Free Essay

Niller

In: Novels

Submitted By niller
Words 263
Pages 2
Spilkonstruktion og spiljustering

I skal nu i gang med at konstruere et boldspil. I har prøver nogle forskellige spil i timerne, som I kan lade jer inspirere af. er Hovedtanken med Teambold / Boidbasis er “At lære at spille bold som et hold / gruppe”, dvs, det ikke et bestemt boldspil forløbet har handlet om, men øvelser og oplevelser som kunne f jer til at tænke hvordan et hold I gruppe fungerer, og hvordan man kan blive bedre til at spille bold.

I. Opstil et mâl med boidspifiet. Skal det fx være et spil, der træner bestemte tekniske eller taktiske elementer i et kendt boldspil eller fx en sjov boidspilleg, hvor alle skal kunne være med. 2. Formuler 3-5 spilkvahteter, som skal tilgodeses i boidspifiet. Det kan fx være høj intensitet med stor kredslobsbelastning, fysisk kontakt, tekniske udfordringer, spektakulære scoringer, sammenspil og sam arbejde. 3. Konstruer boidspillet gerne med formulerede udviklingsmulighe der. 4. Afprøvning i gruppen og eventuel justering. 5. Det opfttndne boldspil præsenteres og spilles af de andre deltagere. Brug evt. spilhjulet og diskutér de overvejede udvildingsmuligheder undervejs. 6. Evaluering.


I skal overveje følgende: boidspillets navn formålet med boidspillet hvilke justeringer er mulige hvordan vil I formidle boldspillet til klassen, når spillet skal afprøves
BETINGELSER

Hvad cc tilladt?
Hvad er forbudt?

Drible-. aflcvermgs- og sCotiQgsbc(ingc(cr Forsvacsbctiagcjset BOLD Størrelse Vægt

/

BANE Størrdsc Form Underlag

Form Egcnskabcr
An tal

& TebisIz elementer B. Takiiskc elementer C Fysislæ elementer 0.. PsYskjskc/Socialc cicmcntcg

MÄL
Form Placering Antal

SPILLERE Antal hold An(at spittere Pr. hold

Mcd- eller modspit Ugc modspil eller oVcrtatssi(ua(jon

Spilhjukt…...

Similar Documents

Premium Essay

Lic Project for Mba

...Harris (1944), “Life Assurance Salesmanship” Stone & Cox Ltd, Fleet Street, London. 5. Huebner, S.S. (1944),“The Economics Of Life Insurance” Appleton Century Grofts Inc, Newyork. 6. Joy Chakraborty (August 2007), “Private Life Insurance Companies in India – Growing Prospects and Challenges”, Insurance Chronicle, pp: 29-39. 7. Margot Naylor (1971), “The Trusts About Life Assurance”, George Allen And Edwin Ltd, Ruskin House, Museum Street, London. 8. Namasivayam.N, S.Rajendran and R.Eswaran (August 2007,), “Attitude of Policyholders towards SBI Life Insurance Schemes”, Insurance Chronicle, pp: 61-70. 9. P.Sheela & G.Arti (Sep 2007), Awareness of Life Insurance Policies, Insurance Chronicle, pp: 61-67. 10. Robert Riegal and Jerome S Niller (1956), “Insurance Principles and Practices”, Prentice – Hall, Inc, fourth edition, NJ. 11. Shanmugham .R (2010)- Financial Services –– Wiley India Pvt. Ltd. – I Edition PP 209-210. 12. Subir Sen (July 2006), “Economic Importance Of Life Insurance Reserves Over Premiums”, The Icfai Journal Of Risk & Insurance, Vol Iii No.3, Pp: 28-40. 13. Walter J Wheeler And Thomas Lea Todd(1940), “Safeguarding Life Insurance Proceeds” Mcgraw- Hill Insurance Series, Mcgraw-Hill Book Company, Inc, Newyork....

Words: 5239 - Pages: 21

jesus_13 | The North Face Sporting Clothes Brand Iron Sew on Embroidered Patch - Black | Play Movie