problematisk for ham, da hans spirende seksualitet fører ham ud i selvforagt og lede, i stedet for forelskelse og kærlighed. Tore, der bor sammen med sin mor, flytter i en kortere periode til Jylland fordi han`s mor har truffet en mand, som hun flytter sammen med. Forholdet brister og Tore og han`s mor flytter tilbage til København og Tore og Janus er igen sammen. Da Tore møder den dejlige Helle, som han bliver kæreste med, bliver også hun genstand for den idealiserende betagelse Janus føler for Tore, samtidig med at Janus ambivalent slås med sin jalousi. Helle bor sammen med sin mor, fru Jungersen. Tore og Helle`s forehold er ren platonisk , Tore må kæmpe med sin seksualitet og sin ufrivillige uskyld, hvorimod Janus på sin selvforagtende måde eksperimenterer med sin seksualitet i sit erotiske forhold til Ellen, en pige han møder på en bar.......

Words: 841 - Pages: 4

Melody Assistant 7.6.0d | My Birthday Song (2018) | James Arthur Lewis