Free Essay

Sufism

In: Religion Topics

Submitted By Norhafizah
Words 2090
Pages 9
Mengenali Ahli Sufi: Siapa Mereka dan Apa Yang Mereka Buat?
By Shahidan Radiman • Jun 21st, 2009 • Category: Rencana
Pendahuluan
Masyarakat Melayu atau Nusantara amnya mudah tertipu dengan daayah tentang siapa itu para sufi dan para waliyullah sehingga banyak ajaran sesat tersebar dan memburukkan sebarang aliran tasawuf atau tarekat yang muktabar di alam Melayu. Ini kerana rata-rata sedikitnya pakar rujuk yang berwibawa baik di universiti mahupun di institusi agama di Negara ini. Daripada pada sedikit itupun mereka tidak dirujuk untuk memberikan pandangan dan fatwa oleh pihak yang berwajib melainkan kepada orang lain yang “menyamar” menjadi pakar rujuk itu. Oleh itu , orang awam yang membaca laporan dan berita negatif tentang orang Sufi mudah percaya dengan laporan tersebut sehingga mereka memandang serong orang Sufi dan orang yang bertarekat. Akhirnya , intipati dan mahkota ajaran Islam yang terpendam dalam ajaran tasawuf atau Sufisme itu terus terpendam , tidak dihargai dan yang parah lagi tidak dapat direalisisakan dalam bentuk amal dan perbuatan masyarakat Melayu yang semakin rapuh dan ternoda dengan pelbagai gejala sosial aliran Barat.
Ahli Sufi dan ciri-cirinya
Secara amnya mereka inilah pencari Tuhan dan berharap untuk bertemu denganNya dalam perjalanan menuju liqa’ullah . Keikhlasan dan kesungguhan mereka untuk mengenali diri mereka sendiri dan kemudian mengenali Allah menjadikan mereka dipanggil sebagai para Salik ( pemula jalan al-Haqq). Minat dan dorongan mereka dalam banyak hal tidak didorong oleh sesiapa – mereka hanya mencari kebenaran dan keikhlasan dalam setiap hal. Mereka akan mengalami banyak hal dan keadaan yang pelik yang ditunjuki oleh Allah s.w.t sebagai bukti (bayyinah) bahawa mereka sedang dalam perjalanan yang diredhai. Bukti-bukti utama antaranya ialah mereka bermimpi dengan para-para Nabi a.s dan kemudian para wali qutub . Sampai satu peringkat mereka akan bertemu dengan para waliyullah yang masih hidup dan mereka akan mula diajar oleh mereka. Jika usaha dan niat mereka tidak benar pada peringkat ini mereka tidak ditemukan kepada waliyullah sebaliknya ditemukan dengan para wali syaitan. Pada peringkat ini jika mereka menerima dan mengamalkan ajaran para wali syaitan ini mereka berakhir dengan menjadi bomoh atau dukun. Atsar banyak menyatakan bahawa lebih mudah mengenali Allah s.w.t daripada mengenali waliyullah . Ini benar kerana mereka manusia biasa yang tidak menunjukkan sebarang kelainan daripada orang lain (dari segi fizikal dan penampilan luar). Jadi, seorang salik yang tulen akan ditunjuki kebenaran sangkaan dan pandangannya samada melalui pengesahan oleh Rasulullah s.a.w (biasanya melalui mimpi) atau peristiwa lain yang membuktikan kewaliyan seseorang itu (contohnya bertemu dengan waliyullah itu di dalam Kaabah atau melihat waliyullah itu memegang matahari dan bulan dan sebagainya dalam mimpi). Ini kerana Rasulullah s.a.w , para anbiya’ a.s , Kaabah, bulan dan matahari tidak boleh ditiru oleh syaitan dalam mimpi.
Orang Sufi akan memperjalani pengajaran secara ladunni dengan para Nabi a.s (termasuk Nabi Khidr a.s yang masih hidup) dan juga para wali qutub ( contohnya Sh. Abdul Qadir Jilani , Sh. Ibnu Arabi , Sh. Abi Madyan dll) . Biasanya semua ilmu itu akan disahkan dan dihurai dengan lebih terperinci oleh seorang guru mursyid yang masih hidup ( bertaraf waliyullah) . Proses pentarbiyahan ahli Sufi ini termasuklah bai’ah , amalan dan aurad berterusan (contohnya zikir nafas dan zikir huruf) dan banyak lagi amalan yang mendekatkan diri dengan Allah s.w.t setiap waktu . Kerana salik ini juga perlu bekerja dan berkeluarga , guru mursyid akan mengajarnya bagaimana membawa zikir nafas sambil kita bercakap dengan orang atau membuat kerja-kerja harian. Laku yang paling penting ialah cara melaksanakan solat secara fana’ baqa’ billah . Cara membawa zikir dan ilmu yang diterapkan hujung jatuhnya zikir tersebut (bukan saja makna zahir zikir itu) juga amat penting , agar tidak jatuh ke dalam syirik khafi . Penekanan terhadap solat malam hari, solat-solat sunnat tatawu’ dan lain-lain juga ditekankan. Guru mursyid akan membimbing mereka cara membaca dan memahami makna-makna, tafsir dan takwil al Quran termasuk rahsia-rahsia huruf muqotaat , ayat –ayat mutasyabihat dan lain-lain sehingga jelas dan terbukti Al-Quran itu adalah mukjizat sepanjang zaman ( contohnya , apabila membaca surah al-Fatihah dalam solat mereka mendengar Allah s.w.t menjawab bacaan mereka , atau melihat huruf-huruf yang dibaca itu bangun dan memberi pelajaran kepada mereka dan sebagainya).
Biasanya cara belajar orang Sufi ini sangat berbeza dengan orang awam sebab mereka ini dianggap orang khawas. Mungkin satu masa dulu anak murid guru mursyid ini ramai, tetapi kemudian Allah s.w.t melakukan ujian tertentu sehingga hanya yang terpilih saja dapat meneruskan pencarian ilmu yang hak dengan guru mursyid tersebut. Dalam melaksanakan rukun iman ajaran mereka amat halus dan luar dari kebiasaan contohnya , mereka bukan saja percaya kepada para malaikat dan para nabi a.s tetapi langsung berjumpa dengan mereka ( dalam banyak hal secara yakazah , bukan saja dalam mimpi). Mereka akan belajar ilmu-ilmu rahsia tentang ketuhanan dan rahsia kejadian semua makhluk, contohnya ilmu tentang Nurmuhammad dan martabat tujoh. Sebagai pembuktian , mereka sendiri akan melihat Kitabul Mubin diturunkan ke hadapan mereka atau menyaksikan burung Nur Muhammad (dalam catatan Ibn Arabi burung ini dipanggil Anqa’ Mughrib). Pada satu peringkat tertentu mereka akan dibenarkan mengembara ke alam-alam malakut , alam jabarut dan alam lahut dan dapat menyaksikan Arsy , Kursy , Sidratul Muntaha dan sebagainya. Banyak daripada “kemudahan” ini berlaku dalam bulan Ramadhan . Allah s.w.t akan menghadiahkan nama rahsia , istigfar dan Selawat khas setelah Allah redha dengan mereka dan diakui sendiri oleh baginda Rasulullah s.a.w sebagai umatnya yang setia.
Dari segi kebolehan para salik itu , mereka akan menjalani pelbagai ujian dari guru mursyid mereka melalui laku khalwat , talqin , qiyamul lail , ujian bertulis dan pelbagai laku yang difikirkan sesuai oleh guru mereka. Kadang-kadang mereka diminta untuk membantu orang di dalam kubur atau membantu orang yang diganngu makhluk halus atau memindahkan perkampungan jin dan sebagainya. Walaupun mereka biasa boleh mengubat secara islami masalah seperti santau , saka dan sebagainya , mereka tidak pernah menjadikan ini aktiviti utama dan mereka akan mengelak dari banyak menghabiskan masa dengan kerja seperti ini kerana takut menjadi terkenal atau lalai daripada membuat kerja-kerja amal lain yang diperuntukan .
Ciri lain ahli Sufi ialah mereka mementingkan hal-hal akhirat lebih dari hal duniawi. Jika diberi pilihan mereka akan memilih hal ukhrawi , keilmuwan dan peringatan atau nasihat daripada perkara lain. Kesihatan dan pembaikan roh lebih diutamakan daripada kesihatan jasad dan penampilan diri luar. Mereka rajin dan tekun membuat kerja harian bukan sebab mengejar dunia tetapi sebab ingin mendapat redha majikan dan Allah s.w.t dalam mendapatkan rezeki yang halal. Mereka tidak mengeluh sebab mereka tahu itu syirik khafi . Mereka tahu membersihkan jiwa mereka melalui zikir pembersihan semua lathaif selain daripada melakukan muhasabah diri selalu. Setiap tibanya waktu solat merupakan waktu yang bahagia kerana terdorong oleh cinta , kasih dan rindu yang tersangat kepada Maha Pencipta dan Kekasih Hati. Mereka berinteraksi dengan manusia bukan dengan penumpuan jasadi malah secara ruhi i.e iaitu mereka boleh berbicara dengan ruh-ruh ( baik manusia yang hidup mahupun yang mati). Nasihat mereka akan membuat manusia menangis secara meraung dan menyesali diri . Mereka berbicara dengan hikmah. Orang yang kasyaf akan dapat melihat apa yang tertulis pada lidah-lidah dan badan ahli Sufi ini , melainkan jika ahli Sufi itu menutupi rahsia dirinya dengan kalimah tertentu. Pada pandangan luar mereka kelihatan sama dengan orang lain , tetapi kerohanian mereka sentiasa dengan Al –Haqq.
Orang Sufi dan orang awam
Orang awam yang dikalangan mereka terdapat orang Sufi sangat beruntung. Mungkin yang membaca doa dan menjadi naqib dalam suatu majlis tahlil di rumah atau di surau orang biasa dan doanya tidak terangkat , tetapi disebabkan oleh kehadiran Sufi tadi (lemungkinan besar tanpa disedari ramai) doa mereka semua terangkat –ini kerana cara orang Sufi menempatkan permohonan dan cara mengaminkan doa itu seperti yang dikehendaki Allah s.w.t ( biasanya dia kena lulus ujian doa dari gurunya yang mursyid – criteria lulus ini agak ketat seperti tiang Arsy mesti bergegar , 4 malaikat utama mesti turun , 6 perkara mesti dibawa dalam doa dan banyak lagi). Orang Sufi kalau ke mana pun berjalan dia akan berjumpa para Sufi dan waliyullah yang lain sebab mereka saling mengenal (roh mengenal roh). Oleh itu orang Sufi tak sunyi daripada urusan “belajar dan mengajar” di mana pun mereka berada. Walaupun mereka tak dikenali dan biasanya tidak menonjol dalam masyarakat yang jelas mereka boleh mengubati orang lain –seperti mementang syihir , memindahkan penempatan jin , mengeluarkan santau dan menghapuskan saka dan lain-lain . Tapi , masyarakat biasanya tak sedar kehadiran mereka sebab mereka sibuk dengan urusan diri mereka sendiri .Jika mereka menziarahi kubur mereka mengucapkan “ assalamuala ahli Lailahaillallah min ahli Lailahaillallah” . Mereka dapat memasukan “cahaya” kepada si-mayat dengan bacaan Fatihah mereka kerana mereka mengetahui kedudukan Fatihah dalam jasad si-mayat. Tahlil mereka begitu sempurna sehingga berkat bacaan mereka itu si-mayat terlepas dari soalan dan siksaan kubur.
Para Sufi sebetulnya adalah pemula atau salik dalam jalan kewaliyan. Itu sebab tarekat mereka kadang-kadang tak bernama tetapi jika diberi nama lebih tepat dinamakan tarekat kenabian. Ini kerana mereka dipimpin oleh para nabi (salah satu dari yang 25 atau kadang-kadang lebih dari satu ). Ini adalah perjalanan para nabi a.s seperti yang dihurai oleh Ibn Arabi dalam kitab Fusus al –Hikam. Biasanya mereka juga bertemu dan belajar dengan Nabi Khidr a.s (dan mungkin juga Nabi Iliyas a.s). Selain daripada para nabi a.s mereka juga akan belajar dari salah seorang atau keempat-empat sahabat Rasulullah s.a.w yang utama dan (atau) dengan empat malaikat yang utama .
Disebabkan mereka ada nama rahsia yang diberikan oleh Allah s.w.t , mereka dikenali di langit dengan nama itu – dan jika mereka gunakan nama itu ketika berdepan dengan para makhluk yang jahat , makhluk jahat dan halus itu akan tunduk. Mereka sentiasa duduk dalam cinta , kasih dan rindu kepada Allah s.w.t dan doa mereka adalah “ Wahai Allah , jadikanlah kami hamba-hamba kebaikan bukan hamba-hamba ujian”. Kerana ini mereka tidak diuji seperti manusia lain – sebaliknya mereka diberi tugas, kebanyakannya tugas berat. Jika mereka melalui kuburan , mungkin mereka akan terpanggil untuk mendoakan para mayat yang tersiksa. Bila mereka member salam kepada ahli kubur dengan salam “ Assalamuala ahli Lailahaillalahu min ahli Lailahaillallah” maka para ahli kubur akan bangun menjawab mereka , sebaliknya yang tidak dapat berbuat demikian pastinya adalah kumpulan yang sedang disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nankir.
Jika ahli Sufi ini berada dipanggil untuk bertahlil, dia dapat menghadirkan si-orang yang ditahlilkan itu dan mengetahui keadaannnya. Begitu juga, beruntunglah orang yang mengajak ahli Sufi ini untuk hadir dalam majlis pernikahan sebab ahli Sufi ini akan menghadirkan Jibrail (dan 3 malaikat lain) untuk menjadi saksi – dia akan dapat mengesahkan sama ada nikah itu sah atau tidak dari perkara yang ditajallikan oleh Allah s.w.t contohnya seperti melihat pena melakar bulatan dengan ditutup dengan titik tengah atau dokumen dimasukkan dalam peti berkunci ( boleh dengar bunyi kunci tersebut) dan sebagainya.
Jalan Menuju Makrifatullah
Jalan menuju makrifatullah penuh liku dan perangkap samar- takkan lepas seorang salik tanpa bimbingan gurunya yang mursyid dan tanpa hidayah dan inayah Allah s.w.t. Bagi orang Sufi , mereka dicintai oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah baru mereka mencintai dan menhendaki Allah. Mereka beriltizam sesungguhnya untuk menemui Allah s.w.t semenjak kecil lagi dan Allah s.w.t akan membuka jalan untuk mereka dalam waktu tertentu seperti pada umur 20an, 30an atau 40an. Bagi yang diredhai Allah s.w.t mereka melalui jalan singkat dan tidak berliku – ini kerana pemerhatian mereka yang tuntas terhadap perbuatan (af’al) Allah , lalu mereka redha dan mempunyai adab terhadap Allah , lalu Allah s.w.t mengangkat mereka. Contohnya sebagai permulaan , Allah s.w.t menjadikan mereka tempat berkumpul barang-barang peninggalan para waliyullah , kemudian juga barang-barang pelik dari seluruh dunia dan kemudian barang-barang peninggalan sahabat r.a dan Rasulullah s.a.w. Tetapi , salik ini tidak bangga malah dia terus bersyukur sebab dia tahu ini adalah hadiah (tanda) dari Kekasihnya.
Kesimpulan
Menjadi satu paradoks moden bahawa di Barat semakin ramai Islamologis yang mengkaji tentang Sufi dan Kesufian (Sufisme) sedangkan di Timur dan di kalangan sarjana Muslim sendiri bukan saja Sufi itu dicemuh malah terdapat banyak usaha untuk menjatuhkan imej Sufisme (mahkota dan intipati islam ) itu sendiri , sedangkan Islam yang sebarkan ke Nusantara , India dan ke Timur amnya semuanya disebarkan oleh para ahli da’i Sufi dan penyebar tarekat . Fenomena “kacang lupakan kulit” ini memanglah diatur dan dirancang oleh pihak tertentu agar kebangkitan Ummah tidak berlaku , agar Islam termaktub dalam lingkungan masjid dan ia tidak sampai ke sistem pendidikan , perbankan atau sistem-sistem lain. Pada hari ini , Negara yang mendokong Sufi seperti Chechnya akan dapat bertahan dari serangan dan penaklukan kuasa asing sedangkan dimana ia diremehkan dan ditinggalkan , negara itu akan menderita dan punah disebabkan oleh kuasa asing seperti Iraq dan Palestin.
Sekian, sedikit sebanyak yang ingin saya sampaikan secara ringkas tentang siapa itu ahli Sufi. Wallahu a’lam bissawab.…...

Similar Documents

Free Essay

Culture of Pakistan

...than 3 percent of the population are Christians and churches could be found in almost every city. Punjabis also follow Sufism, Quranism and some follow Deism and a small minority is Atheist and Agnostic as well. Punjabi folklore Punjabi folklore, more particularly its folksongs, is said to be the autobiography of its people. Folklore is the body of expressive culture, including tales, music, dance, legends, oral history, proverbs, jokes, popular beliefs, customs, and so forth within a particular population comprising the traditions (including oral traditions) of that culture, subculture, or group List of Punjabi folklore * Heer Ranjha * Mirza Sahiba * Sohni Mahiwal * Sassi Punnun * Sucha Singh Soorma * Jeona Maur * Shirin Farhad * Yusuf and Zulaikha * The Marriage of Sakhi Sarwar SINDHI PEOPLE AND CULTURE * Sindhis are a Sindhi-speaking ethnic group of people originally native to theSindh province of the Indian empire, today which is found in the country of Pakistan. Some of the places in Sindh have been inhabited as early as the 3rd millennium BC. A large number of Indus valley sites have been found in Sindh. Sindh was ruled by local Hindu and Buddhist rulers until 712 CE, when it was invaded by the Arabs and incorporated into part of the Umayyad Caliphate. While Sindhis were originally Hindus or Buddhists. Sufism Slslay aaliya naqshband in Sindh was mainly due to Sultan Ul Oliya Khawaja Muhammad Zaman of Luari Sharif. He......

Words: 2595 - Pages: 11

Premium Essay

Islam

...University of Phoenix Material Jessica Havran Islam Worksheet When studying Islam, it is important to understand the essential elements of the faith, how they are practiced, and the distinctions among the three branches: Shiite Islam, Sunni Islam, and Sufism. Write a 1- to 2-paragraph response for each of the following directives and note where there are differences among the three branches of Islam. 1. Explain the meaning of the name, Islam. The name Islam means, submission or surrender expressing heartfelt surrender to God, and a Muslim is one who submits to God. The words Muslim and Islam are connected to various words for peace, for instance the Arabic word Salam and the Hebrew shalom. They propose the inner peace that is achieved by surrendering to God. Islam also involves the community of all believers, proposing inclusion in a large family. Shiite Islam gets their name from the word Shia, which means fraction. This group followed Ali, who is the son-in-law and cousin of Muhammad. By most early Muslims the first four successors of Muhammad (Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali) were accepted. Shiite Islam’s believed that the legitimate succession was hereditary, descending from the immediate family of Muhammad. The Light of Muhammad was a God-given, hereditary spiritual power it was thought by most Shiites to have passed to a total of twelve successors or Islam’s. The first legitimate Imam was Ali. The Sunnite or Sunni Islam, is another great...

Words: 2259 - Pages: 10

Free Essay

Musical Ethnography Review on Qawwali Sufism

...Musical Ethnography Review On Qawwali Sufism “For the Sufis of India and Pakistan, the Qawwali songs are ‘food for the soul’, a means for attaining union with God, the ecstatic culmination of mystical experience” (Page i). Upon opening Sufi Music of India and Pakistan: Sound, context and meaning in Qawwali by Regula Burchhardt Qureshi, one may find themselves asking, “What is Qawwali?” Luckily for the reader, that very question is the title of the first section in Qureshi’s meticulously pieced together musical ethnography. The preface and introduction seamlessly introduce you into the world of Sufism, a devotional assembly of Islamic mysticism. More specifically, they introduce you to Qawwali Sufism, which is an Indian genre as well as a musical performance with the purpose of arousing mystical love—union with God—through the ritualistic listening of music, or sama. Rooted in North India, the genre shares characteristics with light, classical Hindustani and Pakistani music. With these facts among others, my fears of unfamiliarity with the subject were gone. The preface and introduction not only introduce the reader to Qureshi’s highly organized style of writing, but also prepares you to cope with the vast amount of information the book is expected to withhold. The preface and introduction also contain some valuable information pertaining to the subject material. She warns the reader that the book is written for the musically literate, and an......

Words: 1418 - Pages: 6

Free Essay

Religious Beliefs on Afterlife

...dead. Many Muslims believe that the righteous are able to see visions of God after death and that the wicked see visions of hell. Except for these possible visions of heaven or hell, Muslims believe the soul remains in a kind of "soul sleep" until Judgment Day. When the Day of Judgment arrives, everyone is judged according to their deeds in life. Many Muslims believe that non-Muslims can attain heaven only after a period of purification in the fires of purgatory. In the eighth century, a mystical sect of Islam began which merged the mystical traditions of the Greeks, Buddhists and Hindus with traditional Islamic faith. Concepts found in Sufism can be found in a great many near-death experiences which have been reported. The Sufi masters teach that, after death, a person judges himself thereby bringing about their own heaven or hell. Sufism is known as "the Way of the Heart" and the "Way of the Pure." It is a means by which one can move from the lower level of self to ascend to the Divine Light that penetrates the entire universe. This light concept is common to many other religions as well as the near-death experience. According to Sufi tradition, there are many ways to ascend, but the essence of the path to God is to find yourself. As the Sufi saying states, "Know yourself, know your Lord."...

Words: 569 - Pages: 3

Free Essay

The Perfect Man in Sufism

...The “Perfect Man,” or al-Insan al-Kalil, was first coined by Ibn Arabi, a Sufi mystic and philosopher. It was said that the “Perfect Man” embodied all that was man, an archetype per se. He had within him all the divine properties of God, but had since lost this state of perfection, leading to separation from God. In Sufism, it is believed that all people still have the ability regain that state of perfection. In this sense, the “Perfect Man” is said to be someone who has realized his true oneness with God; one who has reached this perfect state is called awliya. The foremost example of the Perfect Man is the Prophet Muhammad, who all Muslims aspire to imitate. It’s important in Sufism that a being like the Perfect Man exists because it makes it easier to picture a relationship with God, as the bridge formed by the Perfect Man makes Him close and accessible. In this way, Sufis can see themselves as a reflection of the Divine, though different due to the existence of human nature. To attain a state of perfection, one must always realize this difference between human nature and the Divine, while still trying to emulate the attributes of God. These attributes are commonly cited as the attributes of beauty, the attributes of majesty, the attributes of perfection, and the attributes of the essence. Reaching these attributes requires a person to relinquish his ego, and focus solely on how he can become more like God, while still staying humble and knowing his own human......

Words: 487 - Pages: 2

Premium Essay

Religion in India

...manifestations of the God Almighty.[4] The Indian diaspora in the West has popularised many aspects of Hindu philosophy such as yoga, meditation, Ayurvedic medicine, divination, karma, and reincarnation.[5] The influence of Indian religions has been significant all over the world. Several organisations, such as the Hare Krishna movement, the Brahma Kumaris, the Ananda Marga, and others have spread Indian spiritual beliefs and practices. The Muslim population of India is the third largest in the world. India also has the third largest Shia population in the world and being the cradle of the Ahmadiyya Islam, it is one of very few countries in the world with at least 1 million Ahmadi Muslims. The shrines of some of the most famous saints of Sufism, like Moinuddin Chishti and Nizamuddin Auliya, are found in India, and attract visitors from all over the world.[6] India is also home to some of the most famous monuments of Islamic architecture, such as the Taj Mahal and the Qutb Minar. Civil matters related to the community are dealt with by the Muslim Personal Law,[7] and constitutional amendments in 1985 established its primacy in family matters.[8] The Constitution of India declares the nation to be a secular republic that must uphold the right of citizens to freely worship and propagate any or no religion or faith.[9][10] The Constitution of India also declares the right to freedom of religion to be a fundamental right....

Words: 487 - Pages: 2

Free Essay

Middle Eastern South Asian Conflict

...Sufism ideology helped spread Islam in South Asia because it is an amalgamation of the spiritual and mysticism of Islam that was appealing to Indians whose native religion focused on both of those aspects. Sufism is a spiritual tradition which originated within Islam, its development paralleled that of Islam but it focused more on the spirtual development of the individual and G-d. Sufism was influenced by cultures of peoples and itself influenced the culture, a fusion of traditions and religion came to define how Sufism created grassroots of Islam in northern India. Sufism paved the way for Islam in northern India because it acted as the intimidate stage by converting non-believers toward the path of Islam that allowed for future Islamic missionaries to convert faster. The fundamental tenets that make up Sufism deal with a spiritual focus of Islam rather than the dictated and systematic understanding of religion. Sufism developed a form of Islam that historinan Jonathan Berkey claims was “…graft[ed] onto ascetic traditions with a mystical dimension… that lead to a distinctly mystical approach to religious understanding.” (Berkey, 2003: p.156). This merging of mysticism, defined as “the spiritual apprehension of knowledge inaccessible to the intellect, attained through contemplation and self-surrender…”, produced a form Islam that connected an individual not with the material world but the spiritual world. This connection between an individual and G-d, seems intoxicating to...

Words: 1336 - Pages: 6

Premium Essay

Islam

...Shi’a recognizes temporary marriage (mutah) => children born are legitimate * Shi’a divorce law: more restriction on men’s privilege to divorce their wives * (5) World View * Sunni world-view: dichotomous => domain of Islam is opposed to the domain of unbelief * Shi’a: a three sided scheme => 1) Shi’a as the true believers. 2) Muslims who accept the prophetic revelatory event but who deny the Imams. 3) The rest of human kind * Sufism: Islamic Spirituality * Focus of majority of Muslims id the “Islamic state” Not the “Islamic state of mind” * Sufism: * Being with God, without any attachments (Junayd) * Sufism consists of abandoning oneself to God in accordance with God’s will (Ruwaym b. Ahmad) * Sufism is about not possessing anything, nor letting anything possess you (Samnun) * Sufism means attaining every exalted quality and leaving behind every despicable quality (Abu Muhammad al-Jariri) * Early Sufism * Emerged in 8th and 9th centuries * An attempt to commune with God directly and to pursue the spirit, rather than just the letter of the law * Reaching God could only be attained through self-knowledge * Emphasis on: Belief (iman) and internal submission, harmony between the internal and external aspects of faith, the purification of the soul * The individual journey of self-purification: the “path” * The Sufi Doctrine of the “Path”......

Words: 5436 - Pages: 22

Free Essay

Mysticism

...but rather a personal experience. Mysticism finds it place in many religions across the world. From the ancient Egyptians to Judaism, Sufism, and Christianity, numerous religions reveal elements of mysticism in various forms. The mysticism school of thought holds that it is every living being's eternal quest to find the pathways and processes to attain the ultimate goal of reunion with a supreme power. This quest takes the form of a communion with oneself by keeping all external influences at bay. However, different mystic forms of religions describe this ultimate salvation in different ways. For example, Vajrayana Buddhism, a key esoteric belief system, speaks of the path that leads to knowledge and thus to nirvana, or the escape from the cycle of life and death. Religious teachers ask disciples to carry out good deeds, think good thoughts, and follow the sutras (Buddhist teachings or scripture) so that they can gain a higher birth after death. In this manner, the being is expected to move constantly higher toward nirvana. Mahayana Buddhists believe that good souls are reborn in the Pure Land where they may continue their good deeds without interruption for all eternity. Evil souls are meted out punishment by Yama, in proportion with the magnitude of the bad deeds they have accumulated in life. Another great example is in Sufism. In Sufism, God assesses all souls on the Day of Judgment, or Yawm ad-Din. Those who have surrendered themselves to the belief and practice of......

Words: 1666 - Pages: 7

Premium Essay

Uderstanding Islam

...different backgrounds endeavor to take after his sample. After the heavenly Qur'an, the adages of the Prophet (hadith) and portrayals of his lifestyle (Sunna) are the most imperative Muslim writings (MET museum, 2015). Sufi Sufism is a Muslim development whose supporters try to discover awesome truth and love through direct experiences with God. Sufism has been an unmistakable development inside Islam all through the vast majority of its history. It developed out of an early plain development inside Islam, which, similar to its Christian devout partner, tried to check the experience that accompanied the fast extension of the Muslim group. Sufism emerged from inside Islam in the eighth ninth hundreds of years C.E. as a self-denying development. The development may have been given (or tackled) the name Sufism in light of the course fleece pieces of clothing they wore as a characteristic of their dismissal of common things; Sufis have generally taken pledges of neediness and chastity. (Patheos, 2015). Beliefs Sufi convictions are based immovably in standard Islam and the content of the Quran, in spite of the fact that a couple Sufi educators have strayed excessively near to monism or polytheism to stay inside of the conventional fold. The center standards of Sufism are tawakkul (outright trust in God) and tawhid (reality that there is no god however God). Tawhid is rich in importance for spiritualists: it has been deciphered by some as implying that nothing genuinely exists......

Words: 1028 - Pages: 5

Free Essay

Mawlana Rumi

...MAWLANA JALAL-UL-DIN BALKHI “RUMI” Jalal-Ul-Din Muhammad Balkhi also known as Rumi is one of the world’s most well-known philosophers. He was born in the city of Balkh, 30th of September, 1207, but spent most of his time abroad and died in Konya, Turkey 17th of December 1275. Rumi studied Islamic Law in Syria and had sustainable knowledge in fields of public speaking, Sufism, and poetry (Qemar). He was thought by the best scholars of his time, he learned poetry and Sufism from his father Bahudin Balkhi and his mentor Burhanudin Termizi. Rumi adopted a significant interest in literature and philosophy. He wrote two famous poems, Masnavi and Divan-I Kabir (The Great Collection of Poems). The first poem, Masnavi adopts its name from music where it is flowing in rhythm. Rumi wrote 18 couplets and dictated the rest.He told many stories of his own, but also borrowed from Arabic, Persian, Jewish sources, Quran and Hadith. Masnavi was completed in 14 years and arranged in 6 chapters which was written by Rumi himself. The writings was naturally and unplanned, it was like a theater, a play show involving many characteristics (Whinfield). The second famous poem Rumi wrote was Divan-I Kabir (The Great Collection of Poems), it is also called Divan-I Shams due to its last couplets. Divan-I Kabir contained 35,000 couplets about love and spiritual joy and was dictated in ecstasy and whirling. Rumi had several writings, he wrote Fifi Ma Fih (What is in it is in it) it contained 71 talks and......

Words: 596 - Pages: 3

Free Essay

Religion Culture

...Religion and Culture Final Exam Hinduism, Islam (mainstream and Sufism) and Sikhism are complex and fascinating with its diverse culture and rich history. Although all have individual beliefs and practices, the way they all engage with their community hold some similarities. These faiths all have some type of worship and have some form of hospitality that they carry through their community and is dictated by their beliefs. From an outsider’s point of view, Hindus are seen as those in India who worship many gods in the form of idols and wear colorful clothing. After visiting a Hindu temple, I view them as an open and welcoming community who value the Hindu traditions and practices, and the act of charity and hospitality. To Hindus, their temples are open to anyone who wants to visit. They hold many things, acts, and behaviors sacred as they perform devotional rituals in the temple. Hindus often participate in worship and charity-giving to engage those within and outside the Hindu community. The most common worship ritual is puja. In puja, the devotees and the priest gather to give their offerings to the deities. Within puja, there is a series of devotional practices and behaviors when one engages in it. Darsan is the act of seeing and being seen by the deities. This is done with the use of murti, a material in which a deity is embodied in (Rodrigues, 227). To see and be seen by the sacred is to be in their presence of the divine and receive their blessings. This practice......

Words: 1822 - Pages: 8

Free Essay

Al-Ghazali

...Al-Ghazali Reflection The section of Deliverance from Error in the readings of The Path to Sufism is very fascinating to me. The way Al- Ghazali speaks in his teachings is very different from that of Boethius and Aristotle. Al- Ghazali expresses his support for mathematics almost as an exact science, he shows that it cannot be used to support religions whether they be Islamic or not. This type of truth is called Apodeictic, which can be defined as truth by definition or necessity, which can also include logic, math and Astronomy. The other type of truth that Al- Ghazali speaks of is conjectural truth. This can be described as truth by speculation, which means that something can be assumed to be real, true, or genuine. An example of a conjectural truth can be Doctor’s advice. Both apodeictic and conjectural truths come from Al- Ghazali’s view of Philosophy, and can prove all of his thoughts true. One word that I found to be an important part of Al- Ghazali’s Deliverance from Error is the word Fitra. Fitra can be defined as a fundamental spiritual interest. Fitra has many different interpretations, some of which include creation, nature, natural disposition, constitution, and temperament. I believe that Fitra can be the driving spirit that directs people in the right path. I think that Fitra can relate to apodeictic truth because people believe what they see, and if they see something out of the ordinary that shouldn’t happen, they will not believe it and have to...

Words: 326 - Pages: 2

Premium Essay

Love

...than God. The Qur'an refers to God as being "full of loving kindness." The Qur'an exhorts Muslim believers to treat all people, those who have not persecuted them, with birr or "deep kindness" as stated in Surah [Quran 6:8-9]. Birr is also used by the Qur'an in describing the love and kindness that children must show to their parents. Ishq, or divine love, is the emphasis of Sufism in the Islamic tradition. Practitioners of Sufism believe that love is a projection of the essence of God to the universe. God desires to recognize beauty, and as if one looks at a mirror to see oneself, God "looks" at himself within the dynamics of nature. Since everything is a reflection of God, the school of Sufism practices to see the beauty inside the apparently ugly. Sufism is often referred to as the religion of love.[citation needed] God in Sufism is referred to in three main terms, which are the Lover, Loved, and Beloved, with the last of these terms being often seen in Sufi poetry. A common viewpoint of Sufism is that through love, humankind can get back to its inherent purity and grace. The saints of Sufism are infamous for being "drunk" due to their love of God; hence, the constant reference to wine in Sufi poetry and music.[33] Eastern religions Buddhism In Buddhism, Kāma is sensuous, sexual love. It is an obstacle on the path to enlightenment, since it is selfish. Karuṇā is compassion and mercy, which reduces the suffering of others. It is complementary to wisdom......

Words: 7542 - Pages: 31

Premium Essay

Young Blood

...from marijuana seeds was a central ingredient in Jewish and Christian holy ceremonies. Some of the healing miracles of Jesus have even been attributed to marijuana oil. Marijuana can be absorbed through the skin. Marijuana can relieve the effects of glaucoma, skin ailments and menstrual pains. In addition to this, Rastafarians and some modern Gnostic Christians believe that the Tree of Life referred to in one Biblical passage (”the leaves of the Tree of Life [that] are for the healing of the nations”) refers to the marijuana plant. Sufism Islam has generally condemned the use of marijuana; the religion regards the use of any intoxicants as harem, or forbidden. Sufism (the mystical offshoot of Islam) takes a somewhat different view. This religion believes in knowing God through ecstatic states of mind, and widespread history of marijuana use has been recorded in Sufi culture over the centuries. Indeed, in one Persian folk tale, the founder of Sufism, a monk called Hydra, was the first Persian to discover marijuana. Out walking in the midst of a depressed mood, he came across the marijuana plant and ate several of its leaves. Finding his mood immediately and dramatically improved, he returned to the monastery and recommended that his brother monks should try eating marijuana too. Hinduism There is a long history of marijuana use associated with Hinduism. Since about 1500 BC by some records. Marijuana is most commonly consumed in a drink called bhang, mixed in with......

Words: 1930 - Pages: 8

Reign - Season 1 | Tefal - Set de 3 sartenes Daily Cook -20,24 y 26cm / Compatible con todas las | 14-01-2019– Vandhaal Sri Devi colors tamil...