Free Essay

Sahha

In: Other Topics

Submitted By khushal
Words 12759
Pages 52
KOT HOVEDTAL 2012
Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012
90000

80000

ansøgere

70000

60000

50000

40000

Optagne

30000

20000

Afviste

10000

0
03 04 05 09 10 78 79 06 08 11 82 83 87 90 91 01 02 86 94 88 92 93 95 96 97 19 19 19 19 19 98 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 12 77 80 81 84 85 89 99 00 07

Den Koordinerede Tilmelding
1. udgave

FIVU 2012

side 2

INDHOLD

Københavns Universitet Copenhagen Business School – Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet Aalborg Universitet Det Kongelige Danske Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Det Informationsvidenskabelige Akademi Designskolen Kolding Arkitektskolen Aarhus Professionshøjskolen Metropol, University College Professionshøjskolen UCC (University College) Professionshøjskolen Sjælland University College Professionshøjskolen Lillebælt University College PH UC Syddanmark Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen University College Nordjylland Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Københavns Erhvervsakademi (KEA) Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Den Frie Lærerskole Ingeniørhøjskolen i København - University College Ingeniørhøjskolen i Aarhus Pharmakon

side 3

FORKLARING TIL OVERSKRIFTERNE
Statistikken viser i 1. kolonne et løbenummer, som kan bruges, hvis man får sorteret i filen og vil vende tilbage til den oprindelige rækkefølge. 2. og 3. kolonne er samtlige optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding, først optagelsesområdenummeret og derefter optagelsesområdets navn(uddannelsestitlerne). For hvert optagelsesområde vises i 4. og 5. kolonne antallet af optagne - henholdsvis til studiestart og til standby-plads. I 6. og 7. kolonne vises antallet af ansøgere totalt og antallet af ansøgere, der har det pågældende optagelsesområde som 1. prioritet. De to sidste kolonner viser de laveste adgangsgivende kvotienter – også kaldet grænsekvotienter - for optagelsesområder inden for kvotesystemet for de af optagelsesområderne, hvor det ikke har været muligt at optage alle ansøgere. For de øvrige optagelsesområder er blot anført, om alle er optaget, og om der er ledige pladser. ”ej kvotesyst.” betyder, at uddannelsen er uden for kvotesystemet og derfor ikke har grænsekvotienter (fx uddannelser, der optager på baggrund af optagelsesprøver). Opgørelsen bliver foretaget pr. 30. juli 2012.

Omregningstabel til 7-trinsskala
13-skala 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7-trinsskala 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 13-skala 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 7-trinsskala 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,1 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 13-skala 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 og derover 7-trinsskala 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby

Antal ansøgere total 1. prioritet

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

10000 10117 10115 10150 10110 10120 10160 10140 10205 10250 10234 10220 10221 10230 10242 10270 10275 10237 10285 10238 10286 10240 10287 10288 10289 10290 10244 10294 10246 10335 10337

Københavns Universitet Farmaci Folkesundhedsvidenskab It og sundhed Medicin Odontologi (tandlæge) Tandplejer (professionsbachelor) Veterinærmedicin Biokemi Biologi Biologi - Bioteknologi Datalogi Forsikringsmatematik (forsikringsvidenskab/aktuar) Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarevidenskab Geografi og geoinformatik Geologi-geoscience Husdyrvidenskab Idræt Jordbrugsøkonomi Kemiske fag (kemi, miljøkemi) Landskabsarkitektur Matematik Matematik-økonomi Molekylær biomedicin Nanoscience Naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning, miljøøkonomi) Naturvidenskab og it Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor) Asienstudier (indologi) Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier)

243 70 44 563 98 72 185 124 234 75 162 50 147 92 118 52 70 115 45 50 75 163 59 55 43 68 18 60 11 6

14 15 0 75 20 8 17 6 0 4 13 5 0 0 0 0 10 12 0 0 10 5 6 6 0 0 0 5 0 0

588 254 120 2609 747 421 733 425 539 279 359 273 286 199 230 135 275 637 96 137 198 416 387 351 156 162 55 123 31 18

238 99 32 1621 340 190 540 95 196 67 164 138 153 90 118 52 100 325 37 50 85 146 101 129 37 64 16 75 12 4

7,1 alle optaget 9,5 7,8 alle optaget, ledige pladser 10,9 10,5 9,9 9,7 7,8 6,8 10,4 10,0 5,5 alle optaget alle optaget 6,0 alle optaget 5,1 alle optaget 10,0 9,5 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser 8,3 7,6 9,1 8,7 alle optaget alle optaget, ledige pladser 7,3 6,4 5,3 alle optaget 9,5 7,6 11,7 11,1 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 6,8 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 3 5 2 0 0 5 23 19 0 7 10 8 0 4 0 1 20 0 0 0 2 8 7 0 3 7 2 5 0 2 2

Antal ansøgere total 1. prioritet 149 171 56 28 29 140 721 775 47 305 744 368 14 160 146 40 865 64 41 67 95 437 344 53 169 361 131 208 30 50 73 63 61 20 12 4 66 273 253 10 72 347 116 6 43 43 11 292 12 10 30 21 105 129 11 43 141 31 92 8 19 22

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 8,1 7,5 7,0 5,8 5,2 4,5 alle optaget alle optaget, ledige pladser 7,8 6,6 7,8 7,2 7,3 6,7 alle optaget, ledige pladser 8,7 8,3 10,5 10,4 9,5 8,4 alle optaget, ledige pladser 6,1 5,5 alle optaget, ledige pladser 5,1 alle optaget 7,8 7,2 alle optaget 6,5 alle optaget alle optaget 7,1 6,0 7,2 6,9 9,5 9,3 alle optaget, ledige pladser 8,5 8,3 10,5 10,1 4,4 alle optaget 7,7 6,6 alle optaget, ledige pladser 6,8 alle optaget 5,4 4,6

320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620

10340 10342 10346 10384 10386 10304 10306 10308 10310 10312 10314 10316 10318 10322 10324 10326 10332 10334 10336 10338 10344 10345 10348 10350 10380 10352 10360 10302 10330 10362 10389

Asienstudier (japanstudier) 30 Asienstudier (kinastudier) 47 Asienstudier (koreastudier) 15 13 Asienstudier (thai/sydøstasienstudier) Asienstudier (tibetologi) 4 Audiologopædi 42 Dansk 232 Engelsk 190 Eskimologi 12 Europæisk etnologi 69 Film- og medievidenskab 99 Filosofi 77 Finsk 6 Forhistorisk arkæologi 35 Fransk 56 Græsk, klassisk 15 Historie 196 Indianske sprog og kulturer 17 Indoeuropæisk 15 Italiensk 35 Klassisk arkæologi 17 Kommunikation og it 76 Kunsthistorie 66 Latin 17 Lingvistik 29 Litteraturvidenskab 72 Mellemøstens sprog og samfund (Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi, Ægyptologi) 40 Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) 50 Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) 12 Mellemøstens sprog og samfund (persisk) 18 Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) 15

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 23 99 76 75 35 65 40 61 14 6 12 29 800 101 229 131 264 324 118 7286 2 5 8 8 4 7 4 0 2 0 0 3 81 15 23 13 26 29 0 606

Antal ansøgere total 1. prioritet 112 214 343 335 256 271 211 133 63 20 24 92 2468 757 1764 705 977 810 214 27889 25 140 70 100 89 86 75 47 14 6 10 34 1403 304 1012 201 472 341 103 12212

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 6,1 6,1 alle optaget 7,9 7,8 10,6 7,1 9,1 alle optaget 5,0 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 5,4 8,8 10,9 10,9 10,3 10,9 6,7 alle optaget alle optaget, ledige pladser 5,3 6,9 6,5 10,5 6,6 8,7 4,7

630 640 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940

10341 10354 10370 10372 10374 10378 10382 10390 10392 10328 10364 10376 10410 10440 10368 10435 10420 10430 10500 11995 12000 13000 13010 13015 13020 13025 13030 13035 13040 13055 13060

Moderne Indien og Sydasienstudier Musikvidenskab Pædagogik Religionsvidenskab Retorik Spansk sprog og kultur Teatervidenskab Tysk Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier) Øst- og sydøsteuropastudier (polsk) Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) Jura Antropologi Psykologi Sociologi Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Teologi Københavns Universitet i alt Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Erhvervsøkonomi, HA Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.) Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.) Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.) Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.) Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.) Business, Language and Culture (SPRØK) International Business

2,8 8,4 10,5 10,7 10,0 10,6

650 90 200 80 70 160 140 120 180

50 20 0 30 30 0 20 11 0

2430 496 1104 414 439 895 855 505 1058

1090 123 278 116 104 266 268 185 633

8,0 7,2 7,8 7,8 8,4 9,2 8,9 8,6 alle optaget 11,5 -

7,7 6,6 6,3 7,1 8,3

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 10 10 30 0 0 20 20 20 9 20 300

Antal ansøgere total 1. prioritet 934 559 758 94 170 588 1092 728 517 383 14019 316 115 247 39 77 114 483 174 105 64 4797

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 10,9 9,6 8,6 alle optaget 8,2 7,6 8,7 7,4 7,5 7,9 10,6 8,3 5,6 6,8 8,4 6,8 6,8 6,0

950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250

13070 13075 13080 13085 13090 13240 13265 13250 13255 13270 13995 14000 14500 14505 14510 14515 14995 14999 15000 15010 15015 15017 15020 15025 15030 15033 15040 15035 15045 15050 15055

International Business and Politics 130 Business Administration and Sociology 60 Business Administration and Service Management 100 30 Asian Studies Programme, Japanese/English Asian Studies Programme, Chinese/English 60 Engelsk og organisationskommunikation 80 Interkulturel markedskommunikation 240 International virksomhedskommunikation, 1 fremmedsprog og europæiske studier 120 International virksomhedskommunikation, 1 fremmedsprog og amerikanske studier 80 Information Management 40 Copenhagen Buiness School - Handelshøjskolen i alt 2630 IT-Universitetet i København Digitale medier og design Softwareudvikling Global Business Informatics IT-Universitetet i København i alt Danmarks Tekniske Universitet Civiling. Bioteknologi Civiling. Byggeteknologi Civiling. Bygningsdesign Civiling. Design og innovation Civiling. Elektroteknologi Civiling. Fysik og nanoteknologi Civiling. Geofysik og rumteknologi Civiling. IT og kommunikationsteknologi Civiling. Kemi og teknologi Civiling. Matematik og teknologi Civiling. Medicin og teknologi Civiling. Miljøteknologi

84 64 75 223

3 3 1 7

459 291 333 1083

195 162 104 461

8,3 9,0 5,7 alle optaget

8,0 8,4

63 66 63 66 66 62 37 43 63 63 63 48

3 4 5 5 5 0 0 0 4 5 5 0

211 211 245 254 180 156 88 180 192 212 325 119

60 70 70 118 77 64 34 28 73 89 94 40

5,4 alle optaget 7,3 alle optaget 7,3 9,3 7,9 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,2 alle optaget 8,5 9,3 alle optaget, ledige pladser

7,0 8,4 5,1

7,0 8,7

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 76 63 61 21 81 46 69 17 82 34 82 27 10 19 1391 5 5 2 0 5 4 0 0 5 0 5 2 0 0 69

Antal ansøgere total 1. prioritet 272 258 212 48 253 221 156 39 233 102 205 85 27 55 4539 139 100 54 21 105 75 69 17 102 32 83 33 6 17 1670

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 9,2 8,0 5,5 alle optaget alle optaget, ledige pladser 6,1 8,3 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 5,4 alle optaget, ledige pladser 5,0 alle optaget 6,6 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 8,2 7,3

1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560

15060 15065 15075 15110 15120 15115 15125 15127 15130 15135 15140 15160 15150 15165 15499 15999 16000 16010 16012 16020 16022 16030 16032 16040 16042 16015 16025 16035 16995 16999 17000

Civiling. Produktion og konstruktion Civiling. Softwareteknologi Civiling. Teknisk biomedicin Diploming. Arktisk teknologi Diploming. Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik) Diploming. Bygningsdesign Diploming. Elektro Diploming. Fødevareanalyse Diploming. It Diploming. Kemi- og bioteknologi Diploming. Maskin Diploming. Teknologi og økonomi (internetteknologi og økonomi) Diploming. Teknologi og økonomi (kemi og økonomi) Diploming. Trafik og transport Danmarks Tekniske Universitet i alt Roskilde Universitet Naturvidenskabelig bacheloruddannelse Naturvidenskabelig bacheloruddannelse med journalistik Humanistisk bacheloruddannelse Humanistisk bacheloruddannelse med journalistik Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse Samfundsvidenskabeligt bacheloruddannelse med journalistik Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse med journalistik Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse Humanistisk international bacheloruddannelse Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse Roskilde Universitet i alt Syddansk Universitet

4,9 7,8

4,2

5,6

64 12 564 59 478 50 197 20 19 118 119 1700

0 0 25 4 38 4 12 4 0 10 12 109

171 26 1620 398 1293 259 497 135 88 565 544 5596

59 7 559 134 465 69 169 32 38 164 146 1842

alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 6,5 6,0 10,2 10,1 6,8 6,4 10,4 10,3 5,3 4,7 6,6 6,4 alle optaget, ledige pladser 6,4 5,9 6,4 5,9

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby

Antal ansøgere total 1. prioritet

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient

1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

17010 17020 17025 17040 17050 17060 17110 17115 17120 17200 17217 17245 17205 17210 17215 17220 17235 17237 17238 17240 17247 17250 17230 17246 17260 17265 17270 17350 17340 17310 17360

Biologi 56 0 140 51 alle optaget, ledige pladser Datalogi 56 0 120 61 alle optaget, ledige pladser Farmaci 92 10 291 70 5,5 4,1 140 5 432 150 9,3 8,5 Idræt og sundhed Matematik-økonomi 30 0 76 27 alle optaget, ledige pladser Naturvidenskab (anvendt matematik, biokemi og molekylærbiologi, biomedicin, fysik, kemi, matematik, nanobioscience) optaget, ledige pladser 218 0 454 175 alle Klinisk biomekanik 66 0 241 98 9,5 Medicin 314 18 2169 617 10,0 9,9 48 5 155 33 6,5 5,0 Folkesundhedsvidenskab Psykologi 101 10 1078 311 10,2 10,0 Amerikanske Studier 39 5 247 74 6,0 Audiologi 16 0 44 13 alle optaget, ledige pladser Bibliotekskundskab og videnskommunikation 14 0 43 16 alle optaget, ledige pladser Dansk/nordisk 75 6 221 59 4,4 alle optaget Engelsk 77 8 326 89 5,9 5,7 Filosofi 75 0 256 65 4,7 Historie 105 8 333 87 4,9 alle optaget Interkulturel pædagogik og arabisk 22 5 73 32 5,4 alle optaget Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 22 0 66 19 alle optaget, ledige pladser Litteraturvidenskab 77 8 233 76 5,7 4,5 Logopædi 41 4 153 72 7,2 6,6 Medievidenskab 90 10 406 119 7,9 7,6 Oldtidskundskab 20 0 64 12 alle optaget, ledige pladser Pædagogisk audiologi 19 0 61 11 alle optaget, ledige pladser Religion 73 0 218 46 alle optaget, ledige pladser Spanske og spanskamerikanske studier 24 0 68 19 alle optaget, ledige pladser Tysk 17 0 43 15 alle optaget, ledige pladser Int. Virksomhedskommunikation 1 fremmedsprog og kommunikation 35 0 108 31 alle optaget, ledige pladser Int. Virksomhedskommunikation 1 fremmedsprog og medier 50 5 227 62 6,9 6,3 Int. virksomhedskommunikation 2 fremmedsprog 25 0 74 16 alle optaget, ledige pladser Arabisk og kommunikation 22 5 87 42 5,2 4,4

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby

Antal ansøgere total 1. prioritet 229 12 85 52 274 65 127 171 53 35 14 21 45 46 27 15 33 13 22 29 50 40 16 0 57 66 42 19 56 26 22

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 8,6 6,8 9,0 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 6,6 alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 4,8 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 8,3 5,9 8,6

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180

17410 17412 17415 17420 17510 17520 17530 17610 17815 17820 17825 17830 17835 17840 17845 17850 17895 17875 17880 17865 17870 17892 17860 17113 17822 17430 17890 18010 18030 18015 18025

Jura 125 10 895 Samfundsfag 20 2 108 Statskundskab 70 10 345 60 0 166 Økonomi Almen erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, International Business, Strategisk kommunikation) 321 0 604 Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 50 0 339 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) 140 0 269 90 0 531 Journalistik Diploming. Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik) 50 0 102 Diploming. Elektro 31 0 56 Diploming. Kemi (kemiteknik) 15 0 30 Diploming. Informations- og kommunikationsteknologi 22 0 41 Diploming. Integreret design 47 0 88 Diploming. Maskin 44 0 73 29 0 45 Diploming. Produktion (produktionsteknik) Diploming. Stærkstrøm 13 0 26 Civiling. Energiteknologi 36 0 74 Civiling. Fysik og teknologi 13 0 41 Civiling. Kemi 22 0 51 Civiling. Lærings- og oplevelsesteknologi 31 0 43 Civiling. Robotteknologi 48 0 90 Civiling. Software Engineering 44 0 93 Civiling. Velfærdsteknologi 17 0 40 Klinisk Biomekanik (eng.) 0 0 1 Global Management and Manufacturing (diplomingeniør) 51 0 102 Market and Management Anthropology 75 0 187 Product Development and Innovation (civilingeniør) 43 0 94 Dansk/nordisk (Kolding) 20 0 42 Designkultur og økonomi (Kolding) 76 5 159 Engelsk (Kolding) 23 0 78 Historie (Kolding) 20 0 78

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby

Antal ansøgere total 1. prioritet

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient

2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490

18020 18140 18110 18210 19015 19125 19220 19250 19115 19120 19230 19215 19225 19010 19020 20210 20215 20015 20220 20520 20515 20525 20530 20540 20995 21999 22000 22010 22015 22020 22025

Informations- og kommunikationsvidenskab (Kolding) 12 0 58 10 alle optaget, ledige pladser Int. Virksomhedskommunikation 1 fremmedsprog, IT og webkommunikation (Kolding) 20 0 49 21 alle optaget, ledige pladser Int. Virksomhedskommunikation 2 fremmedsprog (Kolding) 11 0 27 11 alle optaget, ledige pladser Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, Entreprenørskab og innovation, International Business) (Kolding) alle optaget, ledige pladser 99 0 186 98 Civiling. Mekatronik (Sønderborg) 6 0 14 6 alle optaget, ledige pladser Diploming. Mekatronik (Sønderborg) 12 0 23 15 alle optaget, ledige pladser Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) (Sønderborg) 25 0 50 31 alle optaget, ledige pladser Sproglig og kulturel formidling (Sønderborg) 27 0 56 32 alle optaget, ledige pladser Bachelor of Engineering in Interaction Design (diplomingeniør) (Sønderborg) 15 0 40 16 alle optaget Bachelor of Engineering in Mechatronics (Sønderborg) 12 0 42 17 alle optaget, ledige pladser Business, Language and Culture (Chinese) (Sønderborg) 33 0 95 39 alle optaget, ledige pladser Economics and Business Administration (Sønderborg) 59 0 205 83 alle optaget, ledige pladser European Studies (Sønderborg) 43 0 154 68 alle optaget, ledige pladser Innovation and Business (civilingeniør) 11 0 54 17 alle optaget, ledige pladser Mechatronics (civilingeniør) (Sønderborg) 8 0 27 15 alle optaget, ledige pladser Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, Sports- og eventmanagement, Virksomhedsudvikling i praksis) (Esbjerg) 60 0 125 57 alle optaget, ledige pladser Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (Esbjerg) 5 0 19 7 alle optaget, ledige pladser Miljø og ressource management (Esbjerg) 17 0 46 19 alle optaget, ledige pladser Sociologi og kulturanalyse (Esbjerg) 72 0 183 63 alle optaget, ledige pladser Int. Virksomhedskommunikation 1 fremmedsprog og international marketing (Slagelse) 75 3 218 55 4,3 alle optaget Int. Virksomhedskommunikation 1 fremmedsprog og kommunikation (Slagelse) 48 0 180 35 alle optaget, ledige pladser Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (professionsbachelor) (Slagelse) 39 0 71 30 alle optaget Erhvervsøkonomi, HA (Slagelse) 235 0 472 147 alle optaget, ledige pladser Bachelor of Economics and Information Technology (professionsbachelor) (Slagelse)8 0 65 23 alle optaget Syddansk Universitet i alt 4657 142 15857 5245 Aarhus Universitet Medicin Odontologi (tandlæge) Tandplejer (professionsbachelor) Folkesundhedsvidenskab

481 72 77 55

75 5 20 5

2226 552 280 185

830 175 120 54

10,4 9,8 6,9 8,2

10,0 9,8 6,0 7,2

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 60 139 154 114 40 80 30 100 83 50 100 47 69 26 19 3 22 98 35 20 44 55 105 79 27 20 125 57 74 13 32 9 0 0 0 0 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 3 2 4 6 5 3 2 0 5 3 3 0 2

Antal ansøgere total 1. prioritet 340 297 275 210 90 427 86 232 163 172 291 113 147 59 84 26 48 601 115 81 249 188 403 310 118 61 493 319 265 39 154 76 119 154 125 37 180 32 95 76 44 85 43 63 21 18 3 15 206 34 27 89 81 130 77 25 20 135 56 78 13 66

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 9,7 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 8,4 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 4,7 alle optaget 6,3 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 10,1 4,6 alle optaget 5,0 8,1 7,5 7,3 6,8 5,3 alle optaget, ledige pladser 6,7 6,9 6,9 alle optaget, ledige pladser 7,3 9,4

2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800

22105 22110 22115 22120 22125 22130 22135 22140 22145 22150 22155 22160 22170 22175 22131 22133 22132 22225 22205 22210 22380 22215 22220 22230 22240 22245 22255 22260 22270 22275 22280

Molekylær medicin Biologi Datalogi Fysik Geologi Idræt Kemi Matematik Matematik-økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Nanoscience IT Jordbrug, fødevarer og miljø Civiling. Bioteknologi Civiling. Geoteknologi Civiling. Kemi og teknologi Antropologi Arabisk- og islamstudier Brasilianske studier Digital design - it, æstetik og interaktion Dramaturgi Engelsk Filosofi Forhistorisk arkæologi Fransk sprog, litteratur og kultur Historie Idéhistorie Informationsvidenskab Italiensk sprog, litteratur og kultur Japanstudier

7,8

9,7 4,9 7,6 6,7 6,6 6,6 4,5 6,0 6,5 6,5 6,5

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 32 16 18 67 38 53 110 27 41 115 66 33 20 40 40 30 50 85 419 200 30 264 197 125 125 587 155 17 35 12 41 2 0 0 6 3 5 5 2 0 5 5 2 2 1 3 2 0 0 39 20 10 40 0 15 15 29 8 0 0 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 141 52 39 278 184 221 623 101 117 336 303 121 71 94 218 89 127 376 1537 1329 228 723 471 410 345 1445 600 69 75 28 107 42 10 15 92 60 59 192 33 74 96 79 31 19 38 53 29 42 70 701 475 38 296 205 157 121 684 148 13 23 5 29

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 6,8 6,3 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,4 7,2 7,7 7,3 8,0 6,4 9,3 9,2 4,9 4,6 alle optaget, ledige pladser 6,5 5,4 8,0 7,1 6,5 5,5 5,0 4,0 2,1 alle optaget 8,3 8,2 4,0 alle optaget alle optaget, ledige pladser 5,4 8,6 8,2 10,4 10,1 9,0 7,5 9,5 7,7 6,0 7,2 5,6 5,7 4,4 6,6 5,7 6,5 5,8 alle optaget alle optaget alle optaget alle optaget

2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110

22285 22290 22295 22300 22310 22315 22320 22325 22330 22335 22340 22355 22265 22365 22375 22350 22390 22410 22415 22420 22422 22425 22430 22510 22520 22610 22650 22620 22710 22715 22720

Kinastudier Klassisk arkæologi Klassiske sprog Kunsthistorie Lingvistik Litteraturhistorie Medievidenskab Middelalder- og renæssancearkæologi Musikvidenskab Nordisk sprog og litteratur (dansk) Religionsvidenskab Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Sydasienstudier Tysk sprog, litteratur og kultur Æstetik og kultur Østeuropastudier Teologi Erhvervsøkonomi Jura Psykologi Samfundsfag Statskundskab Økonomi Uddannelsesvidenskab - Aarhus Uddannelsesvidenskab - København Erhvervsøkonomi, HA Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) Erhvervsøkonomi med tysk, HA med tysk Int. Virksomhedkommunikation Engelsk og tysk Int. Virksomhedkommunikation Engelsk og fransk Int. Virksomhedkommunikation Engelsk og spansk

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 90 42 12 46 31 72 10 4 16 176 95 83 64 16 11 43 83 6587 5 0 0 0 0 4 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 414

Antal ansøgere total 1. prioritet 506 89 33 122 66 265 32 16 56 620 567 172 101 46 61 241 263 23813 141 32 11 43 24 58 6 4 12 212 230 81 68 25 20 68 123 8489

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 8,3 alle optaget alle optaget alle optaget alle optaget 6,4 alle optaget alle optaget alle optaget 6,0 9,2 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,9

3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420

22740 22745 22750 22755 22757 22760 22765 22770 22775 22615 22780 22930 22950 22955 22965 22935 22925 22995 24000 25000 25015 25017 25055 25020 25030 25075 25035 25025 25047 25040 25042

Int. Virksomhedkommunikation Engelsk og kommunikation Int. Virksomhedkommunikation Tysk og kommunikation Int. Virksomhedkommunikation Fransk og kommunikation Int. Virksomhedkommunikation Spansk og kommunikation Int. Virksomhedkommunikation Arabisk og kommunikation Int. Virksomhedkommunikation Engelsk og europæiske studier Int. Virksomhedkommunikation Tysk og europæiske studier Int. Virksomhedkommunikation Fransk og europæiske studier Int. Virksomhedkommunikation Spansk og europæiske studier Economics and Business Administration Marketing and Management Communication Erhversøkonomi, HA (Herning) Diploming. Business Development Engineer (Herning) Diploming. Elektro (Herning) Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing (Herning) HA International Management (Herning) International communication and multimedia (Herning) Aarhus Universitet i alt Aalborg Universitet Civiling. Arkitektur og design Civiling. Bioteknologi Civiling. By-, energi- og miljøplanlægning Civiling. Byggeri og anlæg Civiling. Elektronik og it Civiling. Energi Civiling. Globale forretningssystemer Civiling. Internetteknologier og computersystemer Civiling. Kemiteknologi Civiling. Maskin og produktion Civiling. Miljøteknologi

5,7

5,4 8,5

185 20 17 68 43 56 31 11 5 45 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

327 43 41 131 79 107 63 34 15 90 29

178 18 18 75 44 57 30 12 5 46 9

alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 17 20 92 38 12 31 38 11 5 33 47 13 23 22 19 5 31 24 56 146 118 72 33 79 99 257 12 12 155 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 47 44 157 81 21 73 82 25 16 93 112 43 51 63 49 23 66 63 1397 389 207 169 121 192 242 480 37 27 921 65 26 17 21 98 32 14 25 43 13 5 40 49 14 23 19 18 4 28 23 173 111 75 72 26 65 87 202 21 13 255 22 9

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 10,9 10,5 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget 9,6 9,5 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730

25050 25335 25060 25065 25090 25100 25210 25220 25230 25305 25306 25307 25311 25312 25340 25313 25314 25319 25320 25325 25330 25405 25410 25450 25455 25420 25425 25430 25435 25460 25465

Civiling. Nanoteknologi Civiling. Produkt- og designpsykologi Civiling. Software Civiling. Sundhedsteknologi Landinspektør Teknoantropologi Diplomingeniør Diplomingeniør, Eksportteknologi Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi Biologi Datalogi Fysik Geografi Informatik Informationsteknologi Kemi Matematik og statistik Matematik-økonomi Medicin Idræt Medicin med industriel specialisering Anvendt filosofi Dansk Engelsk Engelsk sprog og internationale studier Humanistisk informatik Musik Musikterapi Psykologi Spansk sprog og internationale studier Tysk

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 163 114 47 69 225 37 120 210 120 299 54 25 111 19 126 25 76 16 224 5 6 25 9 17 19 1 1 5 37 4249 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

Antal ansøgere total 1. prioritet 285 264 151 216 541 92 694 442 302 555 157 178 214 64 573 44 141 138 394 50 24 42 20 25 27 8 3 29 97 12111 144 92 34 64 150 35 215 195 68 271 69 56 123 20 198 22 56 44 215 18 8 31 11 17 22 2 1 12 57 4359

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser 8,2 8,1 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser 7,9 7,4 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040

25515 25610 25612 25615 25620 25625 25630 25710 25715 25810 25345 25712 25317 25070 25440 25085 25071 25095 25315 25072 26511 26513 26515 26514 26610 26620 26710 26512 26520 26995 29000

International virksomhedskommunikation Politik og Administration Samfundsfag Historie Sociologi Økonomi Jura Erhvervsøkonomi, HA Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) Socialrådgiver (professionsbachelor) Art and Technology Economics and Business Administration Medialogy Civiling. By-, energi- og miljøplanlægning (København) Humanistisk informatik (København) Landinspektør (København) Teknoantropologi (København) IT, Communication and New Media (civilingeniør) (København) Medialogy (København) Sustainable Biotechnology (civilingeniør) Civiling. Bygge- og anlægskonstruktion (Esbjerg) Civiling. Energi (Esbjerg) Civiling. Kemi og bioteknologi (Esbjerg) Civiling. Maskinkonstruktion Diplomingeniør (Esbjerg) Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi (Esbjerg) Fiskeriteknolog (Esbjerg) Electronic and Computer Engineering (civilingeniør) (Esbjerg) Medialogy (Esbjerg) Aalborg Universitet i alt

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby

Antal ansøgere total 1. prioritet

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient

4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350

30000 30010 32010 32610 30045 30049 31000 31010 31060 31095 31999 32000 32110 32995 33000 35000 30060 35095 39999 40000 70010 40510 40610 42020 45010 46020 47020 50010 50810 78010 52610

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitekt 174 Designer 105 Kunsthåndværker (Bornholm) 21 Det Kongelige Danske Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i alt 300 Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) Informationsvidenskab og kulturformidling (København) Informationsvidenskab og kulturformidling (Aalborg) Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) i alt Designskolen Kolding Designer Designskolen Kolding i alt Arkitektskolen Aarhus Arkitekt Arkitektskolen Aarhus i alt Professionshøjskolen Metropol, University College Administrationsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), København N Beredskab, katastrofe - og risikomanagement, København N Bioanalytiker, København N Ergoterapeut, København N Ernæring og sundhed, København K Folkeskolelærer, Frederiksberg Fysioterapeut, København N Jordemoder, København N Kristendom, kultur og kommunikation (Diakonissestiftelsen), Frederiksberg Laborant, København N Offentlig administration, København N

0 0 0 0

1004 1639 58 2701

619 954 30 1603

10,2 ej kvotesyst. ej kvotesyst.

-

209 44 253

0 0 0

399 90 489

178 39 217

3,9 alle optaget alle optaget, ledige pladser

59 59

3 3

655 655

282 282

ej kvotesyst.

160 160

14 14

886 886

341 341

9,7

9,6

99 70 143 143 202 346 221 67 25 120 138

0 5 10 22 60 37 48 10 0 0 0

259 364 558 517 935 1161 1463 572 58 279 318

70 238 230 147 431 390 693 311 20 106 97

alle optaget, ledige pladser 8,9 8,4 6,2 5,3 6,4 5,1 8,1 7,3 7,2 8,3 7,8 10,6 10,2 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 30 88 349 80 33 86 883 50 3173 0 15 83 20 0 4 60 18 392

Antal ansøgere total 1. prioritet 51 397 1266 469 49 916 1937 287 11856 26 120 608 90 43 263 954 113 4950

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser 5,9 6,8 4,5 alle optaget alle optaget 8,6 5,9 8,6

4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660

83010 54020 55010 55017 55020 56020 56040 45012 40095 44000 45000 46010 46036 46040 46042 47040 40010 53010 53020 53030 53040 53100 53120 56080 57010 57310 45095 49999 50000 40640 40645

Procesteknolog (erhvervsakademiuddannelse), København N Radiograf, København N Socialrådgiver, Frederiksberg Socialrådgiver, Hillerød Socialrådgiver, Bornholm Sygeplejerske (Diakonissestiftelsen), Frederiksberg Sygeplejerske, København N Bachelor of Global Nutrition and Health. , København K Professionshøjskolen Metropol, University College i alt

4,8 5,2

8,5 5,0 6,9

Professionshøjskolen UCC University College Capital Folkeskolelærer (Zahle), København K 400 Folkeskolelærer, Bornholm 20 Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (dag) 418 Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (aften) 75 Fysioterapeut, Hillerød 80 Psykomotorisk terapeut, Hillerød 80 Pædagog (Frøbel), Frederiksberg C 360 Pædagog, København Ø 360 Pædagog (Sydhavn), København SV 320 Pædagog, Skovlunde 279 Pædagog, Hillerød 189 Pædagog, Bornholm 23 Sygeplejerske, Hillerød 174 Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk 69 Tekstildesign, -håndværk og formidling (Håndarbejdets Fremme), København K 53 Professionshøjskolen UCC (University College) i alt 2900 Professionshøjskolen Sjælland University College Bioanalytiker, Næstved Bioanalytiker, e-læring, Næstved

50 0 0 0 15 14 10 35 22 0 0 0 20 10 3 179

1434 36 1036 145 755 220 1679 1651 1326 778 471 49 618 161 96 10455

472 20 302 74 128 141 693 370 363 240 192 31 179 93 46 3344

7,0 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,6 ej kvotesyst. 6,3 4,3 3,1 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 4,6 6,9 ej kvotesyst.

4,0

7,2 5,8 3,4

3,8 5,7

38 14

8 0

134 36

40 15

4,6 3,2 alle optaget

3,6

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 40 29 129 28 63 20 155 16 61 30 75 5 50 20 40 20 88 0 230 30 55 6 137 18 90 14 78 7 90 89 40 4 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 8 5 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 8

Antal ansøgere total 1. prioritet 188 72 375 200 131 67 459 84 100 124 140 28 759 404 258 114 204 13 561 176 116 41 283 101 150 56 155 49 595 373 128 51 31 103 26 52 20 132 13 64 32 79 5 109 64 24 34 89 0 268 28 67 6 165 19 107 18 94 9 167 63 76

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 5,4 4,5 5,7 6,5 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 8,1 7,6 6,7 6,6 alle optaget, ledige pladser ledige pladser 3,5 alle optaget 3,1 alle optaget alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 6,0 4,2 6,0 5,0 3,9 4,9 5,7

4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970

42040 42045 45110 45115 45117 45119 46045 46046 46047 46050 46070 46072 47050 47060 47062 47065 44250 44256 53130 53132 53135 53137 53140 53142 53160 53162 53165 53167 55030 55032 55050

Ergoterapeut, Næstved Ergoterapeut, e-læring, Næstved Ernæring og sundhed, Sorø (sommer) Ernæring og sundhed, Sorø (vinter) Ernæring og sundhed, e-læring, Sorø (sommer) Ernæring og sundhed, e-læring, Sorø (vinter) Folkeskolelærer, Roskilde (sommer) Folkeskolelærer, Roskilde (vinter) Folkeskolelærer, e-læring, Roskilde Folkeskolelærer, Holbæk Folkeskolelærer, Vordingborg (sommer) Folkeskolelærer, Vordingborg (vinter) Fysioterapeut, Roskilde Fysioterapeut, Næstved (sommer) Fysioterapeut, Næstved (vinter) Fysioterapeut, e-læring, Næstved Leisure Management, Roskilde Leisure Management, e-læring, Roskilde Pædagog, Roskilde (sommer) Pædagog, Roskilde (vinter) Pædagog, e-læring, Roskilde (sommer) Pædagog, e-læring, Roskilde (vinter) Pædagog, Slagelse (sommer) Pædagog, Slagelse (vinter) Pædagog, Nykøbing F (sommer) Pædagog, Nykøbing F (vinter) Pædagog, Vordingborg (sommer) Pædagog, Vordingborg (vinter) Socialrådgiver, Roskilde (sommer) Socialrådgiver, Roskilde (vinter) Socialrådgiver, Nykøbing F (sommer)

7,6 7,5 6,3 6,1

5,0 3,3 4,5

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 16 25 90 59 59 13 50 10 44 10 33 5 66 4 2289 0 5 12 12 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 148

Antal ansøgere total 1. prioritet 74 76 557 284 216 87 110 45 200 66 69 30 104 8 8600 8 32 152 44 56 14 62 10 37 6 34 5 60 4 2594

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser 5,0 alle optaget 6,0 4,2 4,3 alle optaget alle optaget 3,7 alle optaget alle optaget, ledige pladser 3,4 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280

55052 55057 56120 56122 56140 56142 56145 56147 56160 56162 56180 56182 44115 44121 50095 54999 65000 40650 42060 46080 46120 47080 52620 52625 53170 53185 53230 54040 55110 55120 56200

Socialrådgiver, Nykøbing F (vinter) Socialrådgiver, e-læring, Nykøbing F Sygeplejerske, Roskilde (sommer) Sygeplejerske, Roskilde (vinter) Sygeplejerske, Slagelse (sommer) Sygeplejerske, Slagelse (vinter) Sygeplejerske, e-læring, Slagelse (sommer) Sygeplejerske, e-læring, Slagelse (vinter) Sygeplejerske, Næstved (sommer) Sygeplejerske, Næstved (vinter) Sygeplejerske, Nykøbing F (sommer) Sygeplejerske, Nykøbing F (vinter) Leisure Management, Nykøbing F Leisure Management, e-learning, Nykøbing F Professionshøjskolen Sjælland University College i alt Professionshøjskolen Lillebælt University College Bioanalytiker, Odense SØ Ergoterapeut, Odense SØ Folkeskolelærer, Odense V Folkeskolelærer, Jelling Fysioterapeut, Odense SØ Offentlig administration, Odense C Offentlig administration, it-baseret, Odense C Pædagog, Odense V Pædagog, Svendborg Pædagog, Jelling Radiograf, Odense SØ Socialrådgiver, Odense C Socialrådgiver, it-baseret, Odense C Sygeplejerske, Odense SØ

5,0 3,2

37 82 284 95 139 53 15 379 48 114 72 234 87 214

4 11 0 0 32 0 0 33 2 0 4 25 2 36

187 315 491 205 996 101 33 769 141 218 268 605 187 653

80 112 254 91 269 42 19 502 50 113 122 303 100 308

7,8 6,0 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,8 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget 3,9 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 5,9 5,4 4,3 6,3

5,7 5,1

6,8

5,5 3,2 4,1 5,1

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 76 169 2098 20 9 178

Antal ansøgere total 1. prioritet 272 422 5863 75 156 2596

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 5,4 4,1 alle optaget 3,2

5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590

56220 56280 55095 69999 55000 40660 42080 43200 45160 46100 46110 47100 47110 47560 50015 51510 52630 53190 53200 53210 53220 55210 55220 56240 56260 65095 64999 70000 40310 40670 41160

Sygeplejerske, Svendborg Sygeplejerske, Vejle Professionshøjskolen Lillebælt University College i alt PH UC Syddanmark Esbjerg - Haderslev Bioanalytiker, Esbjerg Ø Ergoterapeut, Esbjerg Ø Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation, Haderslev Ernæring og sundhed, Haderslev Folkeskolelærer, Haderslev Folkeskolelærer, Esbjerg Ø Fysioterapeut, Esbjerg Ø Fysioterapeut, Haderslev Grafisk kommunikation, Haderslev Jordemoder, Esbjerg Ø Medie- og sonokommunikation, Haderslev Offentlig administration, Esbjerg Ø Pædagog, Kolding Pædagog, netbaseret, Aabenraa Pædagog, Aabenraa Pædagog, Esbjerg Ø Socialrådgiver, Esbjerg Ø Socialrådgiver, Aabenraa Sygeplejerske, Sønderborg Sygeplejerske, Esbjerg Ø PH UC Syddanmark Esbjerg - Haderslev i alt Professionshøjskolen VIA University College Bandagist/ortopædiingeniør, Horsens Bioanalytiker, Aarhus N Bygningskonstruktør, Horsens

37 61 41 42 169 121 110 38 63 55 24 30 147 27 216 171 117 64 89 126 1748

7 0 0 10 0 0 20 5 0 6 0 0 6 0 2 0 0 3 0 10 69

114 139 54 254 269 214 604 300 186 331 106 58 395 64 336 321 293 141 152 301 4632

42 42 37 108 165 121 141 68 80 127 89 28 176 32 238 190 130 93 80 142 2129

6,2 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,9 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 6,6 6,9 ej kvotesyst. 9,3 ej kvotesyst. alle optaget, ledige pladser 3,1 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 3,8 alle optaget alle optaget, ledige pladser 5,0 alle optaget

3,6

7,1

6,4 6,8 9,1

0 129 63

0 19 0

6 328 108

1 151 68

vinteroptag 6,0 alle optaget, ledige pladser

4,0

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 171 42 234 69 18 19 12 71 120 71 75 78 449 252 79 146 60 17 53 19 27 60 114 170 141 240 247 30 106 158 52 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 0 0 35 0 15 24 0 0 0 0 0 5 0 9 12 40 50 3 17 7 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 262 55 534 197 40 32 16 143 347 513 131 156 1091 618 531 1130 120 29 130 28 31 141 224 348 373 1252 1008 107 413 372 96 175 43 302 78 22 17 9 55 125 245 79 80 535 196 148 417 48 13 53 15 28 80 114 200 168 520 366 51 176 169 54

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt. 5,4 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 6,2 9,0 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,3 alle optaget, ledige pladser 7,6 8,5 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst. alle optaget 4,2 4,6 alle optaget 6,6 5,8 5,3 5,2 4,2 alle optaget alle optaget, ledige pladser

5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900

41170 41215 73110 54550 49310 49325 49200 42100 42120 45210 46130 46140 46150 46160 47120 47140 79460 50860 52640 52645 84360 40060 53240 53250 53280 53260 53270 53273 53275 53290 53292

Bygningskonstruktør, Aarhus N Bygningskonstruktør, Holstebro Designteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Herning Diakoni og socialpædagogik Diplomingeniør, bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Horsens Diplomingeniør, maskin, Horsens Diplomingeniør, materialeteknologi, Herning Ergoterapeut, Holstebro Ergoterapeut, Aarhus N Ernæring og sundhed, Aarhus N Folkeskolelærer, Nørre Nissum Folkeskolelærer, Skive Folkeskolelærer, Aarhus N Folkeskolelærer, Silkeborg Fysioterapeut, Holstebro Fysioterapeut, Aarhus N Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Horsens Kristendom, kultur og kommunikation, Højbjerg Offentlig administration, Aarhus N Offentlig administration, Viborg Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Horsens Psykomotorisk terapeut, Randers Pædagog, Ikast Pædagog, Holstebro Pædagog, Horsens Pædagog (Peter Sabroe), Aarhus C Pædagog (Jydsk), Aarhus N Pædagog (Jydsk), Grenaa Pædagog, Randers C Pædagog, Viborg Pædagog, netbaseret, Viborg

4,5 8,3

5,8 6,9 8,2

3,1 5,6 4,9 4,8 4,6

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 0 32 6 6 1 30 21 11 3 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 432

Antal ansøgere total 1. prioritet 116 707 199 219 51 998 417 280 266 51 353 55 245 242 204 117 183 73 84 12 155 67 65 58 47 56 16230 72 336 108 104 25 482 86 69 91 19 106 21 199 178 93 50 103 41 53 4 53 38 30 34 18 25 7239

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget 5,0 alle optaget 6,3 5,4 4,2 alle optaget 7,8 6,0 6,0 3,2 alle optaget 4,3 5,9 ej kvotesyst., alle opt. ej kvotesyst., alle opt. ej kvotesyst., alle opt. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet 8,8 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210

53295 55310 55320 56300 56320 56340 56360 56370 56380 56385 56400 57360 50610 73115 79465 41165 41175 49410 49320 49205 45215 49315 49317 49425 44310 44315 70095 74999 75000 70390 41210

Pædagog, Thisted 68 Socialrådgiver, Aarhus N 312 Socialrådgiver, Holstebro 64 87 Sygeplejerske, Holstebro Sygeplejerske, Thisted 23 Sygeplejerske, Aarhus N 304 Sygeplejerske, Silkeborg 90 Sygeplejerske, Horsens 60 Sygeplejerske, Viborg 109 Sygeplejerske, netbaseret, Viborg 18 Sygeplejerske, Randers 91 Tekstildesign, -håndværk og formidling, Herning 15 Animation, Viborg 49 AP Graduate in Design, Technology and Business, Herning 127 AP Graduate in Marketing Management, Horsens 94 Architectural Technology and Construction Management, Horsens 37 Architectural Technology and Construction Management, Aarhus N 56 Bachelor of Civil Engineering, Horsens 32 Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology, Horsens 50 Bachelor of Engineering in Material Technology, Herning 0 Bachelor of Global Nutrition and Health, Aarhus N 36 Global Business Engineering, Horsens 33 Global Business Engineering, Aarhus C 34 Mechanical Engineering, Horsens 25 Value Chain Management, Horsens 18 Value Chain Management, Aarhus C 23 Professionshøjskolen VIA University College i alt 5447 Professionshøjskolen University College Nordjylland Automationsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Bygningskonstruktør, Aalborg

4,3 4,8 6,1 4,4 4,9 2,9 4,7

6,2

0 70

0 0

9 121

4 89

ikke oprettet alle optaget, ledige pladser

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 35 66 7 0 11 84 70 22 141 93 307 120 4 0 19 63 26 72 15 47 17 32 10 140 310 54 115 114 192 37 33 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 30 10 0 0 18 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 73 118 22 7 23 293 141 30 279 175 582 866 9 1 32 393 52 165 18 108 41 65 31 327 872 231 167 196 547 126 121 49 74 6 5 10 100 70 21 150 90 288 284 7 1 19 159 27 80 15 45 17 35 23 178 580 90 115 84 244 47 61

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst. alle optaget, ledige pladser ikke oprettet alle optaget, ledige pladser 5,8 5,1 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 3,7 8,1 7,7 ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser 10,0 9,7 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 4,4 3,9 5,7 5,2 6,0 4,6 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 6,8 5,7 alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt.

6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520

71810 73160 41590 73360 73390 42140 45880 74165 74160 46180 46170 47160 75410 75415 76260 50020 78410 79610 79620 81610 52510 52650 84460 53330 53300 54060 86210 56440 56420 71815 73165

Datamatiker (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Designteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Eksport og teknologi, Nørresundby Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Hjørring Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Ergoterapeut, Aalborg Øst Finans, Aalborg Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Thisted Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg Folkeskolelærer, Hjørring Folkeskolelærer, Aalborg SØ Fysioterapeut, Aalborg Øst Installatør, stærkstrøm (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Installatør, VVS (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV It- teknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Jordemoder, Aalborg Øst Laborant (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Nørresundby Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Thisted Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Natur- og kulturformidling, Hjørring Offentlig administration, Aalborg Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV Pædagog, Hjørring Pædagog, Aalborg Radiograf, Aalborg Øst Serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Nørresundby Sygeplejerske, Hjørring Sygeplejerske, Aalborg Øst AP Graduate in Computer Science, Aalborg SV AP Graduate in Design, Technology and Business, Aalborg SV

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 16 21 61 34 73 16 37 23 10 2617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113

Antal ansøgere total 1. prioritet 36 93 206 131 294 47 102 50 32 7232 18 33 70 37 155 19 48 27 15 3489

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840

73365 74162 79615 81615 86215 76265 41212 41595 52515 75095 79999 80000 71110 45810 74010 74020 74605 78060 87010 79010 79060 81060 86010 86060 71115 79015 79065 81065 86015 86065 80095

AP Graduate in Energy Technology, Aalborg SV AP Graduate in Financial Management, Aalborg AP Graduate in Marketing Management, Nørresundby AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Aalborg SV AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Nørresundby AP Graduate IT Technology, Aalborg SV Architectural Technology and Construction Management, Aalborg Export and Technology Management, Nørresundby Natural and Cultural Heritage Management, Hjørring Professionshøjskolen University College Nordjylland i alt

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Datamatiker (København Nord), Kongens Lyngby 64 0 157 Finans (professionsbachelor) (Niels Brock), Frederiksberg C 104 0 332 Finansøkonom (Niels Brock), Frederiksberg C 221 0 825 Finansøkonom (København Nord), Kongens Lyngby 133 0 553 Handelsøkonom (Niels Brock), Frederiksberg C 110 0 516 Laborant (Laborantskolen Nordsjælland), Hillerød 35 0 89 Logistikøkonom (Niels Brock) , Frederiksberg C 74 0 185 Markedsføringsøkonom (Niels Brock), København N 234 0 871 Markedsføringsøkonom (København Nord), Kongens Lyngby 89 0 482 Multimediedesigner (København Nord), Kongens Lyngby 82 0 297 Serviceøkonom (Hotel- og Restaurantskolen), Valby 198 0 437 Serviceøkonom (København Nord), Kongens Lyngby 89 0 302 AP Graduate in Computer Science (København Nord), Kongens Lyngby 29 0 149 AP Graduate in Marketing Management (Niels Brock), København N 48 0 264 AP Graduate in Marketing Management (København Nord), Kongens Lyngby 75 0 382 AP Graduate in Multimedia Design and Communication (København Nord), Kongens Lyngby 0 36 210 AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management (Hotel- og Restaurantskolen), Valby 202 65 0 AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management (København Nord), Kongens Lyngby 319 84 0 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i alt 1770 0 6572

54 126 293 139 175 34 65 263 105 61 193 97 56 79 171 49 86 131 2177

alle optaget, ledige pladser 6,3 5,9 5,0 6,5 3,8 alle optaget 3,1 5,1 alle optaget 5,3 5,5 2,5 alle optaget 4,7 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 5,3 4,3 alle optaget, ledige pladser 6,5 -

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby

Antal ansøgere total 1. prioritet

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient

6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150

80999 81000 70310 41010 71060 73010 73610 73310 75010 75015 76010 81010 52710 84010 59010 58500 71065 73015 81015 76015 41015 58505 59015 81095 81999 82000 70020 70060 70320 70410 41060

KEA Københavns Erhvervsakademi Automationsteknolog, Frederiksberg 17 Bygningskonstruktion (professionsbachelor), København N 150 Datamatiker, København NV 73 Designteknolog, København Ø 170 E-designer, København Ø 82 Energiteknolog, Frederiksberg 35 Installatør, stærkstrøm, Frederiksberg 59 Installatør, VVS, Frederiksberg 47 It- teknolog, København NV 62 Multimediedesigner, København NV 192 Optometri (professionsbachelor), Frederiksberg 55 Produktionsteknolog, København N 43 Smykker (professionsbachelor), København Ø 32 Økonomi og It (professionsbachelor) 30 AP Graduate in Computer Science, København NV 46 AP Graduate in Design, Technology and Business, København Ø 46 AP Graduate in Multimedia Design and Communication, København NV 99 AP Graduate IT Technology, København NV 36 Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, København N 61 Bachelor of Economics and Information Technology, København NV 49 Bachelor of Jewellery, Technology and Business, København Ø 0 Københavns Erhvervsakademi (KEA ) i alt 1384 Erhvervsakademi Sjælland Administrationsøkonom, Køge Administrationsøkonom, Nykøbing F Automationsteknolog, Nykøbing F Autoteknolog, Næstved Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Næstved

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 409 214 822 235 51 60 56 110 680 99 97 140 105 138 200 342 95 162 123 50 4214

17 277 90 376 61 41 61 48 53 262 47 38 73 27 51 65 141 39 87 43 13 1910

alle optaget, ledige pladser 6,2 alle optaget 3,9 alle optaget ej kvotesyst. ej kvotesyst. alle optaget ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser 6,6 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst. 4,4 alle optaget alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet

17 0 0 31 90

0 0 0 0 0

49 16 0 40 113

14 6 0 28 78

alle optaget, ledige pladser ikke oprettet ikke oprettet alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 47 20 108 51 30 21 11 34 30 31 12 126 40 39 36 16 21 16 6 9 0 19 20 25 21 13 52 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 90 37 244 120 50 24 12 47 95 55 33 283 70 81 52 25 60 44 23 76 28 45 164 79 56 24 152 2287 41 21 100 47 28 22 11 35 31 32 10 73 25 33 38 18 14 11 6 11 7 18 26 24 15 14 39 876

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 3,0 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460

71210 71310 74030 74610 47710 75160 75115 77010 78110 78160 87030 79160 81210 81160 83060 84060 86090 86080 74615 71215 71265 87035 79165 81215 81165 81235 86085 82095 82999 83000 70330

Datamatiker, Roskilde Datamatiker, Næstved Finansøkonom, Næstved Handelsøkonom, Næstved Have- og parkingeniør (professionsbachelor), Roskilde Installatør, Stærkstrøm, Nykøbing F Installatør, VVS, Slagelse Jordbrugsteknolog, Slagelse Laborant, Roskilde Laborant, Slagelse Logistikøkonom , Køge Markedsføringsøkonom, Roskilde Multimediedesigner, Køge Multimediedesigner, Slagelse Procesteknolog, Roskilde Produktionsteknolog, Slagelse Serviceøkonom, Køge Serviceøkonom, Slagelse AP Graduate in Commerce Management, Næstved AP Graduate in Computer Science, Roskilde AP Graduate in Computer Science, Slagelse AP Graduate in Logistic Management, Køge AP Graduate in Marketing Management, Roskilde AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Køge AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Slagelse AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Nykøbing F AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Køge Erhvervsakademi Sjælland i alt Erhvervsakademiet Lillebælt Automationsteknolog, Odense C

0

0

9

3

ikke oprettet

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 92 52 40 0 28 69 83 75 10 14 18 25 42 25 29 110 0 111 22 34 30 81 30 0 30 50 62 70 22 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 133 79 54 13 33 163 258 132 14 17 21 47 50 54 47 220 2 184 37 38 38 142 69 12 63 161 139 146 79 86 16 89 50 42 2 27 69 116 80 12 14 18 23 40 16 29 108 0 102 23 34 31 87 28 4 30 51 51 61 26 20 6

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet alle optaget, ledige pladser 4,1 alle optaget 5,2 alle optaget alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget ikke oprettet alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet

7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7710 7720 7730 7740 7750 7760 7770

41110 71410 71560 41500 73330 45830 74060 74630 75210 75260 75215 76200 77060 78210 87060 79210 52300 81310 83110 83160 84110 86110 86130 58040 87065 79215 81315 86115 76065 41120 41505

Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Odense C Datamatiker, Odense C Datamatiker, Vejle Eksport og teknologi (professionsbachelor), Odense C Energiteknolog, Odense C Finans (professionsbachelor), Odense C Finansøkonom, Odense C Handelsøkonom, Vejle Installatør, Stærkstrøm, Odense C Installatør, Stærkstrøm, Vejle Installatør, VVS, Odense C It- teknolog, Odense C Jordbrugsteknolog, Odense S Laborant, Odense S Logistikøkonom , Vejle Markedsføringsøkonom, Odense C Mejeriteknologi (professionsbachelor), Odense S Multimediedesigner, Odense M Procesteknolog, Odense S Procesteknolog, Vejle Produktionsteknolog, Odense C Serviceøkonom, Odense S Serviceøkonom, Vejle Økonomi og It (professionsbachelor), Vejle AP Graduate in Logistic Management, Vejle AP Graduate in Marketing Management, Odense C AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Odense M AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Odense S AP Graduate IT Technology, Odense C Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, Odense C Bachelor of Export and Technology Management, Odense C

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 1286 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 2556 1292

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient

7780 7790 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080

83095 83999 84000 73650 74070 79260 81360 73655 74075 79265 81365 84095 84999 85000 41115 71510 71460 73060 73410 74080 75230 78260 79310 79290 81410 84210 84160 71515 71465 73065 73415

Erhvervsakademiet Lillebælt i alt Erhvervsakademi Kolding E-designer, Kolding Finansøkonom, Kolding Markedsføringsøkonom, Kolding Multimediedesigner, Kolding AP Graduate in E-design, Kolding AP Graduate in Financial Management, Kolding AP Graduate in Marketing Management, Kolding AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Kolding Erhvervsakademi Kolding i alt Erhvervsakademi SydVest Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Esbjerg Datamatiker, Esbjerg Datamatiker, Sønderborg Designteknolog, Sønderborg Driftsteknolog - Offshore, Esbjerg Finansøkonom, Esbjerg Installatør, Stærkstrøm, Esbjerg Laborant, Esbjerg Markedsføringsøkonom, Esbjerg Markedsføringsøkonom, Sønderborg Multimediedesigner, Esbjerg Produktionsteknolog, Esbjerg Produktionsteknolog, Sønderborg AP Graduate in Computer Science, Esbjerg AP Graduate in Computer Science, Sønderborg AP Graduate in Design, Technology and Business, Sønderborg AP Graduate in Management Technology Offshore, Esbjerg

20 75 60 54 11 18 101 36 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 180 125 93 25 41 174 50 721

20 84 66 48 14 20 124 36 412

alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

39 25 19 20 39 71 20 21 62 31 35 23 12 8 2 22 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 31 32 35 51 121 20 35 102 46 58 28 16 19 5 33 6

38 25 21 11 41 75 20 21 60 29 31 23 12 10 2 22 3

alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser alle optaget ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ikke oprettet

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 27 9 16 501 0 0 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 49 17 21 778 29 10 15 498

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

8090 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 8280 8290 8300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390

79315 79295 81412 85095 85999 86000 71610 74090 74100 75310 75315 78310 79360 81460 83210 84260 86150 86095 86999 87000 70460 74450 71710 45860 74110 76210 77110 78360 79410 77700 81560

AP Graduate in Marketing Management, Esbjerg AP Graduate in Marketing Management, Sønderborg AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Esbjerg Erhvervsakademi SydVest i alt Erhvervsakademi MidtVest Datamatiker, Herning Finansøkonom, Herning Finansøkonom, Holstebro Installatør, Stærkstrøm, Herning Installatør, VVS, Herning Laborant, Holstebro Markedsføringsøkonom, Herning Multimediedesigner, Herning Procesteknolog, Holstebro Produktionsteknolog, Herning Serviceøkonom, Holstebro Erhvervsakademi MidtVest i alt Erhvervsakademi Århus Autoteknolog, Viby J Business Controller, Viby J Datamatiker, Viby J Finans (professionsbachelor), Viby J Finansøkonom, Viby J It- teknolog, Viby J Jordbrugsteknolog, Risskov Laborant, Viby J Markedsføringsøkonom, Viby J Miljøteknolog, Viby J Multimediedesigner, Viby J

26 51 38 13 9 23 65 36 20 24 39 344

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 110 76 13 9 36 117 80 30 31 56 600

25 49 39 13 9 24 62 35 24 24 42 346

alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

34 35 74 78 226 34 138 31 258 14 158

0 0 5 8 2 3 0 0 24 0 10

52 61 133 212 517 70 168 92 590 28 333

39 33 88 101 196 35 139 28 311 15 161

3,3 alle optaget alle optaget 4,3 alle optaget 6,7 3,2 alle optaget 3,6 alle optaget alle optaget, ledige pladser 3,1 alle optaget 5,4 alle optaget alle optaget, ledige pladser 5,0 alle optaget

3,9

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 29 25 30 29 110 67 24 37 1431 0 0 0 0 0 0 0 0 52

Antal ansøgere total 1. prioritet 83 49 86 142 430 235 84 184 3549 41 36 71 66 174 102 27 67 1730

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser 7,3 alle optaget 6,0 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,1 alle optaget alle optaget, ledige pladser 4,7 alle optaget

8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480 8490 8500 8510 8520 8530 8540 8550 8560 8570 8580 8590 8600 8610 8620 8630 8640 8650 8660 8670 8680 8690 8700

77115 70470 78370 71715 79415 81565 76215 45865 87095 87999 88000 70210 70370 70510 71665 71660 73370 74215 74210 74675 74680 74660 74670 75360 75365 79560 79510 52750 84410 84310 86160

AP Graduate in Agro Business and Landscape management, Risskov AP Graduate in Automotive Technology, Viby J AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science, Viby J AP Graduate in Computer Science, Viby J AP Graduate in Marketing Management, Viby J AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Viby J AP Graduate IT Technology, Viby J Bachelor of financial management and services, Viby J Erhvervsakademi Århus i alt Erhvervsakademi Dania Administrationsøkonom, Viborg Automationsteknolog, Hadsten Autoteknolog, Viborg Datamatiker, Grenaa Datamatiker, Skive Energiteknolog, Hadsten Finansøkonom, Silkeborg Finansøkonom, Hobro Handelsøkonom, Hobro Handelsøkonom, Horsens Handelsøkonom, Randers SØ Handelsøkonom, Silkeborg Installatør, Stærkstrøm, Hadsten Installatør, VVS, Hadsten Markedsføringsøkonom, Randers SØ Markedsføringsøkonom, Viborg Optometri (professionsbachelor), Randers Produktionsteknolog, Randers Produktionsteknolog, Skive Serviceøkonom, Randers SØ

29 11 17 50 25 28 51 82 26 50 79 32 9 13 65 35 40 19 20 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 17 24 72 32 32 139 132 46 104 144 79 16 16 119 60 76 28 20 191

29 10 18 60 26 27 46 83 29 48 74 27 9 15 55 34 41 20 20 106

alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 4,0 alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ej kvotesyst., alle opt., led. pl. ej kvotesyst., alle opt., led. pl. alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 13 0 25 5 48 8 892 0 0 0 0 0 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 21 2 70 35 114 22 1654 14 1 20 15 49 10 886

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser ikke oprettet alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

8710 8720 8730 8740 8750 8760 8770 8780 8790 8800 8810 8820 8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890 8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960 8970 8980 8990 9000 9010

86170 70515 79565 79512 86165 76255 88095 88998 78000 56100 78095 78099 78100 50745 52010 52030 47510 50315 50310 50750 78195 78199 78300 46510 78395 78399 78400 48010 48110 48013 48015

Serviceøkonom, Skive AP Graduate in Automotive Technology, Viborg AP Graduate in Marketing Management, Randers SØ AP Graduate in Marketing Management, Viborg AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Randers SØ AP Graduate IT Technology, Viborg Erhvervsakademi Dania i alt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske, Rønne Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i alt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kommunikation, København NV Medieproduktion og ledelse, København NV Tv- og medietilrettelæggelse, København NV Visuel kommunikation, København NV Fotojournalist, Aarhus N Journalist, Aarhus N Kommunikation, Aarhus N Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i alt Den Frie Lærerskole Fri-, Høj og efterskolelærer, Vester Skerninge Den Frie Lærerskole i alt Ingeniørhøjskolen i København - University College Diploming. Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Ballerup (sommer) Diploming. Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Ballerup (vinter) Diploming. Bæredygtig energiteknik, Ballerup Diploming. Eksport, Ballerup (sommer)

15 15

0 0

33 33

15 15

alle optaget, ledige pladser

50 60 41 84 16 252 50 553

8 0 0 0 2 22 8 40

305 310 591 1172 305 1450 283 4416

102 110 278 647 167 840 105 2249

9,8 ej kvotesyst. ej kvotesyst. ej kvotesyst. ej kvotesyst. ej kvotesyst. 9,7

9,3

9,1

51 51

0 0

121 121

81 81

ej kvotesyst., alle opt., led. pl.

75 9 28 71

0 0 0 0

165 30 79 124

58 9 28 58

alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal ansøgere total 1. prioritet 12 55 10 73 10 74 7 46 60 11 45 50 52 10 67 6 54 16 39 1095 4 18 3 33 4 26 3 11 32 5 27 14 18 0 29 0 27 7 13 427

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser ikke oprettet alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser

9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100 9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170 9180 9190 9200 9210 9220 9230 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9320

48115 48025 48125 48030 48130 48035 48135 48037 48040 48140 48045 48050 48020 48120 48032 48132 48027 48042 48213 78495 78499 78500 49005 49015 49115 49010 49110 49020 49120 49025 49125

Diploming. Eksport, Ballerup (vinter) 4 Diploming. Elektro, Ballerup (sommer) 20 Diploming. Elektro, Ballerup (vinter) 3 40 Diploming. Informations- og kommunikationsteknologi, Ballerup (sommer) Diploming. Informations- og kommunikationsteknologi, Ballerup (vinter) 4 Diploming. Maskin, Ballerup (sommer) 28 Diploming. Maskin, Ballerup (vinter) 2 Diploming. Proces og innovation, Ballerup 14 Diploming. Produktion (produktionsteknik), Ballerup (sommer) 33 Diploming. Produktion (produktionsteknik), Ballerup (vinter) 5 Diploming. Stærkstrøm, Ballerup 27 Diploming. Sundhedsteknologi, Ballerup 19 Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering, Ballerup (summer) 16 Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering, Ballerup (winter) 1 Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology, Ballerup (summer) 27 Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology, Ballerup (winter) 0 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Ballerup 25 Bachelor of Engineering in Production Engineering, Ballerup 7 Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering, Ballerup 11 Ingeniørhøjskolen i København - University College i alt 469 Ingeniørhøjskolen i Århus Diploming. Bioprocesteknologi, Aarhus C Diploming. Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C (sommer) Diploming. Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C (vinter) Diploming. Bygningsdesign, Aarhus C (sommer) Diploming. Bygningsdesign, Aarhus C (vinter) Diploming. Elektro, Aarhus N (sommer) Diploming. Elektro, Aarhus N (vinter) Diploming. Informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus N (sommer) Diploming. Informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus N (vinter)

32 88 29 60 21 50 19 50 15

0 0 0 4 0 4 0 2 0

79 218 75 194 65 165 63 146 46

32 85 30 64 15 68 19 59 15

alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 7,2 alle optaget alle optaget, ledige pladser 7,8 alle optaget alle optaget, ledige pladser 6,3 alle optaget alle optaget, ledige pladser

OptOmNr

Optagelsesområder

Antal optagne optagne standby 80 24 29 7 45 549 4 0 0 0 0 14

Antal ansøgere total 1. prioritet 170 51 87 34 108 1501 103 23 23 7 47 590

Adgangskvotient kvote 1 standby kvotient 7,2 alle optaget alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser alle optaget, ledige pladser 5,4 alle optaget

9330 9340 9350 9360 9370 9380 9390 9400 9410 9420

49030 49130 49035 49135 49040 78595 78599 79100 45610 79195

Diploming. Maskin, Aarhus N (sommer) Diploming. Maskin, Aarhus N (vinter) Diploming. Stærkstrøm, Aarhus N (sommer) Diploming. Stærkstrøm, Aarhus N (vinter) Diploming. Sundhedsteknologi, Aarhus N Ingeniørhøjskolen i Århus i alt Pharmakon Farmakonom, Hillerød Pharmakon i alt

220 220

0 0

318 318

245 245

ej kvotesyst., alle opt.…...

Similar Documents

Thám Tử Lừng Danh Conan chap 190 | Black Massive Cocks | 3x09 Sin palabras