Free Essay

En Flinker Fyr

In: Other Topics

Submitted By kathrinev
Words 1302
Pages 6
-------------------------------------------------
Hvem myrdede Kalle?
Novellen ”En flinker fyr” af Pia Juul
Stemningen er trykket i hjemmet hos ægteparret efter Kalle Petersen, deres nabo, blev dræbt samme nat. Denne episode tager Orla meget til sig, han mente Kalle var ”en flinker fyr”. Trykket stiger i slutningen af teksten, hvor handlingen vender på historien, da konen finder en økse med blod og hår nederst i vasketøjskurven, og hun giver sig til at græde. Men et spørgsmål skal besvares: Hvem myrdede Kalle?

Novellen er skrevet af Pia Juul i 2005, og hovedtemaerne ”En flinker fyr” er mord og krimi. Teksten omhandler et pensioneret ægtepar, som lever i deres helt almindelige hverdag. Vejret er godt, og det er sommer. Hver dag har de deres daglige pligt, som de altid har gjort. Onsdag er det have-dag, Orla slår græsset og hun selv ordner staudebedet, og sådan har de altid gjort det. Om aftenen skal de have koteletter i fad, og hun laver altid otte kartofler mere, så er der altid til en kold kartoffel til frokosten dagen efter. Men efter mordet på deres nabo, Kalle, er dagene ikke, som de plejer at være, og det bryder konen sig slet ikke om.

Jeg-personen er en kvinde, og hun kan godt lide, at tingene er, som de plejer at være. Når tingene bliver gjort anderledes, bliver hun nervøs og usikker. Hun glemmer at tænde for ovnen, og de får senere aftensmad. Orla ligger og tager en lur om eftermiddagen, og det plejer han ikke. Når Orla ikke slår græsset, bliver konen unødvendigt generet og irriteret. Så genere det hende endnu mere, at der er sket et mord i nabohuset, mens hun var helt alene hjemme.
Jeg-personen er meget konfliktsky, hver gang Orla bringer mordret op og vil snakke med hende om det, taler hun udenom og begynder at tale om, at Orla skal slå græsset. Det ser vi blandt andet et eksempel på, når de er gået i seng og Orla fortæller jeg-personen, at det var én, der kendte Kalle, der slog ham ihjel. Til den episode siger jeg-personen: ”Hvis ikke du tager græsset i morgen, så gør jeg”. Jeg-personen er ligeglad med hvad, der er sket med Kalle, hun vil bare gerne have, at tingene i deres hjem skal være, som de plejer at være, hun siger endda: ”Og vi kan vel ikke låne Kalles nu” om Kalles græsslåmaskine, som er en underkastet humor. Men samtidig bliver hun nervøs for Orla, og om han er okay, det ser vi, da Orla ikke kommer ud og slår græsset. Hun kan ikke finde ud af, hvor at han er henne, og når han fortæller, at han bare har været inde og ligge sig, siger hun ”Lagde du dig? Midt på dagen? Er du syg?”, da det ikke ligner ham at gøre det. Det er ikke hans normale adfærd, og det gør jeg-personen nervøs.

I forhold til jeg-personen har hendes mand, Orla, mange stærke følelser omkring mordet på sin nabo. Orla er meget nervøs for, hvad der er sket med Kalle. Han er meget følelsesladet omkring det, og han prøver at tale med sin kone om det. Efter mordet på Kalle, går Orla ind i sin egen verden, og han bryder sig ikke om sin kones reaktion på mordet. Det irriterer ham meget. Et eksempel er onsdag aften, da de skal lægge sig til at sove. Der prøver han igen, at få noget ud af hende. Han siger: ”Hvis du kan sove nu, så er det simpelt hen for uhyggeligt”. Han siger det, for at få en reaktion fra hende fra hele episoden. Men igen snakker hun igen om græsset, der ikke er blevet slået den dag. Han synes, at det er uhyggeligt at hun kan sove, fordi hun absolut ikke viser nogle følelser om mordet, andet end at være ligeglad. Det kan Orla simpelthen ikke forstå. Orla er helt klart i tvivl om, om det er hans kone, som har myrdet Kalle på grund af hendes opførsel.

Pia Juul har skrevet teksten i en personbundet jeg-fortæller, som er bundet til konen. Derfor er der en indre synsvinkel, fordi vi hører konens tanker, og følger alt ud fra konens synsvinkel. Sproget er varierende i teksten, men særligt imod Orla er tonen mere hård. Orla bliver fremstillet mere dum og uvidende: ”(…) En flinker fyr! Det er der overhovedet ikke noget der hedder mere. Du kunne lige så godt sige ”guttermand”” siger konen. Her bliver konen unødvendig sur over et lidt gammeldags ordvalg af Orla, som har valgt at sige ”en flinker fyr” om sin nabo, Kalle.
Pia Juul formår at få sin egen holdning ind i teksten omkring Orla. Som sagt bliver Orla fremstillet blank og uvidende og et eksempel på et fortællerkommentar er: ”han skal nok finde på noget fjollet”. Og det er en holdning fra Pia Juuls side, hun mener, at Orla ikke tænker sig om, og han siger det, der lige falder ham ind og ikke tænker før han taler, og det gør ham uvidende.

Den sidste sætning er vendepunktet i historien: ”Jeg tog den op og satte mig på en kasse og kiggede på den. Den var tung. Der var hår på og blod, det var en økse. Så gav jeg mig til at græde”. Det betyder, at det enden er Orla eller hende selv, der har myrdet Kalle. Men hvorfor græder konen? Muligvis er det fordi hun selv har dræbt Kalle, eller også er der fordi hun ved at hendes mand har myrdet ham. Det mest oplagte er, at konen udførte mordet. Hun virker helt ligeglad med at Kalle er død, og hun har intet forhold til ham. Det er sandsynligvis grunden for, at hun er blevet irriteret på, at Orla var blevet gode venner med Kalle. Omvendt kunne det være Orla, der havde myrdet Kalle, fordi han havde fundet ud af, at hans kone og Kalle havde kysset, og derfor blev jaloux. Det kunne også være grunden til, at Orla er så ked af det og følsom omkring mordet.

”En flinker fyr” blander forskellige genre, der er genrekoder fra en novelle; teksten starter i medias res, handlingen har få hovedpersoner, der er kun ét handlingsforløb og novellen har en åben slutning, vi, som læser, finder ikke ud af hvem morderen er, og det gør slutningen åben. Novellen har også genrekoder fra en krimi, der er sket et mord, og det er op til læseren selv at finde ud af, hvem der har dræbt Kalle, også hører læseren forskellige beviser for og imod hvem morderen skulle være. Det er typisk for tekster skrevet i ny realisme, at der bliver blandet genre. Teksten handler om almindelige menneskers hverdag, som vi selv kan identificere os med, et ældre ægtepar, som kunne være vores egne forældre eller bedsteforældre. Miljøet er genkendeligt, det foregår i haven, i deres hjem, i soveværelset, vasketøjskurven, alt som læseren selv kan identificere læserens egne hjem med. Realisme er at gengive virkeligheden, som den er, og i ny realisme er grænsen mellem fiktion og virkelighed flydende, og skildringen af de fiktive elementer og den autentiske virkelighed bliver blandet, og det ses også i denne tekst af Pia Juul, hvor det virkelige, at der er sket et mord, går hen og bliver fiktionsagtigt og morderen er uvis, og det er op til læseren at gætte sig til morderen. Altså er teksten fiktionsagtig, fordi Pia Juul formår at skabe fiktionsstemning ved, at læserens selv skal fortolke hvem morderen er.

Der er forskellige grunde til, hvem det kan være, der myrdede Kalle. Alting er ikke hvad det ser ud til. Selvom Orla er meget oprevet og konen er meget ligeglad, kan der stadig være noget bag, som ingen ved. Det er samtidig det, der gør at novellen er spændende. En spændende novelle med mange spørgsmål, og kun få svar.…...

Similar Documents

Premium Essay

Misc-En-Scene

...MISE-EN-SCÈNE I. WHAT IS MISE-EN-SCÈNE? A. Mise-en-scène is a French term that refers to the overall outlook of a movie. That is, it refers to the sum of all that the audience hear, see and experience when viewing a movie. The mise-en-scène of a movie thus influences the viewers’ moods as much as the lighting, decor sounds and smells affect their emotional response to a real-life setting. II. COMPOSITION AND MISE-EN-SCÈNE A. Mise-en-scène has two major visual components: design and composition. Design determines the look of the settings, props, actors, and lighting. Composition refers to the organisation, allocation, balance and the relationship between the actors and the objects within space of each slot. The composition of these elements within the frame provide the general meaning to the scene or shot. B. Mise-en-scène also plays a part in the viewers’ reaction to a movie. It affects the viewers’ feel of sights, sounds, textures and surfaces. Mise-en-scène in this case find comparison with a rural person’s first experience in the city: their first impressions of the streets, the people and multitudes of sounds. C. Some aspects of mise-en-scène can happen by chance; whether through an act of nature, for example rain; or an actor veering off the script, and other accidents. Mise-en-scène happens in movies because the directors envisioned it prior to the shoot. D. Mise-en-scène is also used to distinguish one director’s work from another. Additionally, every director......

Words: 625 - Pages: 3

Premium Essay

Chicken Run-En Selamat

...Chicken Run Case Study: En Selamat Key assumptions 1. En Munir had conducted cash skimming in the company which leaded to his resignation. 2. En Selamat has personal benefit from the deal with Cold Gold Sdn Bhd. Therefore although CG did not pay within the credit term, En Selamat did not stop the marketing department to continue supply products to the company. 3. There is possibility that the irregularities in the account balances is due to illegal transferring of a particular debtor’s balances to another debtor. 1. Financial • Cash flow not liquid. • Financial ratio analysis. • Apply for short term borrowings from bank and financial assistance → Skim Pembiayaan Perniagaan MARA, TEKUN. • To increase sales (new market, fully utilized=sell chicken poop and bulu ayam) → not only sell the meats. 1. Meats 2. Eggs 3. Fertilizer (poop) 4. Livestock (sell the chicks/breeds to other farmer) 5. Feathers • Improve marketing → use En Selamat’s skill in marketing. • Send reminder to debtor. • Give good credit term. • Cut cost → feed and labour expenses (hire relative). 2. Leadership • Autocratic → laissez faire. • Recommendation: democratic. 3. Conflict of Interest • En Selamat and En Azman (“personally benefit from the deal”). • En Selamat and BOD. Recommendations: • Establish a clear set of policies and procedures within the company. • Develop a whistle blowing policy. • Ensure the independency of the management team. ...

Words: 2402 - Pages: 10

Free Essay

En Lille En

...one mistake each. Find them and write the correct sentence. Then use your grammar book to try to explain in Danish what the mistake is. a. She was so sorry that she had already throwed it away. – She was so sorry that she had already threw it away (Fordi det i er 1 pers. sg. datid.) b. Hemingway’s famous novel The Sun Also Rises is telling the story about Americans in Europe. - Hemingway's famous novel The Sun Also Rises tells a story about Americans i Europe. Ingen udvidet tid. c. Unless someone shows up, has she to do it herself. – Unless someone shows up, she has to do it herself. (Ordstilling) d. This test is extremely hardly. – This test is extremely hard. (extremely lægger sig til udsagnsordet + kun et ord i en sætning kan ende på +ly) e. She saw not the horse before it hit her, sending her head first into the lake. – She didn’t see the horse before it hit her, sending her head first into the lake. (do omskrivning) f. Everyone in the class always participate in the activities. – Everyone in the class always participates in the activities. (flertals S) 2. Explain the difference in meaning between these two sentences – and use grammatical terms to describe the difference between them. Write your answer in Danish. a. He says so many interesting things which fascinate me - Det at han kan sige så mange ting, gør det fascinerende. b. He says so many interesting things which fascinates me - Alle de ting han siger er......

Words: 823 - Pages: 4

Free Essay

L'Énergie Nucléaire En France

...nucléaire en France est le fruit d’une longue histoire scientifique, qui commence à la fin du dix-neuvième. Le français Henri Becquerel, tout comme le couple Pierre et Marie Curie, dévoilent ainsi les secrets de la radioactivité pour la première fois. La réaction en chaîne, dont on peut tirer une grande quantité d’énergie, est découverte par Frédéric Joliot-Curie en 1939, tandis que des physiciens allemands font de même avec la fission nucléaire induite. En France comme chez les autres puissances nucléaires, l’atome est d’abords utilisé dans le cadre militaire, notamment avec le projet Manhattan (lancé en 1942). La France développe à ce titre une politique nucléaire ambitieuse après la guerre, lui permettant d’acquérir sa première bombe en 1960. Elle lance par la suite un vaste programme nucléaire : en 1974 et 1975, 13 nouvelles centrales sont lancées par EDF. La France vit aujourd’hui sur la rente de recherches et d’initiatives nucléaires opérés depuis la fin du dix-neuvième siècle. Cependant, depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, et face à l’engouement actuel pour les énergies renouvelables, le poids qu’occupe le nucléaire dans le paysage énergétique français est contesté. Il convient dès lors d’analyser l’avenir nucléaire français, en s’interrogeant sur la légitimité de cette remise en cause. Est-il réellement faisable de se passer de l’énergie nucléaire pour les prochaines décennies ? Nous étudierons tout d’abord le poids de l’énergie nucléaire en France......

Words: 2467 - Pages: 10

Free Essay

En Uppsats

... | | | | | | | Stödmottagare ska redovisa allt offentligt stöd som man mottagit under en period av tre beskattningsår, sammantaget inte överstiger 200 000 € (100 000 € för företag inom vägtransportsektorn), i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (numer artiklarna 107 och 108 TFEU). Genom undertecknande intygas att företaget, utöver det nu aktuella stödet, inte har erhållit ytterligare offentligt stöd (EU-stöd och/eller nationellt stöd) än det som redovisats ovan under innevarande och de två senaste beskattningsåren. Om stödtaket överskrids kommer det nu beviljade stödet i sin helhet att återkrävas, oaktat eventuellt utrymme till stödtaket. Ort och datum:………………………………………………………………………. Underskrift av behörig företrädare:…………………………..…………………………………….. Namnförtydligande:……………………………………………………….. Information Försumbart stöd kan beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Försumbart stöd kan beviljas till både små och stora företag. Försumbart stöd får inte beviljas till företag i svårigheter eller till utgifter som har samband med exportverksamhet. Total stöd till ett företag får inte överstiga 200 000 € under en period om tre beskattningsår (innevarande och de 2 föregående beskattningsåren). För företag......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Historia Industria En Chile

...proceso de transformación de materias primas en un producto totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta, es conocido como manufactura1. La RAE define a este concepto como “Obra hecha a mano o con auxilio de máquina” y también como “Lugar donde se fabrica”. Así es como la manufactura corresponde al sector secundario de la economía, también denominado sector industrial, sector fabril, o simplemente fabricación o industria. El término abarca una variada gama de actividades, desde la artesanía hasta la alta tecnología, pero es más comúnmente aplicado a la “producción industrial”, en la cual las materias primas son transformadas en bienes terminados, producidos a gran escala y con la utilización de diversas máquinas y fuentes de energía, más allá del simple trabajo del hombre. A lo largo de los años la industria manufacturera se ha encargado de satisfacer la demanda de la población mundial dejando como testimonio una historia llena de logros tecnológicos, luchas políticas y males sociales. Las primeras manifestaciones de esta actividad estuvieron en manos de los artesanos o trabajadores calificados, para elaborar lo que las personas necesitaban. En su mayoría los productos eran hechos a medida, o construidos en la propia casa para usos domésticos, como por ejemplo para el trabajo en campos o granjas, situación que se mantuvo aproximadamente hasta el año 1700. Luego vino la Revolución Industrial, dividida en dos períodos, duró desde 1760 hasta......

Words: 1495 - Pages: 6

Free Essay

Preguntas Frecuentes En Entrevistas

...fracaso o error, así como destacar el espíritu de sacrificio y la importancia que se concede al esfuerzo. ¿Qué estudios tiene? ¿Por qué los escogió? ¿Volvería a estudiar lo mismo? Las respuestas dependen de cada persona y de su situación en esos momentos. Pero siempre conviene adoptar una actitud positiva respecto a estas preguntas y dejar entrever que las experiencias formativas fueron positivas en todos o en algún aspecto. Nunca hay que hablar mal de la anterior empresa, ya que ser negativo genera desconfianza Si hubo algo negativo y se desea comentar, debe hacerse con una visión optimista de los resultados. Dejar una carrera universitaria a medias puede ser algo negativo, pero decidir que algo "no es tu fuerte" es difícil y hacerlo indica tener carácter y no conformarse. Hay que resaltar que sirvió como experiencia y que las materias estudiadas resultaron de utilidad, tanto para el resto de estudios como para la carrera laboral. Este tipo de cuestiones pueden repetirse a lo largo de la entrevista: qué asignaturas gustaron más, en cuál se obtuvo más calificación, etc. Se pretende ver si el candidato es coherente y el adecuado al puesto que se demanda, teniendo en cuenta sus gustos y actitud y grado de conocimiento sobre la materia en la que se desarrollará su labor diaria. ¿Ha trabajado antes? ¿Por qué se fue o le despidieron? Hay que ser sincero y claro. No pasa nada por haber sido despedido de un trabajo, y cada vez se valora más la flexibilidad y saber adaptarse......

Words: 1648 - Pages: 7

Free Essay

Como Hablar En Publico

...Hablar en público Para un León, sea emergente o experimentado, está dispuesto a afrontar y superar las situaciones que se presentan de hablar en público tiene que tener claro las siguientes consideraciones iniciales: 1. El “ARTE” de hablar en público puede determinar en gran medida el éxito profesional. 2. Hablar en público es una DESTREZA. 3. Todos podemos llegar a dominar esta destreza, es simplemente una cuestión de PRÁCTICA Y TÉCNICA. Se aprende. Con el ánimo de ayudarte tanto a superar los miedos iniciales como para mejorar tu capacidad para hablar y resolver con holgura los inconvenientes que se puedan presentar, te presento una serie de reglas, consejos, ideas básicas y asumidas por todos: 1.- Planificación y preparación. Es necesario preparar profundamente el trabajo. Informarse bien sobre el contenido del tema. Valorar en su medida el contenido del tema, identificar los componentes más dificultosos. Planificar y analizar las limitaciones del tiempo. Familiarizarse con el lugar dónde se va a hablar (llegar unos minutos antes). 2.- Ensayar el discurso. Es imprescindible huir de toda improvisación. Imagínate dando la exposición delante del público con un éxito rotundo. Practica en principio preparando charlas cortas. Practicar la exposición te dará seguridad y fluidez. Utiliza algún método en tus ejercitaciones (ejemplo la filmación en vídeo) para corregir errores. Practica especialmente el principio y el final. Recuerda que la audiencia......

Words: 1321 - Pages: 6

Free Essay

Enseñar En Arg Hoy

...ENSEÑAR EN LA ARGENTINA DE HOY - Materia: SISTEMA EDUCATIVO E INSTITUCIÓN ESCOLAR. - Profesora: Ángela Innamorato. - Profesorado: Ingles. - Integrantes: • - Año: 2010 INTRODUCCION Hace no mucho tiempo la Argentina se pensaba a sí misma como una sociedad moderna, igualitaria, integrada y educada. Hoy está en crisis. Padece el desempleo, la desnutrición, la violencia, la deserción escolar, la debilidad del Estado y el desprestigio de la política. ¿Cuál es el papel de la escuela en esta crisis? El Estado, la familia y la escuela han descuidado su papel normativo. Y sin reglas, sin autoridad, es imposible construir un orden. La escuela ha perdido identidad al atender múltiples y heterogéneas demandas. Debe aprender a delimitar su terreno, a marcar una frontera. No se trata de negar el afuera, sino de construir un lugar desde donde poder enfrentarlo.                         DISERTACION: DR. GUILLERMO JAIM ETCHEVERRY   Dedicó la mayor parte de su vida a la investigación científica en el campo de la neurobiología. En el año 1986 se desempeñó como decano de la Facultad de Medicina de la UBA, en la que desarrolló su carrera y en la cual comenzó a interesarse más activamente por los problemas educativos en la Argentina. Primero lo hizo por la universidad, pero al poco tiempo se dió cuenta de que el problema de la educación era más......

Words: 2173 - Pages: 9

Free Essay

Detta Är En Gris

...amsvin, svin, gris, betraktas som en domesticerad art, Sus domestica, eller en underart, Sus scrofa domestica, av vildsvinet, Sus scrofa. Svinet är ett av de äldsta husdjuren och är känt från omkring år 9 000 före Kristi födelse.[1] Hanen kallas galt, (tidigare också fargalt och orne), honan kallas sugga eller so, en obetäckt sugga (som alltså ännu inte fött) kallas gylta. Gris var ursprungligen namnet på svinets ungar, och när en sugga föder kallas det att hon grisar. Numera kallas ungar hos svin kultingar (rotbesläktat med kalv). Nosen kallas tryne. Bredvid köttproduktionen används grisar för att leta efter tryffelsvampar, särskilt i Frankrike. Så kallade minigrisar hålls också som sällskapsdjur. Judendom och islam betraktar svinet som ett orent djur, medan det snarare har motsatt status inom den germanska kulturkretsen. Trots detta är dock ordet svin en vanlig förolämpning på germanska språk, fastän även positiva omdömen kan innehålla sammansättningar med gris, till exempel gullegris. Att grisen har så olikartad symbolik beror på att tamsvinet hade en central betydelse i det europeiska bondesamhället, medan andra civilisationer företrädesvis födde upp andra djur. I den nordiska mytologin förekommer därför grisar med en helt annan symbolisk innebörd än vad de har inom andra kulturer. Gudinnan Freja i den nordiska mytologin hade Syr (forngerm. för sugga) som tillnamn. Grisen Särimner slaktades varje natt och återuppstod. Det är dock inte bara i den gamla germanska......

Words: 421 - Pages: 2

Free Essay

Obesidad En Mexico

...dicha enfermedad pone en riesgo la salud y por ende la vida del ser humano que la padezca. Actualmente vivimos en un país en el que el 40% de la poblaciób padece de sobrepeso y un 30% padece obesidad. En los articulos publicados en Nexos, hablan sobre este porcentaje de la poblacion, el cual se ve afectado por tomar decisiones que atientan contra su salud. Existe esta parte en el ser humano, que se encuentra en la constante búsqueda de satisfacer el placer, con adicciones como el tabaquismo, enfermedades como la obesidad, placeres naturales como el sexo o hasta impulsos que se generan en los compradores compulsivos. En uno de los artículos se habla sobre el quiebre de la racionalidad del ser humano que se presenta cuando las decisiones son tomadas en base del placer, y este ser racional no prevee las consecuentas que estas decisiones tendran en mediano y largo plazo, lo que no ve es que la decision de satisfacer el placer de comer cantidades excesivas y grasosas pueden generar un alto costo en su calidad de vida. Tambien se menciona que han existido algunos avances sobre el estudio del cerebro en relación con el proceso de tomar decisiones, y estos estudios han demostrado que son pocas las ocasiones en las que las opciones que se eligen van direccionadas con la esperanza de vida y la estabilidad financiera. Pero realmente la interrogante es si las medidas que se están tomando para regular el problema de la obesidad, ¿están funcionan?. El gobierno lanzó en su reforma......

Words: 447 - Pages: 2

Free Essay

La Cisis En Espana

...LA CRISIS EN ESPANA Del A Elena tie ne 25 añ os y vi ve continu amente con sus pa dres. El la ac aba de hab lar c on el prin cipal de una fir ma extran jera que bus ca un a secre taria.
Su ma dre le pre gunta: “¿Có mo era? ¿Qu é le d ijo?” Elena:
 N o muc ho, só lo qu e yo so y m uy com petente, pero e llos hab larán c on 50 otr as. ¡Es im posible! Car men y yo he mos habla do d e ir a Noru ega.
 La ma dre: So is tonte ares. Yo n o qui ero que via jéis. Voso tras no sap éis na da so bre el pa ís. El hi jo de l ve cino con oce un a chi ca que tra baja en Ver gen. No e s fác il. Del B La situ ación d e Ye sica y Ana stasio es m uy proble mática. N o tie nen tra bajo o alo jam iento en Esp aña, aun que acab an a i r a Es paña de sde Gre cia porq ue crey eron q ue ha y má s traba jo. Pe ro Esp aña n o ha y tr abajo a ca usa de la cris is econó mica. Aho ra h an bus cado trab ajo ca da dí a pe ro sin gr an éx ito. Está n desesp erado po rque no tien en di nero y tien en q ue dor mir en u n sop ortal. Yo pien so q ue ha n he cho mucha s co sas p ara sac ar trab ajo. Yes ica ha ma ndado 300 cur rículos y l o q ue es m uchos. L a ún ica co sa qu e h ay es qu e visi tar las ocu paciones a efe ctos de l os emplea dores pue den verlo s. Pued en emp ezar a estu diar tambi én. Pe ro yo cre o qu e a lo m ejo r es ca ro. E n el tex to 2 encon tramos do s chic as, Susa na y Sis sy q ue está n en Be rgen en N oru ega p ara trabaj ar. E n Ber gen limpia n y frie gan p ara gan ar din......

Words: 596 - Pages: 3

Premium Essay

En 3220

...JOYCE ROLLINS EN 3220 MODULE 1 ANALYSIS 06/19/2015 Applying Critical and Creative Thinking in Daily Life. 1. I will do my analysis on planning a vacation. It might seem interesting, fun and spontaneous but it really is not. It takes a lot to plan from where to go? Is the place going to be kid or family oriented? The cost, the activities, is it in our family budget, I mean can we afford it. Do we have the same time off from work? How long are we going to be there? The right clothing to take and this means packing for four people. Vacations are really fun but to me it’s too much work and I love vacations which doesn’t make any sense. This is a problem to me because of all the things I have mentioned above. I would be better if we all agreed to going to one place. As a family everyone have a dream place they would like to visit and at times it feels like a competition because one comes up with this idea and someone else comes up with a different location so it ends up with compromising and understanding each other’s views and coming up with a common ground. 2. I have come to be able to distinguish between creative and critical thinking. Creative thinking is the art of having an idea and make it blossom in different directions, make it fun, livable and worth it by all means. Critical thinking is having this idea calmly taking time to evaluate the goods and odds of the idea covering all aspects of that idea and coming out with a conclusive agenda as to what and......

Words: 511 - Pages: 3

Free Essay

Estudio En Escarlata

...ESTUDIO EN ESCARLATA Arthur Conan Doyle PRIMERA PARTE Reimpreso de las Memorias de John H. Watson, Doctor en Medicina que perteneció al cuerpo de médicos del ejército El señor Sherlock Holmes El año 1878 me gradué de doctor en Medicina por la Universidad de Londres, y a continuación pasé a Netley con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el Ejército. Una vez realizados esos estudios, fui a su debido tiempo agregado, en calidad de médico cirujano ayudante, al 5.° de Fusileros de Northumberland. Este regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición en la India y, antes que yo pudiera incorporarme al mismo, estalló la segunda guerra del Afganistán. Al desembarcar en Bombay. me enteré de que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí viaje, logrando llegar sin percances a Candahar, donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí sólo me acarreó desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para agregarme a las tropas del Berkshire, con las que me hallaba sirviendo cuando la batalla desdichada de Malwand. Fui herido allí por una bala explosiva que me destrozó el hueso, rozando la arteria, del subclavio. Habría caído en manos de los ghazis......

Words: 46736 - Pages: 187

Free Essay

Alimentation En Gros Scott

...pourront aider Dany au choix de prendre en considération la proposition de Laurent Scott * ASG a le choix de ou acheter les actions de VMO et ses actifs ou tout simplement construire l’usine et acheté de nouveaux équipements * ASG doit garder un œil sur leur comptabilité et s’assurer qu’elle est conforme aux IFRS afin d’avoir le financement de la banque * De ce fait, un plan de mise en œuvre doit être implanté afin de s’assurer du bon fonctionnement des recommandations implantées. * Laurent Scott doit s’assurer que la capacité d’heures machines n’est pas dépassé Introduction Fondé il y a maintenant 35 ans, AGS est une entreprise qui œuvre dans le domaine de grossiste d’alimentation. AGS fait face à plusieurs questions. L’entreprise a plusieurs projets, dont l’expansion de ses activités. Une analyse de la situation actuelle effectué, suivi d’une analyse des enjeux et des options majeures qui se présentent à l’entreprise. Une recommandation sera formulée suivi d’une prévision et suivi de l’option. Finalement, une analyse des enjeux secondaires et du plan de mise en œuvre seront présentée pour finalement finir avec la conclusion. Analyse de la situation actuelle Mission * Alimentation en gros Scott est une entreprise qui œuvre dans le domaine du grossiste d’alimentation. Elle offre différent produits d’alimentation dont de la dinde. AGS exploite ses activités à Winnipeg et au Manitoba. FFPM Forces * Grossiste en alimentation prospère *......

Words: 1824 - Pages: 8

Ebola Syndrome | Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi | Quebra-cabeças