Free Essay

“Epekto Ng Labis Na Pagkahumaling Sa Kpop Ng Mga Piling Mag-Aaral Ng Marketing Management Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas”

In: Social Issues

Submitted By michellemenes
Words 4088
Pages 17
KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN

PANIMULA

Marami ng iba’t ibang “genre” ng musika ang umusbong sa pagtagal ng panahon, gaya na lamang ng “pop,” “rock,” “emo,” ” jazz” at iba pa. Sa panahon ngayon, partikular sa bansang Pilipinas, maraming humahanga sa “KPOP,” ito ay pinaikling salita ng “Korean Pop.” Kadalasang tinedyer ang tumatangkilik ng musikang ito. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na nasa lenggwaheng koreano ang mga liriko ng mga kanta na ito. Kaya naman kakaunti lamang ang may kakayahang makaintindi nito. Sa pamamagitan ng mga teknolohiya, mabilis na sumikat, nakilala, at naipakalat ang “KPOP” na musika sa buong mundo, gaya na lamang ng “youtube” na kinalalagyan ng iba’t ibang “video.” Ito ang nagiging daan upang makilala o malaman ng mga tao ang mga bagong musika sa panahon ngayon. Maaari rin ang iba’t ibang “website” sa “internet,” gaya ng “facebook,” “twitter,” at iba pa. Maging sa telebisyon ay naipapalabas ang mga grupo na mga koreano na gumagawa ng mga kantang “KPOP.” Bukod sa galling kumanta at sumayaw ng mga koreanong kabilang sa isang grupo na gumagawa ng kantang “KPOP,” dahil na rin sa ganda, gwapo, at galling nilang pumorma kaya naman madali nilang nakuha ang atensyon ng maraming tao, partikular mga tinedyer. “KPOP” o “Korean Pop” ay isang uri ng musika na nadebelop sa bansang Korea kaya naman puro koreano at koreana ang mga gumagawa ng mga kanta nito na nakasalin sa kanilang sariling wika. Ang mga kabilang sa isang grupo ng mga koreano ay hindi lamang magaling sumayaw at kumanta, lahat sila ay magaganda at gwapo na nakakaakit sa maraming tao. Ang ilang mga estudyante ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas na kasalukuyang kumukuha ng kursong “Business Administration major in Marketing and Management”, ay mapapansing maraming tumatangkilik ng musikang “KPOP.” Mapapansin ito sa musikang kanilang kinakanta o pinakikinggan ng madalas, pananamit, pagsasalita,at kanilang mga kagamitan. Ito lamang ay patunay na kadalasang tinedyer talaga ang naaakit sa “KPOP.” Ang iba naman sa sobrang pagkahumaling ditto, sobrang panggagaya na rin ang kanilang ginagawa na humahantong sa pagbabago sa ilang aspeto ng kanilang personalidad. Nagkakaroon ito ng masama at mabuting epekto sa kanila. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan ang isa sa mga magagandang dulot ng pagkahumaling sa “KPOP.” Dahil sa sikat na nga ang “KPOP” sa bansa, marami ng nakakakilala rito at kadalasang mga estudyante pa kaya mapapansing may mga magbabarkada ang may hilig sa “KPOP”. Ang isa naman sa masama o negatibong epekto ng pagkahumaling sa “KPOP” ay ang pagkaluma o pagkalaos ng mga musikang sariling atin. Alam naman natin na maraming tinedyer sa bansa, kaya kung marami sa kanila ang nahuhumaling sa “KPOP,” maaaring malaos ang ating sariling musika gaya ng mga kantang OPM. Mahalaga ang mga musikang gawang Pilipino. Maganda rin ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Sa tulong ng pag-aaral na ito, mas mauunawaan natin ang mga masama at mabuting epekto ng sobrang pagkahumaling ng mga estudyante sa “KPOP,” partikular mga nag-aaral sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas na kumukuha ng kursong “Business Administration major in Marketing and Management.” Ipapaliwanag din dito ang mga dahilan ng kanilang pagkahumaling sa “KPOP.” Ito ay makakatulong upang lalo nating maintindihan ang mga estudyanteng sobra ang pagkahumaling sa “KPOP.”

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN Ang K-pop ay isang kategorya ng musika na binubuo ng electropop, hiphop, pop, rock at R&B na nagsimula sa Timog Korea. Ang K-pop ay naging popular sa kultura ng mga kabataan sa buong mundo, na nagbunga ng laganap na interes sa pananamit at estilo ng mga iniidolong grupo ng mga Koreyano at mga mang-aawit. Sa pamamagitan ng mga Facebook fan pages, iTunes, Twitter, at music videos sa Youtube, ang abilidad ng K-pop na maiparating sa mga dati’y hindi ma-abot-abot na mga tagapakinig sa pamamagitan ng Internet ay naging mas madali. Ang mga ito ay naging daan upang ang K-pop maging isang tampok at popular na kategorya ng musika.
Sa ngayon, ang Timog Korea ay isa sa mga pinakamalaking tagalikha ng contemporary music o pangkasalukuyang musika sa Pasipiko. Ang kanilang popular na kultura ay nagdulot ng malaking impluwensiya sa contemporary music sa Pasipiko, lalong lalo na sa China, Hong Kong, Japan, Taiwan, at Vietnam. And K-pop ay unti-unting nagkakaroon ng posisyon sa rehiyon, katulad ng posisyon ng musika ng mga Amerikano sa Europa at ng ibang parte ng Kanluran, hanggang sa mga taon ng 1990’s. http://tl.wikipedia.org/wiki/K-pop BALANGKAS TEORETIKAL
Sa parteng ito ay tinatalakay ang tatlong uri ng teorya na pwedeng iugnay sa problema na aming binuo at sinaliksik. TEORYANG CULTURAL PROXIMITY
Binuo ni Joseph Straubhaar ang teoryang ito upang maunawaan ang paglawak ng Braziliang telebisyon sa mga Latinong Amerikanong manonood nito. Ang kanyang teorya ay nagpapaliwanag na naghahanap ang mga manonood ng isang kultural at tradisyonal na nilalaman ng isang lokal na media ngunit kapag hindi nakita ng mga manonood ito ay naghahanap sila ng mga palabas na nagpapaliwanag at nagpapahalaga ng isang kultura o lenggwahe ng isang partikular na bansa.
Sinabi din ni Starubhaar na minsan:
“…sila ay lumalampas sa lenggwahe at isinasama na rin nila ang kasaysayan, relihiyon, lahi at kultura sa iba’t ibang antas nito tulad ng: pananamit, pamumuhay, impluwensya ng klima at iba pang maaaring iugnay sa kapaligiran.”
Itong kasong ito ay nauugnay sa Korean Wave sa Asya. Sa pag-aaral ng Hallyu na ginamitan ng kanyang teorya ay nagpapaliwanag na ang kasikatan ng Korean dramas lalong-lalo na sa silangang Asya.
Kahit si Straubhaar at ang ibang mananaliksik ay gumagamit ng Teoryang Cultural Proximity sa pag-aaral ng transnasyonal na daloy ng nilalaman ng telebisyon, ang mga kasalukuyang mananaliksik ay pinananatili ang kaunawaan ng kpop, hindi lang sa telebisyon pati na rin sa iba pang media gaya ng internet at social sites. TEORYANG MEDIA DEPENDENCY
Binuo naman nila Sandra Ball-Rokeach at Melvin DeFleur noong 1976. Sa madaling pagpapaliwanag, ang teoryang ito ay nagpapaunawa na kung gaano karami ang tao na nakadepende sa media para mapunan ang kanyang pangangailangan, mas malaki ang kahalagahan ng media sa buhay ng tao kaya, mas lalawak pa ang impluwensya ng media sa taong iyon.
Ang mananaliksik ay pinanatili ang teorya sa pagpapaliwanag kung paano ang isang Filipino fan ay naglalaan ng kanyang oras sa kpop at iba pang nakaugnay dito at kung paano siya nakadepende sa media na nagiging daan para maapektuhan ang kanyang pag-uugali.

TEORYANG USES AND GRATIFICATIONS
Binuo nila Elihu Katz at Jay Blumler. Isa ito sa mga naunang teorya na nagpanatili at nagbigay pangangailangan sa mga tao. Ang mga tao ay naniniwala na “goal-directed in its media use” para masiyahan sila sa iba’t ibang pangangailangan nila sa buhay.
Sa mga nakaraang taon, ang teoryang Uses and Gratifications ay nagpapaliwanag na ang mga gumagamit sa Internet ay laging nakadepende dito.
Sa pagbubuod ng teoryang ito ay pinaliwanag nila Lundberg at Huten ang kanilang mga palagay: Ang mga madla ay aktibo sa paglalawarawan sa isip. Ang media ay nakikipaglaban sa iba pang pwedeng panggalingan ng kasiyahan. Ang mass communication process ang nangunguna sa pagbibigay kasiyahan at nakasalalay sa madla ang pagpili ng media. http://en.wikipedia.org/wiki/Media_systems_dependency_theory http://communicationtheory.org/media-dependency-theory/ http://en.wikipedia.org/wiki/Uses_and_gratifications_theory http://www.mhhe.com/mayfieldpub/westturner/student_resources/theories.htm http://communicationtheory.org/uses-and-gratification-theory/ http://www.researchgate.net/publication/215640114_Cultural_proximity_in_TV_entertainment_An_eightcountry_study_on_the_relationship_of_nationality_and_the_evaluation_of_U.S._prime-time_fiction http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au/platform/v2i1_movius.html BALANGKAS KONSEPTWAL

Ang modelong nakalarawan ay tumutukoy sa mga fans na patuloy na nahuhumaling sa kpop at ang mga magiging epekto nito sa kanila. Inilalarawan din at nauugnay ang iba’t-ibang teorya sa kanilang pagiging fans.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN
Ang pag-aaral na ito na may paksang may “EPEKTO NG LABIS NA PAGKAHUMALING SA KPOP NG MGA PILING MAG-AARAL NG MARKETING MANAGEMENT NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS”ay naglalayong malaman ang mga masamang epekto ng pagkakahumaling sa KPOP ng mga piling mag-aaral ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa Manila.
Hinahangad din ng pag-aaral na ito na matugunan ang mga sumusunod na suliranin:
1. Ano ang KPOP?
2. Bakit patuloy na tinatangkilik ng mga piling mag-aaral ng BSBA-MM ang KPOP?
3. Anu-ano ang mga kadahilanan kung bakit kinagigiliwan ng mga piling mag-aaral ng BSBA-MM ang KPOP?
4. Anu-ano ang positibo at negatibong epekto nito sa mga mag-aaral ng kursong BSBA-MM batay sa; pisikal, sosyal, emosyonal at kultura?
KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Ang halaga ng pananaliksik na ito ay upang buksan ang isip ng mga mambabasa sa mga epekto ng labis na pagkakahumaling sa KPOP. Hindi lamang sa mga kabataan o mag-aaral ito makatutulong pati na rin sa mga taong labis na nahuhumaling sa KPOP.Sa mga nahuhumaling na dito para magkaroon sila ng sapat na kaalaman sa pagkakahumaling nila sa KPOP. Sa mga taong wala pang ideya tungkol sa KPOP upang habang na maaga pa ay maipahayag na sa kanila mga maaring idulot na epekto nito. At sa mga hindi pa nahuhumaling dito upang malaman nila ang epekto nito sa kanila. Ang higit na kahalagahan ng pag-aaral ay ang makapgalahad ng mga impormasyon sa mga mambabasa tungkol sa mga epektong dulot ng pagkakahumaling sa KPOP at para makapagbigay-alam sa publiko sa kanilang magagawa upang maiwasan ang mga masamang epektong dulot nito sa kanilang sarili pati na rin sa kultura at ekonomiya ng Pilipinas.

SAKLAW AT LIMITASYON Sumasaklaw sa pag-aaral na ito na may paksang may “EPEKTO NG LABIS NA PAGKAHUMALING SA KPOP NG MGA PILING MAG-AARAL NG MARKETING MANAGEMENT NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS” ang mga nagging pagtugon ng respondente at metodolohiyang ginamit ng bawat mananaliksik at binigyang pansin ayon sa resulatang kanilang nakalap. Kaalinsabay nito, pinag-aralan ng mananaliksik ang mga instrumentong gagamitin sa pagsagap ng datos sa mga respondente at kumuha ng mga impormasyong may kaugnayan sa KPOP at mga estudyante na mula sa dyaryo, journal, magasin o internet. Ang mga nakuhang datos at binigyang-interpretasyon ay pag-aaralan ng mga mananaliksik ang pagkakahumaling ng mga estudyante sa KPOP. Binigyang tuon din ng mga mananaliksik ang mga dahilan o sanhi kung bakit naapektuhan ng ang pag-uugali at personalidad ng mga estudyante. Ang lahat ng hindi nabanggit sa pag-aaral na ito ay hindi sasaklawin ng mananaliksik.

KATUTURAN NG MGA SALITANG GINAMIT Upang magging mas maliwanag at malinaw ang pag-aaral na ito ay inilahad ng mga mananaliksik ang mga kahulugan ng mga talakay na ginamit na may kaugnayan sa paksa.
Adik- sobrang pagkahumaling sa isang bagay.
Contemporary music- Pangkasalukuyang musika.
Electropop- kategorya ng musika na ang tunog ay gawa ng kompyuter o synthesizer
Facebook fan page- ito ay isang “public profile” na ginawa upang maipahatid ng mga fans sa kanilang inidolo at kapwa fans ang kanilang nais ipahatid.
Fan(s) - mga taong sumusubaybay o nahuhumaling sa KPOP.
Genre- uri o kategorya ng musika.
Globalisasyon- proseso ng maigting na pagkakaugnay ng bansa sa daigdig.
Hiphop- kilala din sa tawag na rap music iTunes- ito ay isang “media player o media library application”.
Koreanovelas- mga drama/palabas na gawa at ginanapan ng mga Koreano.
Korean Wave- tumutukoy sa pagtaas ng popularidad ng South Korean Culture.
Music Video- isa itong “recorded videotaped performance” ng isang tao o higit pa na karaniwan ay pag interpret sa sayaw o pagkanta .
Pop- mga awiting pumatok sa pandinig ng mga tao.
R&B- (rhythm and blues) binubuo ito ng Rock at Ballad na musika.
Twitter- isa itong “social networking and microblogging service” kung saan pwede kang magpahayag ng iyong nais sabihin na hindi lalagpas sa 140 characters.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL
BANYAGANG LITERATURA Nagging matunog sa publiko ang KPOP sa ngayon ,dahil ndin sa bagong music video ng bandang Super Juniors na nakakuha ng pangatlong posisyon sa Youtube’s Global Chart. Ang nasabing music video ay pumangatlo sa Most Viewd Webcast matapos nina Lady Gaga at Kanye West , na nagpatunay na unti-unting pagunlad at pagsikat ng KPOP Dance Group.(2011) Noong taong 2009, ang Kpop Dance Group na Wonder Girls naman ang pumukaw sa atensyon ng Publiko matpos nilang makuha ang Rank no.1 sa Year End Charts Hot Single Sales Section dahil ditto napagdesisyunan na i-released ang kauna-unahang Billboard Kpop Chart at Youtube Kpop Channel na ikinatuwa hindi lamang ng mga Fans kundi maging nang Korean Music Industry. Ito din ang nagudyok sa iba pang koreano na bumuo ng Kpop Dance Group. http://KPOP-articles/news.com BANYAGANG PAG-AARAL Ang “KPOP” ay isang kategorya ng musika na nagsimula sa Timog Korea. Ang “KPOP” ay naging sikat sa kultura ng mga kabataan sa buong mundo, na nagbunga ng laganap na panggagaya sa pananamit at estilo ng mga iniidolong grupo ng Koreano at mga mang-aawit. Sa pamamagitan ng iba’t ibang “website” sa “internet,” gaya ng mga “facebook fan pages,” “itunes,” “twitter,” at mga “music videos” sa “youtube,” ang abilidad ng “KPOP” na maiparating sa lahat ng dati’y hindi maabot ng mga tagapakinig, sa pamamagitan ng “internet” ay naging mas madali. Ang mga ito ang naging daan “KPOP” upang makilala at sumikat sa kategorya ng musika. Ang paglabas ng “Seo Tai-ji & Boys” sa taong 1992 ang nagsimula ng pagsikat ng musika ng Timog Korea, na may pinagsamang “rap rock at techno.” Kilala rin noong 1990s ang mga “hiphop duos” kagaya ng “Deux.” Ang pagkabuo ng pinakamalaking industriya ng talento ng Timog Korea, ang “S.M. Entertainment,” noong 1995 ng isang Koreyanong negosyante na si Lee Soo Man, ay naging daan upang mabuo ang kauna-unahang grupo ng mga kababaihang mang-aawit at pati na rin ng mga lalaking mang-aawit. Sa mga huling taon ng 1990s, ang “YG Entertainment,” “DSP Entertainment,” at “JYP Entertainment” ay biglang umusbong sa industriya at naglabas sa publiko ng madaming mga bagong talento. Ang mga grupo tulad ng “S.E.S.,” “Fin K.L,” “H.O.T,” “Sechs Kies,” “G.o.d.,” “Fly to the Sky” at “Shinhwa” ay mga naging matagumpay noong 1990s. Sa dekada ring ito sumikat ang “hip hop” at “R&B” sa Korea, na nagdulot ng Kasikatan ng mga mang-aawit katulad ng “Drunken Tiger.” Ang paghubog ng mga talento ang pinaka-unang ginagawang estratehiya para sumikat ang mga solong mang-aawit at grupo ng mga kababaihan at kalalakihan sa industriya ng “KPOP.” Upang masigurado ang mataas na posibilidad ng pagsikat ng isang “talent,” may iba’t ibang ahensiyang tumutulong sa kanila na masusing nagbabantay at nag-aalaga ng kanilang ‘career,” na halos gumagastos ng napakalaking pera para lamang makapag-hubog at makapaglabas ng bagong “talent” sa industriya. Sa pamamagitan nito na umaabot ng dalawang taon o mahigit, nahuhubog ang boses ng mga talentong ito at gumaganda, natututo sila ng iba’t ibang sayaw, napapaganda ang hubog ng kanilang katawan, at nakakapag-aral din sila ng iba-ibang wika na parang nag-aaral lamang sa paaralan.
Madami na sa mga pinakasikat na mga grupo ng K-pop katulad ng BoA, TVXQ, SS501, BIGBANG, KARA, Girls' Generation, BEAST, MBLAQ, 2PM, Super Junior, SHINee, 2NE1, at EXO, ang nagsismulang pasukin ang industriya ng musika sa Japan. Ang mga kasapi ng mga grupong ito ay nakikipag-usap at kumakanta na din ng Hapones. Ito marahil ang kanilang estilo upang makuha ang atensyon ng mga tao sa bansang Japan.
Ang impluwensiya ng K-pop ay laganap na rin sa Asya, katulad ng Amerika, Canada, at Australia. Noong 2001, si Kum Bum Soo ang naging kauna-unahang Koreanong mang-aawit na nasali sa “U.S Billboard Hot 100 Chart” sa kanyang kantang “Hello Goodbye Hello”. Noong 2009, ang grupo ng mga kababaihan na “Wonder Girls,” isa sa mga pinakamatagumpay sa industriya ng musika sa Asya, ay napasama din sa “Billboard Hot 100 Singles Chart” sa kanilang mga kantang “Tell Me”, “So Hot” at “Nobody”. May mangilan-ngilan na nakikipagtrabaho na ang iba sa kanila sa iba’t ibang artista upang maipakilala ang “KPOP” sa lahat. Bukod pa rito ay mayroon ding mga nakikipag-usap at nakikipag-kontrata sa mga producers na tulad nina Kanye West, Teddy Rilet, Diplo, Rodney Jerkins, Ludacris, at Will.i.am.
Sa taong 2011, ang K-Pop ay naging popular na sa Japan, Malaysia, Poland, Mexico, Philippines, Indonesia, Thailand, Taiwan, Singapore, France, Ireland, China, Canada, Brazil, Chile, Colombia, Argentina, Russia, Spain, Germany, Sweden, Romania, Croatia, Australia, Vietnam, United Kingdom at United States.
Sa ngayon, ang Timog Korea ay isa sa mga pinakamalaking tagabuo ng mga pangkasalukuyang musika sa Pasipiko. Ang kanilang popular na kultura ay nagdulot ng malaking impluwensiya sa iba’t ibang musika sa Pasipiko, lalong lalo na sa China, Hong Kong, Japan, Taiwan, at Vietnam. http://tl.wikipedia.org/wiki/K-pop LOKAL NA LITERATURA
KULTURANG KOREANO: TINANGGAP NG PINOY?
Ang kulturang pinoy batay sa aking pagkakaalam ay maganda at kilala sa bawat pulo o s1lugar sa Pilipinas. May kanya-kanyang pamamaraan tayo upang maipakita ang kagandahan ng kulturang Pilipino. Kagandahang walang katulad at walang bahid ng kultura ng ibang bansa. Nariyan ang pagmamano, ang paggamit ng “po at opo” at paggalang sa nakatatanda. Hindi rin maitatanggi ang nakagawian ng pilipino na pagkain ng sabay-sabay, sama-samang magsimba at pagrorosaryo ng ika-anim ng gabi. Ngunit ano na nga ba ang kalagayan ng pilipino sa ngayon, ang modernong panahon?
Sa paglipas ng panahon unti-unting nawawala ang kulturang pilipino. Isang sanhi nito ay impluwensyang nanggagaling sa ibat-ibang bansa. Saang mga halimbawa ito ay kulturang galing sa mga koreano. Ano ang nais kong ipahiwatig? Nais ko lamang sana na malaman nyo na huwag nyo ng pag-aksayahan ng panahon ang mga bagay katulad nito. Hindi masama ang pagtanggap ng kultura ng ibang lahi, pero sana hindi makalimutan ang nakagawiang kulturang pilipino. Marahil ay napapansin nyo rin na nawawala ang kulturang kinagisnan ng ating mga magulang. Ang nabanggit ko lamang na pagdarasal ng rosaryo ay tila wala na rin. http://group6sayk1c.wordpress.com/kulturang-koreano-tinanggap-ng-pinoy/ LOKAL NA PAG-AARAL
Bakit tinatangkilik ng mga Kabataang Pilipino ang KPOP o Korean Pop Music
Konklusyon
Sa kabila ng pagsikat at pagtangkilik natin sa KPOP, wag natin dapat isang tabi at isawalang bahala ang ating sariling musika. Hindi naman masama ang pagtangkilik sa musikang banyaga, matuto rin dapat tayong pangalagaan ang yaman ng ating bansa at wag kalimutan ang apgiging makabayan.
Impluwensya ng mga Banyaga
Noon naman hindi ganoon kalakas ang impluwneysa sa atin ng mga Banyaga. Ngunit ngayon kung ating pag-aaralan at bibigyang pansin, ang mga banyagang awitin ay mas sikat pa sa ating bansa kaysa sa sarili nating awitin, na madalas na nating napapakinggan kahit saan man tayo pumunta. Tulad na lamang ng kanta ni Psy na gentlemen at gangnam style na kinahiligan ng lahat.
Paano nga ba ito nagsimula?
Maraming nagsasabi na ang pagsikat ng Korean Pop Music ay nagsimula noong si Sandara Park o mas kilalang "krung-krung" ay sumali at sumikat sa ating bansa na ngayon ay sikat na sikat na sa bansang Korea at isa ng KPOP idol. Dahil raw dito mas naging kilala at lumaganap ang musikang Koreano. May nagsasabi rin na dahil ito sa mga Korean Drama Shows na pinapalabas na sa ating bansa, dahil dito mas naging malawak ang ating kaalaman tungkol sa kanilang kultura at nagbigay daan para sa atin na makilala ang kanilang musika.
Dahilan kung bakit mas tinatangkilik ito ng mga Kabataang Pilipino
Nagsagawa ng sarbey at ito ang mga resulta at sagot ng mga kabataan sa tanong na "Bakit kinahuhumalingan ngayon ang KPOP?" Dahil ito ay nakakaindak at magandang pakinggan kahit na hindi gaanong naiintindihan ng lahat ang mga lyrics nito, Pangalawa, dahil ito ay inaawit ng mga kilala at mga gwapo at magaganda nilang idolo. Pangatlo, dahil sa impluwensya ng mga Kaibigan at ayaw mapag-iwanan sa usapan at chikahan o ito ang uso. At panghuli, dahil nakakasawa na ang mga tugtuging Pinoy.
Mga Epekto
Mas marami ang negatibong epekto nito kaysa sa positibong epekto.
Negatibong Epekto: Nakakalimutan na at hindi na nabibigyang pansin ang OPM, mas napapamahal tayo sa mga banyaga at mas tinatangkilik sila at hindi ito nakakatulong sa industriya ng ating bansa. Ilan lang ito sa mga negatibong epekto na ating napapansin.
Sa kabila nito, may positibong epekto pa rin naman ito sa ating bansa, isa na rito ay nagiging daan ito upang maging mas malawak ang ating impormasyon sa ating karatig bansang Korea at mas nagiging malapit ang tayo isa't isa
Bakit tinatangkilik ng mga Kabataang Pilipino ang KPOP o Korean Pop Music?
Sa henerasyon ngayon, totoo na mas marami na ang tumatangkilik sa KPOP o
Korean Pop Music. http://prezi.com/ezn4hzqi-p2r/bakit-tinatangkilik-ng-mga-kabataang-pilipino-ang-kpop-o-kor/ KABANATA III
PAMAMARAANG GINAMIT Ang mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ay masusi at tiyak na isinagawa ang mga hakbangin upang mauri ito ayon sa mga teorya na inuugnay sa pag-aaral. Bawat bahagi ay binigyan ng mga paliwanag upang ang mga mambabasa at sa mga darating na mananaliksik na mag-aaral hinggil dito.
Ito ay nasa ilalim ng mga teoryang kultural na proximity, teoryang uses at gratification at teoryang media dependency. Ipinaliwanag ng mga naunang nag-aral tungkol dito na ang kultura ng isang lugar ay maaring magbago sa paglipas ng panahon ngunit kung bibigyan ng katuunan ng pansin ay mapangagalagaan ito at maaari pang pagyamanin.
Ito’y may kinalaman sa mga uri ng mga ugnayang nagaganap sa pangkasalukuyan, sa mga pagbabago ng panahon at maaring gusto ng mga manonood na sumubok ng iba ayon sa kanilang kagustuhan.
Naka-ayon din ang mga mananaliksik sa sanhi at bunga (cause and effect) na umuuri sa pilosopikal na konsepto ng pananahilan na maaaring makasubok sa palagay ng isang tao. Gumamit din ang mga taong ito ng pagsisiyasat sa mga taong gustong-gusto ang talakaying ito. Kumuha ang bawat mananaliksik sa mga taong napagsiyasatan ng mga palagay nila at masasabi nila sa pag-aaral na isinagawa.
Idinadagdag din dito ang mga iba’t-iba pang salik ng pagsisiyasat tulad ng pagtatanong, pag-oobserba at pananaliksik sa mga iba’t-ibang reperensiya ukol dito.
POPULASYON AT BILANG NITO Ang mga napiling respondente sa pananaliksik ay ang mga mag-aaral sa kursong marketing management ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Sila ya napiling populasyon dahil nais ng mga mananaliksik na makuha ang kanilang pananaw hinggil sa KPOP at maging sa mga labis na nahuhumaling dito. Sarbey ang gagamitin upang makuha ang bilang ng mga nahuhumaling sa KPOP. Ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral ng marketing management ay 2,131 at ang inaasahang sasagot sa mga sarbey ay 50 hanggang 100.
PARAAN NG PAGPILI NG KALAHOK Sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa, Maynila ay isasagawa ang pagtugon sa mga katanungan na inihanda para sa mga mag-aaral ng kursong Marketing Management. Pinili sila dahil magiging mabisa silang tagtugon sa mga inihaing katatnungan hinggil sa labis na pagkakahumaling ng mga nasabing mag-aaral sa KPOP.
DESKRIPSYON NG KALAHOK Ang mga kalahok na respondente sa isinagawang pananaliksik ay mga mag-aaral na mahilig sa Kpop mula sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) na matatagpuan sa Teresa, Lungsod ng Maynila.
Sa pananaliksik na ito, ibubukod ng mga mananaliksik sa tulong ng mga mahilig sa Kpop at ang mga Anti-Kpop upang magkaroon ng komparatibong analisis sa kalagayang pansintaktika at pansemantika. Sa pagpili ng mga kalahok, isinaalang-alang ng mga mananaliksik na (a) ang mga taong ito ay nagtataglay ng matinding pagkahumaling sa mga Kpop; (b) ang mga respondente ay mga taong ayaw sa Kpop at ang mga "DIEHARD" Fans ng Kpop na karaniwang nasa edad ng 15-19 at kasalukuyan ng isinasabuhay ang kultura ng kanilang mga iniidolo.
INSTRUMENTONG GINAMIT Ang talatanungan ang nagging pangunahing instrument na ginamit sa pananaliksik. Ito ay naglalaman ng mga reaksyon ng mga respondente sa pagkakahumaling nila sa KPOP. Nagtungo rin ang mga mananaliksik sa silid-aklatan upang maghanap ng mga impormasyong may kinalaman sa paksa.
PARAAN NG PANGANGALAP NG DATOS Ang mga mananalikisk ay nagmasid o inobserbahan ang mga kabataang nahuhumaling sa KPOP. Nangalap ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga awtoridad na may kinalaman o may malaking maitutulong sa pananaliksik. At sa pamamagitan din ng tulong ng internet upang magkaroon ng lipon ng mga datos ukol sa inihandang paksa.
URI NG GAGAMITING ESTADISTIKA Upang higit na maunawaan ang mga nalikom na datos ang mga sumusunod ay gagamitin: (frequency) bilang ng mga mag-aaral, (respondent) kabuuang bilang ng kasali sa pag-aaral at iminutiplika sa 100 (constant value). Na ang ibig sabihin ay: P = (percentage) bahagdan F = (frequency) kadalasan, kalimitan N = bilang ng mga nagsitugon 100 = constant value Susuriing mabuti ng mga mananaliksik at bibigyang kahulugan ang mga nalikom na datos. Ayon sa pormulang ito: B=F/N x 100 B = Bahagdan F = frequency N = bilang ng tumugon…...

Similar Documents

Premium Essay

Epekto Ng Pagsali Sa Mga Social Networking Sites

...EPEKTO NG PAGSALI SA MGA SOCIAL NETWORKING WEBSITES SA MGA PILING 1ST YEAR STUDENTS MULA SA KOLEHIYO NG KOMERSIYO SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS. I. A. PANUKALANG PAHAYAG: Ang pagsali sa mga social networking websites katulad ng Friendster, Multiply at Myspace ay hindi lamang puro pangeenganyo at entertainment dahil may mga mabubuting dulot rin ang mga ito sa pang araw araw na buhay ng tao. B. INTRODUKSYON: Ang paksa ng pananaliksik na ito ay ang mailagay ang mga mabubuting epekto at dulot ng mg social networking websites sa buhay ng tao. Ang mga social networking websites ay madalas na nabibigyan ng mga negatibong kritisismo. Hindi napapansin ng karamihan ang magagandang dulot ng mga ito. Ang pananaliksik na ito ay tumutukoy sa mga social netwoking websites na kasalukuyang higit na tinatangkilik ng mga kabataan ngayon kagaya ng Friendster, Multiply at MySpace. Isa sa aming grupo ng mga kabataanng tomasino na tumatangkilik sa mga social networking websites at layunin ng aming panananaliksik na patunayan na may mabubuting dulot ang mga ito sa pang araw araw na buhay ng tao. C. REBYU/PAGAARAL: Mga Batayang Kaalaman sa Social Networking: A, Kahulugan ng Social Networking: Ayon sa Wikipedia, ang gawa sa mga o maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na relasyon. Ayon naman kina Boyd at Ellison (2007), ang social networking sites ay mga serbisyong pangpublikong nagrerehistro(ayon sa www.gartner .com) na nakapaloob sa......

Words: 4274 - Pages: 18

Free Essay

Isang Paghahambing Na Pag-Aaral Sa Epekto Ng Paninirahan Sa Dormitoryo at Sa Sariling Tahanan Ng Mga Mag-Aaral Sa Unang Taon Ng Unibersidad Ng Manila Sentral Sa Kursong Parmasya

...nangangailingan ng pagsusumikap, determinasyon, at pakikisama bago malampasan. Kalimitan, sa layo ng tirahan ay napipilitan o di kaya’y gustong manirahan sa boarding house o sa mga dormitoryo. Ayon sa isang pag-aarral sa Colorado College, USA nina de Araujo at Murray noong taong 2010, merong sapat at magandang dahilan ang pagtira sa isang dormitory, maliban sa hindi problema ang mga gawaing pambahay, ito daw ay pwedeng magkaroon ng magandang epektong pang-akademiko sa isang estudyante. Inilahad naman ni Thompson et al (1993) karamihan sa mga naninirahang mga mag-aaaral sa unang taon sa kolehyo na nakatira sa mga dormitoryo ang nakakapagtapos sa kolehiyo. Halos lahat ng mga pag-aaral kabilang ang mga nabanggit ay nagsasabing merong magandang epekto pang-akademiko ang pagtira sa ganitong pamayanan. Subalit, hindi nito mabubura ang katotohanang mahirap at maraming pagsubok ang kakaharapin ng isang estudyanteng naninirahan malayo sa kanilang pamilya lalo na kung unang beses niya itong gagawin. Ayon kay Joshua Huffman (2010), maaring magdulot ng mga masamang epekto ang pag-dodormitoryo. Inilahad niya na bagamat maraming pwedeng matutunan ang isang mag-aaral sa paninirahan sa ganitong pamayanan ay hindi maiiwasan ang laki ng gastos na kakaharapin nito at hindi rin sila nalalayo sa peligro lalong lalo na kung ito ay nasa labas ng unibersidad. Maaring matuto ng mga masasamang bisyo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang mga dorm mates. Dagdag pa ni Huffman, sa haba ng araw......

Words: 836 - Pages: 4

Premium Essay

Social Networking: Epekto Sa Komunikasyon Sa Pananaw Ng Mag-Aaral Sa Ikatlong Taon Sa Kolehiyo Ng Komunikasyon Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas Taong Aralan 2011-2012

...NETWORKING: EPEKTO SA KOMUNIKASYON SA PANANAW NG MAG-AARAL SA IKATLONG TAON SA KOLEHIYO NG KOMUNIKASYON NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS TAONG ARALAN 2011-2012 Bilang Pinal na kahingian sa Asignaturang Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik (FILI 2023) Ang mga Mananaliksik De Jesus, Von Denise B. Guevara, Risheill D. Hife, Eliene M. Latigar, Dianne M. Losaria, Jonathan L. Lumanta, Koryn M. Mendoza, Shekinah Marie, D.C. Miranda, Junel N. Velasco, Princess Ivy M. PEBRERO 2012 KABANATA 1 Ang Suliranin at Kaligiran ng Kasaysayan PANIMULA Ang tao, mula pa noong una, ay may sistema o kaayusan na sa mga bagay-bagay. Ang tao ay isang espesyal na nilalang sapagkat sa lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa mundo. Tanging ang tao lamang ang may kakayahang mag-isip at i-uri ang tama sa mali, makaintindi, makaunawa at marami pang iba. Isa sa mga salik upang magkaintindihan o magkaunawaan ang bawat tao ay ang pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng tinatawag na wika. Ayon sa wikipedia, ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay ang pagpapalitan ng impormasyon sa isang tiyak na sistema ng mga simbolo, isang payak na paliwanag. Ilan sa mga iskolar at matatalinong tao ang nagbigay pa ng konkretong pagpapakahulugan sa wika at sa komunikasyon. Ilan sa kanila ay sina Archibald Hill, Henry Gleason, Sapir, Aristotle, Alcomtiser, Reynaldo Cruz, at marami pang iba. Ayon kay Archibald Hill, ang wika ay isang anyo ng simbolikong pantao na......

Words: 10737 - Pages: 43

Free Essay

Epekto Ng Social Networking Sa Mga Piling Mag-Aaral Ng Bsis-1a Taong Aralan 2010-

...Epekto ng Social Networking sa mga Piling Mag-aaral ng BSIS-1A Taong Aralan 2010-2011 ng University of Caloocan City Pangkat VI: Alcera, Igie Ralph T. Anselmo, Marnie Nadyne L. Azcarraga, Jerson E. Bebat, Gerlie BSIS - 1A Dr. Carmelita Alejo Talaan ng Nilalaman Kabanata 1 --------------------------------------------------------------- 4 Panimula ----------------------------------------------------------- 4 Sanligang Kasaysayan -------------------------------------------- 4 Balangkas Teoretikal --------------------------------------------- 8 Balangkas Konseptwal -------------------------------------------- 9 Paglalahad ng Suliranin ------------------------------------------- 10 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral ------------------------------ 10 Katuturan ng talakayan ------------------------------------------- 11 Kabanata 2 ----------------------------------------------------------------- 13 Banyagang Literatura --------------------------------------------- 13 Lokal na Literatura ------------------------------------------------ 14 Banyagang pag-aaral ---------------------------------------------- 17 Lokal na Pag-aaral ------------------------------------------------- 18 Kabanata 3 ------------------------------------------------------------- 25 Pamaraang ginamit --------------------------------------------- 25 Paraan ng pagpili ng respondente ---------------------------- 25 Deskripsyon ng mga respondent ------------------------------......

Words: 6528 - Pages: 27

Free Essay

Suliranin Ng Mga Mag-Aaral Hingil Sa Pagkakaroon Ng Mga Mababang Marka Sa Kanilang Akademiko

...ANG SULIRANIN AT MGA KAUGNAY NA LITERATURA Kaligiran ng Pag-aaral Ang kaalaman tungkol sa iba’t-ibang bagay, personalidad, at kaganapan, sa ating kapaligiran ay mahalaga. Kahit na ang impormasyon ay tumatalakay sa isang simpleng bagay.Mahalagang alam natin ang kaganapan sa ating paligid , mula sa libro,dyaryo,radyo,telebisyon at pananaliksik sa mga bagay ,nakakuha tayo ng impormasyon . Ang sulating pananaliksik, ay isinasagawa upang bigyang patunay at palawakin ang isang napiling paksa. Sa ganitong paraan ay mas naliliwanagan ang kaisipan ng isang mambabasa hingil sa paksang nabasa . Makatutulong din ito upang bigyang linaw at itama ang mga malingsabi-sabi tungkolsa paksa na ito. Ang sulating pananaliksik na ginawa namin ay may layuning bigyan ng kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa mga suliranin ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng pananaliksik na ito ang mga kaalaman tungkol sa ilang suliranin ng mga estudyante. Ang pokus ng sulating pananaliksik na ito ay ang tinatawag na,“Mga suliranin ng mga Estudyante hinggil sa pagkakaroon ng mababang marka sa akademiko,”  Ang mga impormasyong mababasa sa loob ay base sa mga impormasyong nakalap naming sa sarbey na aming ginawa.Bakit karamihan sa mga mga estudyante ang bumabagsak sa mga major subjects nila?Anu-ano ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Ang mga kasagutan sa mga tanong ay kalathala sa sulating ito. Rebyu ng mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Tinalakay sa bahaging ito ang...

Words: 1129 - Pages: 5

Free Essay

Epekto Ng Ecotourism Sa Mga Estudyante

...EPEKTO NG ECOTOURISM SA MGA ESTUDYANTE Bilang Bahagi ng Pangangailangan sa Asignaturang Filipino 122 Etang, Mariene Ale Kate Panes, Jacqueline Cabrera, Jonalyn Ika Siyam ng Disyembre, Taong 2013 PANIMULA Ecotourism ay isang anyo ng turismo na kinasasangkutan ng pagbisita sa babasagin, malinis , at medyo hindi nababahalang natural na mga lugar , inilaan bilang isang mababang - epekto at madalas maliit na sukat kahalili sa masang (standard commercial) turismo . Ang layunin nito ay maaaring upang turuan ang mga biyahero, upang magbigay ng mga pondo para sa ekolohiya konserbasyon, upang direkta makinabang ang pagpapaunlad ng ekonomiya at pampulitikang empowerment ng mga lokal na komunidad, o upang pagyamanin paggalang sa ibang kultura at para sa mga pantao. Dahil noong 1980’s Ecotourism ay itinuturing na isang kritikal na pagpupunyagi ng isang environmentalist, kaya ang hinaharap na henerasyon ay maaaring makaranas ng mga destinasyon ng relatibong hindi nagalaw sa pamamagitan ng tao interbensyon. Maraming mga unibersidad na pangprograma ang gumamit sa deskripsyong ito bilang definasyon ng pagtatrabaho ng isang Ecotourism. Ang layunin ng Ecotourism ay upang hikayatin ang mga turista sa mababang epekto, at lokal na nakatuon sa kapaligiran upang mapanatili ang ating species at habitats lalo na sa kakulangan sa pag-unlad ng isang rehiyon. Habang ang ilang mga Ecotourism na mga proyekto, kabilang ang ilang natagpuan sa Estados Unidos, ay maaaring......

Words: 842 - Pages: 4

Free Essay

Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Mag-Aaral

...Kurso/Taon: 1. Nakakaapekto ba ang teknolohiya sa kalusugan? Oo Hindi 2. Importante nga ba ang teknolohiya sa ating pamumuhay? Oo Hindi 3. Maraming nagsasabi na maraming mga bagay ang magandang makita sa teknolohiya lalo na sa “internet”, ngunit lahat ba ito maganda at nakakabuti? Oo Hindi 4. Ang cellphone, ito ay nakakatulong sa pakikipag-komunikasyon sa ibang tao ngunit ang cellphone din ba ay may masamang dulot sa ating kalusugan? Oo Hindi 5. Ano ba ang masamang dulot ng teknolohiya? Nakakasira ng pag-aaral at buhay. Nagbibigay aliw sa buhay. Lahat ng nabanggit. 6. Sa larangan ng kalakalan, malaki ba ang naitutulong dito sa mga trabahante o lalo itong nakakasama? Nakakatulong ito dahil mas pinabilis nito ang mga trabaho. Nakakasama ito sa mga trabahante dahil pinapalitan na sila ng mga “robots” o “machine”. Pareho lang itong nakakatulong at nakakasama sa mga trabahante. 7. Sa transportasyon naman, ito ba ay nakakabuti sa mga tao o ito ba ay nagdudulot ng masamang epekto lalong-lalo na sa kalusugan? Nakakabuti ito dahil mas mabilis ang pagpunta ng mga tao sa kanilang nais na destinasyon. Nakakasama ito dahil nagiging tamad ang mga taong lumakad. Lahat ng nabanggit. 8. Ang teknolohiya ay ginagamit para lamang mapabilis ang mga gawain natin ngunit ito ay inaabuso ng iba. Sumasang-ayon ka ba dito o hindi? ......

Words: 622 - Pages: 3

Free Essay

Ang Pananaw Ng Mga Mag-Aaral Ng Computer Science Sa Usapaing Pagsasalin Ng Mga Aklat Tungkol Sa Computer Science Sa Wikang Filipino

...Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Sta Mesa Manila Ang Pananaw ng mga mag-aaral ng Computer Science sa usapaing pagsasalin ng mga aklat tungkol sa Computer Science sa Wikang Filipino Florentino, Wesley Jamandron, Dana Pantojan, Patreesza Puyat, Kate Belga, Alexis Castillo, Xena Cruz, Thessa Amor Ayaay, Arjel Magturo, Tristan BSCS 1-1D Prof. Jomar Adaya Feb 19 2013 Kabanata 1: Ang Suliranin at Kaligirang Pangkasaysayan. Panimula Ang wika ay isang makapangyarihang bagay dahil may kakayanan itong makabuo o makawasak. At kung ang mga estudyante ay may panahong mapag-aralan ang nasabing wika ay magkakaroon din sila ng kapangyarihan. Sa mga taon na tayo ay nag-aaral ng wika sa mga paaralan. May dalawang klaseng wika tayong natutunan at ito ay ang Wikang Ingles at ang Wikang Filipino. At sa henerasyon ngayon na ang pagbabago ay wala na kasing bilis, nagkakaroon na ng konsepto ang mga Pilipino sa pagkaprestihiyoso sa pag-gamit ng Wikang Ingles lalo na sa agham at teknolohiya at unti-unti na itong mas nagiging dominante sa pag-gamit kaysa sa sariling wikang. Ngunit, kahit ang Wikang Ingles ay sopistikado, siyentipiko, at intelektuwal ay hindi parin ito matitibag ang wikang pinagmulan sa paraan na ito ay ipinapatibay ng ating konstitusyon at iba pang batas. At ang pag-aaral na isasagawa ay ipapakita hindi lamang na bibigyang halaga ang sariling wika ay kundi bibigyang rin nang importansya ang paraan ng pagsasaling sa Wikang Filipino. Sa gagawing......

Words: 1163 - Pages: 5

Free Essay

Mga Pangulo Ng Ikatlong Republika Ng Pilipinas

...------------------------------------------------- Mga Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas ------------------------------------------------- Manuel Roxas Si Manuel Acuña Roxas (1 Enero 1892 – 15 Abril 1948) ay isang politiko sa Pilipinas. Siya ay ang ikalimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas(28 Mayo 1946 – 15 Abril 1948). Isinilang si Roxas noong 1 Enero 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay,ng lalawigang Capiz ngayon ay lalawigang Roxas. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. Nag-umpisa siya sa politika bilang piskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ng Pamahalaang Komonwelt ni Manuel L. Quezon. Noong 1921, naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935), naging kasapi si Roxas sa National Assembly, nagsilbi (1938–1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon, at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Sa panahon din ito, siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Roxas sa......

Words: 3009 - Pages: 13

Free Essay

Persepsyon Ng Mga Piling Mag-Aaral Sa Angeles University Foundation Hinggil Sa Ikatlong Kasarian

...2013-2014 PERSEPSYON NG MGA PILING MAG-AARAL SA ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION HINGGIL SA IKATLONG KASARIAN __________ IsangPapelPananaliksik Iniharapsamgaguro ng Fil02 __________ IsangBahagi ng mgaGawaingKailangan Sa Pagpasasa Fil02 _________ nila: Arrozal, Mikee B. Carlos, Carla Mae F. Cortez, Donna Fe Guinto, Nickey Y. Gutierrez, Shiela Mae Magbag, Sarah Manalang, Daryll C. Tallorin, Justine Marie V. DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang isang bahagi ng kailangan sa asignaturang Filipino 02a, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang “PERSEPSYON NG MGA PILING MAG-AARAL SA ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION HINGGIL SA IKATLONG KASARIAN” ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik mula sa seksyong BS PSY ng Angeles University Foundation, S.Y. 2013-2014, ika-unang pangkat at itinagubilin sa guro para sa kaukulang PASALITANG EKSAMINASYON. Mga Mananaliksik, Arrozal, Mikee B. Carlos, Carla Mae F. Cortez, Donna Fe Guinto, Nickey Y. Gutierrez, Shiela Mae Magbag, Sarah Manalang, Daryll C. Tallorin, Justine Marie V. Mrs. Mary Grace S. Razon Guro March 12, 2014 Petsa PASASALAMAT Ang mga mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong naging susi upang maikasatuparan ang pananaliksik na ito. Sa mga respondyente na nagbigay ng kanilang oras at malugod na sinagutan ang sarbey kwestyoner na inihanda ng mga mananaliksik na nagbigay ng mga datos na kailangan sa pananaliksik na......

Words: 17158 - Pages: 69

Free Essay

Epekto Ng Pagseselfie

... Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Mabini Campus, Sta.Mesa, Manila Epekto ng Pagseselfie sa mga Mag-aaral ng Unang Taon Seksyon-31 sa Batsilyer ng Pagtutuos ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Mabini Campus Faith Ann R. Laspina BSA 1-31 Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, Ma. Victoria R. Apigo Marso 15, 2014 KABANATA 1 PANIMULA Simula taong 2012 hanggang ngayong 2013, tanyag na tanyag ang  salitang "selfie", na tumutukoy sa mga larawan na kadalang pinopost nang solo.  Ayon sa mga pinakahuling pag-aaral, naging malaki ang epekto ng pagkakaroon ng mga social networking accounts tulad ng Facebook, Twitter , Instagram at iba pa na kinakailangan mong magkaroon ng mga virtual circle of friends. Nagdudulot daw ito ng pagiging conscious ng isang indibidwal sa kung gaano kadaming followers meron sila at kung anu-ano ang mga dapat ipo-post sa kanilang mga accounts na makakapag-pa -impress sa ibang maaaring makita ng post na iyon. Dahil sa patuloy na popularidad, itinanghal bilang "word of the year" ng Oxford English Dictionary ang "selfie".Ayon sa Oxford Dictionaries, lumobo sa 17,000-porsyento ang paggamit ng salitang "selfie" mula noong 2012. Pagkuha ng self portrait gamit ang smartphone, webcam at camera ang kahulugan ng "selfie". Naungusan nito ang mga sumikat na salita ngayong taon kagaya ng "twerk" o pagsayaw sa mapang-akit na paraan na pinasikat ng singer na si Miley Cyrus sa MTV Video Music Award noong Agosto 2012. Sa kaparehong buwan din naging viral sa......

Words: 6017 - Pages: 25

Free Essay

Epekto Ng Pagseselfie

...Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Mabini Campus, Sta.Mesa, Manila Epekto ng Pagseselfie sa mga Mag-aaral ng Unang Taon Seksyon-31 sa Batsilyer ng Pagtutuos ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Mabini Campus Faith Ann R. Laspina BSA 1-31 Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, Ma. Victoria R. Apigo Marso 15, 2014 KABANATA 1 PANIMULA Simula taong 2012 hanggang ngayong 2013, tanyag na tanyag ang  salitang "selfie", na tumutukoy sa mga larawan na kadalang pinopost nang solo.  Ayon sa mga pinakahuling pag-aaral, naging malaki ang epekto ng pagkakaroon ng mga social networking accounts tulad ng Facebook, Twitter , Instagram at iba pa na kinakailangan mong magkaroon ng mga virtual circle of friends. Nagdudulot daw ito ng pagiging conscious ng isang indibidwal sa kung gaano kadaming followers meron sila at kung anu-ano ang mga dapat ipo-post sa kanilang mga accounts na makakapag-pa -impress sa ibang maaaring makita ng post na iyon. Dahil sa patuloy na popularidad, itinanghal bilang "word of the year" ng Oxford English Dictionary ang "selfie".Ayon sa Oxford Dictionaries, lumobo sa 17,000-porsyento ang paggamit ng salitang "selfie" mula noong 2012. Pagkuha ng self portrait gamit ang smartphone, webcam at camera ang kahulugan ng "selfie". Naungusan nito ang mga sumikat na salita ngayong taon kagaya ng "twerk" o pagsayaw sa mapang-akit na paraan na pinasikat ng singer na si Miley Cyrus sa MTV Video Music Award noong Agosto 2012. Sa kaparehong buwan din......

Words: 6015 - Pages: 25

Free Essay

Ang Pag-Angkop Ng Mga Mag-Aaral Sa Kolehiyo

... Sinasabi ng marami na ang buhay kolehiyo ay isang bagong kabanata ng buhay ng isang indibidwal. Ito ay isang parte ng ating buhay na kung saan ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga nagtapos na ng haiskul na pumili ng kanilang patutunguhan sa hinaharap. Ang buhay kolehiyo ay isa ring pagkakataon para masubukan ang mga iba’t ibang kurso na gusto nilang makuha para sa tanang buhay nila. Ang unang araw sa kolehiyo ay ang katapusan din ng mga araw sa haiskul; isa itong panibagong simula para sa mga estudyante. Sa pangkaraniwan, ang mga estudyante ay nagmumuni-muni at nagtataka kung ano ba talaga ang buhay sa kolehiyo (Al-khatib, et al 2012). Sinisimulan ng mga estudyante na kalimutan ang nakaraan at magbigay pokus sa kung ano man ang darating sa hinaharap (Health Center, 2014). Isang bagay na inaasam rin nila ay ang kalayaan na kanilang makakamtan sa pag-apak sa kolehiyo. Kanilang pinapangarap na hindi na muli marinig ang mga walang-katapusan na reklamo at sermon ng kanilang mga magulang. Ang mga estudyante na may ganitong pag-iisip ay pangkaraniwan na may kakayahan na gumawa ng kanilang mga sariling desisyon at ng mga plano na kung saan ay isa ito sa mga pinakalubos na pakiramdam nila simula ng kanilang pagtatapos sa haiskul. Pagpasok ng kolehiyo, nagbabago ang buhay nila mula sa pagiging nakasalalay sa kanilang mga magulang sa pagiging isang independiyenteng tao. Marami sakanila ay lilipat mula sa kanilang maluluwag na bahay sa probinsiya sa isa sa mga masisikip na......

Words: 758 - Pages: 4

Free Essay

Epekto Ng Paghihiwalay Ng Magulang Sa Pag-Aaral Ng Mga Piling Estudyante Ng Plm

...napapanahong isyu na dapat nating pag-usapan lalo na at hindi lang ang dalawang nagsasama ang naaapektuhan sa isyung ito kundi pati na rin ang kanilang mga anak. Ayon sa Office of the Solicitor General, 28 mag-asawa ang nagddeklara ng annulment kada araw mula noong 2012 at 10,528 na annulment cases ang naihain sa OSG base sa datos ng gobyerno na nakuha ng GMA News noong April 4, 2013 at tumataas pa ito taon-taon. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong na malaman ang epekto ng annulment sa mga piling estudyante ng PLM sa kanilang pag-aaral. Nais ding ipahiwatig ng pag-aaral na ito kung ano nga ba ang mga solusyon sa mga epektong ito at kung may mabuti at hindi mabuting naidudulot ang annulment ng mga magulang sa buhay ng isang estudyante. Sa pananaliksik na ito ay nawa’y mabigyan nito ng kasagutan ang mga tanong na namumutawi sa ating mga isipan. Suliranin ng pag-aaral: • Ano-anu ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng annulment? • Annulment ba talaga ang sagot sa mga magulang na hindi nagkakasundo? • Paano maiiwasang mapunta ang hindi pagkakasundo ng magulang sa annulment? • Ano ang epekto nito sa isang mag aaral sa PLM? • Nakakabuti o nakasasama ba ang epekto ng annulment sa mga anak na nag-aaral? • Sa paanong paraan o ano-anung pamamaraan ang dapat gawin ng mga mag aaral sa PLM kapag dumaranas ng ganitong sitwasyon? • Gaano ba kahalaga ang kumpletong pamilya sa isang mag aaral sa PLM? Layunin ng pag-aaral:......

Words: 720 - Pages: 3

Free Essay

Pananaw Ng Mga Piling Mag-Aaral Sa Ikaapat Na Baitang Ng Sekondarya Ng Colegio de San Juan de Letran Calamba Sa Pagpili Nang Nais Na Kurso Sa Kolehiyo

...Pananaw ng mga piling mag-aaral sa ikaapat na baitang ng sekondarya ng Colegio de San Juan de Letran Calamba sa pagpili nang nais na kurso sa kolehiyo KABANATA 1 Sanligan ng Pag-aaral Panimula Ang edukasyon ay importante sa bawat isa sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat tao. Ito ang ating sandata upang magkaroon ng maganda at simple na pamumuhay. Ang edukasyon bilang isang propesyon ay sinasabing pagpasok din sa isang bokasyon ng pag-aalay ng iyong sarili upang hubugin ang kaalaman at asal ng mga mag-aaral na siyang pag-asa ng ating bansa. Malaki ang ginagampanang papel ng kolehiyo sa buhay at kinabuksan ng estudyante. Isa sa mga pinakamahirap na desisyon na gagawin ng isang estudyante na magtatapos sa sekondarya ay ang pagpili sa kung anong kurso ang nais niyang tahakin o kunin sa kolehiyo sapagkta ito ang magiging kaakibat ng indibidwal sa kanyang panghinaharap na pamumuhay. Sa artikulo nina Rodman Webb at Robert Sherman (1989), kanilang binahagi na ang salitang career ay maaaring tumukoy sa isang linya ng trabaho o kurso ng propesyunal na buhay ng isang indibidwal. Ang dalawang kahulugan ng salitang ito ay nagpaintindi sa atin na ang karerang tatahakin o kukunin ay kailangang pinag-isipan ng mabuti. Sa pahayag ni Abeliade (1995), kanyang inisaad na ang pinansyal na kasiguraduhan ay isang mahalagang salik sa pagpili ng kurso. Hindi rin alintana ang malaking ginagampanan sa pagdedesisyon ng mga taong nakapaligid sa mga magsisipagtapos ng......

Words: 1275 - Pages: 6

Any lie can become Truth (Cantonese) - 謊言遊戲Any lie can become Truth (Cantonese) | RWT1 Business Report - 3891 Words | Dragon Ball – Bảy Viên Ngọc Rồng chap 406