Free Essay

Rizal

In: Historical Events

Submitted By rxcmrvdr
Words 929
Pages 4
Kabanata XXVIII
Pagkatakot

Buod

Ipinangalandakan ni Ben Zayb sa El Grito na tama siya sa madalas niyang sabihing nakasasama sa Pilipinas ang pagtutuo sa kabataan. Ito’y pinatunayan ng mga paskil.

Naging takot ang lahat mula sa Heneral hanggang sa mga intsik. Ang mga prayle ay di nakasipot sa basar ni Quiroga. Ang intsik man ay nag-ayos ng tindahan na madaling maisara kung sakali. Inisip ni Quiroga na magtungo kay Simoun at isangguni kung panahon na upang gamitin ang mga baril at pulbura’t bala na ipinatago nito sa kanya. Ayon sa himatong ni Simoun iyon ay palihim na ilalagay sa mga bahay-bahay at saka magpapahalughog ang pamahalaan. Daami ang madarakip at mabibilanggo. Maami, lalo sa mayayaman, ang patutulong sa kanila ni Simoun at iyon ay mangangahulugan ng malaking salapi. Nguni’t di niya nakausap si Simoun. Ipinasabi lamang na huwag galawin ni Quiroga ang anuman sa kinalalagyan.

Nagtungo si Quiroga kay Don Custodio upang isangguni kung dapat sandatahan ng intsik ang sariling tahanan. Ayaw ring tumanggap si Don Custodio ng sinuman. Kay Ben Zayb nagtungo ang intsik. Nang makita niya na nakapatong sa mga papeles ng manunulat ang dalawang rebolber, kaagad nagpaalam ang intsik. Umuwi ,nahiga at nagdahilang maysakit.

Kinahapunan ay kumalat pa ang balitang may panayam ang mga estudyante at mga tulisan sa San Mateo; niyari daw ang balak na paglusob sa lungsod sa isang Pansiterya; may bapor pandigma aw ang mga Aleman sa look, katulong ng mga estudyante; may mga estudyante pa aw na nagtungo sa Malakanyang upang magpahayag ng pagkamaka-Kastila ngunit nahulihan sila ng armas kaya’t pinagpipit; naligtas daw ang Heneral dahil noo’y nakikipanayam sa mga puno ng orden o provincial sa Pilipinas.

May nagpanukalang magpabaril kaagad ng isang dosenang pilibusterilyo upang matigil ang gulo. Anang isa’y sapat nang palakarin sa mga lansangan ang mga kawal na kabayuhan at may hilang kanyon at ang lahat ay magsisipanhik ng bahay upang manahimik. Anang isa naman, pagpapatayin ang mayayaman at linisin ang bayan.

Kina Kapitan Tiyago. Una’y ibinilanggo na si Basilio at naghaluhog sa mga kasulatan ng binata. Nayanig ang kahinahunan ni Kapitan Tiyago. Saka ngayo’y dumating si Padre Irene at nagbabalita ng kung anu-anong mga nakatatakot. Nanginig sa takot ang matanda. Nakadilat ang mata na napakapit sa kura. Nagpilit bumangon. Nguni’t di nakaya. Bumagsak na bumubula ang bibig. Patay na. Nasindak ang kura. Tumakbo. Nakahawak sa kanya ang patay na nakaladkad niya hanggang sa gitna ng silid.

Kinagabihan. Sa isang binyagan ay may nagsabog ng kuwalta. Nag-agawan ang mga bata. Nagkaingay sa may pinto ng simbahan. Isang opisyal ang nagdaan. Nabigla ito sa pag-aakalang gawa iyon ng mgs pilibusterilyo. Hinabol ng sable ang mga batang nagsipasok sa simbahan. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagsimula na raw ang himagsikan.

Dalawang tao ang nahuling nagbabaon ng sandata sa silong ng isang bahay na tabla. Hinabol ng mga tao ang dalawa upang ibigay sa pamahalaan. Di ito nangahuli. Ang mga baril ay lumang eskopeta na maari pang makasugat sa gagamit.

Isang beterano ang napatay dahil pinagkamalan ng isang kawani na yaon ay estudyante. Isang bingi ang sinino sa Dulumbayan. Hindi ito sumagot. Binaril. Patay!

Sa isang tindahan ay si Tadeo kaagad ang ipinakibalitaan. Binaril na raw, anang pinagtanungan. Napadaing ang babae. Malaki raw ang utang ni Tadeo sa kanya. Anang kausap ay baka raw madamay pa kay Tadeo ang may tindahan. Natahimik ang babae.

Luku-luko raw si Isagani. Kusa pa raw nagpadakip. Babarilin daw malamang. Walang anuman daw sa kanya’t walang utang sa kanya si Isagani, anang ginang na may tindahan. Ano raw kaya ang gagawin ni Paulita. Baka raw pakasal sa iba, anang tumugon. Halos lahat ng bahay ay may mga nagrurosaryo.

Sa tirahan nina Placido Penitente, hindi naniniwala ang platero sa mga paskil. Gawa lang daw iyon ni Padre Salvi. Ayon naman sa isa’y si Quiroga ang may gawa. May ibig daw ipasok na kontrabando si Quiroga at nasa look na sandaang libong pisong mehikano. Nagkaroon daw ng kaguluhan. Pinadulasan ang mga kawani sa adwana at nakalusot ang salapi.

May narinig silang mga yabag. Natigil ang usapan kay Quiroga. Kunwa’y binanggit ng isa si San Pascual Bailon. Ang dumating ay si Placido . Kasama ang manggagawa ng kuwitis o pulbura si Simoun.

Hindi raw nakausap ni Placido ang mga bilanggo.Tatlumpu raw. Ayon sa manggagawa ng pulbura ay magpupugutan ng ulo sa gabing iyon. Hindi raw mangyayari iyon, anang isa, dahil si Simoun na siyang madalas magpayo niyon ay maysakit. Nagkapalitan ng tingin ang dalawang bagong dating.

Nang gabing iyon ay pinalitan ang mga tanod sa pinto ng siyudad. Ipinalit ay mga artilyerong Kastila. Kinabukasan ay nakatagpo sa Luneta, malapit sa pinto, ng bangkay ng isang dalagitang kayumanggi. Halos hubad. Ngunit nakita man iyon ni Ben Zayb ay di na nabalita.

Mga Tanong at Sagot

1. Ano ang palatandaan na takot ang mga prayle sa mga pangyayari?

Sagot

Ni isa’y walang sumipot sa tindahan ni Quiroga gayong may mga bagong dating na panindang "nabibili" ni (nang walang bayad) sa intsik.

2. Bakit ayon kay Ben Zayb ay nakasisira ang pagtuturo sa Pilipinas?

Sagot

Natututo raw na maging rebelde ang mga Pilipinong dumudunong. Iisa sila ng katuwiran ni Padre Damaso (Noli Me Tangere)

3. Ano ang balak ni Simoun sa mga baril at kartutsong ipinatago niya kay Quiroga?

Sagot

Ipamamahagi iyon sa mga taong bayang sasanib sa kanyang paghihimagsik.

4. Bakit ayaw makipagkita si Simoun kahit kay Quiroga?

Sagot

Siya ay sugatan. Ayaw niyang mausisa ukol doon. Masama rin ang kanyang loob sa mga pangyayari. Namatay si Maria Clara. Nasira ang balak na paghihimagsik. Mainit ang kanyang ulo. Kailangan niya ang mapag-isa , makapagisip-isip.…...

Similar Documents

Free Essay

Rizal

...On the occasion of National Hero's birth month this June, let me share with you this interesting article about the great Malayan sexuality: Was Rizal Gay? By Neil C. Garcia Sometime during the Centennial of Rizal’s martyrdom, Isagani R. Cruz, local pop-culture Provocateur and professor of literature and Philippine studies at the De La Salle University, wrote a column for the now-defunct Filmag: Filipino Magazin, shockingly titled “Bakla ba si Rizal?” (1) The answer to this question, if Cruz is to be believed, is a resounding and categorical “Yes!” And he offers what he calls “biographical evidence” in order to arrive at this question’s confidently affirmative answer. First, Rizal was a bakla because he was afraid of committing himself to the revolutionary cause. Second, Rizal’s kabaklaan made itself apparent in his periodic “failings” in his relationships with the women to whom he was supposed to have been romantically linked. Third, Rizal, unlike his compatriots, didn’t go “wenching” in the brothels of Barcelona and Madrid (at least, not very often). Fourth, Rizal might not have even been the father of Josephine’s benighted baby boy, since—paraphrasing noted Rizalist historian Ambeth Ocampo’s feelings on the matter of Rizal’s “disputable paternity”—Josephine would seem to have been routinely sexually abused and consequently impregnated by her stepfather. Of course, these four “conjectures” hardly qualify as proof. They are more likely the end-results of what I can only......

Words: 5222 - Pages: 21

Free Essay

Rizal

...MAIKLING TALAMBUHAY NI JOSE PROTACIO RIZAL (Manunulat, Pambasang Bayani ng Pilipinas, Dakilang Henyo ng Lahing Malayo) ISINILANG SA: Calamba, Laguna (Hunyo 19, 1861) BINARIL SA: Bagumbayan (ngayo’y Luneta; Disyembre 30, 1896) Mga Magulang: FRANCISO MERCADO at TEODORA ALONSO (“Z” sa ibang aklat) Mga Ninuno: Domingo Lamco, sa panig ng ama (negosyanteng Instik); Lakandula, sa panig ng ina (pinuno ng Tondo na namuno sa isang bigong pag-aalsa sa mga Kastila, inapo ni Rajah Sulayman ng Maynila) Nagbinyag: Padre Rufino Collantes Ninong: Padre Pedro Casañas Paboritong kura paroko/parish priest: Padre Leoncio Lopez (nagturo kay Rizal ng pagrespeto sa karapatan ng ibang tao) Buong Pangalan: Jose Protacio Mercado Rizal y Alonso Realonda Jose Protacio - first name Jose: sa karangalan ni San Jose, patron ng mga manggagawa, asawa ng Birheng Maria, tatay sa lupa ni Hesukristo Protacio: sa karangalan ni San Protacio (isang martir; kapistahan/feast day niya tuwing Hunyo 19) Mercado: tunay na apelyido ng kanyang ama; nangangahulugang “pamilihan/market” sa wikang Español Rizal: apelyidong pansamantalang pinagamit kapalit ng Mercado upang makaiwas sa gulo (kabibitay pa lamang sa Gomburza; konektado kay Padre Burgos si Paciano kaya delikado ang apelyidong Mercado); mula sa salitang Español na “ricial” (luntiang lupang tinatamnan ng trigo/green fields of barley) Alonso: tunay na apelyido ng ina noong dalaga pa/maiden name; middle name ni Jose Rizal Realonda: middle name ng kanyang......

Words: 3770 - Pages: 16

Premium Essay

Rizal

...Life of Jose Rizal JOSE RIZAL, the national hero of the Philippines and pride of the Malayan race, was born on June 19, 1861, in the town of Calamba, Laguna. He was the seventh child in a family of 11 children (2 boys and 9 girls). Both his parents were educated and belonged to distinguished families. His father, Francisco Mercado Rizal, an industrious farmer whom Rizal called "a model of fathers," came from Biñan, Laguna; while his mother, Teodora Alonzo y Quintos, a highly cultured and accomplished woman whom Rizal called "loving and prudent mother," was born in Meisic, Sta. Cruz, Manila. At the age of 3, he learned the alphabet from his mother; at 5, while learning to read and write, he already showed inclinations to be an artist. He astounded his family and relatives by his pencil drawings and sketches and by his moldings of clay. At the age 8, he wrote a Tagalog poem, "Sa Aking Mga Kabata," the theme of which revolves on the love of one’s language. In 1877, at the age of 16, he obtained his Bachelor of Arts degree with an average of "excellent" from the Ateneo Municipal de Manila. In the same year, he enrolled in Philosophy and Letters at the University of Santo Tomas, while at the same time took courses leading to the degree of surveyor and expert assessor at the Ateneo. He finished the latter course on March 21, 1877 and passed the Surveyor’s examination on May 21, 1878; but because of his age, 17, he was not granted license to practice the profession until......

Words: 998 - Pages: 4

Premium Essay

Rizal

...soldiers with bayoneted rifles moved. A few meters behind, Rizal walked calmly, with his defense counsel (Lt. Luis Taviel de Andrade) on one side and two Jesuit priests (Fathers March and Vilaclara) on the other. More well armed soldiers marched behind him. Rizal was dressed elegantly in a black suit, black derby hat, black shoes, white shirt, and black tie. His arms were tied behind from elbow to elbow, but the rope was quite loose to give his arms freedom of movement. To the muffled sounds of the drums, the cavalcade somnolently marched slowly. There was a handful of spectators lining the street from Fort Santiago to the Plaza del Palacio in front of the Manila Cathedral. Everybody seemed to be out at Bagumbayan, where a vast crowd gathered to see how a martyr dies. Going through the narrow Postigo Gate, one of the gates of the city wall, the cavalcade reached the Malecon (now Bonifacio Drive), which was deserted. Rizal looked at the sky, and said to one of the priests: "How beautiful it is today, Father. What morning could be more serene! How clear is Corregidor and the mountains of Cavite! On mornings like this, I used to take a walk with my sweetheart". While passing in front of the Ateneo, he saw the college towers above the wallls. He asked: "Is that Ateneo, Father?" "Yes", replied the priest. They reached Bagumbayan Field. The spectators crowded a huge square formed by soldiers. The cavalcade entered this square. Rizal walked serenely to the place, where he was......

Words: 926 - Pages: 4

Free Essay

Rizal

...Sa dalawang dulang napanood o nasaksihan ko, ipinapakita sa mga dulang ito na ang bawat tauhan sa dula ay may kanya-kanyang istilo para maipamalas sa mga manonood ng maganda at mahusay ang mga karakter na kanilang ginagampanan. Sa unang dula na pinamagatang Ang Panghimakas ni Donya Teodora, dito sa dulang ito, tanging si Donya Teodora lamang ang tauhan. Ipinakita dito ang pagiging ina ni Donya Teodora sa mga anak nya lalung-lalo na kay Pepe. Pinangalanan ni Donya Teodora si Jose Rizal na Jose sapagkat siya ay deboto ni San Jose. Sobrang maalaga at mapagmahal si Donya Teodora kay Pepe, kaya nga ng umalis si Pepe para mag-aral sa ibang bansa ay sobra itong nalungkot at sa pag-aaral ni Pepe doon sa ibang bansa ay naisulat nya ang isang nobela na kung saan ang isang tauhan doon ay si Sisa na inihalintulad nya sa kanyang ina na sa kasawiang palad ay nabaliw din. Sa pag-aaral ni Pepe sa ibang bansa at ang pagsulat nya ng mga nobela ang naging dahilan para siya ay mamatay. Sobrang hinanakit ang naramdaman ni Donya Teodora na nagging isa sa mga dahilan para sapitin ni Donya Teodora ang pagkabaliw kasama pa ang pang-uuyam ng mga tao na naririnig nya, mga kung anong usap-usap tungkol sa pamilya nila at idagdag pa na ang pamilya nila ay nakakulong sa mga kamay ng gwardya sibil. Dito sa dulang ito, inilabas ni Donya Teodora ang poot at gait nya sa mga praye at sa mga gwardya sibil pati na ang hinagpis nya sa alala ni Pepe, na hanggang sa kahuli-hulihang parte ng dula ay nanaig pa......

Words: 777 - Pages: 4

Free Essay

Rizal

...Rizal Sa Dapitan Rizal Sa Dapitan A Film Analysis There are only a few people who are able to stand up and fight for what is right. Only few can get the courage and believe that there really is hope if we all just fight for our rights, our beliefs and our country and one of these people showed Filipinos that we are not inferior and that we deserve a life that is the same as others. Our national hero, Dr. Jose Rizal, opened our eyes and fought for our freedom even if it means endangering himself and his family. He knew the consequences of his actions yet he still continued and never gave up the fight and stood till the very end. Being exiled in Dapitan is not really a haven for him, it was a prison, a place where he is away from his family and friends, where he felt sad and alone and still made the most out of it. Rizal Sa Dapitan is probably the one that stands out from the other Rizal movies that I know since it was very specific, focusing only on Rizal’s exile in Dapitan, Zamboanga del Norte. It gave viewers a quick glance of what life was like when our national hero was in a remote place and how did he cope up not only with the lifestyle in Dapitan but with his separation from his family. The film was able to depict how he used his talents and intelligence to help the small community in Dapitan and impart knowledge to young men. He made an irrigation system; he planted plants and crops, raised chickens and cure those who are sick. Even if our hero is in a remote......

Words: 380 - Pages: 2

Premium Essay

Rizal

...sBUHAY, GINAWA, AT MGA SINULAT NI JOSE RIZAL KABANATA 1 - ANG PAGDATING NG PAMBANSANG BAYANI A.    Pagsilang 1.     Isinilang si Rizal Noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna 2.     Bininyagan sa simbahan ng Calamba noong Hunyo 22, 1861. 3.     Padre Rufino Collantes - paring nagbinyag kay Rizal 4.     Padre Pedro Casanas - nagsilbing ninong ni Rizal A.    Magulang 1.     Francisco Mercado 1. Ipinanganak noong Mayo 11, 1818 2. Nag-aral ng Latin at Pilosopiya sa Colegio ng San San Jose 3. Lumipat ng Calamba upang maging kasama sa Haciendang Dominicano sa Calmba. 4. Namatay noong Enero 5, 1898. 2.     Teodora Alonzo 1. Ipinanganak noong Nobyembre 8, 1826 sa Maynila 2. Nag-aral sa Colegio de Santa Rosa 3. Mayroong interes sa literatura at mahusay sa wikang Espanyol. 4. Namatay noong Agosto 16, 1911 A.    Magkakapatid na Rizal 1.                 Saturnina 2.                 Paciano 3.                 Narcisa 4.                 Olympia 5.                 Lucia 6.                 Maria 7.                 Jose 8.                 Concepcion 9.                 Josefa 10.            Trinidad 11.            Soledad A.    Mga Ninuno 1.     Ninuno sa Ama 1. Domingo Lamco (Mercado) napangasawa si Ines de la Rosa naging anak si 2. Francisca Mercado at napangasawa si Cerila Bernacha naging anak si 3. Juan Mercado at napangasawa si Cerila Alejandro at naging anak si 4. Francisco...

Words: 16364 - Pages: 66

Free Essay

Rizal

...maintindihan. Hanggang sa ipakita ang kawawang ina ni Rizal. Ngunit nalito ako nang may ipakita na may inililibing at tila hinahanap ng isang babae at pagkatapos nuon ay biglang ipinakita si Rizal noong unang gabing ipinatapon siya sa Dapitan. Ang unang impresyon ni Rizal? Malungkot ang Dapitan. Ngunit ito ay pinabulaan ng isang heneral. Sinabi niya na hindi malungkot ang Dapitan kung hindi, ito ay tahimik at mapaya. Walang gulo. Kung ako naman ang tatanungin, papanig ako sa sinabi ng heneral. Dahil kung ang isang taong kagaya ni Rizal na madami ang poblema, mas mapapalagay ang kanyang isipan sa isang maaliwalas at mapayapang lugar. Isang paraiso para sa mga namomoblema. Isa-isa ding binanggit ni Rizal ang kanyang mga ninanais na reporma para sa Pilipinas- ang dahilan kung bakit siya ay nagbalik dito sa bansa kapalit ng kaligtasan niya sa Europa. Kaya naman idolo ko si Rizal dahil sa kanyang mga balak na gawin para sa mga Pilipino na hindi maintindihan ng iba. Una na dito ay ang pagkakaruon ng kinatawan ng mga Pilipino para maipaabot sa hari ng Espanya ang mga hinanaing ng mga Pilipino. Pangalawa, ang pagbabawas ng pangingialam ng mga prayle sa mga ginagawa ng mga tinatawag nilang indio. Ngunit ito ay napakahirap makuha o makamtan sapagkat malakas at makapangyarihan ang pagkakakapit ng mga prayle sa ating bansa. Natuwa din ako ng makita ko sa pelikulang iyon ang mga pinagkaabalahan ni Rizal sa Dapitan. Nakapagtanim siya doon......

Words: 723 - Pages: 3

Free Essay

Rizal

...learn and love our own first as a symbol of being nationalistic. The western influences especially their languages are influential and embraced by the Filipinos without hesitations. Even I, I came to a point that I do not like and patronize OPMs and local films--- why? I believe that the language used is so “cheap”. This should not be! These foreign influences are rampant and contagious! Rizal is right in writing a poem that encourages us to enrich and love our own dialect, our own language. In the poem he cited, “Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, mas higit pa sa hayop at malansang isda…” I am one of those Filipino who is obviously guilty of the crime--- I hated to speak in Filipino even my text messages and Facebook status shows that English is my medium to express myself. As I read thoroughly the poem, I have realized that we still have the same issue in Rizal’s time. One good example is the teaching of Mother Tongue Language to the primary years of the pupils in the K-12 curriculum. Some understands its value but almost criticize it. “The youth are the hope of the nation” Rizal taught us that. I hope each of the Filipino people can understand and discover the value of teaching the Mother Tongue language to children. Yes, to speak in English in necessary to the era today but mind you, people, have you ever learned to love your own dialect as much as you love English? Are we really worthy to be called as Filipinos? Maybe, it is time for us to think, reflect, act......

Words: 315 - Pages: 2

Premium Essay

Rizal

...The movie Jose Rizal which was excellently played by Cesar Montano as the lead role was a heartwarming one that shows how Rizal runs his life. While watching the movie, I felt mixed emotions given the fact that it was made to help us, Filipinos, understand what our national hero had done for the country. It shows how Rizal really love his mother country for him to sacrificed his own life. The film also works through a series of flashback showing Rizal as a genius, a write, a doctor, an artist, a lover, a friend, a brother, a son that gives texture to his character. It shows the great explanation of the Philippine history, the nationalism and heroism in a non-violent manner, though, there were times that the characters speak in Spanish language and I couldn’t understand it unless I will read the subtitles. I could also say that the other characters weren’t having any difficulties in reciting their Spanish lines. The actors’ dedication for the film is inevitable especially Cesar Montano who is very perfect for the role of Rizal. His values and great performance as the lead actor is impeccable and has a great impact on me as the audience of the said film. Also, the supporting casts like Jhong Hilario who played as Rizal’s servant, Jaime Fabregas as Rizal’s attorney did a great job on portraying their role fluently. They made it easy for me to understand the flow of the story. However, there are also negative comments that I must say about the movie. The plot......

Words: 484 - Pages: 2

Premium Essay

Rizal

...Reaction on Dr. Jose Rizal Dr. Jose Rizal is one of the Filipino heroes and he is the very famous enthusiast of the changes in the Philippines in the time of Spaniards invasion. He recognizes as one of the primary hero and selected as one of the national hero of the Philippines. Rizal was a great writer, he is a poet and novel writer, he wrote two novels the Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Thesew were very harsh indictments of Spanish tyranny and of the church which came to acquire immense political power. He founded the La Liga Filipina one organization that became way instead of integrality aggregation leaded by Andres bonifacio, one of the secret organizations that started a filipino rebellion against Spain that became fundamental of first republic of the Philippines under Emilio Aguinaldo. He is mainstay of having the Philippines own government in peaceful way instead in blustery rebellion, and just support the violence as the lasted resorted. He believe that the only reason of liberation of the Philippines and having own government was returning reputation of the citizens. Jose Rizal was the Filipino hero who sacrifice his life to gain the aspire freedom for the Philippines . Even we can say that he did not fight using sword but he fight using pen. And because of what he did, his life became miserable. His novel entitled Noli Me Tangere and El Filibusterismo was the reason why Spaniards displeasure him. I can say that Jose Rizal is a tough; he can......

Words: 359 - Pages: 2

Premium Essay

Rizal

...Rizal's third letter from Heidelberg: Germany, Thursday, 11 March 1886 MISS TRINIDAD RIZAL MY DEAR SISTER TRINING, Since I left our country, I have received only four or five lines written by your hand, one or two insignificant news about you and nothing more. I don't know how you are and I cannot imagine your person. When I left you, you were very small. Now within two months you are going to be 18 years and in four years I suppose that you have grown up and you are becoming a young lady. At your age, German women seem to be 20 or 24 years, as much for their faces as for their ways.The German woman is serious, studious, and diligent, and as their clothes do not have plenty of color, and generally they have only three or four, they do not pay much attention to their clothes nor to jewels. They dress their hair simply, which is thin, but beautiful in their childhood. They go everywhere walking so nimbly or faster than men, carrying their books, their baskets, without minding anyone and only their own business. As I said to Pangoy, they are home-loving and they study cooking with as much diligence as they do music and drawing. If our sister María had been educated in Germany, she would have been notable, because German women are active and somewhat masculine. They are not afraid of men. They are more concerned with the substance than with appearances. Until now I have not heard women quarreling, which in Madrid is the daily bread. It is a pity that there in our...

Words: 451 - Pages: 2

Premium Essay

Rizal

...TALAHANAYAN NG BUHAY, GINAWA, AT MGA SINULAT NI JOSE RIZAL KABANATA 1 - ANG PAGDATING NG PAMBANSANG BAYANI A. Pagsilang 1. Isinilang si Rizal Noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna 2. Bininyagan sa simbahan ng Calamba noong Hunyo 22, 1861. 3. Padre Rufino Collantes - paring nagbinyag kay Rizal 4. Padre Pedro Casanas - nagsilbing ninong ni Rizal A. Magulang 1. Francisco Mercado 1. Ipinanganak noong Mayo 11, 1818 2. Nag-aral ng Latin at Pilosopiya sa Colegio ng San San Jose 3. Lumipat ng Calamba upang maging kasama sa Haciendang Dominicano sa Calmba. 4. Namatay noong Enero 5, 1898. 2. Teodora Alonzo 1. Ipinanganak noong Nobyembre 8, 1826 sa Maynila 2. Nag-aral sa Colegio de Santa Rosa 3. Mayroong interes sa literatura at mahusay sa wikang Espanyol. 4. Namatay noong Agosto 16, 1911 A. Magkakapatid na Rizal 1. Saturnina 2. Paciano 3. Narcisa 4. Olympia 5. Lucia 6. Maria 7. Jose 8. Concepcion 9. Josefa 10. Trinidad 11. Soledad A. Mga Ninuno 1. Ninuno sa Ama 1. Domingo Lamco (Mercado) napangasawa si Ines de la Rosa naging anak si 2. Francisca Mercado at napangasawa si Cerila Bernacha naging......

Words: 15260 - Pages: 62

Premium Essay

Rizal

...Reflections on Rizal - Three Thoughts Tiny Dancer Hero There is this idea that heroes inevitably reflect their country. When you think about it historical heroes exist as receptacles of a nation’s hopes and dreams. They are the guiding lights, the individuals who helped shape the nature of a people. Heroes are, in other words, can be considered the soul and conscience of a country. Their philosophies, ideals, and examples acting as the benchmarks for right collective action. That, as well, is why each generation must recast their nation’s heroes in new forms and view them in new perspectives. Heroes and their actions, much like all of history, are consistently up for reinterpretation. Without that process they will never be relevant. A disturbing question to ask is if our heroes are really relevant today. As a result, studying how our heroes are approached and constructed in the public sphere gives a country an understanding of who they are as a people. Heroes are a reflection of the values of a people. And if that is the case, as I strongly suspect it is, then the way we currently construct Jose Rizal (the way we approach him and his legacy) does not speak too well of us. There is something faintly disturbing about the fact that more is written, and known, in popular society (and pop history) about how many languages Rizal spoke (and how many women he supposedly bedded) than the importance of his annotated Morga. Or even that there is this pervasive sense of Rizal......

Words: 1293 - Pages: 6

Free Essay

Rizal

...pelikulang pinanghawakan ni Abaya, ang “José Rizal” ay isang makapangyarihan at maipluwensiyang obra sapagkat matapang at puro ang intensyong ginamit nito upang mahikayat ang mga tao sa panunuod lalo na’t maraming mga mananaliksik at Rizalista ang naglalayong mas makilala ang pambansa nating bayani. Mabuti na lamang at patuloy pa rin ang pag- usbong ng mga ganitong direksyon sapagkat mas maimumutawi sa ating mga Pilipino ang tungkol sa mga bagay- bagay na siyang bumubuhay sa ating kasaysayan. II. Paksang Diwa Dito naipakita ang buhay ng ating Rizal gayundin ang relasyon nito sa kaniyang mga nobelang El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Maliban rito ay napaisantabi rin ang mga pangarap niya para sa bansa, ang pagsasakripisyo niya para sa taong bayan, ang padungis nito sa katauhan para sa pagmamahal at sa pag- iwan nito sa Inang bayan at pamilya para sa edukasyon, karangalan at pagbuo ng isang lipi na maglalayong pakawalan ang bansa sa bisig ng mga mapanirang- puri at mapagmalabis na Kastila. Sa pagkakatapon niya sa Dapitan ay maraming pagmumuni ang naipahatid sa atin. Bagamat naging usap- usapan ito sa mahabang panahon at hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman ang kung anong kahiwagahang batid nito sa ating pagkatao ay patuloy itong namayani sa kaisipan at nagsilbing inspirasyon sa ating mga Pilipino upang kilalanin, purihin, patayin at muling buhayin si Rizal sa ating mga diwa. Alam naman na ’ting lahat na malaki ang naiambag ni Rizal sa ating pambansang kalayaan......

Words: 3721 - Pages: 15

Saenai Kanojo no Sodatekata – Koisuru Metronome chap 35 | IMDb: 7 HD Mowgli: Legend of the Jungle | Samsung Galaxy S9 S8 Plus Note 8 9 4D Full Cover Tempered Glass Screen Protector