Free Essay

Perkembangan Manusia Awal Di Kepulauan Jawa

In: Historical Events

Submitted By ElaineH
Words 518
Pages 3
Perkembangan Manusia Awal di Kepulauan Jawa

* Ditemui pada tahun 1890 oleh Eugene Dubois di Trinil * Bahagian daripada tulang rahang * Pada tahun 1891, ditemui tulang geraham dan bahagian atas tengkorak (tempurung kepala) sekitar 40km daripada lokasi awal * Pada tahun 1892, ditemui tulang geraham dan tulang paha kiri * Dinamakan Pithecanthropus Erectus

Ciri-ciri

* Kapasiti otak sekitar 900cc * Tulang belakang pada bahagian belakang kepala * Tulang kening menonjol * Bahagian hidung menjadi satu * Geraham lebih kasar berbanding manusia * Berjalan tegak/ lurus * Tinggi sekitar 1.65- 1.7m

Penyelidikan sekitar tahun 1931-1934

* Dilakukan berhampiran Kampung Ngandung (berdekatan Sungai Bengawan Solo) * 11 fosil manusia ditemui * Fosil yang ditemui tidak mempunyai bahagian tulang rahang dan gigi * Kajian dilakukan oleh Koeningswald dan Weidenreich * Ciri-cirinya melepasi tahap pithecanthropus dan mencapai tahap manusia biasa * Dikenali Homo Soloensis

Penyelidikan sekitar tahun 1936-1941

* Dilakukan oleh von Koeningswald di Lembangan Sungai Solo * Ditemui fosil kanak-kanak (bahagian gigi) dikira berusia sekitar 5 tahun * Dianggap anak Pithecanthropus * Disebabkan fosil Mojokerto yang ditemui pada awal kasar berbanding dengan manusia awal maka ia kemudiannya dikenali dengan nama Pithecanthropus Mojokertesis/ Homo Mojokertesis * Ditemui fosil yang lebih kasar daripada Pithecanthropus Erectus dan dikenali Pithecanthropus Robustus * Pada tahun 1941, Koeningswald menemui tapak fosil rahang bahagian bawah yang lebih kasar daripada ciri pithecanthropus * Gerahamnya menunjukkan ciri manusia tetapi bahagian lain lebih kepada ciri kera * Mempunyai tubuh badan yang besar * Tiada bahagian dagu * Dianggap lebih tua daripada pithecanthropus yang pernah ditemui di Jawa dan dikenali Meganthropus Palaeojavanicus * Fosil di Wajak dianalisis dan mendapati ia mendekati ciri manusia moden dan tergolong dalam ras Australoide * Mempunyai ciri manusia moden dan boleh berjalan tegak * Manusia ini mula mengenali sistem penguburan dan dikenali dengan nama Homo Sapien

Holosen | Homosapien | Pleistosen Atas (Ngandung) | HomowajakensisHomosoloensis | Pleistosen Tengah (Trinil) | Pithecanthropus ErectusPithecanthropus Robustus | Pleistosen Bawah (Jetis) | Pithecanthropus MojokertesisMeganthropus Palaeojavanicus |

Manusia Homo Floresiensis

* Manusia awal di Flores yang ditemui di tapak gua Liang Bua (gua sejuk dalam bahasa Manggarai) * Kajian dilakukan oleh Peter Brown daripada University of New england, Australia pada tahun 2003 dengan menemui rangka wanita berusia sekitar 18000 tahun dahulu yang dikenali Hobbit * Pada tahun 2004, 6 rangka yang sama ditemui * Manusia kerdil sekitar 3 kaki dengan ciri dahi landai dan menonjol keluar (tebal), gerahamnya menyerupai Homo Erectus, berat sekitar 55 pounds dan kapasiti otaknya lebih rendah daripada chimpenzee * Kajian bermula pada tahun 1950-an hingga 1960-an apabila Theodor Verhoeven (paderi & arkelogis amatur) menemui tanda-tanda kewujudan manusia awal dengan artifak batu berhampiran dengan fosil gajah diannggar berusia 750000 tahun * Pada tahun 1990-an, kajian saintifik mendapati artifak tersebut berusia sekitar 840000 tahun yang ditemui di Soa Basin, Flores * Morwood berpendapat Homo Floresiensis mula mendiami gua di Flores sekitar 95000 tahun dahulu * Rangka manusia moden yang mati disebabkan microcephalx (otak mengecut & badan menjadi kecil) berikutan keadaan geogafi Flores yang terasing

Kenapa Menarik

* Wujud manusia kerdil yang berubah disebabkan proses alam * Sumber makanan yang berkurangan sehingga kekurangan keperluan kalori badan * Tinggalan gajah di Flores pada zaman tersebut hanya sebesar kerbau * Hidup berkelompok dan mengamalkan amalan memburu * Pintar (Menemui alatan batu berbentuk mata tombak yang diperbuat daripada batu dan diikat dengan kayu) * Tiada bukti berasal daripada Homo Erectus dan manusia Flores adalah hasil hijrah Homo Sapien…...

Similar Documents

Free Essay

Persebaran Penduduk Di Indonesia

...PERSEBARAN PENDUDUK DI INDONESIA Disusun Oleh : * Lutfiano Alhafid A. Pengertian Persebaran Penduduk Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk menurut tempat tinggal. dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif (politis). Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya. Secara geografis, penduduk Indonesia tersebar di beberapa pulau besar (Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dan pulau-pulau atau kepulauan. Sedangkan, persebaran penduduk secara administrasi adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Secara administratif (politis), penduduk Indonesia tersebar di 33 propinsi, yang mempunyai lebih dari 440 kabupaten dan kota. B. Persebaran Penduduk di Indonesia Persebaran penduduk di Indonesia dapat dikatakan tidak merata, hal ini dikarenakan perbandingan tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang tinggi tidak sebanding dengan pulau-pulau yang lain. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas ± 6,6% dari luas wilayah daratan Indonesia. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan......

Words: 872 - Pages: 4

Free Essay

Perkembangan Mobile Broadband Di Negara Maju vs Negara Berkembang

...Perkembangan Mobile Broadband di Negara Maju Vs Negara Berkembang March 25 2013 Oleh: Rismania.V/840129 Tulisan ini memaparkan perbandingan perkembangan teknologi broadband, khususnya mobile broadband di Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang serta dampak positif kehadiran teknologi tersebut di berbagai aspek sosial ekonomi. Perkembangan Mobile Broadband di Negara Maju Vs Negara Berkembang 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Teknologi internet berkembang dari narrowband menuju broadband, dari kilobit menjadi gigabit. Semula internet hanya menghubungkan antara manusia satu dengan manusia yang lain, namun sekarang berkat internet broadband kita dapat terkoneksi dengan benda-benda, misalnya cctv di rumah melalui speedy access monitor. Dunia jaringan saat ini telah berubah, tidak hanya darisegi kecepatannya saja, tetapi juga ukuran, skala, dan lingkupnya (Broadband Commission; 2012 : 6). Internet broadband harus dapat diakses oleh semua kalangan. Untuk itu pada tahun 2010 International Telecommunication Union (ITU) bersama-sama dengan PBB membentuk satu komisi khusus yaitu Broadband Commission sebagai upaya realisasi akses broadband dan akses konektivitas di seluruh penjuru dunia. Dan diharapkan pada tahun 2015 inklusi digital tersebut telah tercapai (Broadband Commission; 2012 : 12). Internet berkecepatan tinggi via telepon seluler merupakan salah satu cara yang paling memungkinkan untuk mencapai hal tersebut mengingat 15% dari total...

Words: 2646 - Pages: 11

Free Essay

Arsitektur Jawa

...Arsitektur Jawa [pic] Arsitektur atau Seni Bangunan yang terdapat di daerah Provinsi Jawa Tengah dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a. Arsitektur Tradisional, yaitu Seni Bangunan Jawa asli yang hingga kini masih tetap hidup dan berkembang pada masyarakat Jawa. Ilmu yang mempelajari seni bangunan oleh masyarakat Jawa biasa disebut Ilmu Kalang atau disebut juga Wong Kalang. Yang merupakan bangunan pokok dalam seni bangunan Jawa ada 5 (lima) macam, ialah : - Panggang-pe, yaitu bangunan hanya dengan atap sebelah sisi. - Kampung, yaitu bangunan dengan atap 2 belah sisi, sebuah bubungan di tengah saja. - Limasan, yaitu bangunan dengan atap 4 belah sisi, sebuah bubungan de tengahnya. - Joglo atau Tikelan, yaitu bangunan dengan Soko Guru dan atap 4 belah sisi, sebuah bubungan di tengahnya. - Tajug atau Masjid, yaitu bangunan dengan Soko Guru atap 4 belah sisi, tanpa bubungan, jadi meruncing. Masing-masing bentuk berkembang menjadi beraneka jenis dan variasi yang bukan hanya berkaitan dengan perbedaan ukurannya saja, melainkan juga dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Dari kelima macam bangunan pokok rumah Jawa ini, apabila diadakan penggabungan antara 5 macam bangunan maka terjadi berbagai macam bentuk rumah Jawa. Sebagai contoh : gedang selirang, gedang setangkep, cere gencet, sinom joglo lambang gantung, dan lain-lain. Menurut pandangan hidup masyarakat Jawa, bentuk-bentuk rumah itu mempunyai sifat dan penggunaan tersendiri. Misalnya bentuk Tajug, itu......

Words: 4104 - Pages: 17

Free Essay

Sejarah Perkembangan Iptek

...2. Perkembangan IPTEK Permulaan dari IPTEK dapat ditelusuri sejak keberadaan manusia. Manusia purba telah memiliki pengetahuan tentang keadaan alam. Usaha mula-mula di bidang keilmuan yang tercatat dalam sejarah adalah yang dilakukan oleh bangsa Mesir Kuno. Banjir Sungai Nil yang terjadi setiap tahun telah mendorong berkembangnya sistem almanak, geometri, dan kegiatan pengamatan serta penelitian. Kegiatan keilmuan kemudian diikuti oleh orang-orang Babilonia dan orang-orang Hindu. Kegiatan keilmuan pengembangan iptek berlangsung sampai zaman modern. Perkembangan Iptek didunia juga sejalan dengan laju peradaban manusia. Seiring dengan berkembangnya Zaman iptek yang pada awalnya adalah suatu kebudayaan manusia berkembang menjadi sesuatu alat untuk membantu aktivitas manusia. Manusia yang selalu ingin berkarya menyebabkan manusia berlomba-lomba dalam penciptaan Iptek sehingga lupa dengan perubahan yang diakibatkan dari Iptek itu sendiri. Dengan demikian perkembangan Iptek sudah dimulai pada zaman purba dan berkembang sampai sekarang. Perkembangan IPTEK dapat dibuat periodisasi sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut . 1) Zaman Purba (4 Juta tahun yang lalu) Di dalam kehidupan prasejarah dikenal adanya zaman batu. Ciri-ciri ilmu yang dikembangkan adalah kemampuan mengamati, kemampuan membedakan, kemampuan memilih, dan kemampuan melakukan percobaan, sekalipun masih terbatas pada proses trial dan error. Berdasarkan proses tersebut lambat laun terjelma suatu......

Words: 1627 - Pages: 7

Free Essay

Sejarah

...• Apa itu Sejarah? • Kenapa ia penting? Panduan SEJARAH AWAL Mengenali diri / identiti Semangat patriotisme SEJARAH IMI2015 1 Islam & Zaman Kegemilangan Melaka [1400M-1511M] Kerajaan Awal (Hindu) [100SM-1400M] Kemerdekaan [1957-kini] Zaman Penjajahan [1511M-1957M] IMI2015 IMI2015 4 Zaman Pra-Sejarah dan Ciri-cirinya Zaman Paleolitik (Zaman Batu Awal) 40,000 tahun lalu • Lokasi: Gua Badak & Kota Tampan (Perak); Gua Niah (Sarawak) ; Tingkayu (Sabah). • Ciri-ciri: • Petempatan: Gua-gua batu kapur berdekatan sungai atau tasik; nomad. • Cara hidup: sara diri (memburu & mengumpul hasil hutan) • Peralatan: diperbuat daripada batu Zaman Mesolitik (Zaman Batu Tengah, Zaman Hoabinh) 11,000 tahun lalu Zaman Paleolitik Zaman Mesolitik ZAMAN PRA SEJARAH Manusia terawal 40 000 tahun lalu. Bukti: i penemuan tengkorak budak lelaki di Gua Niah yang berusia lebih kurang 40 000 tahun lalu. ii penemuan petempatan purba baru di sekitar Kota Tampan, Lenggong (75,000 thn lalu) Perak man (11,000 thn lalu) Perak woman (8,000 thn lalu). 3 ZAMAN PRA-SEJARAH Zaman Air Batu 2 PENDUDUK AWAL ‘Timeline’ Sejarah Malaysia Pra-sejarah [-100SM] IMI2015 • Lokasi: Gua Cha (Kelantan); Gua Kecil (Pahang); Gua Kepah (Kedah); Gua Gomantong & Gua Madai (Sabah); Gua Niah (Sarawak); Jenderam Hilir (Selangor). • Ciri-ciri: • Petempatan: Gua-gua batu kapur berdekatan sungai atau tasik; nomad. • Cara......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

Tawuran Pelajar Di Indonesia

...ANALISIS TAWURAN PELAJAR DI INDONESIA Disusun Oleh: Ivan Wahyu Ramadhan NIM K7515027 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015 Tawuran Pelajar di Indonesia I. PENDAHULUAN Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sering terjadi masyarakat di Indonesia. Bahkan ada sebuah pendapat yang menganggap bahwa tawuran merupakan hal yang tidak dapat lepas dari pelajar yang menginjak usia remaja. Tawuran antar pelajar sering terjadi di kota-kota besar yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang lebih maju. Para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah daripada masuk kelas pada kegiatan belajar mengajar. Tawuran tersebut telah menjadi kegiatan yang turun temurun pada sekolah tersebut. Sehingga tidak heran apabila ada yang berpendapat bahwa tawuran sudah kebiasaan atau sudah menjadi tradisi pada sekolah tertentu. Kerugian yang disebabkan oleh tawuran tidak hanya menimpa korban dari tawuran saja, tetapi juga mengakibatkan kerusakan di tempat mereka melakukan aksi tersebut. Tentunya kebanyakan dari para pelaku tawuran tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan. Biasanya mereka hanya lari setelah puas melakukan tawuran. Akibatnya masyarakat menjadi resah terhadap kegiatan pelajar remaja. Keresahan tersebut sendiri merupakan kerugian dari tawuran yang bersifat psikis. Keresahan ini......

Words: 1632 - Pages: 7

Free Essay

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

...NAMA : M. Syauqi Jazil NIM : 135030201111081 K Class 2013 TAKE HOME UTS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia   Sebelum Proklamasi Kemerdekaan   Pada jaman Hindia Belanda di kenal dengan nama “Burgerkunde”. Pada waktu itu ada 2 buku resmi yang digunakan, yaitu : a. Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut.  b. Rech en Plich ( Bambang Daroeso, 1986: 8 9) karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu :Badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dib icarakan eigondom eropah dan hak-hak atas tanah. Masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perinta Hindia Belanda. Masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan Adapun tujuan dari buku tersebut, yakni: agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang  panjang.   Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad, bahwa setiap ugru......

Words: 1743 - Pages: 7

Free Essay

Perkembangan Personal Computer

...PERKEMBANGAN PERSONAL COMPUTER DARI MASA KE MASA Perkembangan komputer dari masa ke masa salalu mengalami peningkatan. Pada awalnya komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam penghitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serba guna khususnya pada bidang industri dan penelitian.             Oleh karena itu, kata dasar komputer berasal dari kata “compute” yang berarti menghitung dengan kata lain komputer berati alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, kecerdasannya logika matematikanya yang sangat sepesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang dia sebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882, sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan-perhitungan umum.           Beberapa tahun kemudian munculah John V. Atanasoff dengan komputer rancangannya Atanasoff-Berry Computer (ABC) pada tahun 1937 yang kemudian dianggap resmi menjadi komputer elektronik pertama. selang beberapa tahun kemudian munculah ENIAC ( Electronic Numerical Integrator and Computer) yang di perkenalkan oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert. Sebuah mesin yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum(vacum tube), 70.000 resistor, dan 5 juta......

Words: 2615 - Pages: 11

Free Essay

Atensi Pengunjung Berusia Remaja Terhadap Musik Techno Di Playground Cafe Yogyakarta

...Atensi Pengunjung Berusia Remaja Terhadap Musik Techno di Playground Cafe Yogyakarta R. Michael Adityo / 149114044 / E BAB I Pendahuluan Latar Belakang Masalah Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan bagi para pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk meneruskan pendidikannya, karena banyaknya sekolah dan universitas baik negeri maupun swasta berkualitas dengan nilai akreditasi yang baik. Hal tersebut membuat kota Yogyakarta lazim disebut sebagai 'kota pelajar'. Pelajar identik dengan anak muda yang berada pada tahap perkembangan remaja hingga dewasa awal. Adapun remaja adalah seseorang yang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik secara fisik maupun psikologis (Santrock, 2003:26). Seseorang yang berada pada tahap remaja sangat membutuhkan penghargaan diri. Pada masa remaja, penghargaan diri tersebut didapatkan dengan menjalin hubungan dengan teman sebaya (Cole dkk, 2001; Twenge & Campbell, 2001). Mereka seringkali meluangkan waktu untuk sekedar berkumpul dengan teman-temannya dan saling berbagi cerita. Selain untuk saling mengakrabkan pertemanan, para remaja berkumpul untuk melepas penat dari rutinitas yang mereka lalui di sekolah ataupun kampus. Untuk itu mereka biasa berkumpul di tempat-tempat yang nyaman dan kondusif untuk duduk dan saling bertukar cerita. Melihat kebutuhan......

Words: 780 - Pages: 4

Free Essay

Analisis Kasus Penghinaan Di Media Sosial Online

...ANALISIS KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL ONLINE Untuk memenuhi Tugas BUAS Sosiologi dan Politik Dosen Pengampu : Drs Soeprapto, SU Disusun oleh: Milzam Danar Amadis 13/348398/EK/19460 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan semakin majunya penggunaan teknologi informasi, pengguna internet di Indonesia juga semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Internet telah memotong berbagai masalah jarak dan waktu dalam berinteraksi antar sesama manusia apapun tujuannya. Berbagai kemudahan yang ditawarkan telah berimbas kepada tumbuh pesatnya media sosial yang ada di Indonesia.Salah satu bagian dari internet adalah media sosial. Media sosial merupakan perantara sesama manusia dalam bersosialisasi dalam dunia internet. Dengan media sosial sebuah kejadian dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat dengan cepat. Media sosial memberi ruang yang lebih luas untuk berbagi berbagai informasi secara global. Memang, jika kita berbicara media sosial kita tidak bisa melepaskan perkembangan internet itu sendiri, karena internetlah pemicu ledakan penggunaan media sosial saat ini. Tanpa internet maka media sosial sulit berkembang seperti saat ini. Kehadiran media sosial, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dan lain-lain, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Apalagi media sosial tsb. dapat dilihat melalui telepon genggam atau telepon......

Words: 2619 - Pages: 11

Free Essay

Granitoid Jawa

...Distribusi batuan granitoid di Pulau Jawa secara umum terdapat pada zona selatan Pulau Jawa. Berdasarkan serangkaian observasi dan penelitian, batuan granitoid ditemukan pada Cilalu (Bemmelen, 1949), Tenjolaut-Ciputat (Bemmelen, 1949; Supriatna dkk., 1992); Gunung Beureum (Budhitrisna, 1986); Ciletuh (Clements & Hall, 2007); Cihara (Sujatmiko & Santosa, 1992; Hartono et al ., 2008); Gunung Gajah-Mandelem (Djuri dkk., 1996); Gunung Wungkal (Wartono dkk., 1995), Wedi Ombo (Hartono & Bronto, 2007), Selogiri (Warmada, et al ., 2006; Setijadji, 2009); Tirtomoyo, Pacitan, Tempursari, Merubetiri (Setijadji, 2009); Merawan (Bemmelen, 1949).  Kelompok Granitoid Jawa Bagian Barat Batuan granitoid terdistribusi pada Cilalu, Gunung Beureum, Tenjolaut-Ciputat, Ciletuh, dan Cihara. Kelompok batuan granitoid terdiri atas diorit di G. Beureum, mikrodiorit kuarsa dan diorit kuarsa porfiri di Cilalu, granit di Ciletuh, serta granodiorit di Cihara. Mineral utama penyusun batuan di Cilalu terdiri atas biotit, epidot, amfibol, kuarsa, dan feldspar. Terdapat urat-urat kuarsa pada batuan granitoid Tenjolaut-Ciputat yang mengandung mineral kalkopirit, spalerit, dan galenit. Batuan granitoid terbentuk pada Cretaceous hingga Miosen. Setting tektonika pembentukan batuan granitoid berasosiasi dengan fase tumbukan Fragmen Mikrokontinental Australia dan Zona-Subduksi Jawa-Meratus (Katili, 1975; Rosana dkk., 2006).  Kelompok Granitoid Jawa Bagian Tengah Batuan granitoid terdistribusi......

Words: 482 - Pages: 2

Free Essay

Faktor Perkembangan Pesat Islam

...FAKTOR – FAKTOR ISLAM BERKEMBANG PESAT DI NUSANTARA Impak Hubungan Islam – Barat Ketidaksukaan masyarakat Barat terhadap Islam lebih kerana the ignorance of Islam dan ini akan semakin berkurang. Umat Islam di Barat akan menjadi komunikasi yang efektif dan duta-duta yang handal untuk menjelaskan dan memperlihatkan wajah Islam yang sesungguhnya di sana. Melalui mereka, nasib umat Islam diluar Barat akan disuarakan dan penderitaan demi penderitaan negara-negara Muslim akibat dominasi Barat yang kebanyakannya bijak yang tidak adil akan berkurang. Akibat dari ajaran Islam yang semakin tersebar di Barat dan suara politik kaum Muslimin semakin kuat, jambatan untuk terciptanya saling pemahaman dan pengertian akan semakin kondusif dan menguat. Islam dan Barat mudah-mudahan akan masuk ke dalam sebuah equilibrium sejarah baru yang lebih adil, lebih fair dan lebih demokratis . http://moeflich.wordpress.com/2008/03/18/islam-di-amerika-keajaiban-bernama-911/ Perdagangan Penyebaran Islam telah disumbangkan oleh golongan pedagang yang sekali gus bertindak sebagai mubaligh. Ada dalam kalangan mereka adalah golongan ulama dan golongan sufi. Walaupun pada peringkat awal tumpuan perdagangan ialah dengan negara China, akan tetapi pedagang-pedagang terpaksa singgah berbulan-bulan lamanya di pelabuhan-pelabuhan Kepulauan Melayu untuk menunggu angin yang sesuai untuk meneruskan pelayaran ke China atau untuk pulang ke Tanah Arab. Dalam jangka masa yang panjang ini, pedagang-pedagang ini......

Words: 1382 - Pages: 6

Free Essay

Perbudakan Di Era Modern

...Perbudakan di Era Modern Oleh : Yosua Kristian NIM : 411010028 Tindakan perdagangan manusia di negara kita ini sudah merupakan rahasia umum. Hampir pada setiap media massa memberitakan tentang perdagangan manusia. Sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan perdagangan manusia ini merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan senjata dan perdagangan narkotika. Perdagangan manusia yang menonjol diantaranya pemberitaan mengenai perempuan dan anak-anak. Pada artikel ini penulis membahas tentang human trafficking atau yang biasa disebut perdagangan manusia. Trafficking ini berkaitan pula dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) adalah “ seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Sedangkan dalam pengertian umum, HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah ada pada diri manusia sejak dilahirkan hingga seumur hidupnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan menghormati hukum kita harus menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya agar tidak terjadi kesenjangan......

Words: 2592 - Pages: 11

Free Essay

Analisis Kasus Sumber Daya Manusia Pada Nike, Inc Di Indonesia

...ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA Analisis Kasus Sumber Daya Manusia Pada NIKE, Inc di Indonesia (Upah, Jam Kerja, Usia Pegawai, Uang Lembur, dan Pesangon) Oleh: Novina Eka S. P056111291.47 Dosen: Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN DAN BISNIS SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012 OSDM – Studi Kasus NIKE - novinaekas DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi ........................................................................................................... 2 BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 3 I.1 Latar Belakang ............................................................................ 3 I.2 Tujuan Penulisan ......................................................................... 4 BAB II. LANDASAN TEORI ...................................................................... 5 II.1 Manajemen Sumber Daya Manusia ........................................... 5 II.2 Profil Perusahaan Nike, Inc ....................................................... 7 BAB III. PEMBAHASAN ............................................................................ 12 III.1 Penjabaran Kasus .................................................................... 12 III.2 Pembahasan ............................................................................. 15 III.3 Manajemen Sumber Daya Manusia......

Words: 5352 - Pages: 22

Free Essay

Penciptaan Manusia

...(pencipta). Di dalam Bharmanda terkandung haiwan, manusia dan tumbuhan yang dicipta oleh tuhan. Proses penciptaan manusia mengikut perspektif agama Hindu, manusia tercipta daripada sari pati mahabhuta (the great element) iaitu 6 rasa. Antara 6 rasa tersebut ialah manis, pahit, masin, masam, pedas dan kelat. Rasa- rasa ini bergabung pula dengan unsur lain iaitu cita (alam fikiran), buddhi (naluri), ahangkara (identiti individu), tanmatra (unsur asas deria manusia – penglihatan, pendengaran, bau, rasa, sentuhan). Paduan semua unsur-unsur ini telah menghasilkan dua benih kehidupan iaitu sukla – benih lelaki dan swanita – benih wanita. Dengan itu terciptalah manusia. Manusia pertama yang dicipta menurut ajaran Hindu ialah Syayambhumanu bermaksud makhluk yang berfikir yang mengembangkan dirinya sendiri. Manu maksudnya berfikir dan dari perkataan tersebutlah tercipta perkataan manusya (manusia) iaitu keturunan manu. PANDANGAN PENGANUT AGAMA KRISTIAN Menurut pandangan penganut agama kristian, manusia bukanlah muncul dengan sendirinya dan bukan jugalah hasil proses evolusi. Seperti yang terkandung dalam Alkitab, Tuhan yang menciptakan manusia. “baiklah kita jadikan manusia…maka Allah menciptakan manusia itu…” (Kejadian 1:26,27). Jesus berkata, “Sebab pada awal dunia,Tuhan menjadikan mereka laki laki dan perempuan’ (Markus 10;6) Jadi ianya sama dengan kepercayaan Islam dan juga Hindu di mana manusia bukanlah terjadi dengan sendirinya tetapi manusia adalah......

Words: 856 - Pages: 4

Femme Boucles D'oreille Frange Bohème Paillette Longue Bijoux Dangle Cadeau Mode | Next page > | Midnight Bakery