Free Essay

Online Business Manual

In: Business and Management

Submitted By daaneh
Words 3274
Pages 14
-------------------------------------------------
Studentenhandleiding
Online Business
ADP-ONL1B

Contactgegevens
Teamtrekkers
Antoine van den Berg antoine.vandenberg@han.nl Twitter: @avdbrg

Telefoon: 06 – 54 27 54 45

Marteyn Roes marteyn.roes@han.nl /
Twitter: @marteyn

Telefoon:

Inhoud

1 Inleiding 2
2 Online Business 3 2.1 Competenties en beroepstaak 3 2.2 Programma 3 2.3 Toetsing en beoordelingscriteria 4 2.4 Studiemateriaal 4 2.5 Studielast 4 2.6 Begeleiding en werkvormen 5
3 Studiewijzer 6 3.1 Programma en opdrachten 6 3.2 Literatuur en informatiebronnen 11
Bijlage 1: BEOORDELINGSFORMULIER PORTFOLIO 12
Inleiding

Online media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Continu zijn we online bereikbaar en beschikbaar. Onze netwerken zijn groter dan ooit, 400 vrienden op Facebook is niets. We delen alles met elkaar en de snelheid waarmee we dat doen is ongeëvenaard. Merken zijn niet meer van een bedrijf maar van de consument. Als het bedrijf GAP een nieuw logo ontwerpt en we vinden het niet mooi, dan kan het zomaar gebeuren dat GAP de hele vernieuwing terug moet draaien. ( ) Niets blijft meer geheim voor ons, we prikken gemakkelijk door alle marketingverhalen heen.
In deze veranderde en nog steeds veranderende wereld moeten bedrijven opnieuw nadenken over hun plaats. Over de wijze waarop ze hun verkoop en marketing inrichten en uitvoeren. Over de wijze waarop ze hun producten afzetten. Hoe ze hun medewerkers vinden en binden. Medewerkers die groot zijn geworden in het Internet tijdperk en zich geen wereld zonder internet kunnen voorstellen.
Van ons - marketeers, communicatiespecialisten en ondernemers - wordt een visie verwacht op deze ontwikkelingen. Een visie die we moeten baseren op inhoudelijke kennis. Deze module is een eerste stap in de verdieping van jouw kennis van online business. Je maakt kennis met een aantal belangrijke instrumenten die bij online business een rol spelen. We gaan dat heel praktisch doen, je gaat gewoon met een aantal tools aan de slag, zodat je aan het eind van deze module weet wat er allemaal bij komt kijken als je als bedrijf met online media aan de slag gaat.
Online Business
Competenties en beroepstaak
Competenties CE: 8 * Marketingcommunicatie. Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen. Competenties CO: 1, 2, 3, 4, en 5 * Analyseren en onderzoeken * Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid * Plannen en organiseren * Creëren en organiseren * Representeren Competenties IBL: 6 * Internationale Sales en Internationaal Account Management. Ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van internationale zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en/of diensten mede met behulp van moderne media (zoals CRM, customer relationship management). Competenties SBRM: 9 en 10 * Sociale en communicatieve competentie * Zelfsturende competentie
Programma
In de periode die voor je ligt, ga je met een medestudent een blog opzetten en in de markt zetten. Daarmee bedoelen we dat je een blog gaat beginnen en dat je mensen zover krijgt dat ze regelmatig jouw blog gaan bezoeken. Als je eenmaal bezoekers hebt, dan kun je gaan proberen geld te verdienen aan deze mensen. Veel, nu commercieel succesvolle blogs, zijn ooit zo begonnen. Voorbeelden daarvan zijn Marketingfacts, Frankwatching en Geenstijl.
Aan de hand van deze opdracht laten we een aantal instrumenten aan de orde komen die je daarbij helpen. Dat zijn: 1. Het bloggen zelf. Hoe begin ik en hoe kan ik een goed blog schrijven. In totaal ga je 10 blogs schrijven (1-2 per week); 2. Het vergroten van de vindbaarheid van je blog: zoekmachine optimalisatie (SEO); 3. Het vinden en inhaken op dingen die anderen al doen, je aansluiten bij:
Monitoring;
4. Het gebruik van Social Media om je boodschap (zelf actief) verder te verspreiden:
Facebook, Twitter; 5. Het vercommercialiseren van je blog: Advertising en Affiliate marketing.
Deze onderwerpen worden aan de orde gesteld in de vorm van opdrachten. Je werkt ze uit tijdens werkcolleges en in je eigen tijd. Voor de theoretische onderbouwing en ter introductie van de module zijn er enkele hoorcolleges. De kennis in de hoorcolleges is een verkenning, je zal jezelf verder moeten verdiepen in de onderwerpen om dit vervolgens goed en zinvol in te zetten voor jouw blog. Maak voor de inlevering van de opdrachten telkens een duidelijke afspraak met je docent.
Toetsing en beoordelingscriteria
Deze module draait om kennis van online business en vaardigheden met tools die bij online business worden ingezet. Dat is dan ook wat er getoetst wordt.

Wekelijks schrijf je 1 of 2 blogs, lever je een opdracht in en geef je feedback op het blog van een ander. De producten en de beoordelingen verzamel je en aan het einde van de module lever je dit op in de vorm van een portfolio. Ook moet je een aantal concrete producten maken, die dienen ook ‘ingeleverd’ te worden.

In je portfolio moeten de volgende zaken aanwezig zijn:

* 10 blogposts (Titel, eerste alinea, link naar account) * Verslag SEO (max. 1 A4) * Inloggegevens Feedly * Inloggegevens Hootsuite * Verslag Monitoring (max 2 A4) * Link naar je Facebook bedrijfspagina + screenshot * Verslag Facebook bedrijfspagina (max.1 A4) * Link naar je Twitter account + screenshot * Verslag Twitter (max.1 A4) * Verslag Verdienmodellen/online adverteren/Affiliate marketing (max. 2 A4) * Evaluatieverslag (max 2 A4) * Feedback van je medestudenten op jouw blog * Feedback van jou op het blog van je medestudenten

De afzonderlijke verslagen naar aanleiding van de opdrachten worden op de volgende punten beoordeeld: * Het betreffende product moet bestaan: * Er is een werkende link naar het betreffende beroepsproduct * Een volledige en SMART beschrijving van de doelstellingen van het beroepsproduct. (Wat moet het doen voor jouw blog). * De vertaling van deze doelstelling in de inrichting van het beroepsproduct. * Zijn de keuzes gerelateerd aan de doelstelling * Zijn de gemaakte keuzes ook zichtbaar IN het beroepsproduct * De argumenten (voorzien van links naar bronnen) waarmee je de keuzes onderbouwd.

Omdat je in het openbaar blogt, vinden we dat je je professioneel dient te gedragen. Mocht je fatsoensnormen overschrijden, zulks ter beoordeling van je docent, dan krijg je een 1 voor deze module en mag je deze module het volgende semester opnieuw doen.
Niet nakomen van deadlines voor het inleveren van opdrachten betekent dat je automatisch een 1 krijgt voor die opdracht.

Studiemateriaal
Bij deze module is er geen literatuur voorgeschreven, je moet het doen met hetgeen je verteld wordt tijdens de colleges en de kennis die je opdoet bij het maken van de opdrachten. De module gaat uit van veel zelfwerkzaamheid om de opdrachten te voltooien, in de werkcolleges ga je daar dan ook mee aan de slag. In paragraaf 3.2 staat nog een lijstje met aanbevolen literatuur en online bronnen die je kan gebruiken.
Studielast
Voor de module online staat een studiebelasting van 70 uur (2,5 EC). Die bestaat uit de hoorcolleges, de werkcolleges en de tijd die je moet besteden aan de opdrachten. Bedenk dat de module maar één periode beslaat, het is daarom best wel een ‘pittige’ module.
Begeleiding en werkvormen
Online Business wordt gegeven in één periode. Elke week heb je 2 x 2 uur les, meestal zijn dat werkcolleges waarbij je in de les aan de opdrachten voor dit vak kan werken. Tijdens de werkcolleges staat zelfwerkzaamheid centraal. Je wordt geacht hard aan de slag te gaan met de verstrekte opdracht. Er is een docent aanwezig die je bij vragen en onduidelijkheden op weg kan helpen.
Af en toe heb je een hoorcollege, waarbij theorie centraal staat. Die theorie vormt de inleiding op en/of heb je nodig bij de opdrachten die volgen.
Inlevermomenten en cijfers
Alle opdrachten moeten één dag voor het volgende college ingeleverd worden. Mocht je een opdracht te laat inleveren, dan krijg je automatisch een 1.
Per opdracht worden er cijfers tot 1 punt achter de komma toegekend. Van de 8 onderdelen mag er één onvoldoende zijn, de rest moet minimaal een 5,5 zijn. Het eindcijfer is het gemiddelde van alle opdrachten.

Herkansingen
Het wekelijkse inlevermoment geldt als de eerste kans. Een onderdeel dat herkanst moet worden wordt aan het einde van de periode opnieuw beoordeeld. Als het onderdeel dan nog steeds onvoldoende is, dan moet de student het VOLGENDE SEMESTER aansluiten voor een nieuw blog
Studiewijzer
Programma en opdrachten
Het programma meer in detail ziet er dan als volgt uit: | Leerdoelen | onderwerpen | INTRODUCTIE | 1-1 | * Student heeft inzicht in de module, weet wat er van hem verwacht wordt en weet hoe de module getoetst wordt. * Student is er van op de hoogte dat hij in het openbaar blogt en dat dit verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De sancties op onoirbaar gedrag zijn helder. | * Inrichting module, programma en toetsing * Online footprint * ‘Code of conduct’ * Formeren duo’s | OPZETTEN WORDPRESS | 1-2 | * Bespreken gekozen onderwerp met docent (goedkeuring) * Student heeft een blog opgezet en een eerste blog geplaatst | * Kennismaking met Wordpress * Opzetten en inrichten van blog * Schrijven/maken eerste blogbijdrage | 1-2 | Opdracht 0 * Bespreek de naam die je hebt gekozen met je docent en zorg dat je goedkeuring hebt voor deze naam. * Maak je blog aan op Wordpress.com, denk goed na over je thema en gebruik Internet voor meer tips en trucs om je blog goed in te richten. Kortom: ga zelf op zoek naar goede informatie hierover. * Na het inrichten van Wordpress schrijf je een eerste blog, waarin je jezelf voorstelt, de keuze voor het onderwerp motiveert en aangeeft wat je unieke invalshoek is. * Mail de link van deze blog bijdrage naar jouw docent één dag voor de volgende lesOpdracht 1 * Wekelijks schrijf je 1 of 2 blog bijdrages. In totaal moet je er 10 schrijven! Het schema is als volgt: week 1: 1 week 2: 1 week 3: 2 week 4: 2 week 5: 1 week 6: 2 week 7: 1 |

BLOGGEN EN SEO | 2-1 | * Student heeft inzicht in diverse vormen van bloggen * Student kent de belangrijkste criteria voor een “goed” blog * Student heeft kennis van en inzicht in SEO | * Bloggen – typen en vormen * SEO | 2-1 | Opdracht 2 * Maak aan voor jezelf een checklist (1 A4) met onderwerpen die belangrijk zijn om een goede blog post te schrijven en die je kan gebruiken om je eigen blog te controleren voordat je jouw blog openbaar maakt. Gebruik daarvoor de kennis die is aangereikt in de les en ga zelf op zoek op internet. * Voorzie de checklist van een toelichting van maximaal 1 A4 waarin je jouw onderwerpen beschrijft, je aangeeft waarom het belangrijk is, hoe je het precies toe moet passen en waarbij er voor elk onderwerp een bronvermelding is toegevoegd (zie beoordelingsformulier) * Lever je checklist plus toelichting in bij jouw docent één dag voor de volgende les.Opdracht 3 * Wekelijks voorzie je de blogbijdrage van één van de anderen (schema wordt verstrekt in de les) van feedback op basis van jouw checklist. Je geeft deze feedback aan die personen én je voegt een kopie toe aan jouw portfolio. * Wekelijks ontvang je van een ander feedback op jouw blog. Neem die in je op, doe er je voordeel mee en voeg ook de ontvangen feedback toe aan jouw portfolio. | 2-2 | * Relevante trefwoorden voor je blog vinden * Richtlijnen voor je blog opstellen * Herkenbare verwerking van SEO in je blog berichten | * Richtlijnen voor SEO | 2-2 | Opdracht 4 * Stel een lijst op met voor jouw blog belangrijke trefwoorden, ga daarvoor op internet zoeken naar tools en tips * Maak voor je eigen blog een checklist (1 A4) waarin je precies aangeeft wat je in je blog gedaan moet hebben om de vindbaarheid voor Google voor jouw trefwoorden te optimaliseren. * Voorzie de checklist van een toelichting van maximaal 1 A4 waarin je jouw SEO doelstelling beschrijft, je checklist motiveert en waarbij er voor elk argument een bronvermelding is toegevoegd (zie beoordelingsformulier) * Lever je checklist plus toelichting bij jouw docent één dag voor de volgende les in. |

MONITORING | 3-1 | * Kennis van en inzicht in monitoring * Belang van monitoring (syndication, curation, inspiratie, verbinden) * Extern (Hootsuite, Reader) en intern (Wordpress, Google Analytics) * Contentmarketing | * Monitoring algemeen * Monitoring met RSS (Feedly) | 3-1 | Opdracht 4 * Bedenk hoe jij monitoring wil gaan gebruiken en stel hiervoor een aantal doelstellingen op, Gebruik daarvoor het college en vul aan met hetgeen je hierover op internet hebt gevonden. * Richt Feedly (feedly.com) in op basis van hetgeen je in je doelstellingen hebt geformuleerd. | 3-2 | * (zie vorige week) | * Inrichten Hootsuite | 3-2 | Opdracht 5 * Richt Hootsuite (hootsuite.com) in op basis van de doelstellingen die je in het college van vorige week hebt geformuleerd * Schrijf een toelichting van maximaal 2 A4-tjes waarin je jouw monitoring doelstellingen beschrijft, je doelstellingen motiveert en waarbij er voor elke doelstelling een bronvermelding is toegevoegd (zie beoordelingsformulier) * De toelichting bevat tevens links en (inlogcode/password) naar jouw Feedly account en je Hootsuite account. * Lever je accountgegevens én de toelichting bij jouw docent één dag voor de volgende les in. | 4-1 | * Kennis van en inzicht in (bedrijfsmatig) gebruik van Social Media * Inzicht in de wijze waarop Social Media Strategie tot stand komt | * Social Media Strategie * Social Media Doelstellingen * Social Media middelen | 4-2 | * Zie week 4-1 | * Facebook | 4-2 | Opdracht 6 * Start een Facebook bedrijfspagina (fanpage) en richt deze in * Stel doelstellingen op voor je Facebook pagina * Stel een ‘contentagenda’ op voor Facebook * Schrijf een toelichting van maximaal 1 A4 waarin je de inrichting van je Facebook pagina, de doelstellingen en de contentagenda beschrijft en motiveert. Voeg per onderwerp een bronvermelding toe. * Beschrijf ook hoe je je doelstellingen gaat monitoren. * Voeg aan de toelichting ook de link naar je Facebook pagina toe. * Lever de link naar je Facebook pagina én de toelichting in bij jouw docent één dag voor de volgende les in. | 5-1 | * Zie week 4-1 | * Twitter |

5-1 | Opdracht 7 * Start een Twitter account en richt deze in * Stel doelstellingen op voor Twitter * Stel een ‘contentagenda’ op voor Twitter * Schrijf een toelichting van maximaal 1 A4 waarin je de inrichting, de doelstellingen en de contentagenda voor Twitter beschrijft en motiveert. Voeg per onderwerp een bronvermelding toe. * Beschrijf ook hoe je je doelstellingen gaat monitoren. * Voeg aan de toelichting ook de link naar je Twitter account toe. * Lever de link naar je Twitter account én de toelichting in bij jouw docent één dag voor de volgende les in. | 5-2 VERDIENEN OP INTERNET I | 5-2 | * Student heeft kennis van en inzicht in verschillende manieren waarmee op Internet geld verdient wordt * Student kent principes en verrekenmoddellen van online advertereren * Student kent de principes en verrekenmodellen van affiliate marketing | * Verdienmodellen * Online adverteren * Affiliate marketing | 6-1 | * Zie week 5-2 | * Zie week 5-2 | 6-1 | Opdracht 8 * Beschrijf op maximaal 3 A4 hoe jij denkt geld te kunnen gaan verdienen aan je blog. * Formuleer daartoe doelstellingen en geef argumenten waarom dat realistische doelstellingen zijn. Gebruik daarvoor onder meer kengetallen die je uit je monitoringen hebt gehaald. Zorg dat je ook duidelijk onderbouwt met bronvermeldingen. * Geef ook weer HOE je precies te werk moet gaan (stappen) om jouw verdienmodel in jouw blog in te bouwen. Motiveer elke stap met een bronvermelding. * Lever je plan bij jouw docent één dag voor de volgende les in. | EVALUATIE EN VERVOLGACTIES | 7-1 | * Student evalueert de opgedane kennis en inzichten * Student formuleert vervolgacties op basis van de evaluatie | |

7-1 | Opdracht 9 * Beschrijf op maximaal 2 A4 de ervaringen met je blog in de afgelopen 7 weken. * Betrek daarin de verschillende doelstellingen die je hebt opgesteld en de resultaten die je uit je monitoring haalt * Besteed aandacht aan je eigen successen (tops) en aan de dingen die je anders zou doen (tips voor jezelf). * Beschrijf hoe de vervolgacties er uit zien (als of wanneer) je verder gaat met dit blog. * Lever je evaluatie én je protfolio in bij jouw docent één dag voor de volgende les in.LET OP: deze versie wordt beschouwd als je eerste kans voor dit vak. Mocht het resultaat onvoldoende zijn, dan moet je je portfolio verbeteren en opnieuw inleveren (zie 8-1). | FEEDBACK | 8-1 | * Student krijgt feedback over portfolio | | 8-2 | Opdracht * Opnieuw inleveren portfolio (tweede kans) |

*
Literatuur en informatiebronnen
Er is geen verplichte literatuur, maar voor verdere verdieping zijn dit geschikte bronnen.
Boeken
* Petersen, P. (2010), Handboek Online Marketing, Kluwer. * Belleghem, S. van (2010), De conversation manager. Culemborg: Van Duuren Management. * Shirky, C. (2008), Iedereen. Amsterdam: Business Contact. * Vogelaar, R. (2009). De superpromotor. Culemborg: Van Duuren Management.
Websites
* www.marketingfacts.nl * www.frankwatching.nl * http://support.twitter.com * www.checkit.nl * www.23dingen.nl

Bijlage 1: BEOORDELINGSFORMULIER PORTFOLIO

De volgende punten dienen aanwezig te zijn. Indien bij één van onderstaande punten een NEE is aangekruist, dan word de portfolio verder niet beoordeeld en krijg je automatisch een 1.

VOORWAARDE | JA | NEE | 10 blogposts (Titel, eerste alinea, link naar account) | | | Inloggegevens Feedly | | | Inloggegevens Hootsuite | | | Link naar je Facebook bedrijfspagina + screenshot | | | Link naar je Twitter account + screenshot | | | 10x Feedback van je medestudenten op jouw blog | | | 10x Feedback van jou op het blog van je medestudenten | | |

Per criterium worden er cijfers tot 1 punt achter de komma toegekend. Van de 8 onderdelen mag er één onvoldoende zijn, de rest moet minimaal een 5,5 zijn. Het eindcijfer is het gemiddelde van alle opdrachten.

CRITERIUM (nummers corresponderen met opdracht) | Score 1-10 | 2. Per onderwerp van de (door student op te stellen) BLOG checklist is aangegeven waarom dit punt van belang is (inzicht), hoe dit onderwerp precies toegepast wordt en een werkende link naar de bron. Minimaal 5, maximaal 9 onderwerpen. Checklist max. 1 A4, toelichting max. 1 A4. | | 3. De gegeven Feedback op de blogs is gedaan aan de hand van de BLOG checklist en is voorzien van voldoende toelichting. Er zijn minimaal 5 punten van de checklist in de feedback besproken. | | 4. Per onderwerp van de SEO checklist is aangegeven waarom dit punt van belang is (inzicht), hoe dit onderwerp precies toegepast wordt en een werkende link naar de bron. Minimaal 4, maximaal 7 onderwerpen. Checklist max. 1 A4, toelichting max. 1 A4. | | 5. Voor de Monitoring zijn doelstellingen geformuleerd, is per doelstelling aangegeven waarom deze doelstelling van belang is (inzicht), hoe Feedly en Hootsuite daadwerkelijk zijn ingericht om deze doelstelling te realiseren (toepassen) en een werkende link naar de bron. Minimaal 3, maximaal 5 doelstellingen. Toelichting omvat max. 2 A4. | | 6. Voor de Facebook bedrijfspagina zijn doelstellingen geformuleerd, is per doelstelling aangegeven waarom deze doelstelling van belang is (inzicht) en hoe de bedrijfspagina daadwerkelijk is ingericht. Hoe de pagina gebruikt wordt om deze doelstelling te realiseren wordt duidelijk door de toegevoegde content agenda. (toepassen), Er is per doelstelling een werkende link naar de bron. Minimaal 2, maximaal 3 doelstellingen. Max. 1 A4. | | 7. Voor Twitter zijn doelstellingen geformuleerd, is per doelstelling aangegeven waarom deze doelstelling van belang is (inzicht) en hoe het Twitter account daadwerkelijk is ingericht. Hoe de pagina gebruikt wordt om deze doelstelling te realiseren wordt duidelijk door de toegevoegde content agenda. (toepassen). Er is per doelstelling een werkende link naar de bron. Minimaal 2, maximaal 3 doelstellingen. Max. 1 A4. | | 8. Er is duidelijk inzicht in de verschillende opties om met het blog geld te verdienen, inclusief de mogelijke opbrengsten en kosten (inzicht), er is per optie omschreven wat er gedaan moet worden om deze optie te implementeren (toepassen) en er is per optie een werkende link naar de bron. Minimaal 3, maximaal 5 opties. Max. 3 A4. | | 9. Er is duidelijk aangegeven, op basis van de monitoring, wat de resultaten van het blog zijn (verkeer, populaire en minder populaire onderwerpen (inhoud), bron van het verkeer (direct, Google, social media) etc. Minimaal 4, maximaal 7 onderwerpen worden besproken. Het effect van de verschillende middelen (SEO, Monitoring, Social media) wordt duidelijk besproken. Duidelijk wordt uit de evaluatie wat er goed (tops) ging bij dit project en wat er beter had gekund (tips) minimaal 3, maximaal 5. Verder wordt er beschreven wat er de volgende keer anders moet en wat het eventuele vervolg wordt.
Max. 2 A4. | | Eindcijfer: Som van de deelcijfers / 8 | |…...

Similar Documents

Free Essay

Business Online

...been specifically identified as best business practices both within the USA markets and globally for global companies to become a truly transnational organisation that transcends older structures of global organisations maximising the efficiencies, capabilities and competitive advantage. Furthermore the literature of Peng (2009) and Boyer (2011) to maximise the efficiencies in practice certain strategies will need to be in place which is subjective to industry and country specific needs. Methodology The study will focus its use on both primary and secondary sources. Primary sources include interviews with Australian distillers that have been successful in exporting their whiskeys into the USA market. These include Bill Lark from Lark Distillers, Stewart Ferguson from Hellyers Road and Doug Van Tiernan the founder of the Australian Whiskey Association and introducing Whiskey Live to Australia. Further primary research will be conducted, with the assistance with Bill Lark, from the USA based alcoholic beverages distributors to obtain specific issues in the market. Secondary sources include USA government department information, company research and documentation, journals articles, publications, case studies and industry reports. The main sources of secondary research will be obtained for the government departs such as the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau and the USA Customs department. Academic theories regarding international business operation will be uses in......

Words: 1978 - Pages: 8

Premium Essay

Online Business

...E-Business E-business is the term used for all online transactions of a firm. The term covers all ventures a firm conducts online, such as purchasing products from manufacturers, bartering, observing market trends, obtaining and exchanging trade information, auctioning off excess inventories, wholesaling, salvaging and retailing merchandise, ETC. First City Crown Ltd (FCC) is a for profit family-owned business founded in 1999. It has 45 full-time employees in five (5) states in the United States of America and an international office in Ibadan, Oyo State, Nigeria (West Africa). The firm sells cooking equipment, kitchen appliances and also provides food/ kitchen health-inspection sanitation consultancy services. (PART A) (1) Viability of First City Crown Ltd Product and Service in an online environment. The viabilities of FCC services and products in an online environment are discussed via: (a) Reasons FCC is going online. (b) Advantages of FCC products and services in an online environment. (c) Advantages of FCC products and services online for Customers. (d) Challenge(s) of FCC products and services online. (e) SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) of FCC products and services in an online environment. (a) Reasons FCC is starting an online business is because the internet has created a new economy whereby customers now prefer to conduct transactions online. It saves them time and they can do it from the comfort of their home. Going online is also......

Words: 8604 - Pages: 35

Premium Essay

Online Business

...t the very start, internet revolution was known as a world wide web that would change everything. In 1990s, the concept of "online business" was created, this business is known by various names such as dot-coms, e-biz etc. which made easier to start a business on internet and inexpensive as well. Whether it's a big or a small, local or international it can reach infront of the world very easily. Thousands of ventures have been made on internet for online business on the basis of brick and mortar. Online business is not different from any other venture. Same rules and principles are applied. First thing to start up a business is to create a business plan and think of how to make money. Some of the options which should be applied for an online business includes, sell products, sell advertising, sell information, sell services and to become a reseller. All of these options are complied together. For any virtual business an individual should always look for products with high margins, high demand and less competition either for physical or digital manner. However, many services are sold on internet such as web hosting, domain name registration, software applications and comparison of different products and services. Selling information is another basic option in an online business which is done in two forms, one is subscribing on a website where online articles are available for free and on the other hand e-books are popular and are free, they can be downloaded easily plus when......

Words: 1166 - Pages: 5

Free Essay

Online Business

...Project Report for Understanding and creating the busienss potential for Zappos keeping in view the E-commerce Footwear retail business in india Synopsis: Having seen the potential of e-commerce business in India, the internet user base is on the growth path. India being one of the fastest growing e-commerce markets shows a sign of business success. Both Brick and Mortar and Online business have its own pros and cons however online business in on a trajectory growth trend. The market assessment talks positive about the online Footwear Business. It would be worthwhile to say Zappos has a right time to enter into the Indian market scenario as though he cannot enjoy the “ first mover advantage” , however it can capitalize the unknown and expected potential from e-commerce trade in India. The USPs which are tried and tested at other part of the globe can be replicated in Indian scenario with a clinch of Indian localization. In the report, we have said that Zappos should opt for a “wholly owned subsidiary” with 50:50 debt equity ratios. Various models of revenue like Sales, affiliate, transaction, subscription and sales revenue have been suggested to increase the overall revenue base. The wide policies will be Free Shipping & returns (365 days) and creation of ZCLT (Zappos Customer Loyalty Team). Keeping in view the emerging retail trends worldwide where Nike is creating Nike Runner's Lounge for athletes, Rocky debuts the shoes for nursing professionals, Road......

Words: 3856 - Pages: 16

Free Essay

Online Business

...Benefits of Internet Business The Internet has become the biggest library of information for prospective buyers online. Emerging as the most powerful selling tool, internet business offers cost effective ways for small businesses to market their products or services. Hassle free transactions and vast information available is what keeps the customers coming back for more and more. Benefits of internet business are many. Browse through a few of them: 1. Minimum Costs: Setting your internet business site can be done at minimum costs. Office space, office supplies, job expenses, travel expenses, meals , entertainment, phone etc; expenses are done away with. 2. Low Operating costs: Once your internet business is set up, operating expenses like hosting fees, merchant accounts, etc are also minimal. 3. Market Selectivity One of the advantages of internet business is market selectivity. One can focus on specific interest areas and target market segments. 4. Tracking and Time saving The internet businessmen enjoy the luxury of tracking current and potential customers. They get valuable feedback immediately on how users interact with their brands. Valuable time is not lost. 5. Flexibility There is complete flexibility in internet business and web communication, twenty - four hours a day seven days a week. This is of great convenience for both the buyer and seller. 6. Advertise for free. This is another advantage of the internet business. One can write an article and publish it or you......

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Business Online

...It is used to connect the people around the world, which it will make them easy to do their business. After Internet becomes well known in the world, web site starts to be introduced. Web site becomes familiar on that days, it contain not only the information, but also audio, video, graphic. It means that within the Internet people will easy to get the information that they want to know. Within the internet it will impact on how Along with the time it is not only for getting the information, but also can do online shopping through the internet which is known as Electronic Commerce (EC). This technology will change the business environment, means that it will change the way people do their business because last time they can only do shopping on the store but now they can do online shopping. EC is divided into 2 types: the business for profit and not for profit. Both of the type same for making the money, but for the not for profit organization the money that they get will not distribute to the member but its back to the organization. E commerce is where people do the transaction online(purchase,traded), buying the goods via online the company run their business online, exellent way to do business-profitavle Charity is one of the example of the not for profit. The organization will find out the right donator as a volunteer to help the people that they want to help. Every business online will need revenue models, which they will focus on how the company will get the revenue......

Words: 2147 - Pages: 9

Premium Essay

Online Business Expansion

...Task 1: Develop an online business expansion proposal. 1. Viability of product or service This proposal is to develop an online presence for Simply Asia (Simply Asia Foods, LLC). Simply Asia is a neighborhood restaurant that serves Thai, Chinese, and Japanese cuisine in the Grand Prairie/I-20 area where this author resides. The restaurant is famous for its authentic rendition of the three very distinct Asian culinary styles for very affordable price, great service and family-friendly atmosphere. The restaurant currently has good size customer base, loyal, repeat customers who either live or work around the area. Simply Asia’s quality menu and affordable price are its best assets. The restaurant has a great potential to expand its customer-base and increase sales by adding catering and delivery services. Establishing an online presence can greatly help with this expansion through the utilization of easily available and affordable technology along with careful planning and development of effective and creative marketing strategies appropriate for the restaurant business. Nowadays, every competitive business has online presence. Today’s technology allows people quick and easy access to information and services. People ‘on-the-go’ rely heavily on the internet for information that help them make daily decisions on food, traffic, weather, banking, entertainment and almost anything and everything with a few touch of a button from their mobile devices. ......

Words: 2553 - Pages: 11

Premium Essay

Starting a Business Online

...Starting a Business Online, Part 1 In today’s world of online companies trying to find a unique way to out produce, out resource and outperform competition. It’s going to require the right product and of course the correct approach and research in order to be successful. Identifying the advantages and disadvantages of taking your small business online by performing a SWOT analysis. While conducting a SWOT analysis of my clothing store along the Jersey Shore boardwalk, I determined what my strengths, weaknesses, opportunities and threats could potentially be. My research has indicated that my Strength’s would be my customer service skills, flexibility in my direction and focus, experience in the clothing industry and being able to provide a good value to customers. Weaknesses would be my competition, lack of reputation to gain customer response and potential cash flow. Within the opportunities category, I determined that the weak economy in some regard would be a benefit to apply for government grants and SBA loans to help with my overall business intent. My competition may be slow to adopt new technologies; giving my business the opportunity to excel. The threats that may be a concern are also a weak economy. The developments in technology could change the clothing market beyond our ability to adapt and larger competitors could destroy our chances in the clothing industry. The advantages that I anticipate would be the ability to run my business from virtually anywhere...

Words: 1242 - Pages: 5

Free Essay

Proposal for Online Business Expansion

...Running head: Proposal for Online Business Expansion Proposal for Online Business Expansion   Proposal for Online Business Expansion A1. Viability of Product or Service Umake is a 3D printing company that is currently in the Discovery Phase of business development, and is looking to start mainly with an online presence, then expanding to a brick and mortar. The company is looking to introduce the technology of 3D printing to a market where the technology has been restricted to machine shops and prototyping companies. This will give the public the opportunity to customize, design, and create physical objects from their imagination, with little to no drawing or technical knowledge, at an affordable price. The company will offer a variety of products, for simple customization, including cell phone cases, key chains, and other novelty type items, allowing the customer to add their name or images to the product. Umake’s target market is separated into 3 categories: 1. Hobbyists With the introduction of 3D printing, hobbyists have flocked to the technology to reproduce lost or difficult items needed for their projects. Everything from car enthusiasts to scrap booking, customization is key. 2. Prototyping Inventors, companies, and entrepreneurs, need to produce a product for proof of concept. 3. Students Children ages 10 – 17 are the fastest growing market, other than companies, for cell phones and accessories. This market has the need to customize......

Words: 2447 - Pages: 10

Free Essay

Business Online

...three business organisations operating online. We were also asked to give a brief introduction about each business. I will also be explaining what these online presences mean and then compare the three businesses. I will also be comparing the features of these businesses’ websites and comment on how each business has used their construction features in order to guide and engage the user. I will be doing this with a table to make a clear and neat comparison. 1. Tesco is a multinational grocery and merchandise retailer which was founded in 1919 by Jack Cohen. It is a PLC and is a large business that has 6,351 stores all over Europe, Asia and North America and has 537,784 employees. 2. Just Fab is an online subscription fashion retailer that carries selection of shoes, bags, jewellery and denim. It offers a personalised shopping experience based on members' indicated fashion preferences. 3. British Heart Foundation is a charity organisation in Britain that funds research, education, care and awareness campaigns aimed to prevent heart diseases in humans. Type and explanation | Tesco | Just Fab | British Heart Foundation | BrochurewareShows the price list, opening times of the store and product details. | Tesco shows the different products they have and their prices. They also show the opening times of a certain store. | Just Fab shows the different designs and prices of their products. | BHF shows the different designs and prices of the shirts they sell......

Words: 431 - Pages: 2

Premium Essay

Online Business Expansion

...E-Business, QRT Task 1: Online Business Expansion Raygan Schieving Western Governors University E-Business, QRT Task 1: Online Business Expansion The Candy Makers is a Utah-based business that currently has no online presence. The Candy Makers will be developing a proposal for online business expansion. The proposal will include an assessment of how the business will be viable online, an assessment of current online competition, development of online marketing strategies, and utilization of social media tools to expand The Candy Makers presence online. A1: The Candy Makers offers a wide variety of candy gifts available for online purchase. Market demand is very good for these products because online shoppers buy candy products for many different reasons including, but not limited to, birthdays, Christmas, Valentine’s Day, Easter, Mother’s Day, and corporate gift giving. Considering that birthdays occur every day of the year, it stands to reason that consumers could potentially purchase candy gifts at any given time on any given day of the year, making the business functionality “useful, practical, and right for the purpose” of which The Candy Makers intended with their online store (Cambridge University Press, 2013). Moreover, other similar candy companies such as Godiva and See’s Candies have an online presence, which indicates that there is a demand for candy gifts. Expanding The Candy Makers to an online environment could potentially......

Words: 2623 - Pages: 11

Premium Essay

Starting an Online Business

...Running head: Starting an Online Business Starting an Online Business BBA 3331 Introduction to E-Commerce Columbia Southern University Introduction Today’s business ventures have a much different look from the start-ups that came about 50 plus years ago. With the fast rise of computers and the internet age, starting a business has become more streamline than ever and more achievable to anyone that is willing to take a chance at making a difference for themselves. The World Wide Web has sparked an excitement within the online company community promoting the creation of more and better tools that make doing business online better than ever. Starting an Online Business Before an online business can be started, one has to make the decision of what they will be promoting for this venture, either to provide a service or some sort of product. It is important that you find something that you will be well suited for or would be a “good match” for you. (Stephenson 2014) Do you have an interest in this particular service or any experience that you can pull from that will guide you through the building process of your online site. I find it very important to find something that will keep you interested and engaged so your business won’t fall to the wayside. If this is something that is interesting to you as the owner, then you will be willing to have more of an interest in keeping it going. It would prove extremely hard to stay motivated and overcome any challenges that......

Words: 1490 - Pages: 6

Free Essay

Online Business

...Report: Online business My Idea I am going to create a website which has the links of various organisation needed to organise an event or an occasion. For example, catering, decorators, entertainers etc. My website will have categories of different events; kids party, Asian wedding, Anniversaries, etc. It will be user friendly because, my website will have an entry form where they can fill in all their details and my website will provide them all the links suitable for the enquiry. Making Money I could make money by charging the businesses for promoting their business on my website. The charge will depend on their demands from the customer. I could advertise my website through: The most popular form of making money from a website is by placing ads on Sell Advertising Space. We all know what it is, but did you know you could make money in different ways, such as Paid per Click, Paid per 1000 Views or Paid per Time Frame. Also, I can make money by posting my website on Google’s free advertising page. Potential Competitors Jasmine Party Venue (venues) Strengths- It has detailed information of what the package could include. Weakness- It has lot of competition, as many schools colleges are also renting their halls at cheaper rate. This could be their weakness. Carolyn Acton Event Strengths- More reliable as it has its original website with personal planner’s information. Weaknesses- To book an event you have to contact the planner personally for the prices.......

Words: 564 - Pages: 3

Premium Essay

Online Business

...Online Business Abstract This paper includes the process of online business; how to sell a product, advertising, various ways to create awareness and how to become a reseller. Laws and conditions for an online business. Online Business Introduction This article includes the process of online business; how to sell a product, advertising, various ways to create awareness and how to become a reseller. Additionally it consists of Laws and conditions for an online business, spamming, electronic signatures and online sales tax. Online Business At the very start, internet revolution was known as a world wide web that would change everything. In 1990s, the concept of "online business" was created, this business is known by various names such as dot-coms, e-biz etc. which made easier to start a business on internet and inexpensive as well. Whether it's a big or a small, local or international it can reach infront of the world very easily. Thousands of ventures have been made on internet for online business on the basis of brick and mortar. Online business is not different from any other venture. Same rules and principles are applied. First thing to start up a business is to create a business plan and think of how to make money. Some of the options which should be applied for an online business includes, sell products, sell advertising, sell information, sell services and to become a reseller. All of these options are complied together. For any virtual business an......

Words: 1303 - Pages: 6

Free Essay

Online User Manual

...Online Discussion User Manual Your name ENG/221 Date Instructor Online Discussion User Manual Table of Contents Page COVER PAGE 1 TITLE 2 Table of Content 3 Purpose 4 Introduction 4 Requirements 5 Software/Application 5 Discussion Forum 5 Forums ...

Words: 1064 - Pages: 5

Tokyo Ghoul:Re 24 VOSTFR | Mistresses Serie TV Streaming Download | Infection - Raw