Free Essay

Strategic Marketing Not

In: Business and Management

Submitted By radissen
Words 968
Pages 4
Strategisk Markedsføringsplanlægning

Den strategiske markedsføringsproces:

Analyser forskellige delelementer, som intern/ekstern analyse, konkurrencesituation osv. komme frem til en form for SWOT udvikle strategiske muligheder (strategic options) på baggrund af input fra SWOT strategisk analyse, mere en vurderingsfase, hvor man vurdere de fremkomne strategiske muligheder ved at kigge på om virksomheden har kompetencer, ressourcer osv. til at gennemføre de forskellige strategier beslutninger, her skal strategien forklares klart og tydeligt, den behøver ikke at være på mere end et par linjer. Herefter laves en handlingsplan, som skal føre strategien ud i livet til sidst skal strategien implementeres og efterfølgende evaluering og opfølgning.

Hvorfor beskæftige sig med strategi? Variansen i virksomheders afkast: der er grundlæggende to tilgange til at besvare spørgsmålet om hvorfor virksomhed A tjener penge, når virksomhed B ikke gør. Forskellen i profitraten kan skyldes enten:

* industrispecifikke årsager eller * virksomhedsspecifikke årsager

Langt hovedparten af variansen i virksomheders afkast kan forklares af virksomhedsspecifikke forhold (i 2003 beviser Eriksen og Knudsen 2003, at 81% af variansen i virksomheders afkast kan forklares ved hjælp af virksomhedsspecifikke årsager) – derfor arbejde med strategi. Det siger noget om, at de beslutninger som virksomheder træffer, de betyder faktisk noget. Dvs. når virksomheder prøver at give branchen eller sektoren skylden for dårlige resultater, så er det ikke altid holdbart.

Fokusområder i bogen:

* bogen har en kundeorienteret perspektiv * fokus er på den markedsmæssige del af en den strategiske plan (bogen hedder ikke strategic management, men strategic market management) * bogen ligger vægt på, at det er SCA (sustainable competitive advances) er afgørende for virksomhedens succes og strategierne skal bygges op om disse.

Bogen ligger vægt på at man starter med den eksterne analyse før den interne gennemføres. Argumentet er, at man ikke kan målrette den interne analyse før man har lavet den eksterne, for den eksterne fortæller hvad man skal have fokus på i den interne. Så ved man hvad der skal til for at få succes i markedet, og se hvordan virksomheden kan spille ind i forhold til hvordan markedet ser ud. Anlægges en omvendt fremgangsmåde, hvor der først foretages en intern analyse, så tager man udgangspunkt i hvad virksomheden kan og prøver at finde markeder der passer til de kernekompetencer, virksomheden har identificeret.

Bogen har fokus på, at man starter analysen på mikroplan(kunde- og konkurrentanalyse) og bevæger sig op på mezzo (markedsanalyse) og makro niveau (omverdensanalyse PEST/PESTEL). De starter med kundeanalysen for at få indspark om hvilket marked virksomheden befinder sig på. Igen for at kunne målrette analyserne så meget som muligt.

Omdrejningspunktet for at lave strategisk markedsføringsplanlægning er SBU’er (strategic business units).

SBU er en organisatorisk veldefineret konstruktion i en virksomhed, som er omdrejningspunktet for at udvikle og drifte en bestemt del af virksomhedens forretning. De er tværgående.

4 delbeslutninger i en forretningsstrategi:

Hvor skal virksomheden konkurrere? (1 beslutning)

Produktmarkedsbeslutningen: hvilket produktmarkedet eller markeder skal virksomheden være på. F.eks. vindmølleproduktion globalt.

Hvordan skal virksomheden konkurrere? (3 beslutninger)

Værdielementet: Hvad er det for en værdi vi vil give kunden?

Aktiver og kompetencer: Hvad er det for nogle aktiver og kompetencer, som det er nødvendig for os at råde over for at kunne få succes.

Funktionsområdestrategier: f.eks. produktion, salg, indkøb, marketing, finans, HR. Dette er funktionsområder. I en forretningsstrategi skal der også træffes beslutninger om hvilken strategi, der skal være på de konkrete funktionsområder. Funktionsområdestrategierne skal alignes (passe ind i hinanden) med værdielementet og aktiver og kompetencer, og funktionsområdestrategierne skal alignes med hinanden. Vi fokuserer mest på marketing, men de andre områder er ligeså vigtige.

Disse fire områder skal der træffes beslutninger om. Dette er vores værdipakke.

Værdielementer eksempler: En forretningsstrategi er typisk bygget op om flere værdielementer, hvilket gør den svære at imitere.

* one stop suppliers -det der giver kunderne værdi er at kunderne kun behøver at henvende sig et sted. Sortimentsbredde og dybde. * Innovation – værdien for kunderne kan ligge i innovationen, hvilket indbefatter et snævert produktudvalg. Kunden får det bedste og nyeste på markedet, det er det virksomheden tilbyder * Kvalitet – det der giver kunderne værdi er kvalitet – det at lave høj-kvalitetsprodukter er fællesnævnerne for virksomhedens produkter eller ydelser * Identitet (mærket) eller oplevelsen skaber værdi for kunderne. BMW – det er køreoplevelsen, som skaber værdi. Bruger mange penge på at deres motorer skal lyde rigtigt. * Tilknytning/passion * Relationer. Relationen til kunden kan give værdien * Omkostningsefficiens. Værdien for kunderne ligger i at kunne få varerne billigt. Discounthandel som Netto og Aldi, Tøj og Sko.

Strategic options = strategiske muligheder. Det er en konkretisering af de ovenstående 4 delbeslutninger. En strategisk mulighed er en integreret kombination af en værdipakke (et eller typisk flere værdielementer) henvendt til et veldefineret produktmarkedskombination og understøttet af de rette strategiske aktiver og –kompetencer samt funktions-områdestrategier.

De mest udbredte/typiske strategiske muligheder diskuteres af Aaker&McLoughlin:

* Kvalitetsførerskab * Varemærkeværdi * Værdiførerskab * Fokus * Innovationsførerskab * Kunderelationens værdi * Globalt sigte

En forretningsstrategi kan være opbygget af en eller flere strategiske muligheder.

Vurderingspunkter:
Pluk i vurderingskriterier i forhold til hvad ledelsen ønsker. Man kan også gøre det kvantitativt ved at rate hvert element, og se hvilken strategi som scorer højst på de vurderingskriterier, som er valgt som de vigtigste. Synergi: samordnings- eller samdriftsfordele. Man kan tale om f.eks. salgs- eller distributionssynergi. Virksomhederne går efter synergieffekter, fordi de typisk indbefatter omkostningsreduktioner på det ene eller anden måde.

Et overordnet framework for konkurrent/konkurrenceanalyse slide 50. Konkurrentlivscyklus: hvilken orientering har vi overfor konkurrenter? Man kan se det som en udviklingsmodel fra en virksomhed kan have en tilgang til konkurrenter som spænder fra primitiv til sofistikeret. Jo ældre en virksomhed bliver jo mere bevæger de sig til højre i modellen.

Modellen siger også at det også kan være en mulighed slet ikke kan foretage konkurrentanalyse. Det er hele tiden en afvejning af cost/benefit.

Primitiv: man kan ignorer konkurrenterne ( højteknologisk opstartsvirksomhed) – de skal måske bare have to kunder i et markedet hvor der er mange virksomheder. Her god ide at ignorere konkurrenterne, det handler om at lande de to kunder man gerne vil have.…...

Similar Documents

Premium Essay

Strategic Marketing

...BERHAD Marketing Mix, Marketing Strategies and the Tools Prepared by : Mazlina Manshor ID No : 2011566665 ACKNOWLEDGEMENT First of all, I would like to give the greatest thanks to Allah S.W.T. For His granted, I am able to complete the individual task which is case study within the specified time. And my million thanks goes to our respected Marketing Management lecturer, Dr. Wan Kalthom binti Yahya for all the knowledge, attention, and times that she had given and spent with me. I also would like to thank my classmates which help me in giving their opinion in order to ensure that this individual project is success. Lastly, I also would like to thank the person who is directly or indirectly involves in the preparation of this individual project. Thank you so much for the support. EXECUTIVE SUMMARY In this case study, discussion will be all about SIRIM Berhad which consists of product and services on certification, testing and inspection within the context of marketing. It involves the background of the company including company vision and mission, the marketing mix of the company and the marketing strategies concept. In other words, how the marketing mix roles design and implement the effective marketing strategies in SIRIM Berhad. The marketing tools that currently used by SIRIM Berhad also will be discussed. Finally, the recommendations and conclusions about whether the roles of marketing mix plays in designing and implementing effective......

Words: 6685 - Pages: 27

Premium Essay

Strategic Marketing

...5. Brand positioning 6. SWOT II. Where we want to go? The Chinese market analysis 1. General facts about China 2. PESTEL analysis 3. PORTER’s five forces 4. Competitive environment 5. The Chinese clients types III. How we will get there? Action plan 1. Why China? Which objectives to reach? 2. The Ansoff’s matrix 3. The 4Ps CONCLUSION BIBLIOGRAPHY EXECUTIVE SUMMARY This report will look at the strategy that the clothing firm Caroll has to adopt in order to penetrate the Chinese market. In order to manage the strategic marketing plan, we will structure the paper starting with a market analysis including PESTEL analysis of the Chinese market, target marketing and competitors analyses, then we will provide with a marketing audit, and finally we will dress the strategic marketing plan using tools such as the 3 V’s, Ansoff’s matrix and marketing mix. Our recommendations will also be given at the end of this report in order to evaluate the success or not of this implementation on the fashion Chinese market. INTRODUCTION Caroll is nowadays a very famous french brand in the fashion world, years after years the brand asserted its position on the fashion ready to wear market. Everything started in 1963, when both Raphael Levy and Joseph Bigio founded the Caroll brand. Initially the Company name was “Les tricots de Caroll”. The real growth began in the 70’s, when the company started to become bigger and......

Words: 5510 - Pages: 23

Premium Essay

Strategic Marketing

...STRATEGIC MARKETING ASSIGNMENT H. J. HEINZ COMPANY CONTENTS H. J. HEINZ COMPANY 3 MISSION STATEMENT OF COMPANY 4 MARKETING STRATEGY 5 ADVISING A MARKETING CAMPAIGN 7 CONCLUSION 8 REFERENCES 10 H. J. HEINZ COMPANY The H.J. Heinz firm manufactures thousands of food produce in plants on six landmasses, and marketplaces these produce in extra than 200 states and territories. The firm claims to have 150 number-one or number two-brands worldwide Heinz ranked early in ketchup in the US alongside a marketplace allocate in excess of 50%; Ore-Ida label grasped extra than 50% of the frozen-potato sector. As we move across the 90s, competitive companies have industrialized new connections alongside their customers. Manage marketing is a word utilized to contain marketing hobbies that are projected to deal undeviatingly and confidentially alongside customers. In acting so, they are projected to instigate a manage response. These hobbies are reliant on the progress of mailing lists. Heinz presently has a portfolio made up of a staggering 360 plus lines. The best recognized are: * Heinz Tomato Ketchup * Heinz Tomato Soup * Heinz Baked Beans MISSION STATEMENT OF COMPANY Contributions to further the public welfare funded each year by the H.J. Heinz company. The H.J. Heinz company foundation is committed to promoting the health and nutritional needs of children and families, with priority given to programs in communities where Heinz operates. The...

Words: 2059 - Pages: 9

Premium Essay

Strategic Marketing

...ATHE-Level-6 Diploma in Management Strategic Marketing Unit 6.5 Submitted to: London Churchill College Submitted by: Student ID: Date of Submission: Table of Contents: Introduction: 2 Task 1 3 1.1 Assessment on the role of strategic marketing in an organization: 3 1.2 Analysis on the relationship between corporate strategy and marketing strategy: 3 1.3 Analysis on how marketing strategy is developed: 5 Task 2 6 2.1 Evaluation on approaches to internal environmental analysis 6 2.2 Evaluate approaches to external environmental analysis: 7 2.3 The integration of Internal and external environment analyses: 8 Task 3 9 3.1 Analysis on decisions and choices to be made at a corporate level: 9 3.2 Assess how these decisions influence marketing at business unit and functional level: 10 3.3 Analyze approaches to competitive positioning of organization: 11 Task 4 12 4.1 Identify a range of strategies that can contribute to competitive advantage 12 4.2 Analyze marketing communications strategies 13 4.3 Analyze marketing strategies, their application and implementation for an organization 14 References: 15 Introduction: Marketing is one of the most critical and vital functional area. According P. Kotler & A. Chernes, (2012) Marketing is a managerial process for offering products and services for consumption......

Words: 3716 - Pages: 15

Premium Essay

Strategic Marketing

...1 Strategic Marketing, the words itself describes that it has a lot to do with technical and specific information. “Strategic marketing means looking at the whole of a company’s portfolio of products and markets, and managing the portfolio to achieve the company’s overall goals”. (Jain, 1987). “ Strategic marketing as seen as a process consisting of:analyzing environmental, market competitive and business factors affecting the corporation and its business units,identifying market opportunities and threats and forecasting future trends in business areas of interest for the enterprise ,and participating in setting objectives and formulating corporate and business unit strategies. Selecting market target strategies for the productmarkets in each business unit, establishing marketing objectives as well as developing, implementing and managing the marketing program positioning strategies in order to meet market target needs”. (Drucker, 1973) Its role is to direct the firm or company towards attractive economic opportunities. The opportunities that are adapted to resources and knowledge and offer a potential for growth and profitability. Strategic marketing includes the way to reach the customers with products and services. It provides competitive advantage by considering segmentation, branding, marketing messages, and positioning. With segmentation, firm can concentrate specifically to particular market as per their buying behavior or lifestyle. As a result, it saves time and......

Words: 2297 - Pages: 10

Premium Essay

Strategic Marketing

...13 Strategic Marketing Orhan Table of Contents 1.1. Contemporary marketing strategies: 2 1.2. Strategic marketing planning process: 4 1.3. Design of market driven strategies: 6 1.4. Translation of strategies into marketing programmers: 7 1.5. Key marketing activities: 7 1.5.1. Limitations: 9 1.5.2. Contributions and growth: 9 1.5.3. Contributions to informed marketing decisions: 9 1.6. Critical issues confronted in implementing managing the market – driven strategies: 10 References: 10 1.1. Contemporary marketing strategies: This section will explain what constitutes the contemporary approach of the marketing strategies. The contemporary approach refers to the era when ‘marketing’ as the discipline of business became the vital element of the business marketing strategy. The stress is now more with the customers, the needs and also the perceptions will be about the products and also service. The customer will be really the king so that they find the ways which helps them to please the customers and win their loyalty. (Spirig, 2011) The marketing orientation is the most popular ones among the contemporary orientations. They involve the process in which the firm where they prioritize their marketing plans with the marketing concept so that they supply their product and also offer their services which will suit their change in the consumer tastes. (Mongay, 2011) The way the customers observe the firm will utilize the market......

Words: 2176 - Pages: 9

Premium Essay

Strategic Marketing

...Strategic Marketing! KS Strategic Marketing is the central team dealing with the development of the brands and products within the KS Group in co-operation with local marketing teams. The team is responsible for ensuring that Franke Kitchen Systems utilises its full strength as a leading provider of kitchen products and the world's leading kitchen sink manufacturer and supplier. KS Strategic Marketing is concerned with four main functional areas: Marketing Communications The Marketing Communications team is responsible for the creation of the global identity of the Franke brand. This involves the creation of the brand identity, imagery and guidelines which form the basic building blocks of the Franke brand. The objective of the team is, in partnership with the local sales companies, to enhance the position of the Franke brand as a global lifestyle brand which people the world over aspire to have within their kitchen. Global Product Management The Global Product Management team is responsible for guiding the strategic direction of the product categories in which Franke operates. The team is charged with managing a continually improving range of products which enhance the position of Franke and the other brands within the Franke Group as leaders and innovators within the Kitchen industry. Each GPM works closely with the teams within the local markets to identify needs, developing commercial concepts which the members of the Franke KS Competence Centres then turn...

Words: 373 - Pages: 2

Premium Essay

Strategic Marketing

...Title: Strategic Marketing Assignment Topic You have been provided with a case study of NIKE (see Appendix 1). In your case report, identify three or four Marketing Challenges covered in this subject and address how those challenges can be met using the principles developed in this subject. Please ensure to use academic in-text references adequately to support your suggestions. Report writing format should be used. Word count: 2582 Executive Summary In this report, Nike’s case will be studied with reference to the marketing challenges the company has faced. The methods regarding overcoming those challenges will also be studied in this case. Nike has grown from selling shoes from a car boot in 1964 to one of the world’s bestselling sports shoe brands by 1974. Once the brand was established as bestselling, there were marketing challenges to overcome. Some of those marketing challenges faced by the company will be discussed in this report. The first challenge is the perceptions of people that Nike shoes are produced by low paid labor that have to work in poor conditions to get paid. The second marketing challenge faced by Nike is that initially the celebrity endorsement worked wonders for Nike, but since the 1990s, star selection has been less than perfect. Another marketing challenge faced by Nike is that with the change in generation, the company was not able to carry forward its image of best sports shoes brand. The issue at hand is that the company must find......

Words: 2837 - Pages: 12

Premium Essay

Strategic Marketing

...Strategic Marketing is the way a firm effectively differentiates itself from it’s competitors by capitalising on its strengths (both current and potential) to provide consistently better value to customers than its competitors. In principle it’s that simple, but it means a lot more than getting creative with the marketing mix. Armed with a thorough understanding of the firm’s capabilities and aspirations, the customer market and the competitive landscape, the Goal of Strategic Marketing (and the job of the strategic marketer) is to maximise a firm’s positive differentiation over competitors in the eyes of its target market. It does this by answering 3 key questions; where, how and when should the business compete. In understanding this, it’s no surprise that a Strategic Marketing Plan will often lay a framework for fundamental change in the way a firm works and how it engages its markets. Business-to-Business (B2B) Marketing, like any area of management, has both strategic and operational components. While operational marketing (marketing management) is concerned with developing a suitable marketing mix to realise a set of defined business goals, Strategic Marketing on the other hand is concerned with defining what the business needs to ‘be and become’ to consistently beat the competitors by delivering consistently better value. Simply put, the Role of Strategic Marketing is to decide: 1. Which markets to compete in (where to compete). 2. What the basis of the firm’s......

Words: 272 - Pages: 2

Premium Essay

Strategic Marketing

...business • if you work for a firm with multiple offices, whether marketing is centralized or decentralized • the business development model your firm has in place (seller or seller/doer) • whether your firm separates marketing and business development functions The creators of Blueprints adopted a broad view to make the information applicable to wide range of professionals and A/E/C firms. Please take this into consideration when weighing the applicability of the recommendations to your role and your firm. Making the Distinction Between Business Development and Marketing SMPS defines business development and marketing as follows: Business Development: The process of identifying opportunities,developing relationships, and securing profitable work for the firm. Marketing: The process of creating awareness for the firm and providing support for business development activities. Throughout Blueprints, business development and marketing functions are separated in order that they may be fully explored in the context of establishing departments, defining jobs, and evaluating skill mastery. SMPS recognizes that some firms do not make a distinction between business development and marketing. Guides for Marketing and Business Development Departments The information contained here can lead to a robust conversation about your firm’s marketing and business development program, the role of marketing in a successful business, and the professional support your......

Words: 962 - Pages: 4

Premium Essay

Strategic Marketing

...Relationship marketing (5 approaches & basic principles) Relationship Marketing refers to a long-term and mutually beneficial arrangement where both the buyer and seller have an interest in providing a more satisfying exchange. This approach attempts to transcend the simple purchase-exchange process with a customer to make more meaningful and richer contact by providing a more holistic, personalized purchase, and uses the experience to create stronger ties. With the growth of the internet and mobile platforms, Relationship Marketing has continued to evolve and move forward as technology opens more collaborative and social communication channels. A simple example of this would be sending new customers a "Welcome Kit," which might have an incentive to make a second purchase. If 60 days pass and the customer have not made a second purchase, you would follow up with an e-mailed discount. You are using customer behaviour over time to trigger the marketing approach. Relationship Marketing Vs Transactional Marketing Transactional marketing is a business strategy that focuses on “single point of sale” transactions. The emphasis is on maximizing the efficiency and volume of individual sales rather than developing a relationship with buyer. On the other hand relationship marketing is a business strategy that seeks to establish long term relationship with its customers rather than focusing on single transaction, not only does it focus on individual customers but on all the......

Words: 3301 - Pages: 14

Premium Essay

Strategic Marketing

...Task画1 1.1 Using examples, discuss the role of strategic marketing in your organization. 2 1.2 Using examples, explain the processes involved in implementing a marketing strategy in your organization 2 1.3 Evaluate the links between strategic marketing and corporate strategy and provide examples of those links in your chosen organization 2 Task画2 2.1 Identify and assess key theoretical models used in strategic marketingplanning. 3 2.2 Discuss the way in which your organization implements its strategic positioning through a range of marketing tactics 4 2.3 Identify relationship marketing activities implemented by your organization and evaluate the success of these activities 4 Task画3 3.1 Using appropriate marketingtechniques ascertain and justify a growthopportunity for your organization (250 words) (A.C.3.1) 5 3.2 Select and justify a suitable marketing strategy for the selected market. 5 3.3 State an appropriate strategic marketing objective for the new market and a marketing mix to achieve this objective 5 Task画4 4.1 Explain the major changes that have occurred in the external environment and assess the impact on the marketing strategy of your organization. 6 4.2 Carry out an analysis of your organization’s current marketing strategy and identify its strengths and weaknesses. 6 4.3 Identify key emerging themes that could affect your organization’s marketing strategy and responses that would help to......

Words: 470 - Pages: 2

Premium Essay

Strategic Marketing

...Strategic Marketing and Its Environment art 1 introduces the field of marketing and offers a broad perspective from which to explore and analyze various components of the marketing discipline. Chapter 1 defines marketing and explores some key concepts, including customers and target markets, the marketing mix, relationship marketing, the marketing concept, and value. Chapter 2 provides an overview of strategic marketing issues, such as the effect of organizational resources and opportunities on the planning process; the role of the mission statement; corporate, business-unit, and marketing strategies; and the creation of the marketing plan. These issues are profoundly affected by competitive, economic, political, legal and regulatory, technological, and sociocultural forces in the marketing environment. Chapter 3 deals with these environmental forces and with the role of social responsibility and ethics in marketing decisions. ONE PART P Economic forces Competitive forces Political forces Product Promotion Customer Price Sociocultural forces Distribution Legal and regulatory forces Technological forces 1 1 OBJECTIVES 1 Define marketing. 2 Understand several important marketing terms, including target market, marketing mix, marketing exchanges, and marketing environment. 3 Be aware of the marketing concept and marketing orientation. 4 Understand the importance of building customer relationships. 5 Explain the major marketing......

Words: 12213 - Pages: 49

Premium Essay

Strategic Marketing

...The Warwick MBA Assignment Cover Sheet Submitted by: 1167477 Date Sent: 2013-12-09 Module Title: Strategic Marketing Module Code: IB8050 Date/Year of Module: December/2013 Submission Deadline: 2013-12-09 17:30 Word Count: 2890 Number of Pages: 11 Question: [Question Number and Title, or Description of Project] “This is to certify that the work I am submitting is my own. All external references and sources are clearly acknowledged and identified within the contents. I am aware of the University of Warwick regulation concerning plagiarism and collusion. No substantial part(s) of the work submitted here has also been submitted by me in other assessments for accredited courses of study, and I acknowledge that if this has been done an appropriate reduction in the mark I might otherwise have received will be made.” 1 Nokia shifting from a “Leader” to a “Challenger” – Marketing Strategy of Nokia Lumia 1020 1. Executive summary Nokia was one of the most recognized and well-loved brands in the world. It was trampled and nearly destroyed by the disruptive innovation of Apple’s iPhone and the massive success of Android OS in the smartphone sector. Nokia holds many of the key technologies for mobile devices, but lacked the foresight and leadership to seize the massive opportunity in the shift from feature phones to smartphones. (Patric, 2013) In order to regain its lost market share and return to the leadership position, Nokia created series smartphone...

Words: 3411 - Pages: 14

Premium Essay

Strategic Marketing

...Strategic Marketing Planning SOUTH WEST ARTS MARKETING APRIL 2002 STRATEGIC MARKETING PLANNING Introduction Strategic Marketing Planning is one of a series of publications produced by South West Arts Marketing for South West Arts and Bristol City Council. The guides are intended as an introduction to arts marketing and as a practical guide for artists and organisations working with very limited resources. Further information and advice on any of the topics covered in this guide or any other issue related to arts marketing, training, audience profiling, research or regional support networks are available from South West Arts Marketing on 0117-927 6936. South West Arts Marketing is an independent agency established to add value to arts marketing activity in the South West by providing strategic services and support to artists and arts organisations wishing to increase and broaden their arts audiences. For further information about the range of support and services available contact: South West Arts Marketing St Nicholas Church St Nicholas Street Bristol BS1 1UE Tel: Fax: e-mail: 0117-927 6936/41 0117-927 6936 info@swam.org.uk South West Arts Marketing is funded by South West Arts, Bristol City Council and Arts Council of England. STRATEGIC MARKETING PLANNING What is Marketing? To be successful, an organisation must constantly try to match its own capabilities to the needs of its customers both current and potential as well as all of its stakeholders. Over the years......

Words: 12027 - Pages: 49

Die Chefin (2) | The Galaxy Railways | Jurassic World Fallen Kingdom 2018 HDTS XViD-LLG