Free Essay

Kahalagahan Ng Pagkabirhen Bago Magpakasal

In: Philosophy and Psychology

Submitted By franciabea
Words 311
Pages 2
KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Ang pananaliksik na ito ay mahalaga upang matukoy kung gaano kahalaga sa mga kababaihan na manatiling birhen bago magpakasal.Sa pamamagitan din ng pananaliksik na ito ay malalaman kung alin sa mga paniniwala ang mas nakalalamang. Kung sa makabagong henerasyon ngayon, ay mahalaga pa rin ba na birhen ang babae bago matali sa isang lalaki o hindi na? Kadalasang iniiwasan ang ganitong mga usapin dahil karamihan ay hindi komportable na pag-usapan ang mga senswal na isyu ng lipunan. Ngunit darating ang panahon na kinakailangan na mapalawak ang mga kaalaman sa mga bagay na kahit senswal ay tunay na mahalaga para sa pagpapatibay ng lipunang ginagalawan. Maraming dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang paniniwala ng mga kababaihan. Kaugnay nito,nais ng mga mananaliksik na ibahagi ito at maging tulay sa sa mga susunod na pananaliksik na may kinalaman sa naturang paksa. Mahalaga rin ito upang higit na mapabuti ang pagkakaunawaan ng mga tao tungkol sa isyung ito. Maintindihan ang bawat isa at sa huli ay respetuhin ang pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala.

Sa mga kababaihan, upang mapalawak ang kanilang mga kaalaman tungkol sa usapin na kanilang kinabibilangan. Upang malaman din nila ang iba't ibang mga komento ng kapwa nila babae hinggil dito at para rin matulungan sila na maisagawa at manindigan sa kanilang sariling desisyon.

Sa simbahan, pamilya, kaibigan at media, upang mabatid nila ang kanilang katungkulan na ginagampanan sa mga mahalagang isyu na tulad nito.

Sa lipunan, upang maipaliwanag sa kanila ang tunay na kaganapan sa ating bansa. Ang mga bagay na hindi natin dapat kalimutan at nararapat paglaanan ng panahon para sa ikabubuti ng bawat isa.

Sa mga mag-aaral, upang magsilbing tulong sa mga nangangailangan ng pananaliksik tungkol sa kahalagahan ng pagkabirhen ng babae bago magpakasal. Magsilbing gabay para sa mga may interes sa paksang ito at maibahagi ang kaalaman sa isinagawang pananaliksik.…...

Similar Documents

Free Essay

Ang Epekto Ng Pag Gamit Ng Advertisement

...ANG EPEKTO NG PAG GAMIT NG ADVERTISEMENT ISANG PAMANAHONG PAPEL NA ISINUBMIT PARA KAY GNG.HIDALGO BILANG PAGTUTUPAD SA MGA KAILANGAN PARA SA FILIPINO 2 CAROLINE L. TAN MARSO 2011 PASASALAMATAN Ako ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong upang maisagawa ang pananaliksik na ito. Maraming salamat pos a aking mga kamagaral sa Kester Grant College, mga kaklase ko ng high school pa na tumulong sa pagsagot sa aking talatanungan at sa mga kapatid ko ng nagpasagot ng aking talatanungan sa kanilang mga kaklase sa ibang unibersidad. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kapatid na napagtatanungan ko, pati sa aking mga kaibigan, at pati din sa aking propesor na si Gng.Hidalgo para sa pag turo saakin kung paano ko ito magagawa dahil kung wala sha hindi ko po ito magagawa ng maayos. TALAAN NG MGA NILALAMAN I. KABANATA 1 : ANG SULIRANIN………………………………….1-4 II. KABANATA 2 :ANG MGA KAUGNAY NG PAGAARAL AT LITERATURA………………………………………………………..5-11 III. KABANATA 3 : PARAAN NG PANANALIKSIK……………………………………………………..13-12 IV. KABANATA 4 : PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG DATOS……………………………………………………………..14-20 V. KABANATA 5 : LGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON………………………………………………..26-28 VI. LISTAHAN NG SANGGUNIAN………………………………………29 VII. TALANUNGAN……………………………………………………….30 VIII. TALAMBUHAY………………………………………………………31 KABANATA 1. ANG......

Words: 6070 - Pages: 25

Free Essay

The Bago Tribe

...I have wondered before if I will have the chance to see the real beauty of life that I can’t find here in the busy city. But at last, after almost two hours of travel, I have seen what I am looking for; the clean river, the cold breeze, the leafy trees and the welcoming smiles of the Bago tribe, such an amazing treasures behind the mountains. Maybe it is the treasure in the end of every rainbow I see. For the pot of gold lie in the hearts of the tribe, their culture resides in the hearts and in the soul of the people. Despite of the developing municipality of Suyo, their culture remained; it is not damaged by the changes. They made sure that their culture will not die by letting the children learn in mind and heart their wonderful culture. The smiles in faces of the children showed that they really love what they are learning. It is soothing to the ears to hear their angelic voices; their ethnic dances made me forget the contemporary dances and how they beat their bamboo instruments made me feel the magic of nature. Even if I cannot understand what they are singing, I felt that they sing to show how proud they are to be part of the Bago tribe and to be thankful of all the blessings that God had given them. They gave thanks that day through a ritual, and a pig was butchered that I think is a sign of their respect and belief to the Lord. Every song they have sung reflected how they live their life in the past and now. I am amazed how they used bamboo cylinders as water......

Words: 681 - Pages: 3

Free Essay

Ang Pinakamagandang Regalo Sa Araw Ng Mga Puso

...PINAKAMAGANDANG REGALO SA ARAW NG MGA PUSO Papalapit na naman ang Araw ng mga Puso. Kikita na naman ng malaki ang mga tindahan ng bulaklak, tindahan ng kapote, at tindahan ng balot sa kanto. Malaki na naman ang kikitain ng mga sinehan, restawran, mga motel at maging ang mga pabrika ng tsokolate at stationary. Ang ligayang madudulot ng Valentine’s Day ay binabalot sa mga regalong pinagsumikapang ipunin upang mabigyan ng saya ang minamahal. Naisisp ko lang, ano ba ang pinkamagandang e-regalo sa nalalapit na Araw ng mga Puso?Bago ninyo sagutin iyan gusto ko munang ibahagi sa inyo kung saan nagmula ang pagdidriwang na ito. Araw ng mga Puso o mas kilala bilang Valentine’s Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-14 ng Pebrero. Maraming bansa ang nakikiisa sa pagdiriwang ng romantikong araw na ito. Anga araw na ito ay ipinaparangal sa dalawang martir na sinasabing ito ay maaring iisang tao lamang. Dalawang tao na namatay sa araw na ito at inilibing sa parehong lugar. Ang martir na ito ay iniuugnay sa Santong Patron ng mga mangingibig.Ang unang santo ay sinasabing isang pari o obispong Kristiyano na nagngangalang Valentino. Siya ay isa ring doktor na nanggagamot sa kanyang bahay. Ginagamot niya nag mga maysakit na hindi nag aantay ng kabayaran. Kung ano man ang kayang ibayad ng mga tao ay siya niyang tinatanggap. Isang araw dinala ng bantay sa bilangguan ang kanyang anak na dalaga kay Valentino upang ipagamot ang kanyang paniigin. Sinasabing pinahiran niya ng gamot ang mata ng dalaga......

Words: 437 - Pages: 2

Free Essay

Epekto Ng Sigarilyo

...Makati City MG AEPEKTO NG PANINIGARILYO SA KALUSUGAN NG NGIPIN AT MGA PARAAN KUNG PAPANO ITO MAIIWASAN Isang Pananaliksik Na Iniharap Sa Kagawaran Ng Pilipino Bilang Pagtupad Sa Mga Kahiligan Para Sa Asignaturang Filipno 12 Nina: Custodio, Ma. Shaira Jeune F. Dominguez, Valerie Joy P. Francisco, Angelica Mae M. Galvez, Alexandra Kate M. Poblete, Kathryn Zoielou V. Roman, Christine Anne C. KABANATA 1 Ang Mga Suliranin At Sandigan Nito Panimula Ang paninigarilyo ay isang bisyo na mahirap malunasan. Nalulunasan kung kaya ng mga tao na mapigilan ang paggamit nito. Iba-iba ang dahilan kung bakit naninigarilyo ang tao. Ang una ay dahil nakakatanggal ng kaba, pangalawa nakakataas ng pangatlo ay gusto lang itong gamitin dahil maraming ding gumagamit nito. Ayon sa isang pananaliksik ay ang isang epekto ng paninigarilyo at ang pagkawala ng ngipin. Kahit saan ka pumunta ngayon ay may makikita kang naninigarilyo at iyon ay isng sa mga problema ng hindi malulutas, kung paano maitigil ang paninigarilyo. Sabi nila kapag nasimulan mo nang gamitin ito, mahihirapan nang pigilin ito. Ang sigarilyo ay para na rin isang droga dahil sa isa sa mga sangkap nito ay ang nacotin na isang droga, ma labis na nakaka-adik. Ngunit hindi alam ng mga maninigarilyo ang epekto ng paninigarilyo sa kanilang ngipin. Ang pag-gamit ng sigarilyo ang dahilan bakit nagkakaroon ng mga sakit tulad ng sakit sa puso, emphysema at iba’t ibang uri ng kanser tulad ng kanser sa baga,......

Words: 4672 - Pages: 19

Free Essay

Diyosa Ng Asya

...Mga Diyosa sa Asya Hapon -Si Amaterasu  O-mi-kami ay ang Diyosa ng araw ng mgaHapones. -Sakanya nagmula ang mga emperador ng Japan. -Prominenteang sagisag ng araw sa bandila ng Japan dahil sa pagpaphalaga sa kanya. Dravidian  -Naniniwala rin sa a Diyosa at isa rito ayang diyosa ng buwan.  -Sapagdating ng mga Indo-aryan, naging lalaki lamang ang kanilang mga diyos Mga kababaihan sa Batas ni Hammurabi -Sa panahon ng mga Babylonians, isinabatas ni Haring Hammurabi ang maraming kaugalian na umiiral sa lugar. Ang nanging resulta ay ang batas ni Hammurabi.                 -Sinalamin ng ilang probisyon ng batas ni Hammurabi ang mababang pagturing sa kababaihan.                 Halimbawa:                                 Ang babae ai itinuring na bagay na maaaring ikalakal. Kaya’t ang pag-aasawa ay maituturing na isang transaksyong pananalapi. Ang ama ng babae at ama ng lalaki ang papasok sa isang kontrata. Magbibigay ng regalo, na karaniwan ay pera, ang ama ng lalaki sa ama ng babae. Kung sasang-ayon ang ama ng babae sa regalo, bibigyan niya ang kanyang anak na babae ng dote na mananatili sa kamay ng babae sa oras na ikasal siya. Ang doteng ito ay nagsisilbing proteksyon sa babae.                 -Madalas na pagkabata pa lamang ay inaayos na ang pagkasundong magpakasal ang isang babae at lalaki. Sa oras na may sapat na gulang na ang babae, sila ng lalaki ay maaari ng magbuklod. Samantala, ang babae ay nanatiling nakatira sa sariling bahay.                 -Ayon......

Words: 1994 - Pages: 8

Free Essay

Paghahari Ng Estados Unidos Sa Pilipinas

...Dalawang Mukha ng Pakikibaka ng Kababaihan sa Panahon ng Kolonyal na Paghahari ng Estados Unidos sa Pilipinas I. Usaping Pangkasarian: Pagtanggal sa pagkakahon sa mga kababaihan: Hindi mahina ang mga kababaihan at hindi totoo na sa loob lamang sila ng tahanan. Marami silang naging ambag upang makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Ang mga kababaihan sa larangan ng pulitiko ay natutong lumaban upang sila rin ay makaboto katulad ng mga lalake. Sa pang-ekonomiyang dahilan naman ay lumaban din mga kababaihan kasabay ng mga kalalakihan upang matamo ang makatarungang sahod. Nabanggit din na maraming mga kababaihan ang propesyunal tulad ng abogada at doktora, babaeng sumali sa pulitika at mga kababaihang lider ng mga organisasyon. II. Institusyon: Pamilya: Binanggit sa teksto na ang matapang na pakikilahok ng mga kababaihan ay nag-uugat sa mga gampanin nila sa pamilya katulad ng pagtulong sa asawa, ama o kapatid sa larangan ng pulitika, pagpapa-aral sa mga anak at pagpapakain sa pamilya. Paaralan: Ang institusyong ito ay naging bukas kinalaunan sa pagkilala ng pantay na karapatang ng mga lalaki at babae ngunit ang mga maykayang babae lamang ang tuwirang nakinabang dito. III. Kapangyarihan: Ang mga kababaihan ay nagpakita ng kapangyarihan mula sa loob sapagkat malay sila sa mga karapatang kanilang ipinaglalaban katulad ng pagmimithi sa pantay na karapatang tinatamasa ng mga kalalakihan. IV. Tindig ng teksto at tindig sa teksto: Sang-ayon ako sa layunin ng teksto......

Words: 2443 - Pages: 10

Free Essay

Uri Ng Teknik

...PAGTALAKAY SA IBA’T IBANG URI NG TEKNIK SA PAG-AARAL Isang Konseptong Papel na Iniharap kay Propesor Vilma A. Malabuyoc Klaster ng Filipino Malayan Colleges Laguna Cabuyao, Laguna Bilang Pagtupad sa Pangangailangan para sa Filipino 002 Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Ipinasa nina: Magana, Melvin B. Umambac, Gene Roy B. Ika – 2 Semestre, 2013-2014 PAGPUPUNTOS SA PANANALIKSIK Lider : Umambac, Gene Roy Miyembro : Magana, Melvin Programa/Seksyon : CE/ B11 Batayan sa Paggrado ng Sulatin A. Pormat 35% B. Nilalaman 50% C. Mekaniks 15% TOTAL Batayan sa Paggrado ng Pasalitang Pagsusulit (Oral Defense) A. Kakayahang sumagot sa katanungan 40% B. Presentasyon 30% C. Kalinawan ng pagsasalita 10% D. Tinig 10% E. Personalidad 10% TOTAL BUOD NG MARKA KABUUANG MARKA PASULAT 60% ____________ PASALITA 40% ____________ Inaprubahan ni: ___________________ PASASALAMAT Taus-pusong pasasalamat ang ipinaaabot ng mga mananaliksik sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa mahahalagang tulong , kontribusyon at/o suporta tungo sa matagumpay na katuparan ng pananaliksik na ito: * Kay Propesor Vilma A. Malabuyoc, ang kanilang butihing guro...

Words: 4499 - Pages: 18

Free Essay

The Bago

...fifteen years back from the first organizational stirrings of the Bago which was the establishment of the Bago Cultural Society, Incorporated in Baguio City in 1987. The highlight and culmination of the efforts of this organization was their coordinating the First Bago Congress under the sponsorship of the Office of the Northern Cultural Communities then headed by the very active Regional Director Rosalina Bistoyong. Director Bistoyong has espoused the cause of the Bago and has much credit for spearheading many of the Bago movement today. The purpose of the First Bago Congress was to establish the formal identity and tribal delineation of the Bago. It was a very good beginning that provided a solid foundation for much of our ongoing organizational efforts at present. It also gave birth to the Bago National Cultural Society of the Philippines, Incorporated (BNCSPI) that is now serving as the people’s organization for the Bago as contemplated in the Indigenous Peoples Rights Act or IPRA. Our continuing organizational efforts has led us to the Second Bago Congress in Saytan, Pugo, La Union in the year 2000 which unfortunately was hampered by the non-cooperation and hostile attitude of the Region I National Commission for Indigenous Peoples (NCIP) Regional Director David Donrique towards the Bago and the BNCSPI. This controversy with Director Donrique has resulted in the failure to document the proceedings of the Second Bago Congress. This problem seethed on until in October 10,......

Words: 468 - Pages: 2

Free Essay

Pagpapahayag Ng Kalayaan Ng Pilipinas

...Ang Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas ay iprinoklama noong Hunyo 12, 1898, sa Cavite II el Viejo (ang kasalakuyang Kawit, Cavite),Pilipinas. Binasa sa publiko ang (Kastila: Acta de la proclamación de independencia del pueblo Filipino), na isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Inihayag ng puwersang rebolusyunaryong Pilipino sa ilalim ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kalayaan at soberenya ng kapuluan ng Pilipinas mula sa pamumunong kolonyal ng Espanya. Si Ambrosio Rianzares Bautista (17 Disyembre 1830 – 4 Disyembre 1903), higit na kilala bilang Don Bosyong, ay isang Pilipinong abogado at ang may-akda ng Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang Pagpapahayag noong Hunyo 12 nihayag ang kalaayan noong Hunyo 12, 1898 sa pagitan ng ika-apat at ika-lima ng hapon sa balkonahe ng bahay ng angkan nila Heneral Emilio Aguinaldo. Nasaksihan ang sa kauna-unahang pagkakataon ang pambansang watawat ng Pilipinas, na ginawa sa Hong Kong nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herboza, at ang pagtatanghal ng Marcha Filipina Magdalo,mas kilala ngayon bilang Lupang Hinirang, na isinulat ni Julián Felipe at itinugtog ng banda San Francisco de Malabon. Si Marcela Mariño de Siya ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Sinasabing kung ano raw ang ganda nang watawat ng Pilipinas, iyon din ang gandang bibighani sa iyo kapag masilayan mo ang may katha. Paglaban para sa kalayaan Ang pagpapahayag ng kalayaan ay hindi kinilala ng Estados Unidos o ng Espanya. Noong huling......

Words: 549 - Pages: 3

Free Essay

Suliranin Ng Mga Working Student Sa Amaer: Isang Pag-Aaral

...Rizal ay ilan lang sa mga nagsasakripisyo ng kanilang oras at katawan upang matupad ang hangarin na makapagtapos at maging matagumpay. Sa dinami-dami ng mga sikat at malalaking unibersidad sa Kalakhang Maynila, bakit sa AMA nila napiling mag-aaral? Ayon sa isang respondente na aming nakapanayam, ang AMA ay ang nangunguna sa lahat pagdating sa kursong Information Technology na ayon din sa kanya ay in-demand sa ating bansa ngayon. Makabago daw ang pasilidad at teknolihiyang ginagamit sa nasabing unbersidad na hindi makikita sa iba. Ngunit paano niya nasabing nangunguna ang AMA pagdating sa kursong nabanggit? Ang AMA Computer University na kilala din dati bilang AMA Computer College (AMACC) at AMA Technological School (AMATS), ay itinatag ni Dr. Amable R. Aguiluz V. Ipinangalan niya ang unibersidad na ito sa initials ng kanyang ama na si Amable Mendoza Aguiluz. Nakita ni Dr. Aguiluz Sr. ang demand para sa mga fully trained computer professionals ng ating bansa. Ngunit, walang institusyon ang may gustong magtayo ng kolehiyong nagbibigay ng computer education. Ngayon, nabigyang buhay na ang kanyang bisyon sa pamamagitan ng kanyang anak. Itinayo niya ang AMA Institute of Computer na binansagang kauna-unahang computer school sa Pilipinas na binuksan sa Shaw Boulevard noong Oktubre 20, 1980. Kinikilala din ang AMA bilang isa sa pinakamagaling na unibersidad pagdating sa kursong Information Technology na ngayon ay nagdagdagan pa ng ibang kurso tulad ng Nursing, Accountancy, Mass......

Words: 2497 - Pages: 10

Free Essay

Sanhi Ng Pagbagsak

...Republika ng Pilipinas Unibersidad ng Mindanao Lungsod ng Dabaw Sanhi ng Paglagpak ng mga Mag-aaral sa kursong Batsilyer sa Agham ng Pagtutuos” Isang Pamanahunang Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Kolehiyong Edukasyon sa Sining at Agham ng Unibersidad ng Mindanao Bilang Pagpapatupad sa Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2A, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagpapatupad sa pangangailangan ng asignaturang Filipino 2A, Maunawaing Pagbasa at Pagsulat sa Pananaliksik, ang pamanahunang papel na ito na pinamagatang “Sanhi ng Paglagpak ng mga Mag-aaral sa kursong Batsilyer sa Agham ng Pagtutuos” ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mananaliksik na binubuo nila: Abella, Jennelyn V. – Batsilyer sa Agham ng Pagtutuos Marimon, Karl Renz R. – Batsilyer sa Sekundaryang Edukasyon-Matematika Syting, Quetty Kwen O. – Batsilyer sa Agham ng Sikolohiya ------------------------------------------------- Tinatanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyong Edukasyon ng Sining at Agham ng Unibersidad ng Mindanao. Bilang isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2A, Maunawaing Pagbasa at Pagsulat sa Pananaliksik. Prof. Marilou Y. Limpot Propesor PASASALAMAT O PAGKILALA Taos-pusong pagtanaw ng utang ng loob ang ipinapaabot ng mga mananaliksik sa lahat ng mga taong nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at walang alinlangang pagtulong sa kanila para sa ikauunlad ng pamanahunang papel na ito. Kay......

Words: 896 - Pages: 4

Free Essay

Kabanata I Mga Pamamaraan Sa Pagpapanatili Ng Laundry Shops

...KABANATA I 1.1 Panimula ng Pananaliksik Sa kasaysayan ng ating panahon noon, ang Laundry Shops ay ang pinagkakakitaan ng mga taong nagbabakasakaling makalikom ng pera at lumago ang kanilang negosyo sa paraang pagtulong sa mga walang oras na makagpaglaba dahil sa kanya-kanyang mga trabaho. Ito ang tanging paraan ng ibang mamayang Pilipino upang ang kanilang maruming damit ay maging malinis, kaya naman ito ay pumatok sa ating bansa. Noong wala pang washing machine, ang paraang paglalaba ay ang paggamit lamang ng kamay kung kaya't ito'y mahirap at nakakapagod gawin. Ngunit ng lumipas ang mga panahon at ngayon'g naging moderno na, nagkaroon ng mga washing machine na siyang nagsisilbi at nagpapadali sa paglalaba dahil dito, nakilala ng kalipunang Pilipino ang kahalahagan ng washing machine. Base sa pananliksik nmin sa kasyasayan ng laundry shop, nagsimula ito nang ipatayo ng mga Chinese-Americans ang mga Laundry Shops at nang 'di kalaunan ay nakilala ito. Ngunit taliwas ito sa mga Amerikano, kaya naman gumawa ng paraan ang mga Amerikano upang hindi sila malamangan ng mga Chinese-American. Hanggang sa nagkaroon na ng kumpitensya at maraming tumangkilik nitong ideyang Laundry Shops. Isa na dito ang syudad ng New York na kung saan ito nakilala bilang orihinal na pinanggalingan ng negosyong ito hanggang sa nakilala ito at tinangkilik ng iba't-ibang bansa kasama na dito ang Pilipinas. Ayon din sa kasaysayan nito, nagsimula ang ideyang Laundry Shops sa mga pampublikong tulugan...

Words: 1284 - Pages: 6

Free Essay

Epekto Ng Teknolohiya

...EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA MGA MAG-AARAL PARTIKULAR SA PAG GAMIT NG MGA SOCIAL MEDIA NETWORKING SITES SA UNANG TAON SA KOLEHIYO Isang Papel Pananaliksik na iniharap sa Klase ng Filipino Sa Ateneo de Naga University Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Ipinasa nina: Jesa Mae G. Formaran Honey Grace U. Lomenario Kazandra W. Zapanta March 1, 2016 Dahong Pagpapatibay Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2 Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pampanahunang papel na ito na pinamagatang “Pananaliksik ukol sa Epekto ng teknolohiya sa mga magaaral sa unang taon sa kolehiyo” ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa pangkat ng Batsiler ng “ Legal Management” na binubuo nina: * Jesa Mae G. Formaran * Honey Grace U. Lomenario * Kazandra W. Zapanta Tinanggap sa ngalan guro ng Departamento ng Filipino ng Ateneo De Naga University, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2- Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Evelyn Autor (Guro sa Filipino) Dedikasyon Kami po ay lubusang nagpapasalamat sa mga naging bahagi n gaming pag-aaral na ito. Nang dahil sa kanila, mas napalawak pa ang aming kaalaman at nagging possible na magkaroon ng magandang resulta sa pag-aaral na ito. Kay Ginang Evelyn Autor, ang aming mahal na guro sa asignaturang Filipino II Pagbasa at Pagsulat tungo sa......

Words: 3886 - Pages: 16

Free Essay

Epekto Ng Teknolohiya

...EPEKTO NG MGA MAKABAGONG TEKNOLOHIYA SA BUHAY NG TAO Isang Pamanahong Papel na Iniharap sa Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte, Syensya at Edukasyon sa Unibersidad ng Batangas Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at pagsulat Tungo sa Pananaliksik Iniharap kay Gng. Emilia Laguardia Guro sa Filipino 2 Marso,2012 DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang “Epekto ng mga Makabagong Teknolohiya sa Buhay ng Tao ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa isang grupo na binubuo nina: Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino,  bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2,  Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. PASASALAMAT Buong-puso namin pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo pamanahong-papel na ito: - , ang aming minamahal na guro sa Filipino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at mailathala ang aming papel, - , para sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong mailathala ang aming pamanahong papel sa kanilang website, ang Tinig.com, - sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinaghanguan ng aming mahahalagang impormasyon sa una at ikalawang kabanata ng pamanahong papel...

Words: 819 - Pages: 4

Premium Essay

Epekto Ng Paninigarilio

...parte ng mundo ang paninigarilyo. Ang gawaing ito, ayon sa Wikipedia, ay isinasagawa sa mga ritwal ng mgatribo upang kumawala sa ulirat o makihalubilo sa mundo ng mga espiritu. Ang ilan samga gawaing ito ay ang pagpapaalis ng masasamang espiritu, pagsamo sa mga ito, atbp. Ngunit, sa paglipas ng panahon, naging isa na ito sa mga kinagigiliwang ³uso´. Nagsimula ito sa rehiyon ng Central America noong 6000 BC. Nang lumipas ang5000 taon, 1000 BC, nagsimula ang sibilisasyon ng mga Mayan na magpausok, humithitat ngumuya ng mga dahon ng tabako. Ginamit din nila ito, kasama ng iba pang mgahalamang medicinal, upang ipanggamot sa mga may sakit at may sugat. Nang sila aynaglayag sa iba pang parte ng mundo, nagdala sila ng mga dahon ng tabako kaya namannang lumipas ang mga taon ang mga manlalakbay, tulad nila Columbus at Francis Drake,ay naisipang gumawa ng planta ng mga tobako at gawing daan upang magkapera. Naging popyular ang paninigarilyo ng tabako sa Espanya.Ang paninigarilyo ay isang gawain na kung saan sinusunog ang sangkap,karaniwang tobako, na maaaring nirolyo sa papel sabay sa paghithit ng usok na inilalabasnito. Ayon sa MedIndia Online, ang isang stick ng sigarilyo ay binubuo ng halos 4,000kemikal na maraming epekto sa katawan at pag-iisip ng tao. Ang ilan sa mga ito ay ang nicotine, tar, acetone, chloroform, atbp. Dahil nga naman ang mundo ay mabilismagbago nakaisip ang ibang mga tao ng mga modipikasyon ng paggamit o paggawa ng sigarilyo. Ngayon, maaari nang bumili ng......

Words: 2844 - Pages: 12

Télécharger Continuer Film Complet Torrent Francais | DPReview DigitalPhotography | Depeche Mode