Free Essay

Herman

In: Social Issues

Submitted By Magnus
Words 2257
Pages 10
”Den uskyldige frøken Brandt”, som er Ida Brandt, er hovedkarakteren i Herman Bangs ”Ludvigsbakke” fra 1896, hvilken ligger godt halvejs inde i hans forfatterskab, hvori Bang skildrer den såkaldte ”stille eksistens”, som igen er Ida. Ludvigsbakke er nærmest som et teaterstykke eller i hvert fald et manuskript og derfor er det nødvendigt, for at forstå historien, meningen og kritikken bag den, at tolke på de valg karaktererne træffer og deres valg af ord. Bang er trods alt kendt for, sammen med mange af hans kollegaer under det moderne gennembrud, at ville sætte problemer i debat og kritisere det dårlige ved samfundet og af den grund kan vi forvente at teksten skal provokere. Jeg kommer med en analyse af romanen, herefter tager jeg de to hovedkarakterer Ida og Karl, definerer deres forhold, fremligger hvad der er galt og hvorfor det er galt. Herigennem kan jeg komme frem til Herman Bangs budskab med teksten. Derefter ser jeg på romanen i forhold til resten af hans forfatterskab.
Romanen er af skønlitterær art, skrevet i 1896 af Herman Bang. Romanen bærer nogle af de daværende stiltræk, der gik gennem landet under det moderne gennembrud. Men det er uden tvivl impressionismen, som Bang er mest kendt for og også i denne historie trænger impressionismen igennem. Af Herman Bang vil man altid forvente en kritik, og især det faktum, at hovekarakteren er en kvinde, gør, at jeg med det samme tænker, at han vil skrive noget om undertrykkelse, på en eller anden måde, af kvinder, som er et emne, jeg ved, han flere gange har nærmet sig. Selve opdelingen af romanen gør, at vi får en oplevelse i stil med det af et skuespil. Romanen deles op i tre mindre bøger, som beskriver hver deres egen akt med en handling og scener, især i starten kan det bemærkes at vi bliver introduceret for et væld af personer, som vi senere kommer til at lære igennem romanen. Impressionisme skaber et billede af en præsentation af information som den af et teater, igennem scenisk fremstilling, og det er da også hvad vores første indtryk er. Med en enkel sætningen kan scenen beskrives af Bang: ”Lynene blev mange og fler”. Han sætter hurtigt tonen for den fremtidige død der kommer i kapitlet, samtidig ser man bondelandskabet omspændt af lyn, hvor en storm ligger forude. Ismen tager den mindste detalje og gør den dominerende, og vi skal derfor ikke havde et helheds indtryk, men blot de mindste detaljer, der beskriver personen bedst. F. eks. når studenten sidst i bogen beskrives, tager Bang fat således: ”… Han holdt benene underligt ind til hinanden, som gemte han dem i en fodpose”, Kandidaten er altså nervøs og indadvendt. I 1. akt præsenteres Ida og der lægges en baggrundshistorie for hende, hvor hun befinder sig på det idylliske landsted, med familie og venner. Vi har her at gøre med introduktionen med det første vendepunkt, som er farens død. 1 akt afsluttes med morens død og Idas beslutning om at flytte til København. I 2. akt er hun i København, hvor hun på det hospital, hvor hun arbejder, møder Karl som hun kender fra Ludvigsbakke. 2. akt præges af en blomstrende kærlighed mellem de to, men vendepunktet kommer idet vi introduceres for Muorier familien, og i særdeleshed Kate er vigtig, som danner konflikten herefter. 3. akt er Ida’s stille sammenbrud, hvor vi ser hende forfalde ind til en skal af hendes tidligere selv, for til sidst at ende tilbage på hospitalet. Fortælleren er en neutral flue-på-væggen-fortæller. Vi befinder os i slutningen af 1800-tallet. Det er praksis at havde kvinder på hospitaler, også det at man kan blive rig på smør er noget der bærer præg af slut 1800, start 1900, hvor England oprustede op mod 1. verdenskrig. Det sprog, som Herman Bang bruger er utroligt. Måske burde man måske endda sige manglen på noget sprog. Næsten alt der skrives skal fortolkes, og store bunker af information er noget, som læseren selv må finde frem til. Men hvis man gør det rigtigt, bliver bogen en helt anden oplevelse, end den giver sig udfor. Dette er typisk for impressionistiske tekster, hvor hele stykker, replikker eller ord udelades for læseren. Som et impressionistisk maleri giver det dog først mening når alle små eller store detaljer, er givet til læseren. Men hvilket billede maler denne historie så?
Da dette er skrevet i impressionistisk stil betyder det at fortælleren blot registrer og forholder sig objektivt over for oplevelserne. Det betyder, det er op til læseren selv at tolke på de handlinger, som karaktererne træffer og derigennem give romanen en betydning. Ida opvokser i tre miljøer som alle har indflydelse i, hvordan hun ender ud. Først hendes opvækst i et landgods, derefter en Horsens lejelighed og til sidst et københavnsk hospital kammer. Allerede fra starten dannes et billede af en pige, der er meget stille og forholder sig roligt over for omverden. Som da hun er hos skovridderen og skal gelejdes ud for at leje med de andre børn, som er langt vildere end hende og kaster med hindbær. Hun har egentlig nok i sig selv og behøver ikke andre for at more sig. Dette billede af en stille pige er gennemgående ”Hun løb to gange hen og kyssede Schrøder paa haanden uden at sige et ord…”, en pige der hellere udtrykker følelser igennem handling end ved ord. Idet, at faren dør og fru Brandt tager sig af Ida alene, gør at Ida udvikler sig som en let underkuet person. Moren er dominerende og holder på Ida selvom andre hellere ser at hun afsættes til en mand, sagt af f. eks. skovridderen ”Nej hun sidder sgu på hende” (s. 62 l. 23). Det, at Ida udsættes for moderen, gør, at hun ender ud med at være uden personlig meninger og er let at manipulere med, hvilket kommer til udtryk senere i bogen: ”nu var hun ene. Hun havde ingen Tanker i sit Hoved” (s. 210 l 10). Det er af den grund let for Karl at manipulere med Ida. For det er netop det, det kommer ned til. Hvem der manipulerer og hvem der bliver manipuleret. Nu kommer vi til hendes tid i København. Den voksne fru Brandt giver billedet af en kvinde, der hellere tager sig af andre end at sidde hjemme, selvom hun har råd til at gøre sidstnævnte. Hun er generøs og hjælpsom. Hjælpsom i hendes rolle som sygeplejere og generøs i for eksempel den lille detalje at hun altid har kager med som hun deler ud, eller i den ekstreme grad, at hun giver penge til Karl, men der ligger også noget andet bag dette. Den perfekte Ida, som jeg vil beskrive det, inden hun fordærves, kan vi se beskrevet i følgende stykke: ””hvor gammel er de Brandt?” … Men Ida blev staaende og sagde tilbage mens hun lo: ”Jeg havde sådan en lyst til at gå på vandet”” (s 88 l 25). Hun har overskud til at smådrille sine kollegaer. Noget der i høj grad skyldes det gode forhold med Karl. Senere i bogen arrangerer hun en fødselsdag for en af hendes andre kolleager. Det ligger i hendes natur at være flink og hjælpsom over for andre. Det er dette, der ødelægger Karl og Ida’s forhold, på sin vis da det er Ida, som giver. Ida er den eneste, der bringer til forholdet, og Karl giver ikke det samme tilbage til Ida. Godt nok smiler han og griner og pjatter med Ida, det han bringer, er egentlig bare minder fra Ludvigsbakke, men i forhold til hvor meget Ida opofrer sig selv, skaber det et ikke balanceret forhold. Karl manipulerer nemlig Ida. Formentlig er han oprigtig i starten, måske endda blot høflig, men når Ida sender ham pengene og han ser, hvor generøs hun faktisk er, blot for at hjælpe ham helt naivt, så bliver han ”forelsket…” (tilføj Bangsk sarkasme) og det ender ud i, at vi får et mand-kvinde forhold, hvor kønsrollerne er byttet helt om. Vi, som læser, ved ikke om det er sjovt, hvor mandsmodsløs Karl er, eller om det sørgelige er at Ida er fuldkommen blind over for dette. Et af de steder der illustrere manipulitaionen bedst, og mest indiskret er: ”Karl … ,lod, ligesom tilfældigt , den alleryderste Spids af sin Ridepisk, ganske svagt, røre ved Ida’s kind” (s. 172 l 1) Her danner jeg et konkret billede af Ida der ligger under for Karl. Endnu mere ekstremt udtrykt i ”… der var alligevel noget ved det, naar han kærtegnede hende, ligesom han kærtegnede en jagthund” (s. 163 l. 33). Ida adlyder loyalt og opofrende Karl, mens denne styrer hende efter forgodtbefindende. Her kan det også diskuteres, om Bang prøver at illustrere det hierarkiske i et forhold. Karl von Eichbaum bor hos sin mor, Emilie. Endnu engang har Bang valgt at bringe en matriarkalsk mor ind i billedet. Emilie er både manipulerende og klog, ikke en god kombination som Ida finder ud af. Hun minder som en start at Ida faktisk er en god pige. Med det menes det jo selvfølgelige at hun har en medgift, ind i forholdet gennem hendes arv. Det kan tilføjes her, at Ida er ufattelige rig, godt og vel 5,5 - 6 millioner kroner i nu danske penge. Men hun er ikke i samme stand som Karl, hun har nemlig ikke noget navn at hæfte på de penge og dette er, hvad, der gør hele forskellen. Det skal dog siges, at begge mødre (fru Brandt og Emilie) kun vil deres egne børn det bedste. Begge mødre er bare utrolig ekstreme sat op mod den indesluttede Ida. Når Mourier familien kommer ind i billedet ser Emilie at Kate er et meget bedre parti. Karl forelsker sig også hurtigt, underligt når man tænker, at han kan lide en underkuet kvinde som Ida. Emilie og hendes søster Generalinden, Lotte, er utrolig tætte, og de arrangerer sammen forskellige foranstaltning, som fører Karl og Kate tættere sammen. Det kunne være at foreslå en ridetur. Kate er den absolutte modsætning af Ida i egenskab af hendes frembrusende natur. Den eneste ting de har tilfældes og derfor det, som må tiltale Karl, er deres selvstændighed. Det eneste der gør, at han går efter Kate er stands forskellen. Kates familie er nemlig rig, langt rigere end Ida. Kate og Karl passer bedre sammen i funktion af, at de er i samme stand. Et eksempel på deres måde at distancere sig fra Ida er, at de taler fransk, et sprog der på dette tidspunkt betragtes som yderst fint, også det, at de rider rundt på heste ryg i stedet for at gå som Ida, hæver dem op over hende. Men det kan være svært at se, hvad Kate ser i Karl. ””Hm hvad hører der til en god Ægtemand” sagde Kate ”At han skal være et ægte mandfolk” sagde Karl”: Igen må man tage hatten af for Bangs ironi, fordi er, der noget Karl ikke er, så er det et mandfolk. Egentlig besidder han ingen positive karaktertræk, som kunne få os til at tænke, at han var noget for en kvinde at forelske sig i. Han er doven, møder ikke på sit arbejde (s. 195 øverst), han bander ufattelig meget når han først er uden for Emilie or de fine herrer og frøkners ørevide. Og han er simpelthen ikke ansvarsfuld nok ”Man skal ikke bilde hende noget ind” (s. 179) siger han om Ida for at retfærdiggøre for at forlade hende. Dette gør han dog først efter, at Ida har købt en lejelighed til dem. Men han har en glat tunge og det rette navn og det er hvad der bringer ham i kridthuset hus unge piger som Kate og Ida.
Hvis vi skal konkludere på dette skal vi altså kigge på de spørgsmål vi stiller. Selv mener jeg, at Bang får os til at tænke på følgende og håber, at vi vil kritisere: Hele vores forståelse af mand/kvinde forholdet, han vil havde os til at stille spørgsmål om det er det rigtige at der skal være en mandlig forsørger for at det skal kunne være accepteret. Han går heller ikke ind for, at kvinden skal være den eneste, der kommer ind i noget med forholdet. Begge partnere skal være med til at gøre forholdet til noget godt. Det næste emne, der kommer fra ham er samfundshierarkiet. Tydeligt er det at når Ida prøver at gifte sig med Karl, afslår han hende, for han ved godt hvorfor de ikke kan være sammen. ”Og hvorfor Fanden skulde vi ikke kunne gifte os?” (s. 159 nederst) siger Karl til sig selv, men han ved udmærket godt, at det er standsforskellen, der skiller dem ad. Til sidst leder dette til, at Ida må vende hjem til hospitalet slået, og dette er, hvad, der er typisk Bangske hovedpersoner af det feminine køn. Vi kalder dem de ”stille eksistenser” og med det går vi videre til den sidste del; perspektiveringen.
De stille eksistenser er, hvad vi betegner de kvinder som Bang skildrer som ellers aldrig ville få den såkaldte ”litterære stemme”, det er kvinder som Ida. Indadvendte kvinder, der, som Ida, går for sig selv. De kan så bryde ud af flokken for at, så og sige, danse med stjernerne. Og det virker som om de kan lykkes. Det ser ud, som hvis de kan bryde deres sociale arv og normerne i samfundet. Men de vender altid tilbage til hverdagen, som det også afsluttes med i Ludvigsbakke. ”Nu er den fest vel forbi” (s. 236) både referende til den faktiske fest, men også til hendes eventyr med Karl. Nu hører hun til en masse igen.…...

Similar Documents

Free Essay

Herman Webster Mudgett

...Landon Nelson HERMAN WEBSTER MUDGETT Herman Webster Mudgett, more commonly known as Henry Holmes was born on May 16th, 1861. He was raised in the town of Gilmonton, New Hampshire. As a child, Henry grew up with his mother and father as a single child, his family was wealthy. His father often was referred to as a raging alcoholic. His mother on the other hand was a strict Methodist who would often read Henry excerpts from the Holy Bible and try to teach him good morals. However these morals would be soon washed away with the help of his classmates in school. Kids in his school would often force Henry to touch human skeletons. Due to this, Henry became very fascinated with the human anatomy and death. Although this was a major catalyst to his curiosity with medical science, Henry was already known to be a very smart kid and loved medicine. After his experience with human skeletons, Henry decided to take his fascination to the next level. He proceeded by discecting animals for fun and he would read books about medicine. Eventually he would move on to college to become a doctor. In his later years, Mudgett attended the University of Michigan where he was later expelled for stealing corpses and performing experiments on them. He would also use......

Words: 697 - Pages: 3

Premium Essay

Herman Miller

...Introduction Herman Miller, Inc. is primarily concentrated in the business and institutional market. Herman Miller is one of the leading players in the US office furniture industry with a 12% market share. Over the last several years, the entire industry has experienced significant declines in sales due to poor macroeconomic conditions. However, Herman Miller has managed to outperform most of its competitors in terms of profitability, illustrated through strong operating margins and return on sales. Herman Miller has a strong reputation for high quality, innovative products, strong customer service, high customization, and reliability. This strong brand equity enables the company to leverage its brand strength across different market segments, leading to extended customer reach. We have analyzed the company and the industry, and we have chosen the best strategy to expand customer reach, expand Herman Miller’s healthcare market, and increase sales revenue. We have chosen a three-year implementation plan that will bolster sales revenue in the healthcare industry and expand the company’s customer base. Industry Analysis As part of our analysis of Herman Miller, we have analyzed the five forces that affect the office furniture and healthcare industries. The five forces include competitive rivalry, threat of new entrants, threat of substitutes, bargaining power of suppliers and bargaining power of buyers. Competitive Rivalry Herman Miller operates in a highly......

Words: 1147 - Pages: 5

Premium Essay

Herman Miller Swot

...6. Herman miller’s Internal Environment- SWOT (B-6) Strengths * Employee loyalty and empowerment * Strong brand recognition * Strong Human Resources Management * Geographic Coverage * R&D, innovation * High quality Product * Lean Manufacturing and JIT * Environment friendly | Weaknesses * Badly impacted by the weak economic * Cutting benefit and lay off employees * Raising Debt to Equity Ratio * The company has a financial problem due to the global recession * High price products | Opportunities * The need for ergonomically correct office furniture had increased * The increasing demand for environmental friendly products * Innovation for new products to attract new customer group | Threats * Telecommuting had decrease the need of office equipment * Cost of raw materials and competition from over seas * Low price competitors may take over the market shares | Value Chain and Competitive Advantage Primary ActivitiesSupply Chain Management – Agreement with suppliers to deliver parts to Herman Miller production facilities in a just-in-time process. Also, the company outsources component parts to suppliers in order to reduce the fix production cost. (C-326) Operations – Maintain efficiencies and minimizing the inventory cost by purchased direct materials and parts as need to meet demand. Distribution – Herman Miller has manufacturing operations located in different countries, and it produces the products and delivers to the......

Words: 381 - Pages: 2

Free Essay

Herman Melville

...Herman Melville is certainly a prodigy when it comes to writing. He was a part of time in American history where inspiring works of literature began to emerge. It was also a time when American writers had not completely separated its literary heritage from Europe, partly because there were successful literary genius flourishing there. He never received hardly any credit for any of his works. Melville wrote such novels as Moby-Dick, and Billy Budd. He also wrote about things that he knew about. He wrote about his own experiences. The one thing that he loved, and knew the most about was whaling. During Herman’s childhood he lived in the good neighborhoods of New York City. In 1832 he suffered tragedy when his father died after trying to cope with the stress of debts and misfortunes. After a short time in a business house in New York City, Herman determined he needed to go to sea. He spent years traveling on a variety of ships, including whaling ships. Melville s perspective on life is that God created the universe with an infinite number of meanings and man is always trying to determine one specific meaning. The lessons that Melville is likely to weave into his writing are: an exposition on whales and the whaling industry, a commentary on the universe and human destiny, and thoughts about God and Nature. As he wrote Melville became conscious of deeper powers. In 1849 he began a systematic study of Shakespeare, pondering the bard's intuitive grasp of human......

Words: 519 - Pages: 3

Premium Essay

Herman Miller Case

...Herman Miller, Inc. is a company that specializes in the production and manufacture of modern office furniture. The company began its reputation through product innovation and production processes which started in the 1920’s. In the path of their success, Herman Miller, Inc. has been able to pursue a path distinctively marked by reinvention and by renewal. I would say that in the beginning the company pursued a focused low-cost strategy. The initial items the company specialized in, is what the company perfected and grew to produce efficiently. However that was soon to change. This path was able to serve the company well for many a decade. With the passing of time the company instituted a Scanlon Plan which is a productivity incentive program that helps companies to find ways at being more productive in their product offering. This model helped the company a lot. With the usage of this the company then moved to having a differentiation strategy. They started to produce more products that were based on scientific observation and ergonomic principles…some of the same observations and principles that the company still utilizes today. In the reading of the case it was difficult for me to pinpoint exact issues in Herman Miller, Inc’s. functional departments (i.e., HRM, Accounting, Finance, Operations, etc). However in the area of human resource management this was actually a strength of the company. Being routinely listed on Fortune’s 100 Best Companies to Work for, applicants......

Words: 597 - Pages: 3

Free Essay

Herman Bang

...Indledning: Denne opgave er en analyse af Herman Bangs roman “Tine” (1889). Jeg vil begynde opgaven med en redegørelse for hvad baggrunden for ”Tine” var også vil jeg i analysen lægge særlig vægt på forholdet mellem hovedpersonerne Tine og hr. Berg, og hvordan deres forhold udvikler sig i forhold til krigen, samt give en vurdering af deres forhold som er det centrale aspekt i opgaven. Jeg kommer dog også ind på romanens tilblivelse, stil og opbygning. Analyse af Herman Bangs roman ”Tine”: Baggrunden for ”Tine” "Min Plan er at skrive en Kærlighedshistorie [...] der har Kanonaden ved Dybbøl til Akkompagnement, og som viser Demoralisationen, som følger efter Nederlaget” Sådan udtalte Herman Bang til sin forlægger, da han ville skrive ”Tine”. Med ’demoralisationen’ mente han, at folk blev så fortvivlede under krigen, at de mistede deres moral og mangel på fornuft. ”Tine”, som Bang skrev i 1889, var ment som en skildring af krigen i 1864 som et symbol på, at det var 25 år siden, den brød ud. Den blev dog yderligere tillagt en personlig synsvinkel, og således var formålet at skildre krigens påvirkning, især den psykologiske, på befolkningen. Romanen var ment som en indirekte kritik af den danske regerings måde at håndtere krigen på, fx i form af at indsætte for få soldater på skanserne. Herman Bang erindrede krigen i 1864, selv om han kun var 7 år på dette tidspunkt, så han kendte kun til de skrevne begivenheder, men alligevel tillod han sig og give sit bud på, hvordan......

Words: 1842 - Pages: 8

Premium Essay

Herman Miller Inc.

...Question 1: Herman Miller’s Strategies: evidence on its competitive advantage and good financial performance 1. Corporate Strategy: Diversified Strategy From the headquarters of Herman Miller Inc., Curt Pullen talks amid the unmistakable pounding sounds and commotion associated with a construction work site about his company's plan to rebound from the recession. Pullen, the firm's executive vice president and president of North America, says the workers are installing new lower-height Herman Miller workstations designed to accommodate a growing trend in offices toward more open, collaborative environments. The new product, called Canvas, is part of the company's market-shift strategy after the demand for office furniture fell hard during the economic downturn. The plan also involves diversifying into the health care and academic furniture markets and more emphasis on emerging economies. The plan appears to be paying off. For the first time in nearly four years the company reported two consecutive quarters of double-digit percentage sales growth after releasing its second-quarter earnings statement on Dec 15th. Orders in the second quarter rose 34% to $462 million. CEO Brian Walker noted the company's expanded market reach as a contributing factor to growth. Significant increases occurred in international markets where sales rose 33%. In 2010 the company acquired UK-based ergonomic workstation manufacturer Colebrook Bosson Saunders and purchased......

Words: 7668 - Pages: 31

Premium Essay

Herman Miller Inc

...Herman Miller Inc. 1. Herman Miller Inc. has constantly focused on a reinvention and renewal growth strategy. They have done multiple things over the past century that have kept them in business, surviving The great Depression, multiple recessions in the 20th century, and the dot-com bust in the 21st century. They have made many changes during the life of the company to try and continually improve and stay ahead of its competitors, hiring design experts from numerous places that were able to design award winning furniture. They have also made many business decisions that have enabled them to remain one of the best companies in the world year after year. They hired Toyota Supplier Support Center to improve its production and operations effectiveness along with a system of lean manufacturing techniques called the Herman Miller Performance System (HMPS). This system maintained savings by minimizing inventory on hand through a just-in-time process. Herman Miller believes its success in achieving operational excellence depends on motivation and thinking of its people to solve problems and drive improvement. There is evidence that HMI’s strategy has produced a competitive advantage and financial performance. HMI has expanded overseas and had a very large market for many years. 2. HMI’s values are reflected in the company’s policies through the organizational values, which consist of: curiosity and exploration, engagement, performance, inclusiveness, design,......

Words: 475 - Pages: 2

Premium Essay

Herman

...Herman Miller’s Overall Strategy: Herman Miller Inc. focuses on growth, by introducing innovative products. The company believes that in order to achieve operational excellence, the company needs to focus on employees’ motivation and problem solving process. Herman Miller concentrates on producing high quality products. The company is trying to reduce fixed manufacturing cost by outsourcing with their strategic suppliers, which helps controlling the company’s overall cost structure and accomplish a competitive advantage. The survival of Herman Miller when facing recession came from a flexible business strategy and plan. The company did well in developing new products and designs to broaden its activities. Herman Miller also tried to strengthen existing relationships with strategic suppliers. This strategy was important because it enabled Herman Miller Inc. to achieve world-class status in its industry. Herman Miller reduced manufacturing cost, inventory costs, and time saving due to high standard production. Those changes positively impacted Herman Miller sales. In order to meet the ever increasing demands of the business, it is important that the employees are equipped with such capabilities that enable them to do so. For this purpose, the formulation and building of employee’s capabilities will consist of the following strategy: The first step in this regard is to increase the knowledge that employees possess as there is increased value being placed on knowledge. The......

Words: 920 - Pages: 4

Free Essay

Herman Miller Case

...Herman Miller, Inc. Traditional Case Study June 18th 2012 David Maillie Andrew Hatfield-O’Hern Andrew Withers Isil Ecevit Nawaf Nizamudeen Current Status History Herman Miller began in Zeeland Michigan as a manufacturer of high quality furniture and bedroom suites entitled the Star Furniture Co. In 1909 the company’s name was switched to the Michigan Star Furniture Company. At the same time, Dirk Jan De Pree was hired as a clerk. Just 10 years later, Mr. De Pree became president of the company. Mr. De Pree saw great potential with the company and soon after talked his father-in-law, Herman Miller, to purchase the company by buying up the majority (51%) of the company stock in 1923. The company name was then changed and named after Herman Miller and remains that way today. Early on, Herman Miller became a company that treated workers very differently. Most manufacturing companies, De Pree stressed that all workers are important individuals with special talents and potential (Adams, S. B., Manz, C. C., Manz, K., Shipper, F. (2010). He saw that workers were more than just hourly labor and knew that if he could encourage them to expand their horizons and broaden their knowledge and interests that the company would also benefit from this. In the early 1930s, the Herman Miller company was known for producing high-quality, traditional furniture. However, this was the time of the Great Depression. A very trying time with unemployment rates as high as......

Words: 6270 - Pages: 26

Premium Essay

Herman Miller Case Study

...Herman Miller Case Study 1. Describe Herman Miller’s strategy. Is there evidence it has produced a competitive advantage and good financial performance? Explain, supporting your answer with case based evidence including financial evidence. Herman Miller’s main focus is on growth strategy, through innovative products and production processes. Herman Miller offers inventive designs, technologies, and related services that improve the experience of working people, and people with medical problems offering products designed to heal, learn, and live. The design excellence brought the company award-winning products and services, resulting in more than 500 million in net sales in the fiscal year 2013. Analyzing the case study it looks like Herman Miller’s competitive advantage includes the company’s focus on growth, by introducing innovative products and their ability to offer problem-solving design for different workplaces, and different needs (Birchard B., 2010). The company is recognized for building in 1994 one of the most successful and best-recognized office chairs in the industry called Aeron. The company offers good financials and sells its products for a fairly cheap price in the comparison quality vs. price. (Raheja. N., 2013). The company efforts to reduce fixed manufacturing cost by outsourcing through strategic suppliers helps controlling the company’s overall cost structure and accomplish a competitive advantage. Herman Miller Inc. used for its international......

Words: 957 - Pages: 4

Premium Essay

Herman Melville Research Paper

...Raju Singh Mrs. McDaniel American Literature Herman Melville Progress is key to living life, but if one is advancing through life with the motivation of revenge, then, in actuality, he or she is truly regressing. Revenge is an extremely corruptive trait. It causes people to do uncharacteristic things that normally would not be done. The perception of right and wrong is blurred and one takes inadvertent actions that may cost friendships, possessions, and even lives. Revenge is often a major motivating factor in the characters that are in the works written during the Dark Romanticism period. One of the most celebrated and influential American authors in history, Herman Melville, was born on August 1, 1819; his reputation was not quite so illustrious during his lifetime, as most of his fame was gained posthumously. Herman Melville was born on August 1, 1819. His parents were quite wealthy so he did not have to work. His father was a wealthy businessman and he had potent figures in his ancestry. When Herman was eleven years old, his father became mentally deranged and soon died because of it. (Herbert 244-245) After the death of his father, Herman made many attempts to sustain himself and his family. He worked in a bank, briefly studied engineering, and even became a teacher for a short while. Afterwards, he went on a trip to Liverpool, on board the St. Lawrence (Hillway 31-37). Then, he became a sailor aboard the whaling ship, the Acushnet, in 1841 (Herbert 245).......

Words: 1636 - Pages: 7

Free Essay

FrøKenen Af Herman Bang

...Frøkenen af Herman Bang Er evig ungdom og skønhed et alment ønske? Det burde de fleste kunne relatere til, men trist er det, at sådan et ønske aldrig kan gå i opfyldelse, og selvom man ønsker det inderligt, kan det ikke sket. Ulykkeligheden over den tabte ungdom vil præge en til det sidste… Protagonisten, frøkenen, i Herman Bangs Frøkenen fra 1883, sørger også over sin tabte ungdom og tabte kærlighed, og ikke nok med det lever hun et ensomt liv uden mand og børn. Heldigvis finder hun trøst i den smukke natur, men også i byens unge piger, som hun regelmæssigt inviterer over til kaffe og kage. Herman Bang, en af naturalismen centrale forfattere, benytter sig af en impressionistisk skrivestil, hvilket gør ham til en særlig forfatter. Den impressionistiske skriveteknik indebærer, at han beskriver små bidder af en større helhed, hvilket gør, at hans værker bliver fremstillet som sceniske, og disse små bidder kan man passende kalde scener. Hans skrivestil er også præget af naturalismen, han prøvede altså at fremstille verden så fotografisk og objektivt som muligt. Med andre ord kan man også kalde det for realisme og videnskabeligt. Georg Brandes, manden der introducerede naturalismen (eller Det Moderne Gennembrud), forholdte sig kritisk til datidens normer og konventioner, så han opfordrede til en undersøgelse af staten, kirken, ægteskabet og familie. Hans formål var at sætte ting til debat, hvilket også er et centralt element i naturalismen. Ydermere ser man også mennesket som...

Words: 2105 - Pages: 9

Premium Essay

Herman Miller

...4. Herman Miller Inc., (HMI) was founded in 1905 as star furniture company and is one of the world’s largest manufacturers of office furniture. It has a net income in excess of $74 million on sales of $1.495 million and domestically the company has held sales growth consistently higher than the industry norms. The downturn for the company occurred from late 1980s to1992 during downsizing era in which the management of the company changed three times but now it has a stable management once again. , employing approximately 7500 employee owners worldwide out of which3500 are in West Michigan. The company is ranked as one of the best places to work in America. MI is a values driven company with a history of family ownership and a reputation for innovation in its relationship with employees as well as in its products. Its culture focuses on: the obligation of management to be a recipient of ideas from all employees, the importance of design and its principles in the development of products, employee participation and employee ownership. . To promote this culture, HMI has adopted measures such as ‘open book management’ approach and Silver parachute Plan. In recent years, the HR became somewhat disconnected from the needs and strategic direction of the business but soon transformed itself to work in harmony with the corporate strategy, thus adding value to the organization and its business goals.HR function of the firm was previously not aligned with business strategy but is now......

Words: 685 - Pages: 3

Premium Essay

Herman Miller Case

...TO: BUS 470 Consultants FROM: Brian Walker RE: Comparison of financial performance with rivals DATE: April 4, 2012 Herman Miller is reviewing the adequacy of our current strategy and we are requesting your services for a specific part of the analysis. Please conduct an analysis of our financial performance to determine how well our strategy is working. Include in your analysis comparisons with our principal rival(s), an analysis of the strategic factors leading to the financial performance, and, if relevant, an analysis of the strategic implementation. Please provide make specific, actionable recommendations based on your analysis of the facts. Provide a physical copy of your memo on or before April 18, 2012. As part of your analysis, please complete the following tables and append them to your two page memo in response to this request. Please use percentages for each of the criteria. Fiscal year ending | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Net sales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cost of sales | | | | | | Gross margin | | | | | | Operating expenses | | | | | | Selling, General and Administrative | | | | | | Restructuring | | | | | | Design and research | | | | | | Total operating expenses | | | | | | Other expenses (income) | | | | | | Interest expense | | | | | | Interest and other investments | | | | | | Other, net | | | | | | Earnings before interest and taxes | |...

Words: 276 - Pages: 2

big ben 58 | Thám Tử Lừng Danh Conan chap 237 | Alfa 156 SW 1,9 JTD 16V