Premium Essay

Jkdl

In: People

Submitted By yunwei
Words 10575
Pages 43
Working Paper The BP Oil Spill as a Cultural Anomaly? Institutional Context, Conflict and Change Andrew J. Hoffman
Stephen M. Ross School of Business University of Michigan

P. Devereaux Jennings
University of Alberta

Ross School of Business Working Paper Working Paper No. 1151 October 2010 This work cannot be used without the author's permission. This paper can be downloaded without charge from the Social Sciences Research Network Electronic Paper Collection: http://ssrn.com/abstract=1706096

UNIVERSITY OF MICHIGAN

The BP Oil Spill as a Cultural Anomaly? Institutional Context, Conflict and Change

Andrew J. Hoffman University of Michigan 701 Tappan Street, R4472 Ann Arbor, MI 48109 ajhoff@umich.edu 734.763.9455 and P. Devereaux Jennings University of Alberta Edmonton, Alberta T6G 2R6 CANADA dj1@ualberta.ca 780.492.3998

Forthcoming in the Journal of Management Inquiry October 2010

The authors would like thank Marvin Washington and one anonymous reviewer from the Journal of Management Inquiry for helpful feedback and encouragement in the writing of this article.

1

ABSTRACT This paper argues that the BP Oil Spill is, potentially, a “cultural anomaly” for institutional changes in environmental management and fossil fuel production. The problem as defined by the spill’s context, the potential solutions provided by the competing logics in that context, and the selection of problem-solution bundles through the fortuitous timing of events and more calculative efforts of institutional entrepreneurs within that context have come close to acting as a catalyst for deeper change; but not quite. For reasons we discuss, true change in our approach to handling issues related to oil drilling, oil consumption and environmental management have yet to occur.

2

THE BP OIL…...

Similar Documents

Premium Essay

Letsgo

...LETSGO Ldjflajfldkjlkfjlakjflkdjflkjsdklfjlskafjlksajflkasfj kadjflk jdalfkjdsal askldfjlaksjf kdafjklfdj jk dklajflsa kfdjalkjf dafkj ldjf jdkfj ldkj lkjdf dskjf kdj kfd kdjf kdj kjd kjdf kjddflk jdlkfj dljfdk djlkj lkj klj klj lkj lkj kl jkl j lkj lkj l kjlkdjfkldjkljf ksj lkj lkj lkjl jdkl jkdl nlk nf klnfi ndkn bgdjgio dnkdnfoidgb kn kln bgi nlkfk lj k fkn kl jlka lkdjfdlkfj I n hadi hl hdi hld kljf jd fuahdflk jefsdfo slkm slaji djalmdsifjslfkmdklfmdklfhsfdh kldfkl djldkj ldj j kj kj hdf mjioedkfjdhk lk hlk l g nkl hoi nlk blk ng o; n;kl g ;n ;lb khg j lkoi lk ml lgh a jdkjk A jkfj A jdks A jdkf j jaklj lkajlk laj kldsja lkjalkj lkalk jj lk jlk kl j kljkj j lk jlk j l kj lk jlk k j l kj lk klj lkj j j j jj j j j jj j j j j j j jksjlkdfjlkaf jjl j dsjfk ladsj fkd sf dsj fdjsf kasjafj sj jds;klaj k;sjf k jak k k dd kfj klj;kldsjk d fsjkj djk jk h knkn b uh;li nui gy fy bj kbn gc ersz tr cv hbjn mkl,mnjcx zxc vubnj km nbu yvtcr xez extrctyvuybinu oim noub yvtc rxezw exrc tvuyb unoim[ o, moin oubyvtc rxe rcytv byun im in buyv tc lk hlk jkl h jlkj hklm g kl lh lk lkjsalk jlsakj lksjalkj lksaj lkasj lkj klja kljal kjakl jlksjdf lkjf lkj l j lkjl jkl j klj lk jlk j kj k jlk j lkj lkj j klj lk jlk j lkj lk jk lj k JAk aDJfkal Aj kdsjf jdk j...

Words: 270 - Pages: 2

Free Essay

Awesome

...AWESOME LSKD LKJFKJ LSKJJ ;SLD ;LSD LD ;’A JFKD’A JK FLDAKDFJ ‘ASDFJ VK’A SLDK ASDKFJ SDJ ‘ ;L FJKDS ‘JKDL ;AKSDJF ;ASKDFJKASDFJ KAS’DFJ A’SDJ JFKDL’ FJDKSL AL DKD KD KDJ DKDKSOP DK DKLSDJ SLDKJF LS DKD FJL DKD DLDKFJOS FJDKLSJ JFKDLSJF L SLDK DKD JFK SLDKFJ SL FJDKLS0ODJFJ LSKF SLKDJFOWJFA F JKDLSJKSFJSL DLSKFJFJ S F SDKFJSKFJS FS ;PJDF SL FJF DKD DK D KD KD LS DKSLKDD DLSDKKF SLDJ DLPDK FLSJF LDJF SL F DKLF SLD FLSF FKD SDFKLSF SDKFJD DKD DLSDKF SLKSDFJSDKFJF RGFH RGHR HER HEH EH G H HR HR HRH RH RT HTR HT HRT HTRH TH RH EW H GF GH FHG ER HE HRT HTY HTY JYJ YT H R HR HE HE HTR HT HT HT R H RTH RTH RHE HF DG FD F FDFG EF E VDS C SF G DS F G EWG TJ HRT H YJ JU JY U K U G GH FF G FS DFER FDS GTH H FGSFGHDGJDJ RG FG FG HRTHFG FG GFH FGHGD GGH GT F G FB S FGH SSF GF GF GH GF SH G D GFHGH GH GHGD DGH G HDG H G DG HDG DGH DGHGD HGF DGH FG GH DH J J TJK KUU, K MNK N N LN N KLN LKN LKN KNK NKO NK K N K NKONKNOKNON KN KLN OKNO NO NO NOK NOKNK NK NK NKO NK NOK NKO NOK NKO NK NK NKN K NKN KLN KON KNO KNK KNK N K KN K NKNK N fg sak vklsva aslk fa a sldf als flas fls fl fas flasf las flas fla flas fls flsf f aslfa slfsd as jasdls alof vl lfva sa sdfkas fjas fas fkas fa g ;as jks askjsfka fksa f ;asdjnf as vjka ;kasd fjas fa fjka fkas fkas fkas gkas gkjas fjkas jas ja gjkas gfjkas fg ;a fkas ;laknsd fas fa f fsd flas fna fa fjkh asjf asf jha fjha fjhwe fhjaew fhje fhjase fa feh fhjwa lflafn en fha fhjew la fajew fjha fjhw fa wef ahjwe fawe fhwe fjhw flafjhe jf we fhw fhjw......

Words: 590 - Pages: 3

MORE ITEMS + | Carry Bags Cases | Voir le Film