Free Essay

Hintililer

In: Other Topics

Submitted By zynpgms
Words 341
Pages 2
Çocukları yüksekten aşağı bırakarak yakalamak, Hindistan’dak bazı Müslümanlarda 700 yıllık bir gelenektir. Bu geleneğe göre yüksekten atılan erkek çocuğun sağlıklı olacağına ve uğur getireceğine inanılıyor.

Ganj nehrinde yıkanmak
Ganj nehri Hintlilerde bir tanrıça gibi kutsal sayılıyor. Hintlilere göre, Ganj Nehrinde yıkanıldığında günahlardan arınılıyor. Aynı zamanda ölen Hinduların , Ganj Nehrinin kıyısında yakıldıktan sonra, küllerinin nehir suyuna atılmasıyla özgürlüğe kavuşacaklarına inanılıyor.

Hindistan da genç ya da küçük kızlar bir tören yapılarak köpekle evlendiriliyor. Böylece kız ilerde evlenene kadar köpeğin onu koruyacağına inanılıyor.

Hindu'lar için inek çok kutsal bir hayvan, öyle ki bazı insanlar Hintlilerin ineklere tapdığına inanıyorlar. Oysa İnekler Hidistan da yaşayan bütün insanlar için kutsal değil. Yalnızca Hindu dinine mensup olanlar ineklerin kutsal olduğuna inanıyor. Bu nedenle Hindistan’ da inek kesmenin cezası 8 yıl hapistir.

Drahoma geleneğine göre Hindistan’ da evlenecek olan kızın ailesi erkek tarafına yüksek miktarda para veriyor. Bu nedenle Hindistan’daki fakir aileler kız çocuk sahibi olmak istemezler.

Sati geleneğine göre, kocası ölüp dul kalan Hintli kadınlar kendilerini yakar ya da yaktırırlar. Böylece günahlarından arınıp, diğer dünyada da kocalarının yanında olacaklarına inanıyorlar.

Yılan oynatma, Hindistan’da fakir halkın para kazanması için yaptıkları bir eylemdir. Ancak o kadar yaygınlaşmıştır ki, Hidistan’a özgü hale gelmiştir. Zerdeçal, Çünkü çok şifalı ve ülkede bu bitki ile yüzlerce hastalık tedavi ediliyor. Kadınlar da yüzlerini güzelleştirmek için bu baharatı kullanıyor. Bu yüzden Tanrı’nın bir armağanı olduğu düşünülerek ülkede kutsal ilan edilmiş. Kazara bile olsa yere dökülmesi, üstüne basılması büyük saygısızlık!

Hindistan’ da geleneksel kıyafet Sari’dir. Sari, dikdörtgen şeklinde olup genelde kısa kollu, sırt dekolteli ve omuz üzerinden bağlanıp aşağıya dökülerek kullanılır. Erkekler ise genelde beyaz ya da krem rengi işlemeli kıyafetler giyerler.

,

Hindistan uygarlık tarihi boyunca tüm dünyayı cezbetmiş, sürekli istilalar yaşamış, ancak her istilada biraz daha yok olmak yerine, gelen kültürleri içine alarak zenginliğini artırmayı başarmış bir medeniyettir. Kültürel mirasının en büyük kaynaklarından birisini de buradan alır. Hint Kültürü, Mutfağı, Müziği, Dansı, Sineması, Draması, Mimarisi ve diğer sanat kollarıyla çok zengin bir miras üzerine inşa edilmiş görkemli bir yapıdır. Bu yapıda binlerce yıl öncesinin mirası danslar ve festivallerle en canlı biçimiyle bir gelenek olarak yaşatılmaktadır.…...

Similar Documents

6Pack Mount Screw to Flash 1/4 Camera Tripod Hot Shoe Adapter Fit For GoPro | └ DVD, film | Evolution of evil (2018)