Free Essay

Kwento Ng Kaibigan

In: Other Topics

Submitted By carlo11
Words 1253
Pages 6
Angelito S. Amatorio Pahayag
BSBA-MA 2

“Ka-Tropa”
(Maikling Kwento)

“Ang tunay na magkaibigan. . .walang iwanan. Peksman!” Iyan ang linyang napatunayan at pinagtibayan ng isang grupo ng magkakaibigang mananayaw na kahit sa hirap at ginhawa, problema at kasiyahan at anuman ang pagdaanan ng kanilang samahan, dyan nila nasukat ang katatagan ng kanilang tunay na pagkakaibigan. At kahit sa dumating na sila sa puntong susuko’t walang-wala na, sila’y nagkakaisa’t makikita pa rin sa kanila ang tibay ng kanilang samahan. Yan ang tropang “Kaluguran” na kung saan kinuha nila ito sa salitang Kapampangan na ang ibig sabihin ay “kaibigan”. Hindi man sila ganun magkakakilala ay agad na nagging magkakaibigan ang mga ito. Agad na napalapit sa isa’t isa ang kanilang mga kalooban at sarili. At ito ang kanilang kwento.
Sa isang bayan ng Kubong, may isang grupo ng magkakaibigang mananayaw na may iba’t ibang ugali’t pananaw sa buhay. Walo silang magkakaibigan. Si Lucas, isang ulila na napakasipag at determinadong binata, si Peter, ang batang may ambisyong maging sikat at magaling na mananayaw, si Camille, ang kababata mula pa nung sila’y bata na lagging nakasuporta sa kanya, si Enzo, nag-iisang anak na walang inasam ay magkaroon ng mabubuting kaibigan, si Denise, isang kasambahay ng kanyang tiya at tiyo ng iwan siya ng kanyang mga magulang, si Paul, bunsong anak na nangangailanganng atensyon ng magulang at maipagmalaki ito, si Lian, mahiyain ngunit isang magaling at mahilig sumayaw, at si Tolits, ang lider ng grupo at nakikilala sa mga ito. Unang nakilala ni Tolits si Lucas na nagtatrabaho sa isang food chain. Naging magkaibigan ang dalawa at naisipan nilang bumuo ng isang grupo ng mananayaw at para makabuo ng pagkakaibigan. Sa kanilang paghahanap ng mga miyembro, nakita nila sa isang parke sina Peter at Camille. Nakita nilang sumasayaw si Peter noon at pansin nilang may potensyal at kakayahan ito kaya naman sinusubukan nila itong hikayatin sa kanilang bubuuing grupo. Kinausap ni Lucas si Peter. Nagtanong si lucas kung maari bang sumali si Peter sa bubuuuing grupo ngunit sumagot si Peter na sasali lamang siya kung isasali rin nila ang kanyang kababata na si Camille. Bukal naman nilang sinang-ayunan ang kagustuhan ni Peter na isama si Camille sa grupo. Pinaliwanag naman ni Tolits ang tungkol sa bubuuin na grupo nila ni Lucas. Sinabi ni Tolits kina Peter at Camille na ang kanilang bubuuing grupo ay hindi sa magaling at marunong sumayaw kung hindi sa pagkakaibigan, dedikasyon at determinasyon at higit sa lahat ang pagkakaisa at tibay ng samahang bubuuin. Nagustuhan naman nina Peter at Camille ang layunin nina Tolits at Lucas. Bigla naming naisip ni Camille ang kaibigan at kapitbahay nila na si Enzo. Tinanong at nirekomenda ni Peter si Enzo kina Tolits at Lucas at pumayag naman ang dalawa. Sinabihan na lang ni Tolits si Peter na ipakilala at banggitin sa kanila si Enzo at tungkol sa grupo. Habang pauwi na galling parke sina Tolits at Lucas, napansin nila ang isang dalaga sa malaking bahay na kanilang nadaanan. Iyon si Denise, ang kasambahay na magaling sumayaw. Kanila itong pinagmisdan sa labas hanggang sa makita at nilapitan ang dalawa ni Denise. Nagtanong si Denise sa dalawa kung bakit sila nakatingin sa kanya at nakaabang sa labas . Sumagot naman si Lucas at agad sinabi na napahanga sila sa galing niyang pagsayaw. At agad naming inalukan ni Tolits si Denise na sumali sa grupong bubuuin. Agad na tumanggi si Denise sa alok ng dalawa dahil sa ayaw nitong mapagalitan sa kanyang mga tiyo at tiya at saka nahihiya ito kung siya man ay payagan. Ngunit nang biglang napadaan sinaPeter, Camille at ang isa pa nilang kasama na si Enzo at nakita nila sina Lucas, Tolits at Denise na nag-uusap ay nabanggit Ni Lucas na kasama at sasali sa grupo si Peter at Camille. Nang magkausap ulit sina Peter at Lucas, pinakilala ni Peter si Enzo kay Lucas at Tolits. Napansin at natanong naman ni Enzo kay Tolits kung bakit andun at kasama nila si Denise. Si Denise ay kakilala at kaibigan ni Enzo dahil na rin sa malapit at magkakilala ang tiyo ni Denise at ama ni Enzo. Hinikayat na rin nina Enzo si Denise na sumali sa grupo. Napapayag na rin si Denise dahil na rin sa tulong ni Enzo dahil kilala naman siya ng mga tiyo at tiya ni Denise. Pagkatapos ng araw na iyon habang papasok sa trabaho si Lucas, nakita niya ang isang batang lalaki na nakatingin sa malayo at tulala. Nilapitan naman ni Lucas ang binata at nakipagkilala. At nakilala niya si Paul. Sandaling nagka-kwentuhan at nagkakilala ng ayus. Hinikayat din ni Lucas na sumali sa grupo si Paul. Agad na sumali si Paul sa grupo nina Lucas. Bago rin umalis papuntang trabaho si Lucas, nasabi ni Paul na may kakilala rin siya na mahilig at marunong sumayaw, si Lian. Pagkatapos ng trabaho ni Lucas, agad niyang pinuntahan si Tolits para sabihin na may mga bago siyang nakilalang kaibigan na gustong sumali sa grupo. Pinuntahan nina Lucas at Tolits si Paul para makilala itong mabuti ni Tolits. Nagkakilala at nagkausap at dalawa at napag-usapan din ang tungkol sa grupo. Pagkatapos magkakilala at magkakwentuhan, natanong ni Lucas kay Paul ang nabanggit nyang si Lian. Pinuntahan nina Tolits, Lucas at Paul si Lian. Nang Makita nila si Lian sa isang tindahan para bang nabighani si Tolits sa kanya. Nagpakilala ang tatlo kay Lian. Nakatitig lamang si Tolits sa kanya. Hinikayat nila ito sa grupo. Hindi naman nagdalawang isip na sumali si Lian dahil mukhang me pagtingin din siya kay Tolits. Nagkaroon ng oras sina Tolits at Lucas na pagsamahin ang mga nakilalang miyembro ng grupo. Sa parke nagkita-kita ang mga ito upang magkaroon ng oras na magkakilala ang isa’t isa sa kanila. Piang-usapan nila ang tungkol sa bubuuing grupo pagkatapos nila magkakila-kilala at magkapalagayan ng loob. Kanilang pinagplanuhan ang tungkol sa grupo at pinangalan nila itong “kaluguran”. Makikilahok sila sa mga patimpalak ng sayawan. Sa mga araw at bnuwan na lumipas at nagdaan, ang kanilang grupo ay nakilala sa kagalingan sa pagsayaw. Hindi man palaging kampeon ay nakakakamkit naman sila ng pwesto at minsan din ay hindi pinapalad sa mga patimpalak na sinasalihan. Lalu silang pinagbuklod at pinagtibay ang kanilang samahan. Sa napagdaanan nilang mga karanasan, kanilang napatunayan ang tunay na kahuluganng pagkakaibigan.
At dahil sa kanilang samahan at pagkakaibigan, si Lucas ay nakapig-ipon sa tulong ng pagsali sa mga patimpalak ng kanilang grupo habang siya ay nagtatrabaho. Si Peter naman ay nasisiyahan dahil sa unting-unti niyang nasisimulan. Si Camille naman ay masaya para kay Peter at pati na rin sa mga bagong kaibigan. Si Enzo naman ay naasam na magkaroon ng mga mabubuti at mapagkakatiwalaan kaibigan. Si Denise ay nagkaroon ng mga kaibigang malalapitan dahil sa kanyang karanasan. Si Paul naman ay masayang-masaya dahil sa inaasam niyang atensyon ay nakuha na niya sa mga magulang. Si Lian ay mas naging komportable at hindi na mahiyain dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan at mas lalu pa nyang hinasa ang sarili sa pagsasayaw. At si Tolits an glider ng grupo ay umamin na sa lihim na pagtingin kay Lian at Masaya dahil sa mga nakilala nitong mga bagong kaibigan. At ngayon, sumasali na ang kanilang grupo sa mas malakihang patimpalak at lalung napagtitibay ang kanilang samahan at pagkakaibigan. Unti-unti nakikilala sa bansa ang grupo. Dahil sa kanilang pag-iisa at tibay ng samahan unti-unti nakakamit at nakakabuo pa ng mga panibagong pangarap at kanilang samahan. Yan ang kwento ng kanilang tropa.…...

Similar Documents

Free Essay

Wikang Filipino, Ugat Ng Pagka-Pilipino

...Filipino: Ugat ng Pagka-Pilipino Wika! Isang salitang nakapagbibigay ng maraming kahulugan. Ayon sa isang manunulat ang wika raw ay isang sistematik na balangkas na may binibigkas na tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitrari upang magamit ng mga taong may iisang kultura. Ang iba naman ay nagsasabing ito raw ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan ang isang grupo ng mga tao. Sa kabila ng iba-ibang pagkahulugan sa wika. Sa ating mga Pilipino isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang wikang Filipino ay sagisag ng ating pagiging isang Pilipino. Ang ugat ng ating pagka-Pilipino ay nasa ating wika. Itinatag ang wikang Filipino na may layuning palakasin ang ating pagka-Pilipino. Kung tutuusin nga’y napakayaman ng Pilipinas sa wika nariyan ang Cebuano, Ilocano, Bicolano, Chavacono, Ilonggo, Waray at marami pang iba. Sa tulad nating arkipelagong bansa at mayroon pang napakaraming diyalekto sadyang napakahirap talagang magkaintindihan. Kung hindi naitatag ang wikang Filipino marahil tayo mismong magkakalahi ay nagkakagulo. Sa paraang magkakaiba ang mga diyalektong ating ginagamit at wala tayong napagkasunduang wikang ating gagamitin na maaari pang magresulta sa ating hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakaroon natin ng wikang pambansa ay dumaan sa maraming yugto ng panahon. Nariyang nakisalamuha natin ang wikang Kastila, Ingles at Tsino. Maraming taon ang ating hinintay upang ganap nating makamit ang pagkakaroon ng wikang......

Words: 3371 - Pages: 14

Premium Essay

Social Networking: Epekto Sa Komunikasyon Sa Pananaw Ng Mag-Aaral Sa Ikatlong Taon Sa Kolehiyo Ng Komunikasyon Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas Taong Aralan 2011-2012

...PANANAW NG MAG-AARAL SA IKATLONG TAON SA KOLEHIYO NG KOMUNIKASYON NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS TAONG ARALAN 2011-2012 Bilang Pinal na kahingian sa Asignaturang Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik (FILI 2023) Ang mga Mananaliksik De Jesus, Von Denise B. Guevara, Risheill D. Hife, Eliene M. Latigar, Dianne M. Losaria, Jonathan L. Lumanta, Koryn M. Mendoza, Shekinah Marie, D.C. Miranda, Junel N. Velasco, Princess Ivy M. PEBRERO 2012 KABANATA 1 Ang Suliranin at Kaligiran ng Kasaysayan PANIMULA Ang tao, mula pa noong una, ay may sistema o kaayusan na sa mga bagay-bagay. Ang tao ay isang espesyal na nilalang sapagkat sa lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa mundo. Tanging ang tao lamang ang may kakayahang mag-isip at i-uri ang tama sa mali, makaintindi, makaunawa at marami pang iba. Isa sa mga salik upang magkaintindihan o magkaunawaan ang bawat tao ay ang pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng tinatawag na wika. Ayon sa wikipedia, ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay ang pagpapalitan ng impormasyon sa isang tiyak na sistema ng mga simbolo, isang payak na paliwanag. Ilan sa mga iskolar at matatalinong tao ang nagbigay pa ng konkretong pagpapakahulugan sa wika at sa komunikasyon. Ilan sa kanila ay sina Archibald Hill, Henry Gleason, Sapir, Aristotle, Alcomtiser, Reynaldo Cruz, at marami pang iba. Ayon kay Archibald Hill, ang wika ay isang anyo ng simbolikong pantao na binubuo ng mga tunog na nilikha ng mga......

Words: 10737 - Pages: 43

Free Essay

Maikling Kwento

...MAIKLING KWENTO: PANANALIG AT PANANAMPALATAYA Ni: Jenelyn O. Desalisa Sa isang malayo at tagong lugar sa Pilipinas, tahimik na naninirahan ang mag-asawang sina Caridad at Cardo. Sa paninilbihan ni Cardo sa Panginoon bilang isang pastor, palipat-lipat ng lugar na tinitirhan ang mag-asawa upang ipalaganap ang mabuting balita na nanggaling sa Amang dakila. Sa paglilibot ng mag-asawa ay natagpuan nila ang Baryo malaboy at doon naisip nilang permanenteng manirahan dahil na rin sa kakaibang natagpuan nila sa lugar. Kakaiba ang Baryo malaboy, tahimik na tahimik ang lugar na ito lalo na kapag malapit ng magtago ang araw kaya nais ng dalawang alamin ang bumabalot sa lugar, dito nagtayo sila ng maliit na sambahan na sya na ring nagsisilbi nilang tahanan. Sa ilang buwan nilang paninirahan dito ay unti-unti nilang nakikilala ang lugar at mga taong naninirahan din dito. Kung ilalarawan ang lugar na mala paraiso dahil sa dami ng puno at halaman, para itong isinumpang lugar sapagkat karamihan sa naninirahan dito ay kriminal dahil ito pala ang nagiging takbuhan ng mga may atraso sa batas, mayroon ring plantasyon ng marijuana sa lugar. Naging hamon ito para sa mag-asawa, ngunit kahit na papaano ay mayroon din sakanilang sumanib na ilang pamilya. Dahil sa pagnanais na baguhin ang lugar, dito na sila nabiyayaan ng mga anak, tatlong lalake at isang babae, si Jojo ang panganay, si Lenlen ang ikalawa at nag-iisang babae, si Ding ang pangatlo at si Dodong naman ang bunso. Tumagal ang......

Words: 1304 - Pages: 6

Free Essay

Diyosa Ng Asya

...Mga Diyosa sa Asya Hapon -Si Amaterasu  O-mi-kami ay ang Diyosa ng araw ng mgaHapones. -Sakanya nagmula ang mga emperador ng Japan. -Prominenteang sagisag ng araw sa bandila ng Japan dahil sa pagpaphalaga sa kanya. Dravidian  -Naniniwala rin sa a Diyosa at isa rito ayang diyosa ng buwan.  -Sapagdating ng mga Indo-aryan, naging lalaki lamang ang kanilang mga diyos Mga kababaihan sa Batas ni Hammurabi -Sa panahon ng mga Babylonians, isinabatas ni Haring Hammurabi ang maraming kaugalian na umiiral sa lugar. Ang nanging resulta ay ang batas ni Hammurabi.                 -Sinalamin ng ilang probisyon ng batas ni Hammurabi ang mababang pagturing sa kababaihan.                 Halimbawa:                                 Ang babae ai itinuring na bagay na maaaring ikalakal. Kaya’t ang pag-aasawa ay maituturing na isang transaksyong pananalapi. Ang ama ng babae at ama ng lalaki ang papasok sa isang kontrata. Magbibigay ng regalo, na karaniwan ay pera, ang ama ng lalaki sa ama ng babae. Kung sasang-ayon ang ama ng babae sa regalo, bibigyan niya ang kanyang anak na babae ng dote na mananatili sa kamay ng babae sa oras na ikasal siya. Ang doteng ito ay nagsisilbing proteksyon sa babae.                 -Madalas na pagkabata pa lamang ay inaayos na ang pagkasundong magpakasal ang isang babae at lalaki. Sa oras na may sapat na gulang na ang babae, sila ng lalaki ay maaari ng magbuklod. Samantala, ang babae ay nanatiling nakatira sa sariling bahay.                 -Ayon......

Words: 1994 - Pages: 8

Free Essay

Kwento Ni Ate Jasmin

...Backrawnd ng pag-aaral Ang teleserye ay halos parte ng pang-araw araw na buhay ng isang pilipino. Ano nga ba ang isang teleserye? Ang teleserye ay nag mula sa mga salitang telebisyon at serye. Kaya ang ibig sabihin nito ay isang serye sa telebisyon. Gaano nga ba kahalaga ang isang teleserye at anu nga ba ang epekto nito sa mga manonood. Marami sa mga Pilipino ngayon ang nahuhumaling sa iba•t-ibang teleserye na napapanood ngayon sa telebisyon. Marahil hindi mapagkakailang ang buhay natin ay maihahalintulad sa isang soap opera, may komedya, minsan aksyon, minsan din naman ay katatakutan at kadalasan ay drama.Ngunit ang ilan sa atin ay hindi alam kung saan nga ba nagmula ang soap opera na ngayon ay kilalang kilala sa ating bansa. Ngunit bakit nga ba nahihilig ang isang ordinaryong Pilipino sa panonood ng teleserye. Naging parte na ng philippine entertainment ang teleserye mula pa noong 1960. Dahil sa dami at lumalaking mundo ng teleserye nga kakaroon ito ng kakayahan na baguhin ang pananaw at mga paniniwala ng isang tao. Ayon sa isang artikulo malaki ang epekto ng teleserye sa pagbabago ng ugali ng isang tao. Nababago nito ang pananaw ng isang tao sa depende sa estado sa buhay. Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa kabataang pinoy lalo na sa mga mag-aaral. Napakadaming teleserye ang lumalabas ngaun sa telebisyon na may roong ibat-ibang tema. Ano nga bang klaseng teme ng teleserye ang kinahihiligan ng kabataan ngaun? At ano nga ang nagiging epekto nito sa kanilang......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Rebyu Ng Pelikula

...PROYEKTO sa FILIPINO SAMPLE NG PAGREBYU ng PELIKULA Sisterakas Star Cinema Production Wenn V. Deramas Direktor: Vincent del Rosario Veronique del Rosario Corpus Prodyuser: Buod ng Pelikula: Ang pelikulang SISTERAKAS ay isang komedya at drama na tungkol sa magkapatid-sa-ama na sina Detty at Totoy. Si Totoy ay naghangad na makapaghiganti sa kanyang kapatid matapos na hindi tinulungan ni Detty ang ina ni Totoy. Dahil sa poot at galit, naisipan ni Totoy na magpayaman upang may maipagmayabang sya sa kanyang kapatid at sa pamilya nito. Lubos na nagbunga ang mga paghihirap ni Totoy at ‘di nagtagal ay nagging matagumpay syang designer at nagmamay-ari ng isang dress apparel, ang Ponytale. Sa kabilang dako naman, si Detty ang kapatid ni Totoy, ay naging mahusay na designer ng damit at nagkaroon ng magandang pamilya, subalit di naglaon, sila ay naghirap matapos syang iwan ng kanyang asawa. Dahil sa hirap at tadhana, napadpad sya sa kumpanya ng kanyang kapatid. Naging puno ng katatawanan ang pelikula habang pinahihirapan ni Toto yang kanyang kapatid. Di nagtagal, lumipat si Detty sa kabilang kumpanya na pinamumunuan ni Suzette. Si Suzette naman, isa sa mga karakter sa pelikula ay ang naging protagonist o kalaban ni Totoy sa kanyang karera. Dahil sa galing ni Detty sa pagiging designer, naiisipan ng ama ni Suzette na paaralin si Detty sa Harvard at ang maging susunod na CEO ng kumpanya. Nagselos si Suzette......

Words: 566 - Pages: 3

Free Essay

Kaibigan

...Kaibigan: A story about bullyin By Joseph San Jose *enter teenager wearing jeans, white shirt and white cloth around his wrists. Masakit ang katawan nya* Marahil nagiisip kayo kung bakit parang pagod na pagod na ako. Oo. Tama kayo pagod na ako. Ikaw ba naman suntukin at sipain ka ng mga kaibigan mo kahit wala ka namang ginagawa. Babatuhin ka ng kung anu-ano at tatawagin ka ng mga pagalang di naman totoo. Noong una, nasaktan ako. Pero ngayon, wala na akong maramdaman. ayos lang. kaibigan ko naman sila eh. Alam ko namang biro lang ito. *Long pause* Pero kalian ba masasabi na hindi na biro ang ginagawa nila? Pag may pasa ka na? pag may sugat ka na? pag pinahiya ka na nila sa ibang tao? Hindi ko rin alam. Pero minsan din namang naubos ang pasensya ko. Ginawa ko yung sa tingin ko ay tama. Sinumbong ko sila. Natuwa nga ako dahil pinagsabihan sila na wag na nila itong ulitin. Pero pagkatapos noon, mas lalong lumala ang ginagawa nila sa akin. Sumbungero daw ako kaya Binugbog nila ako. Andami ko nga pasa at namamaga ang mukha ko noon. Buti na nga lang, wala na naman ang magulang ko. Busy na naman sila sa trabaho, kaya safe ako. Hindi nila malalaman na nabugbog ako. Nagpatuloy ang pambubugbog nila sa akin. Halos hindi nga makukumpleto ang araw ko ng walang pasa ang katawan ko. Kung wala namang pasa, lagi akong makakarinig ng mga pangit na salita. Alam ko namang hindi ako perpekto, pero bakit kailangan pa nilang ipamukha sa akin ang mga masasalimuot na salita na yun. Hindi ko......

Words: 800 - Pages: 4

Free Essay

“Epekto Ng Labis Na Pagkahumaling Sa Kpop Ng Mga Piling Mag-Aaral Ng Marketing Management Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas”

...PANGKASAYSAYAN PANIMULA Marami ng iba’t ibang “genre” ng musika ang umusbong sa pagtagal ng panahon, gaya na lamang ng “pop,” “rock,” “emo,” ” jazz” at iba pa. Sa panahon ngayon, partikular sa bansang Pilipinas, maraming humahanga sa “KPOP,” ito ay pinaikling salita ng “Korean Pop.” Kadalasang tinedyer ang tumatangkilik ng musikang ito. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na nasa lenggwaheng koreano ang mga liriko ng mga kanta na ito. Kaya naman kakaunti lamang ang may kakayahang makaintindi nito. Sa pamamagitan ng mga teknolohiya, mabilis na sumikat, nakilala, at naipakalat ang “KPOP” na musika sa buong mundo, gaya na lamang ng “youtube” na kinalalagyan ng iba’t ibang “video.” Ito ang nagiging daan upang makilala o malaman ng mga tao ang mga bagong musika sa panahon ngayon. Maaari rin ang iba’t ibang “website” sa “internet,” gaya ng “facebook,” “twitter,” at iba pa. Maging sa telebisyon ay naipapalabas ang mga grupo na mga koreano na gumagawa ng mga kantang “KPOP.” Bukod sa galling kumanta at sumayaw ng mga koreanong kabilang sa isang grupo na gumagawa ng kantang “KPOP,” dahil na rin sa ganda, gwapo, at galling nilang pumorma kaya naman madali nilang nakuha ang atensyon ng maraming tao, partikular mga tinedyer. “KPOP” o “Korean Pop” ay isang uri ng musika na nadebelop sa bansang Korea kaya naman puro koreano at koreana ang mga gumagawa ng mga kanta nito na nakasalin sa kanilang sariling wika. Ang mga kabilang sa isang grupo ng mga koreano ay hindi lamang......

Words: 4088 - Pages: 17

Free Essay

Depinisyon Ng Social Networking

...DEPINISYON NG SOCIAL NETWORKING Ang social networking ay isang sosyal na istraktura na binubuo ng mga ibdibidwal o organisasyon na tinatawag na “nodes” na kung saan ay nakakonektado sa pamamagitan ng isa o mas tiyak na uri ng interdependency tulad ng pagkakaibigan, pagkakamag-anak.Tinutukoy din ito bilang nagdala sa mga indibidwal na magkasama sa mga tiyak na grupo tulad ng maliit na komunidad o sa isang lugar. Ang social networking ay tulad ng isang online na komunidad na gumagamit ng interes, depende sa kung aling social networking websites, karamihan ng mga online na ibahagi ang mga kasapi ng komunidad ng isang pangkaraniwang simbuyo ng damdamin, kung pasyon na magiging libangan,rehiyon o pulitiko.Importante din ito sa bawat tao sa pakikipag kominikasyon sa mga kaanak at sa mga kaibigan na malayo sa atin. Ang Social network ay ginagamit sa mga aral ukol sa epidemya upang makatulong na maunawaan kung paano ang pattern ng mga karapatang makipag-ugnayan sa aid o pagbawalan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng HIV sa isang populasyon.Ang ebolusyon ng panlipunang network ay maaring maging modelo sa pamamagitan ng paggamit ng mga agent base sa modelo, na nagbibigay ng pananaw sa pagtutulungan sa pagitan ng mga patakaran sa komunikasyon, tsismis pagkalat at sosyal na istraktura. Mas ma akit ng pansin ng mga akademiko at industriya ng mga mananaliksik intrigued sa pamamagitan ng kanilang affordances at maabot ang special theme section of the Journal of Computer-Mediated......

Words: 422 - Pages: 2

Free Essay

Epekto Ng Social Media

...Isang Pag-aaral Ukol sa mga Epekto ng Social Networking sa Ating Ekonomiya Sulating Pananaliksik Bilang Bahagi ng Mithiin ng Guro saFilipino IV Diane P. Pimentel IV-St. Margaret Mary Mont Carmel College Baler, Aurora Bb. Rosalinda M. Canua (Guro sa Filipino) Marso 2009 Talaan ng Nilalaman Approval Sheet ___________________________ i Pasasalamat ______________________________ ii Dedikasyon _______________________________ iii KABANATA I Panimula _______________________________ 1 Paglalahad ng Suliranin_________________ 2 Saklaw at Limitasyon ___________________ 3 Kahalagahan ng Pag-aaral _______________ 4 KABANATA II Kaugnayan na Pag-aaral at Literatura__ 5-6 KABANATA III Paraan ng Pananaliksik na Ginamit _____________ 7 KABANATA IV Presentasyon at Interpretasyon __________________ 8-10 KABANATA V Lagom, Konklusyon Rekomendasyon ___________________ 11-14 TALASALITAAN BIBLIOGRAFI CURRICULUM VITAE Approval Sheet Ang pananaliksik na ito ay pinamagatang “Isang Pag- aaral,ukol sa Epekto ng Social Networking sa Ating Ekonomiya” ay inihanda at ipinasa ni Diane P. Pimentel bilang bahagi ng katuparan ng proyekto sa Filipino-IV. Nirekomenda ni: _______________________ Bb. Rosalinda M. Canua (Guro sa Filipino) i Pasasalamat Sa lahat ng mga taong tumulong upang magkaroon ng kaganapan ang gawaing ito, isang taos pusong pasasalamat. Sa aking pamilya, na aking naging inspirasyon sa paggawa ng pananaliksik na ito, sa kanilang walang sawang tulong at suportang pinansyal......

Words: 2010 - Pages: 9

Premium Essay

Kaibigan Talumpati

...KAIBIGAN - Talumpati Sino nga ba sa ating ang walang tinuturing na kaibigan? Sinasabi nga na “No man is an island”. Hindi madaling mamuhay sa mundo kung wala kang kaibigang magmamahal, magpapatawa, mag aalaga at andyan para sayo. Pera, yaman at popularidad ano nga ba ang halaga nito kung wala kang kaibigan? Oo, mayaman ka nga sa material na bagay ngunit, aanhin mo ba ito kung wala kang kaibigan na makakasama, diba malungkot? Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan, dahil mapupuno ka ng yaman sa pagmamahal. At kung dumating sa ating buhay ang isang kaibigan bigyan naman natin sila ng halaga dahil baka mawala pa sila sa atin. Ang kaibigan ay bahagi na ng ating buhay. Minsan sila ang nagiging basehan kung sino at kung ano tayo. Sabi nga nila “Tell me who your friends are, and I tell you who you are”. Kung titingnan natin ang ganitong pananaw, masasabing dapat maging mapili tayo sa pagkakaroon ng kaibigan. Ang pagkakaibigan ay isang samahan, na nagbibigay kulay sa ating buhay. Maraming pagkakaibigan ang nabubuo sa pagdaan ng panahon. Mayroong panandalian at mayroon din pang habangbuhay. Ngunit kahit gaano man ito kadali o katagal, ang mga magagandang alala at masalimuot na pinagdaan ng pinagsamahan ay mananatiling nakaukit sa ating mga puso’t isipan. Ang pagkakaibigan ay hindi lamang nandyan, upang magbigay ng kaligayahan, ngunit nandyan din upang ikaw ay sabayan, sa pagharap ng hamon at pagsubok ng ating buhay. Ang pagkakaibigan ay parang hangin, pwede mong maramdaman......

Words: 473 - Pages: 2

Free Essay

Hanggan Sa Muli Kaibigan

...muli kaibigan Inaabangan ng bawat mag-aaral ang buwan ng Marso. Ito kasi ang simula ng tag-init. Isang indikasyon na malapit na ang bakasyon. Ngunit para sa mga 4th year students, ito na ang wakas ng kanilang buhay hayskul at simula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Apat na taon na ang lumipas mula ng pumasok sila sa mga pintuan ng MMSU-LHS. Iba't ibang mukha ang kanilang nakahalubilo. Iba-ibang personalidad ang kanilang nakilala. At ang bawat isa sa mga ito ay nagiwan ng tatak na kanilang dala-dala sa loob ng apat na taon at muling dadalhin saan man sila dalhin ng panahon. Hindi makakamit ang tagumpay kung walang taong gagabay at aalalay sa iyo. Hindi aabot ang mga Seniors kung walang gumabay at umalalay sa kanila. Kaya't kanilang inihahandog ang kanilang tagumpay sa mga taong naging dahilan sa kanilang nakamit na pagpupugay. Sa kanilang mga magulang na simula't sapul ay laging nakahandang saklolohan sila. Sila na naghandog ng dugo't pawis upang mabigyan sila ng magandang buhay. Nagsakripisyo sila upang mabigyan ng kasiguraduhan ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sila na kayang baliin ang oras para lamang mabigyang panahon na suportahan ang kanilang mga supling. Sa kanilang mga guro na nagbigay sa kanila ng karunungan. Hindi lang sila nagturo, sila rin ang nagsilbing ikalawang magulang nila. Gumabay at sumuporta sa kanila. Naging kaibigang maari nilang sandalan. Kung wala silang kakapitan, ang mga guro ang kanilang lalapitan. Sa bawat taong naging parte ng......

Words: 511 - Pages: 3

Free Essay

Epekto Ng Social Media

...Ibat-ibang Epekto ng Social Media Ang paksa ng pananaliksik na ito ay ang mga ibat-ibang epekto at dulot ng mga social networking websites/social media sa buhay natin.Ito ay madalas na nabibigyan ng mga positibong kritisismo at hindi napapansin ng karamihan ang masasamang dulot ng mga ito. Marami na sa ngayon ang may mga account sa mga social networking sites.Mga libangan ng mga kabataan at pati narin ng mga matatanda ang mga sites na ito ngayon, nagiging gumon sa pagkuha ng litrato at kung anu-ano pa, gaya ng sites na FACEBOOK at TWITTER, ngunit hindi lang maganda ang naidudulot nito sa atin maaari rin itong makasakit sa ating kapwa tao o maging sa ating sarili. Sa katunayan, napakaraming mag-aaral sa hayskul ang may mga ganito dahil sinasabi na " IN " ka pag mag ganito ka at magiging “OP” ka naman kung wa ka nito dahil hindi ka makakarelate sa kanilang pinag-uusapan at higit sa lahat,naipapahayag sa buong mundo ang sariling ideya at pananaw natin sa buhay.kaya napakaraming bata ang naghuhumaling na gumawa nito dahil napapadali nga naman ang komunikasyon ng mga tao at easy access nga naman at wala kang babayaran kundi ang pangload mo lamang o ang WIFI, ngunit dahil rin dito marami sa mga estudyante ang na bubully.Pwede din itong gamiting pangblackmail na madalas na nangyayari sa ngayon, maari rin nitong sirain ang ating pag-iisip sa pag-aaral o magiging distorbo ito.Marami pa ang negatibong nadudulot nito sa atin ngunit patuloy parin natin itong ginagamit dahil......

Words: 407 - Pages: 2

Free Essay

Kaibigan

...Ang Kaibigan         Pagod si Pedro sa maghapong pagbubungkal ng lupa ng kanyang amo, Jaime. Si Jaime ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Maraming ari-arian at negosyo. Halos lahat ng mga tao sa bayan ay kanyang trabahador.        Si Pedro’y isang ordinaryong tao. Mabait. Palakaibigan. Madaling kausapin. Mababa lang ang natapos na pag-aaral dahil sa kahirapan at kapurulan ng isip. Tanging pagbubungkal ng bukid ang kayang gawin kaya ito ang naging hanap-buhay. Ang kakulangan sa talino’y binawi sa lakas ng pangangatawan. Tanging pag-inom ang bisyo. Pang-alis daw niya ay pagod sa buong araw na paggagawa sa bukirin ni Among Jaime. Maliit lamang ang bayan nina Pedro at Among Jaime. Halos magkakakilala lahat at alam ang kwentong-buhay ng bawa’t isa.        Nag-iisang bahay-inuman ang pinupuntahan ni Pedro para maglibang. Nasa labas ng bayan ito, patungong bukid ang kinalalagyan. Kaya nadadaanan ito tuwing pauwi na siya. Kilala siya sa bahay-inuman. Halos yun at yun ding mga tao ang matatagpuang umiinom. Walang basag-ulong nangyayari dahil sa magkakaibigan lahat. Tanging pakay ay magpakalasing para pansamantalang makalimot sa mga pasanin sa buhay.        Isang araw may dinatnang bagong salta si Pedro. Tahimik lang ito sa isang sulok at mag-isang hinihimas ang malamig na baso. Nakakalahati na ang laman nito at dahil sa may kalaliman na ang gabi ng makarating si Pedro, marami na rin ang nainom. Malayo ang tingin nito at halatang malalim ang iniisip. Di pinapansin ang mga......

Words: 626 - Pages: 3

Free Essay

Epekto Ng Social Networking

...Muntinlupa City Revelyn L. Goyena BSHRM-12M2 Ipinasa ni: Bb. Eva Iñosa Ipinasa kay: Talaan ng Nilalaman Pasasalamat ______________________________i I.Panimula _______________________________ 1 II. Layunin ________________________________2 III. Proseso at Pananaliksik a. Kilalanin ang Suliranin ______________________ b. Pagpapakahulugan ng mga Termino ___________ c. Rebyu ng kaugnay na Literatura _______________ d. Pagsasagawa ng hipotesis (theory) ______________ e.Pagkilala sa kakayahan ng mag-aaral ____________ IV. Konklusyon _____________________________ V. Rekomendasyon __________________________ VI. bibliograpi _________________________ PASASALAMAT Sa lahat ng mga taong tumulong sa akin upang matapos ang gawaing ito, maraming salamat. Sa aking pamilya,na aking naging inspirasyon ko sa paggawa nito,sa walang sawang tulong at suportang pinansyal na ibinigay upang matapos ang pangangailangan ko para dito. Sa mga kaibigan, na tumulong at naging gabay ko sa paggawa nito. At para sa aking guro, Bb. Eva Iñosa na nakatuwang ko at gabay upang magawa ang pananaliksik na ito. i Panimula Sa panahon ngayon wala ng imposible. Halos lahat ay nagagawan ng paraan ng mabilis at mura lang.Nang dahil sa social networking napapadali ang komunikasyon sa mga mahal natin sa buhay.Sa isang pindot lang......

Words: 965 - Pages: 4

iBRIT (24) | Autonomous Vehicle Engineering - August 2018 | An Improper Ever After (Billionaires' Brides of Convenience #5)