Premium Essay

Hogeschool Utrecht and Hvd

In: Business and Management

Submitted By tiarato
Words 348
Pages 2
The central research question that has been conducted is ‘‘ what are the differences between the satisfaction of the first year IBMS students studying at Hogeschool Utrecht (HU) and The Hague Hogeschool (HHS) in 2010-2011?’’ The reasons for this research was to find out why the IBMS students at the HU complain more and are dissatisfied and to see whether the students at The HHS are more satisfied. At the HU there are a lot of complaints about mainly the organization of the IBMS program. The goal of this research is to find solutions for the dissatisfaction at the HU.

To find out which factors influence the satisfaction among students at the HU. We have been researching how the school administration, timetables, coaches and teachers have affect/influence on the satisfaction of students at the HU and HHS. Another thing that has been researched is whether the HU and HHS as an organization also play a role in the dissatisfaction among students. For this research, surveys have been held among IBMS students at the HU and HHS. Desk research and interviews will be held to gain more specific information from students, teachers and coaches. The survey has been conducted among 176 IBMS students from the HU and HHS, 7 students from the HU and 5 students from the HHS have been interviewed and 3 teachers from the HU have also been interviewed to have information from another point of view than only from the students.

The outcome for the research that has been conducted is that there is a relation between the satisfaction and the structure of the IBMS program at the HU and that this structure differs with the HHS, which creates dissatisfaction among students at the HU and High satisfaction among students at the HHS. Other factors like facility, exams and courses have also influence on the satisfaction of students at the HU, which are factors that are in contrast with the HHS.…...

Similar Documents

Free Essay

P Van Gemeenten

...    PLAN VAN AANPAK   1       2   Plan  van  aanpak     Hogeschool  Inholland   Communication,  Media  &  Music     Locatie  Amsterdam/  Diemen   Wildenborch  6   1112  XB  Diemen     Opdrachtgever   Digital  Notice,  Mevrouw  Kim  Spinder     Uitvoering   Differentiatieminor  Communicatiemanagement  bij  Veranderingen   7  september  2012,  Copyright  Communicatiemanagement  bij  Veranderingen     Periode  onderzoek   September  2012  –  Oktober  2012     Projectgroep  3   Lise  Grauwelman     Danitsja  Jans   Lineke  Lagendijk   Derrick  Walter       Docent   Dhr.  Lex  Herman     Datum   Diemen,  dinsdag  12  september  2012 479661     494951   482458     3     Inhoudsopgave       Aanleiding,  context  en  probleemstelling     Werkwijze  en  methode  onderzoek         Literatuurlijst                     9             5   7       4     1.  Aanleiding,  context  en  probleemstelling           Bla  bla  bla  aanleiding  en  context  (situatie)  probleemstelling      ...

Words: 778 - Pages: 4

Free Essay

Recht

...houden met de productaansprakelijkheid? Aan welke Europese eisen moet een ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen voldoen? Wanneer is Unilever als producent aansprakelijk voor zijn product en wat moet de consument bewijzen als hij schade heeft geleden? Wanneer zal Unilever overgaan tot een recall van zijn product? Noem 3 manieren waarop Unilever de aansprakelijkheidsrisico's van nieuwe sustainable (duurzame) verpakkingen voor ijsproducten kan beperken. - - - Samenvatting Lever bovenstaande opdrachten netjes uitgewerkt, in foutloos Nederlands en inclusief bronvermelding, in bij je betreffende docent Recht. Vermeld op het voorblad jullie namen en klas. Business project – Hogeschool Utrecht FEM Propedeuse 2011-2012, periode C/D ...

Words: 405 - Pages: 2

Free Essay

Door Building Bible

...hole 25/64 stamp number in panel above top hole remove panel 9. Outer door panel LVD 3/16”, VD. ¼” HVD. 3/8”, MVD. ½”, MVDE 1” Safe Doors check work order best side down on table check for right hinge top is right of you. Get your center line. Put angle frame on panel flat side up. Safe doors and out swing Vault Doors ¾”, top 13/16” guide pipeside mark top and bottom corners, set I beams on top and clamp down. Recheck alignment inside swing doors ¾”, top ½” guide pipe side Mark top and bottom corners. Put cross tensioner in place snug it up. Leave gap roller rod 2” and 2-2 ½” L3”6” L3” and 7” no weld. Make sure spreader rod remains in place, weld frame to panel. 10. Clean plungers, buff stainless after cleaning with thinner. 11. Cut roller rod 2” less than length of frame. 2” and 2 ½” angle get 9/16” hot roll rod, 3” angle get ¾” hot roll rod. 4 pcs. Pipe per rod, debur edges, take out tensioner and spreader. Unclamp I beams (ream guide pipe) 12. Rod will be placed from inside edge of angle out 4 ¾” on 2” and 2 1/2” angle out 5” on 3” angle. Put pipe in place and tack weld. Make sure straight align rod up and down weld on stop pipe, finish weld top and bottom pipe. Hold off on carrier pipe for handle measurement. 13. Lay out handle and lock mount, measurements from bottom of angle up 39” (outside handle) 49” (center hole of lock mount) on VD. HVD. MVDE. Lock mount on VD.HVD. MVD. MVDE. LVD. And safe doors up 37” –Handle 47” center hole of lock......

Words: 790 - Pages: 4

Free Essay

B.Marshall

...Algemeen | Naam | : | Bryan Marshall | Woonplaats | : | Zoetermeer | Nationaliteit | : | Nederlandse | Telefoon | : | 06 266 23 001 | E-mail | : | info@marshall-it.eu | Websites | : | www.marshall-it.eu / http://www.linkedin.com/pub/bryan-marshall/3/43a/b84 | Opleidingen Certificering | : | Bedrijfskundige informatica BI (ing.) - Haagse Hogeschool- Den Haag1996-1999H.A.V.O. - Stivar College- Rotterdam * MSP Foundation -2013 * Service Oriented Architecture concepten - 2012, * Oracle management overview - 2011, * BiSL Foundation gecertificeerd – 2010, * ITIL V3 gecertificeerd - 2009, * Coaching management training (Capgemini) - 2009 * Citrix Metaframe Presentation Server 4.5- 2008, * Prince 2 foundation & practitioner gecertificeerd - 2007, * Masterclass ICT & Business Management (Avans) - 2007, * Microsoft Certified Professional - 2006, * Management en leidinggeven (Intermediair) - 2001, * CCNA (Azlan) - 2000 | Talen | : | Nederlands: vloeiend in woord en geschriftEngels: goed | | | | | Profiel | Ik ben een ICT manager/teamleider in hart en nieren. Met fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen die nodig zijn om deze technologie te gebruiken. Daarnaast jarenlang ervaring in het managen van projecten en het ontwikkelen van medewerkers en teams. Mijn stijl van managen stem ik af op de behoeften van mijn omgeving (van coachend tot sterk sturend) en laat talent (op)bloeien. Als het......

Words: 2672 - Pages: 11

Free Essay

Brief Minister

...onderwijs in tien vakken aan uitsluitend voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) geïndiceerde leerlingen in het VMBO en in het praktijkonderwijs, mits zij aanvullende scholing met goed gevolg hebben afgerond1. Als het parlement met deze wetswijziging instemt, is hun benoembaarheid na het succesvol doorlopen van de aanvullende scholing dan gelijk aan de benoembaarheid die verbonden is aan de getuigschriften van de opleiding leraar omgangskunde die tussen 1 juni 2004 en 1 augustus 2006 zijn afgegeven. Het is vervolgens aan de werkgevers om te beoordelen of zij de leraren omgangskunde benoemen; 2. Het gaat om de studenten Omgangskunde van de Hogeschool Utrecht, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Fontys Hogescholen en de De al bestaande benoembaarheid als docent Omgangskunde MBO blijft volledig intact. a 1 Pagina 1 van 2 Hogeschool Leiden die tot en met het studiejaar 2011/2012 aan de opleiding zijn begonnen en na 1 augustus 2006 hun diploma hebben behaald of nog zullen behalen; 3. Zij krijgen deze bevoegdheid slechts nadat zij aanvullende scholing hebben gevolgd. De hogescholen zullen deze aanvullende scholing kosteloos aanbieden, en ook eventuele andere kosten betalen, bijvoorbeeld voortvloeiend uit de langstudeerdersmaatregel. De duur is ca. een half jaar deeltijd; 4. Voor de toekomst heb ik ook afspraken gemaakt met de hogescholen over de voorlichting aan studenten en toekomstige studenten Omgangskunde. De hogescholen zullen in hun voorlichting voortaan......

Words: 1744 - Pages: 7

Free Essay

Starbucks

...STARBUCKS COFFEE © ORGANISATIEANALYSE COOLSINGEL ROTTERDAM Project Organisatieanalyse op basis van een personeelsbeleid en smoelenboek Wanissa Phromson Toan Dinh Opdrachtgever: Starbucks Coffee EMEA B.V. Accraweg 19 1047 HJ Amsterdam Tel: +31 204 07 65 00 Fax: +31 204 07 64 81 Onderzoeker: Hogeschool Rotterdam namens: Randstad HR Solutions, Randstad Professionals, Randstad Search & Selection Rhijnspoor 211 2901 LB Capelle a/d IJssel Tel: 010-2661166 Fax: 010-2661167 Copyright © 2012 Wanissa Phromson & Toan Dinh Hogeschool Rotterdam Instituut Commercieel Management | Nederland Voorwoord Dit rapport is geschreven in kader van de cursus SMBPRJ21R2 “Project personeelsbeleid op basis van een organisatieanalyse”. Deze cursus is onderdeel van de Hogeschool Rotterdam, opleiding Small business & Retail management. Wij hebben de opdracht gekregen om adviesrapport schrijven met daar in twee onderdelen in verwerkt, namelijk een smoelenboek van 25 personeelsleden en een personeelsbeleid document. Voor dit project zijn wij een projectgroep van de Randstad uitzendbureau. Hebben de opdracht gekregen om er voor zorgen dat de opdrachtgever Starbucks ongeveer 25 geschikte/passende personeelskandidaten tot zich in beschikking krijgt, die er voor moeten zorgen dat het nieuwe filiaal aan de Coolsingel laat lopen. Voordat wij het onderzoek mochten starten, moesten wij eerst plan van aanpak schrijven en goed laten keuren door onze project......

Words: 21398 - Pages: 86

Free Essay

Mona

...Hogeschool Utrecht Project Ondernemingsplan CEH08 Mevr. E. Doornenbal “Trust in online business” Versie Concept Datum 09-12-2010 Auteur Davey van Hattem 1594495 Max van den Ingh 1596264 Erik Kühne 1587331 Kelvin Nel 1586151 Koen Steijn 1596262 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De ondernemers 5 3. De organisatie 10 3.1 De onderneming 10 3.2 Het idee 11 3.2.1 ESP at home 11 3.2.1 ESP at location 11 Figuur 1. ESP at home(postservice) 12 Figuur 2. ESP at location 12 3.3 Mission statement 14 3.3.1 Missie 14 3.3.2 Visie 14 3.3.3 Ondernemingsdoelstellingen 14 3.4 Het 7-S model 15 3.4.1. Structuur 15 3.4.1.1. Directie 15 3.4.1.2. Stafafdeling(en) 16 3.4.1.3. Lijnafdeling(en) 16 3.4.2. Strategie 17 3.4.3. Systemen 17 3.4.4. Skills 20 3.4.5. Staf 20 3.4.6. Stijl 20 3.4.7. Significante waarden 21 4. Het marketingplan 22 4.1 De markt 22 4.2 De doelgroep 23 4.3 De concurrentie 23 4.4 De omgeving 25 4.4.1. Economisch klimaat 25 4.4.2. Wetten en vergunningen 26 4.4.3. Technologische ontwikkelingen 26 4.4.4. Ecologische invloeden 26 4.5 Het bedrijf en dienst in de markt 27 4.6 Marketingmix 28 4.6.1 Product 28 ...

Words: 8652 - Pages: 35

Free Essay

Crem

... The average rent price in The Hague is €205 per m². 3.2 The Location ‘t Schip is located at the Verheeskade 25 in Laakhaven/Hollands Spoor. This is one of the top office market locations in The Hague, besides the Beatrixkwartier and Nieuw Centrum. According to Jones Lang LaSalle Laakhaven/Hollands Spoor is a grade C location, even though it is still in the metropolitan part of the city center close to Holland Spoor train station. According the zoning plan of the municipality of The Hague, it is located in a space intended for mixed use. ‘t Schip is also located next to a canal. * Types of businesses in the surrounding area Name of Business | Industry | Haaglanden MegaStores | Shopping Center/Mall | De Haagse Hogeschool | Public School | Sportcity | Gym Establishment | Praxis | Hardware Store | UWV WERKbedrijf (leaves location around February 2014) | Public Company (help to unemployed) | ROC Mondriaan | Public School | Various small industrial establishments | Ranging from multiple small garages to design offices | Various restaurants and cafes | Horeca | 2 student campuses | Belong to Haagse Hoge School | T-Mobile | Telecommunications | Delta Lloyd | Financial/Industrial Services | De Consumentenbond | Consumer organization | Schindler | Vertical transportation (Elevators/Escalators) | * Accessibility The accessibility of the location is excellent. ‘t Schip is located 900 meters from the Holland Spoor train station,......

Words: 7309 - Pages: 30

Free Essay

Aaeresfd

...| 2013 2013 | | | 31 mei 2013 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kelly Adriaanse 503414 KEM.Adriaanse@student.han.nl Shana Jans 496107 S.Jans@student.han.nl Bram Leenders 503698 AB.Leenders@student.han.nl Bart Weitering 505265 Bart.Weitering@student.han.nl Dominique de Zwaan 500004 D.deZwaan@student.han.nl CON-D01 Bauke van der Laan PRC OND 31 mei 2013 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kelly Adriaanse 503414 KEM.Adriaanse@student.han.nl Shana Jans 496107 S.Jans@student.han.nl Bram Leenders 503698 AB.Leenders@student.han.nl Bart Weitering 505265 Bart.Weitering@student.han.nl Dominique de Zwaan 500004 D.deZwaan@student.han.nl CON-D01 Bauke van der Laan PRC OND Media-analyse Media-analyse ------------------------------------------------- Samenvatting Dit rapport is gemaakt als een lerende opdracht voor studenten van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het rapport gaat over de faculteit economie en management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het is een rapport dat door kwantitatief onderzoek tot stand is gekomen. Uit drie verschillende media is een steekproef genomen aan berichten. Dit gaat om offline berichten, online berichten en Tweets. In het rapport zal het corporate imago van de FEM besproken worden. We geven antwoord op de volgende hoofdvraag en subvragen: * Wat is het imago van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, faculteit economie en management in de online en offline......

Words: 4896 - Pages: 20

Premium Essay

Just Build It

...|Just build it! | |Arguments to support the practice of building models early in the service design process | | | |Author | |Meggie A. Williams, De Haagse Hogeschool | | | |Contact | |M.A.Williams@hhs.nl | | | |Research Group | |Philosophy in Professional Practice ...

Words: 3055 - Pages: 13

Free Essay

Bloedbank Sanquin

...Omgeving Utrecht en EdeGeloof en tradities Gelovig, christenWoning Flat, appartementTransport Fiets, openbaar vervoer & auto | Consumptie/levensstijl:Woningonderhoud VoldoendeLevensmiddelen Gezond, zelf kokenKleding Modieus, eigen stijl, urbanElektronica Laptop, televisie, iPad, Samsung Galaxy S2, Nikon D3100Persoonlijke verzorging Gezichtscrème, Dove, ZwitsalUit eten gaan Regelmatig, minimaal één keer per maand | Vrije tijd en interesses:Theater en filmbezoek Weinig theater, regelmatig filmSport AquagymTelevisieprogramma’s Het Familie Diner, Spoorloos, The Voice of HollandBladen/boeken Cosmopolitan, veel boekenVakantie Griekenland, SpanjeHekel aan Slecht humeur, vervelende mensenPolitieke voorkeur ChristenUnieComputergebruik DagelijksSite’s Facebook, Zalando, H&MAndere moderne middelen iPad, Nikon D3100, Samsung Galaxy S2 | Werk:Wat voor werk doet ze Informatieservice ING bankVrijwilligerswerk In de vakanties in bejaardentehuisInkomen Studiefinanciering, bijbaantjeComputergebruik NeeSite’s www.ing.nlHoe naar het werk? Fiets, lopen, openbaar vervoer | 2.2 IJkpersonages Albertine van der Molen, student Culturele Maarschappelijke Vorming Albertine is een jonge vrouw van 23 jaar. Ze heeft bruin halflang krullend haar en bruine ogen. Albertine is geboren in Huizen en vanaf haar zesde opgegroeid in Ede. Albertine heeft twee broers. Dit gezin is christelijk opgevoed. Ze is derdejaars studente aan de Hogeschool van Utrecht......

Words: 3562 - Pages: 15

Free Essay

Bedrijfsanalyse Ahold

...Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Bedrijfsanalyse Albert Heijn van Barneveld bv. | een analyse van de Albert Heijn binnen de van Barneveld groep te Ede | Inhoudsopgave Inleiding 5 Plan van aanpak 6 Visie en Missie 7 Visie 7 Missie 7 Financiële doelstellingen 10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 10 Albert Heijn en gezondheid 10 Albert Heijn en duurzame handel 10 Albert Heijn en klimaat 10 Albert Heijn en lokale betrokkenheid 10 Albert Heijn en medewerkers 10 DESTEP factoren 11 Demografisch 11 Economisch 11 Sociaal-maatschappelijke factoren 11 Ecologisch 11 Gemakkelijk boodschappen doen met de fiets 12 Reststoffen verwerkt tot warmte en stroom 12 Afbreekbare verpakkingen 12 Politiek 12 Structuur 13 Toelichting: 13 Arbeidsindeling 14 Theorie Mintzberg 14 Coördinatiemechanismen 15 Beoordeling structuur 15 Arbeidsvoorwaarden 16 Primaire voorwaarden: 16 Secundaire voorwaarden: 16 Tertiaire voorwaarden: 16 Quartaire voorwaarden: 16 Beloningsvormen 16 Beoordeling belonen 16 Arbeidsinhoud 17 Functiebeschrijving Supermarkt manager Albert Heijn 17 Functievormingsoverwegingen 17 Lacunes 17 Doublures 18 Kwetsbaar 18 Coördinatie 18 Punt 6 18 Flexibel 18 Arbeidsvoldoening. 18 Ontwikkelingsmogelijkheden. 18 Bemannen 18 Arbeidsverhoudingen 19 Collectief: 20 Individueel: 20 Analyse 20 Ondernemingsrecht 21 Arbeidsomstandighedenrecht: 22 Bestuursrecht 22 Huurrecht 23 ...

Words: 9091 - Pages: 37

Free Essay

Stageverslag

... Naam: ***** Klas: **** Studentnummer: ***** Docentbegeleider: ***** Bedrijf: ****** Bedrijfsmentor: ****** Voorwoord Geachte lezer, voor u ligt het stageverslag dat ik heb geschreven na mijn praktijkperiode. Deze heb ik gehouden bij een Randstad vestiging in Utrecht. Om precies te zijn is dit de Randstad vestiging geweest op de Biltstraat. Hier werkt een gezellig team van intercedenten die zich elke dag bezig houden met het samen laten komen van vraag en aanbod op het gebied van (flex)arbeid. In dit verslag kunt u inzien welke kennis ik heb opgedaan tijdens de afgelopen praktijkperiode en hoe ik mezelf heb ontwikkeld. Veel van mijn ervaringen heb ik te danken aan het gehele team van deze Randstad vestiging. Bij deze wil ik dan ook het hele team bedanken voor hun wijsheid. In het bijzonder wil ik mijn begeleidster Sanne van Zoest en haar directe collega Mieke van Weert bedanken. Dankzij deze twee vrouwen heb ik een goede blik kunnen werpen in de wereld van de sales en op het werkgebied van een intercedent. Ook heb ik door hun goede coaching mijn persoonlijke leerdoelen veder kunnen ontwikkelen. Ook zou ik graag Werner Schlosser willen bedanken die mij vanuit de Hogeschool Utrecht heeft begeleid. Een deel van het Randstad Biltstraat team: [pic] Inhoud Voorwoord 2 Beschrijving bedrijf 4 De opdracht 7 Het beroep intercedent 8 De werkzaamheden 9 Evaluatie 10 Eindoordeel ...

Words: 3749 - Pages: 15

Free Essay

Onderzoek

...Maastricht en natuurlijk Utrecht. Utrecht wilt zich onderscheiden met twee verschillende verhalen. Hieronder is te lezen welke. Internationale ambitie Utrecht is de stad die het hardst groeit in Nederland. Op fysiek gebied, maar ook sociaal en economisch. Inmiddels heeft Utrecht zich ontwikkelt tot middelgrote Europese universiteitsstad. Men vraagt zich wel af hoe Utrecht moet worden overgedragen aan de volgende generaties. Deze uitdaging wordt gedeeld met meerdere vergelijkbare steden in het buitenland. Utrecht kan als Culturele Hoofdstad van Europa helpen creatieve oplossingen te vinden voor de toekomst en een voorbeeld zijn voor anderen. Kennis & cultuur Over twintig jaar heeft Utrecht het aantal inwoners verdubbelt sinds 1990 naar ongeveer 400.000. Utrecht heeft de jongste bevolking van Nederland en er wordt verwacht dat meer dan de helft van de inwoners jonger is dan dertig jaar in 2018. Ook ligt het opleidingsniveau nergens zo hoog en zijn de onderwijsvoorzieningen nergens zo geconcentreerd. Iets minder dan de helft van de inwoners is betrokken bij scholing en onderwijs. Ook willen veel bedrijven zich vestigen in deze regio, omdat het een van de snelst groeiende economieën van Europa is. Utrecht is een van de attractiefste woongebieden in Nederland en wil dat graag blijven. Daar hoort een krachtig cultureel klimaat bij met internationale aantrekkingskracht. (2) 3. De gemeente Utrecht heeft opdracht gegeven aan de stichting ‘Vrede van Utrecht’ op deel te......

Words: 480 - Pages: 2

Premium Essay

Laptop and Pc Industry in Japan

...are high revenue period. Technological Factors: Technological changes in the past eight years have included increased computer processing power, minimised power consumption and therefore reduced operating cost have been. The standardizing of “Intel Inside” and Microsofts Windows on computers and the decrease in size and weight have increased the desirability laptop computers. These changes have meant increases in the market share of laptop PCs – Appendix 6. The increase in technology has also meant Laptops have become cheaper. There are incoming technologies, like hosted virtual desktops (HVD), threaten to completely change the industry dynamic, due to the possibility of cheaper computers along with lower software costs (M. Hickens 2009). HVDs involve centralized computing in which the processing is done on servers instead of individual clients. Gartner, Inc. estimates that the HVD market globally will grow in revenue from $1.3 billion in 2008 to $65.7 billion in 2013 with similar growth levels seen in Japan. (Aditya Shah, Abhinav Dalal 2009) Ecological Factors There has been a shift in focus to the impact laptops have on the environment leading to people demanding more environmentally sustainable products that use less energy and are better for the environment. This will see a change in consumer demand. The disposal of products is also important so more strict environmental regulations on the electronics industry such as the Law for the Promotion of Effective......

Words: 2153 - Pages: 9

Zero no Tsukaima | Essentials of Anatomy and Physiology Medical 785 Pages 0072965541 | HD Destined to Ride