Free Essay

Sunel Fourie 18952623 Infos 214 Leesopsomming 1

In: Business and Management

Submitted By Sunel
Words 1424
Pages 6
Sunel Fourie
18952623

Volhoubaarheid analise oor Adidas Groep

Information Systems 214

Dosent : Mev Liezl Smith

Datum : 16 April 2016

Inhoudsopgawe | Bl. | | | Inhoudsopgawe | i | Lys van figure | ii | Afdeling A | 1 | Afdeling B | 4 | Verwysingslys | 6 | i i

Lys van Figure

Figuur 1 : Adidas groep volhoubaarheid mikpunte (Burger, 2014) Bl. 6

ii ii Afdeling A
Volhoubaarheid is deesdae byna die belangrikste aspek van ‘n besigheid. Dit is die aspek waarna beleggers kyk voordat hulle in jou maatskappy belê. Verbruikers neem dit ook baie ernstig op.
Ek gaan navorsing doen oor verskillende aspekte van volhoubaarheid en dit dan toepas op die Adidas Groep.

Belanghebbendes betrokkenheid
Belanghebbendes verskaf bruikbare inligting oor sake wat belangrik is vir hulle, insluitend ekonomiese, omgewingsfaktore en sosiale kwessies wat ook die vermoë van die organisasie om waarde te skep beïnvloed.
In die 25 jaar vandat aandeelhouer teorie begin het om in die besigheid etiek en bestuur literatuur ernstig aandag begin trek het, het sekere punte van twis prominent kop uitgesteek. Die publiek het begin uitvra oor wat presies aandeelhouers is en hoe hulle beskerm word. Daar is wel een onderwerp wat nie tot onlangs die regte hoeveelheid aandag gekry het nie. Hierdie onderwerp is die bestemde aard van betrokkenheid van maatskappye met hul belanghebbendes. Dit lyk of besighede dit vanselfsprekend aanvaar om die aandeelhouers op te saal met die besigheid se verpligtinge. Dit was publiek aanvaar as minimale voldoende morele optrede.
Onlangse skandale in die besigheid omgewing het daartoe gely dat mense meer geneig is om te let op die etiese optrede van besighede en hul werknemers se morele standaarde. Daar is ‘n bekommernis oor wat die presiese aard van die maatskappye en belanghebbendes se verpligtinge en oor die verskil van die krag tussen die belanghebbendes die uitkoms onnodig beïnvloed nie. Dit is dus belangrik dat die regte vrae gevra word en die regte reëls opgestel word om die besigheid en die belanghebbendes in lyn te hou. 1
1

Verslagdoeningspraktyke Omvattende en periodieke verslae is nie net belangrik vir die inligting wat hulle openbaar nie. Hulle is bewyse van goeie rekeningkundige praktyke en tegniese kapasiteit. (Resource Governance Index: Reporting Practices, 2013) Daar moet gefokus word op materiële kwessies en die verslag moet met die mense praat. Die verslag moet verstaanbaar wees vir alle teikengroepe wees van die maatskappy. Werk doeltreffend saam met jou vennote. Kry die inligting by jou verbruikers deur meer inspirerend te dink as net ‘n volhoubaarheidsverslag. Die verslagdoeningsproses het die mag om nuwe doelwitte te inspireer. Deur die lees van die proses as 'n instrument vir verandering, eerder as 'n jaarlikse las, kan maatskappye die verslagdoeningsproses gebruik om volhoubaarheid denke verder te integreer in die hele organisasie. Die verslagdoeningsproses bied 'n wonderlike geleentheid vir projekbestuurders om beter verhoudings met kollegas te bou op alle organisatoriese vlakke en in alle korporatiewe funksies. In hierdie sin, verslagdoening help diegene, wat die proses bestuur, hul eie ‘persoonlike handelsmerk’ te bevorder met sleutel interne belanghebbendes en versterk die belangrikheid en waarde van die volhoubaarheid funksie binne in die maatskappy.

Korporatiewe Identiteit Korporatiewe identiteit word dikwels gesien as 'n versameling van visuele elemente wat gebruik word in verskeie aansoeke om die beeld van 'n organisasie te bevorder. (Stellenbosch University, n.d.) 2
2
Meeste maatskappye sukkel om sterk identiteit te ontwikkel omdat die meeste organisasies, in plaas van die beantwoording van die fundamentele vrae oor hoe hulle waarde vir kliënte te skep en wat hul strategiese doelwitte van daar af is, probeer hulle om tred te hou met die mark deur die voortsetting van menigte van die algemene ontkoppelde organisatoriese veranderinge . Die probleem is een van onsamehangendheid: In hul lopie vir groei, vind maatskappye dat hulle dikwels so baie verskillende segmente van die kliënte bedien en so baie verskillende behoeftes met ontkoppelde produkgroepe, vermoëns, en strategieë dat dit onmoontlik is om te bepaal waaroor die maatskappy eintlik gaan. En hoewel sulke maatskappye OK by baie dinge kan wees of kan groot op 'n stadium in hul groei gewees. Hierdie ly tot ‘n gebrek om te fokus om werklik uitstekend te wees op enige iets in die lang termyn.

Organisatoriese praktyke en kultuur

" 'n Patroon van gedeelde basiese aannames dat die groep leer terwyl hulle probleme oplos... wat goed genoeg gewerk het om as geldig in ag geneem te word en dus die korrekte manier om nuwe lede te leer waarneem, te leer dink en te leer voel met betrekking tot hierdie probleme " (Schein, 1992, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass)
Interne praktyke is die innerlike werking van die organisasie wat werknemer verhoudings, interaksies en prestasies beïnvloed. Omdat hierdie organisatoriese praktyke die naaste aan die kern kultuur is, sal die ‘n aanpassing met betrekking tot die bestendigheid van die organisasie met die kern kultuur 'n groot impak op organisatoriese se sukses hê. Interne praktyke sluit die struktuur van die organisasie se werk titels, hoe werk georganiseer word en die stelsels vir hoe om die werk te doen; werwing en keuring; opleiding en ontwikkeling; prestasiebestuurstelsel; interne kommunikasie en tegnologie in.
Eksterne praktyke bepaal hoe jou organisasie vaar in wisselwerking met buitestaanders - diegene wat nie werknemers is nie. Eksterne praktyke sluit jou kliënte en markte; die produkte en dienste wat jy aanbied; en jou verskaffers, handelaars en vennote in.
3
3
Die kern kultuur beginsels is betekenisloos as dit nie geinkorporeer word by hierdie werk praktyke (interne en eksterne) nie en gedemonstreer deur beide werknemers en leiers nie. Wanneer aksies by die beginsels pas, versterk dit die gedrag wat daardie kern kultuur beginsels onderhou.
Afdeling B

Adidas Groep is een van die volhoubaarste firmas op die planeet. Vir 2016 vat hulle die 5de plek van al die wêreld se maatskappye op die volhoubaarheidslys (Dill, 2016). Alhoewel hulle meestal volhoubaar is, erken daar dat daar nog baie mikpunte is wat hulle wil behaal. In die volgende figuur (Figuur 1), word daar verwys na Adidas se 4 pilare van volhoubaarheid.

Figuur 1 : Adidas groep volhoubaarheid mikpunte (Burger, 2014)
4
4

Adidas het ‘n baie goeie verhouding met hulle werknemers. Daar is in 2012 ‘n SMS sisteem geskep waar werknemers vrae kan vra, voorstelle maak of hulle ontevredenheid kan uitlig. Aan die einde van 2015 het 263 000 werknemers reeds al toegang gehad tot hierdie SMS sisteem. Adidas kan dit nog baie verbeter en baie meer werknemers die toegang gee tot hierdie sisteem of waar dit onmoontlik is kan hulle ander sisteme in plek sit vir die werknemers.
Daar is verskillende projekte begin wat werknemers in kennis stel van die belangrikheid van ‘n gesonde werksomgewing. Baie moeite word gedoen om hul werknemers ingelig en bewus van hul regte te hou.
Aandeelhouers en die maatskappy self doen al twee baie moeite om die besigheid so volhoubaar moontlik te maak.

Die volhoubaarheidsverslag van Adidas word opgestel op ‘n baie praktiese en maklik verstaanbare manier. Dit is baie maklik om dit te bekom en daar word baie inligting deurgegee. In die verslag word weer gegee presies wat hulle beplan om te doen, watter projekte hulle wil aanpak, watter produkte hulle mee besig is, hoe hulle vorder met aangaande projekte, of daar al voldoen word aan die mikpunte wat gestel is en of hulle beplan om nog voort te gaan met sekere projekte.
Daar word gereeld sosiale nakoming en omgewingsfaktore oudits op Adidas se verskaffers uitgevoer. Self 49% van hul verskaffers is in 2015 geoudit. Dit sal ‘n ideaal wees as al hul verskaffers geoudit kan word. Dit is nie een van Adidas se prioriteite om al hulle verskaffers te laat oudit nie. Dit kan beslis verbeter word.

Adidas het ‘n baie goeie volhoubaarheidsplan in werking. Hulle werk elke dag daaraan om hul besigheid te verbeter.

5
5

Verwysingslys

Affiliation, J. N. (2010, March). Stakeholder Engagement, Discourse Ethics and Strategic Management. International Journal of Management Reviews, 39-49.
Burger, A. (2014, May 6). Fair Play’: Adidas Reports Progress Across Four Pillars of Sustainability. Herwin van Triple Pundit: http://www.triplepundit.com/2014/05/fair-play-adidas-reports-progress-across-four-pillars-sustainability/
Dill, K. (2016, January 22). The World's Most Sustainable Companies 2016. Herwin van Forbes: http://www.forbes.com/sites/kathryndill/2016/01/22/the-worlds-most-sustainable-companies-2016/#459b55e1965f
Margolis, J., & Casseres, M. G. (2012, March 6). The 10 best practices for sustainability reporting. Herwin van GreenBiz: http://www.greenbiz.com/blog/2012/03/02/10-best-practices-sustainability-reporting
Resource Governance Index: Reporting Practices. (2013). Herwin van Natural Resource Governance Institute: http://www.resourcegovernance.org/resource-governance-index/report
Stellenbosch University. (s.j.). What is Corporate Identity. Herwin van Stellenbosch University: http://www.sun.ac.za/english/corporate-identity/about/what-is-corporate-identity

6
6…...

Similar Documents

Premium Essay

Cja 214

...: * * Student Week 5 Individual Assignment CJA/214, University of Phoenix There has been ten years of research explaining that policing is one of the most stressful jobs you can do. Policing takes a toll not only on the body but also on the mind. Police officers suffer from high blood pressure, insomnia, depression and suicide. These are the hidden dangers among policing that aren’t always recognized. According to Reason Magazine, “police officers are about three times as likely to be killed on the job as the average American. It isn't among the top ten most dangerous professions, falling well behind logging, fishing, driving a cab, trash collecting, farming, and truck driving. Moreover, about half of police killed on the job are killed in traffic accidents, and most of those are not while in pursuit of a criminal or rushing to the scene of a crime”(Reason Magazine, 2011). Officers are exposed to multiple types of dangers on a daily basis. They put their lives at risk everyday with having to make arrests, being shot at in some more complicated situations, and also having the wear at least twenty pounds of gear which puts a toll on the body physically. Officers have to get out of their patrol cars multiple times a day with the heavy gear on which can cause extreme stress. Officers need to be aware of their environment at all times, and need to prepare themselves for the worst at all-time which can potentially end in a very dangerous life threatening......

Words: 1010 - Pages: 5

Premium Essay

Info

...1. Red Herring Fallacy Your Answer: occurs when one makes a judgement on the bases of one or even a few samples. This argument is used when a conclusion is made without enough evidence. Right Answer: is raising an irrelevant issue to divert attention from the primary issue. This fallacy often appeals to fear or pity. The argument also can use guilt to manipulate others into agreement and action. It is often inserted into an argument to help a person win the argument without directly dealing with the real issue. It is irrelevant to the real issue at hand, though it may seem to be related. 2. Appeal to Ignorance Fallacy Your Answer: is used when a person justifies a course of action because "everyone else is doing it." This argument is often used when peer pressure (fear of rejection or promise of affection) causes a person to defend their action or inaction. Right Answer: is used when a person claims something is true simply because it cannot be disproved, or that something is fictitious because it cannot be proven to be true. 3. What Is Reason? Your Answer: 2 Right Answer: is the ability to think. It is the God-given facility, power, or instrument by which we can understand the world, make proper judgements, and discover truth. 4. A fallacy is simply any error, whether intentional or unintentional, in reasoning. Your Answer: True 5. There are ___ major categories of logical fallacies. Your Answer: 4 Right Answer: 3 6. Hasty Conclusion......

Words: 1847 - Pages: 8

Free Essay

Info

...nutrientes que necesita el organismo, trae consiguió además de desnutrición, una serie de enfermedades por la insuficiencia de los requerimientos que necesita el cuerpo, esta cifra va en aumento en el mundo a pesar de las diferentes organizaciones que existen con el fin de acabar con la hambruna en el mundo, la cual afecta directamente la salud. A pesar de la apertura que han hecho los países y los buenos resultados que puede traer la globalización, en el fondo la salud de los mas pobres sigue desmejorando y el servicio de los avances de la ciencia, solo lo pueden disfrutar aquellos que dispongas de los ingresos suficientes. Los estados han mejorado, como en el caso de Colombia el volumen de personas que pueden ser atendidas, en los estratos 1 y 2, aunque todavía los los servicios son deficientes, los medicamentos son restringidos lo mismo que los servicios de hospitalización y cirugías. Ahora contamos con nuevas tecnologías en el campo de la salud para combatir enfermedades y epidemias, sin embargo las cifras para los sectores mas vulnerables no mejora. La internacionalización de la economía, trae consigo el intercambio en otros campos, como los culturales, sociales, esto con lleva a una mayor socialización de las relaciones entre países, que resultan muy importantes para el desarrollo, sin embargo para la salud han traído contratiempos, muchas enfermedades que están controladas, como el caso de la epidemia de dengue que se presentó en Cuba y Brasil, son consecuencia de......

Words: 1345 - Pages: 6

Premium Essay

Info

...Integrated Company Analysis Group A12 John Faustgen Murali Maddipatla Spencer Morse Topher Stephensen Hanjin Yu Table of Contents Company Introduction......................................................................................................................................... 1 Executive Summary .............................................................................................................................................. 1 Current Issues ......................................................................................................................................................... 1 Marketing Analysis ............................................................................................................................................... 2 The Target Segment .................................................................................................................................. 2 The Positioning Strategy ........................................................................................................................... 3 The Product Strategy................................................................................................................................. 3 The Promotion Strategy ............................................................................................................................ 4 The Distribution Strategy .............................................................................

Words: 5742 - Pages: 23

Premium Essay

Info

...GENERAL ATTRIBUTES ( all info that is in black is in my own words and can be straight put on the leaflet) time management Time management – so that a good job can be done at your workplace and keep your employer happy is by managing your time. This has in it things like getting to work on time and completing the task in the time that’s has been given to you to finish in. Time management is also really important as you have to make sure that you don’t waste needed company time by going to your personal issues that are not to do with the job. but, if you get to work on time every day or maybe early, as well as completing the task on time; it is valued by the employer as this shows you motivation towards your job and the employer know that you are willing to do a great job. In order to make the best use of your time at your workplace, you need to manage your time effectively. You can do this is several ways; these are couple of good ways of managing your time:          Take control of your time – you can do this by using a diary which would help you to remember which task has to be done by what time.          Protect your time space – this is by handling interruptions, making sure that when you get to work, you’re in your work zone and not get interrupted by other activities taking place around you.          Electronic online diary is another way of managing your time as you can keep a record of meetings, appointments etc and the advantage of this is that the......

Words: 1184 - Pages: 5

Premium Essay

Intro to Info Security Project Part 1

...in a branch office * Distance considerations from the closet to the desk for wired clients * Inline power requirements for all IP phone users in the branch office * Security, and manageability considerations * DMZ and small server farm * Wide area file services * Local authentication (survivability) for users * Security services such as intrusion detection/prevention * High availability and scalability LAN to WAN Security 1. Perimeter • Firewall • Network-based anti-virus • VPN encryption 2. Network • Intrusion detection / prevention system (IDS /IPS) • Vulnerability assessment (VA) tools • Access control / user authentication 3. Host • Host IDS • Host VA • Anti-virus • Access control/user authentication 4. Application • Host IDS • Host VA • Access control/user authentication • Input validation 5. Data • Encryption • Access control/user authentication WAN Security Wide Area Network domain is the connection between remote locations. WAN domains make up 1/5 of the IT infrastructure. The required company equipment for continuous monitoring includes firewalls and routers. Telecommunication service providers sell many different security options to help lock down your network. * Nationwide optical backbones * End-to-End IP transport * Multi-Site WAN cloud services * Metropolitan Ethernet LAN Connections * Dedicated Internet access * Managed services * Service level agreements WAN......

Words: 726 - Pages: 3

Premium Essay

Info

...Financial Accounting-Case Study | Answers to 2-1 Question 1 and 2 Working Capital = Total Current Assets – Total Current Liabilities Current Ratio = Current Assets/Current Liabilities For Kellog 2009 Working Capital = 2558 – 2288 = 270 million dollars Current Ratio = 2558/2288 = 1.18 For Kellog 2010 Working Capital = 2915 – 3184 = - (269 million dollars) = Working Capital Deficit Current Ratio = 2915 /3184 = 0.91 Change in Working Capital = 270 – (-269) = 539 million dollars % Change in Current Ratio: ((0.91 – 1.18) / 1.18)* 100 = -22.8 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ For General Mills May, 2009 Working Capital = 3534 – 3606 = -72 million dollars = Working Capital Deficit Current Ratio = 3534 /3606 = .98 For General Mills May, 2010 Working Capital = 3480 – 3769.1 = - (289.1 million dollars) = Working Capital Deficit Current Ratio = 3480 /3769.1= 0.92 Change in Working Capital = (-72) – (-289.1) = 217.1 million dollars % Change in Current Ratio: ((0.98 – 0.92) / 0.98)* 100 = 6 % Question 3 Both Kellog and GMI have same assets that made up their current assets except that GMI also have Deferred taxes included in their assets list and Kellog’s don’t do that. It is occurred because of the net loss carry over from the previous year. Kellog’s have Account receivable as the largest asset in 2010 i.e. 1190 million dollars while GMI in the same......

Words: 1338 - Pages: 6

Premium Essay

Info

...TECHNIQUES OF CAPITAL BUDGETING 1.(a) NPV of the project at a discount rate of 14%. = - 1,000,000 + 100,000 + 200,000 ---------- ------------ (1.14) (1.14)2 + 300,000 + 600,000 + 300,000 ----------- ---------- ---------- (1.14)3 (1.14)4 (1.14)5 = - 44837 (b) NPV of the project at time varying discount rates = - 1,000,000 + 100,000 (1.12) + 200,000 (1.12) (1.13) + 300,000 (1.12) (1.13) (1.14) + 600,000 (1.12) (1.13) (1.14) (1.15) + 300,000 (1.12) (1.13) (1.14)(1.15)(1.16) = - 1,000,000 + 89286 + 158028 + 207931 + 361620 + 155871 = - 27264 1. IRR (r) can be calculated by solving the following equations for the value of r. 60000 x PVIFA (r,7) = ...

Words: 367 - Pages: 2

Premium Essay

Company Info

...COMPANY INFORMATION 1. Company Name- Executive Technologies Ltd. Address- House 183 Road 69, Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212. Email- info@etlbd..net 2. Company Name- Jeans Express Ltd., Address- 49/A CDA’S, Fouzderhat Heavy Industrial Area, Sagarika Road, Pahartali, Chittagong. Email- info@laxlingerie.com 3. Company- Developer Email- abcmarks.sg@gmail.com 4. Comapany- Join Venture Address- House#84 (2nd Fl.), Road#7/A, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209 Email- career1205@gmail.com 5. Company- Abony Knitwear Ltd. address- Md. Muslim Uddin, Deputy Manager, R & D, Aboni Knitwear Ltd., Tetuljhara Union, Hemayetpur, Savar, Dhaka. Email- muslimuddin@babylon-bd.com 6. Company- Manufacturing Email- bdmfgcomp@gmail.com 7. Company- Leading indenting house at Banany Email- careeratssl@gmail.com 8. Company name- cititech Email- sisto@citechco.net Phone- 0192 3522 729 9. Company- manufacturing Email- hr@belbd.com 10. Company- garments Email- antrims3@bdcom.net 11. Company- sweater company Email- hnnath@technohaven.com 12. Company- multinational company Email- aa20467@gmail.com 13. Company- Covanta Bangladesh Email- sbarua@covantaenergy.com 14. Company- eversmart bd ltd. Address- Human Resources Manager, EVER SMART BANGLADESH LTD., Begumpur, Mirzapur, Gazipur-1740, Bangladesh. 15. Company- woven factory ...

Words: 7367 - Pages: 30

Premium Essay

Discussion Board 1 Econ 214

...How Exports impact GDP Tiffany Cook March 19, 2015 Econ 214 (gwartney, 2015) “Gross domestic import is the market values of all final goods and sales” There are various factors that make up the subcategories of the United States, Gross domestic product. This definition tells us how we ultimately arrive at a calculations of the gross domestic products, but it does not shed light on the economies output and input and the benefits or setbacks each service may have. Some ways that we can look at expenditure approach is to know the wealth of what our goods and services can provide, also how these goods and services can be a come up or a setback dependent upon what we do more of. The expenditure approach allows us to see what our consumers have been benefiting from with the goods and services that have been provided to them by the US. Foreigners make up a portion of the GDP with imports, but in order for us to be on the winning side we would have to provide other countries with more of our products for them to buy or consume. Therefore the greatest impact on GDP is what we export in order to gain a profit from the consumer. If we were the consumer we would be looking to do the same. The economies main goal is to make the money and keep more of it. Exports allow us to do more of that, imports gives us resources to supply the source products for us to export. (Deekay, 2009)States that “export instability stimulates inflation. When inflation rises in a country the products......

Words: 559 - Pages: 3

Premium Essay

Info

...HOW TO USE YOUR TI BA II PLUS CALCULATOR This document is designed to provide you with (1) the basics of how your TI BA II Plus financial calculator operates, and (2) the typical keystrokes that will be required on the CFA examination. A similar guide as published by Texas Instruments is available for download from www.ti.com/calc/baiiplus. In this tutorial, the following keystroke and data entry conventions will be used. [•] Denotes keystroke {•} Denotes data input A. Setting Up Your TI-BA II Plus The following is a list of the basic preliminary set up features of your TI BA II Plus. You should understand these keystrokes before you begin work on statistical or TVM functions. Please note that your calculator’s sign convention requires that one of the TVM inputs ([PV], [FV], or [PMT]) be a negative number. Intuitively, this negative value represents the cash outflow that will occur in a TVM problem. 1. To set the number of decimal places that show on your calculator: [2nd]→[FORMAT]→{Desired # of decimal places}→[ENTER]→[CE/C] For the exam, I would make sure that the number of decimal places is set to 5. 2. To set the number of payments per year (P/Y): [2nd]→[P/Y]→{Desired # of payments per year}→[ENTER]→[CE/C] P/Y should be set to 1 for all computations on the Schweser Notes and on the exam. 3. To switch between annuity-due [BGN] and ordinary annuity modes: [2nd]→[BGN]→[2ND]→[SET]→[CE/C] 4. To clear the time value of money memory registers: [2nd]→[CLR TVM] This function......

Words: 2517 - Pages: 11

Free Essay

Info

...response selection and response programming •  Be able to explain Hick’s Law •  Be able to retrieve Henry & Rogers (1960) and explain the methods, results and interpretations •  Be able to design practice environments to increase or decrease reaction time Information Processing * 1 Sources(of(Input •  Environmental(transduced(by( sensory(receptors •  Photons:(Vision High(spaAal(resoluAon •  Pressure(waves:(Auditory High(temporal(resoluAon •  Chemicals:(Smell(and(Taste •  InerAal(acceleraAons(of(the( head:(VesAbular •  Cell(deformaAons:(Touch(and( PropriocepAon((muscle,(tendon,( and(joint(receptors) Information Processing 2 1 * RepresentaAon •  Neural(code,(thought,(cogniAon:(AcAvaAon( of(a(specific(set(of(neurons(or(neural( networks( –  A(series(or(paLern(of(acAon(potenAals( represents (or( codes(for (thoughts,( percepAons,(acAons,… Introduction to Movement * 3 Human •  Second(and(third(stages(of( informaAon(processing –  Response(selecAon((decision) Input Stimulus Identification Response Selection Response Programming –  Response(Programming((acAon) Output Information Processing 4 2 * Results(of(Info(Processing •  Motor(Program:(Set(of(motor(commands(that(is( prePstructured(at(the(execuAve(level(that(defines( the(essenAal(details(of(the(skilled(acAon –  Specifies(what(to(do,(when(to(do(it,(and(for(how(long(to( do(it. Information Processing * 5 Output • ......

Words: 262 - Pages: 2

Free Essay

Ece 214 Week 1 Assignment ( Nutrition Issues )

...ECE 214 WEEK 1 ASSIGNMENT ( NUTRITION ISSUES ) A+ Graded Tutorial Available At: http://hwsoloutions.com/?product=ece-214-week-1-assignment-nutrition-issues Visit Our website: http://hwsoloutions.com/ Product Description PRODUCT DESCRIPTION ECE 214 Week 1 Assignment ( Nutrition Issues ), In this we are going to see about the malnutrition people and the defects that make them to be a malnutrition child in an effective manner. This also includes the children experiences in case of the developmental delays along with that of the weight-loss and illness effectively. This kind of issue arises as a result of the intake of protein along with that of the calories and various nutrients efficiently. Mostly all the orphaned as well as the institutionalized children may experience these form of the macronutrient and micronutrient deficiencies (Shamir, 2013). Thus it has the short term as well as the long term implication in an effective manner. The nutrient deficiencies will have various short-term implications in children and are given as Growth Implications Immune implications Proper health and nutrition is of critical importance to the growth and development of young children, yet many American children suffer from nutrition issues. Choosing either malnutrition or obesity, address the following: Discuss the short- and long-term impacts of this nutrition issue on children’s growth and development. In my early childhood the promotion in case of the physical and......

Words: 267 - Pages: 2

Premium Essay

Ece 214 Week 1 Assignment Nutrition Issues

...ECE 214 WEEK 1 ASSIGNMENT NUTRITION ISSUES To purchase this visit here: http://www.activitymode.com/product/ece-214-week-1-assignment-nutrition-issues/ Contact us at: SUPPORT@ACTIVITYMODE.COM ECE 214 WEEK 1 ASSIGNMENT NUTRITION ISSUES Proper health and nutrition is of critical importance to the growth and development of young children, yet many American children suffer from nutrition issues. Choosing either malnutrition or obesity, address the following: 1. 1. Discuss the short- and long-term impacts of this nutrition issue on children’s growth and development. 2. Describe a specific child (within the early childhood age range of birth to age eight) who has this nutrition issue. This may be a child you know or you can describe a fictitious child. In your description, address how the child’s school day is affected by the issue and describe three specific ways the early childhood teacher addresses the issue in the school or center setting. 3. Describe three specific ways to combat this nutrition issue that involve collaboration among school, family, and community (e.g., parent education, school breakfast, and lunch programs, etc.. The paper should be three to four pages in length, in addition to the title page and the reference page. Use at least two scholarly sources in addition to your text. Your paper should also be formatted according to APA style as outlined in the Ashford Writing Center. Carefully review the Grading Rubric for the criteria that will be......

Words: 1366 - Pages: 6

Free Essay

Info

...Part 1: Recognize & understand how time spent 30-min Diary Day 1: Saturday Time | Spent | Mood | Leisure | 9:30 AM | Woke up | Tired | - | 10:00 AM | Had a conversation with my boyfriend about dreams and what’s happening for the rest of the day. | Null | Yes | 10:30 AM | I got dressed, and discussed what to make for breakfast and had my coffee. | Null | No | 11:00 AM | Made two sausage English muffins. | Null | No | 11:30 AM | Brushed my teeth and got ready to go to work | A little stressed | No | 12:00 AM | Waited for the bus and took it to the metro station. | Stressed | No | 12:30 AM | Waited for the metro and took it to the metro stop for work while listening to relaxing music | A little less stressed | Mixed | 1:00 PM | Walked to work from the metro station and set up my station. Read my ‘todo’ list for the day. Started my work entry in my notebook. | Slightly relaxed | No | 1:30 PM | Working on a bug I found yesterday while listening to music. | Focused | yes | 2:00 PM | Walked to a sandwich place and ordered a sandwich. | Stressed | no | 2:30 PM | Got back to work and found a possible solution to my bug. | Happy | yes | 3:00 PM | Did some research to see if my bug will work and looked through other parts of my code. | Excited and focused | Yes | 3:30 PM | Research proved that it will work, so I started putting in the fix. | Excited | Yes | 4:00 PM | Finished working on the fix. | Focused and Excited | Yes | 4:30 PM | Tested if the...

Words: 1413 - Pages: 6

Dungeon Maker premium | Fairy Tail 169 | تطبيقات الشهيرة في آخر 24 ساعات