Free Essay

Wegmans

In: Business and Management

Submitted By giray
Words 697
Pages 3
WEGMANS
Binlerce şirket “Müşteri kraldır.” gibi müşterilerini ilk sıraya koyan sloganlar kullanıyor. Rochester, New York merkezli Wegmans öyle değil. Wegmans’ın beyanı açık: çalışanlar önce, müşteriler sonra. Bu konu hakkında müşteriler ne düşünüyor diye sorarsanız, bayılıyorlar. Müşteriler Wegmans’dan alışveriş yapmak için rutin olarak kilometrelerce yol gidip birçok başka marketi geçiyorlar. Şirket her yıl müşterilerinden övgü mektupları alıyor. Şehirlerinde Wegmans açılmasını isteyenlerdense daha bile çok. Böyle bir tutku şirketin kuruluşu olan 1915’den beri başarılı olmasını sağladı. Özel bir şirket olarak Wegmans finansal durumunu açıklamak zorunda değil ama ulaşılabilen rakamlar etkileyici. Şirketin faaliyet kâr marjı Safeway ve Kroger gibi ulusal şirketlere kıyasla iki kat yüksek. Metre kareye düşen satış ki bu en önemli satış etkinliği belirtisidir, ortalamaya göre yüzde elli daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. The Wall Street Journal, Wegmans için “ülkenin belki de dünyanın en iyi zinciri” demişti. Bu gibi sonuçlar her piyasada önemlidir ama market perakendesinde çok daha önemlidir. Dünyadaki en zor piyasalardan biridir. Birçok market perakendecisi, minicik bir kârı garantilemek için sürekli devam eden fiyat savaşlarıyla, sık sık işçi sorunlarıyla, yüksek işçi firesiyle ve bütün marketleri birbiriyle bir tutan bir müşteri profiliyle uğraşıyorlar. Bu sorunlar yetmezmiş gibi, Amerika’da Walmart ve benzeri büyük marketlerin halihazırda elinde olan fiyat verimliliğiyle uğraşıyorlar. Eğer siz şirketin üçüncü nesil CEO’su Danny Wegman olsaydınız,böyle acımasız rekabet ortamında Wegmans’ın işlerini nasıl devam ettirirdiniz? Kendinize ait olanı, market piyasasının dev indirimcileri arasında nasıl korurdunuz? Wegmans’ın piyasadaki en iyi çalışanları çekmesi ve onları üretken tutması için neler yapardınız?
Perakende market endüstrisinde, karşılaşılan her türlü zorluğa verilen alışıldık karşılık her zaman kemer sıkmak olmuştur. Müşteri hizmetlerinde, maaşlarda, çalışanlara sağlana faydalarda, personel eğitimlerinde ve benzeri her konuda. Amaç fiyatları düşük tutup kârı yükseltmek. Ancak, ve iş arkadaşlarının, sürekli kesintiye uğratmanın bir yarışa döndüğü indirimli satış mağazaları arasına katılmanın uygun olmadığı konusunda tavrı net. Bunun yerine, şirket misyonunu “müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet etmek” olarak gösteriyor. Bu misyonu gerçekleştirirken de birinci öncelik olarak çalışanlarını alıp, onlara müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda güveniyor.

Yerel marketler ve Wal-Mart’la rekabette başarılı olmak içinse, Wegmans’ın izlediği strateji, çok geniş ürün yelpazesi ve hem yiyeceği hem de müşterilere hizmet etmeyi seven çalışanlar. Peynir bölümü bunun için iyi bir örnek. Diğer mağazalardaki alışıldık yirmi-otuz çeşit peynir yerine, Wegmans dört-beş yüz çeşit peynir ve bunun yanında müşterilere yardım edebilecek ve en iyi peyniri sunabilecek bilgi sahibi çalışanlar sunuyor. Aslında, büyük olasılık bölüm sorumlusu, Avrupa’da peynir üretim bölgelerine peynir tadında ve üretiminde bilgi sahibi olması için araştırma turuna gönderilmiş bile olabilir. Kesinlikle böyle bir eğitim pahalıdır. Bunun üzerine ortalama üstü maaş ve çalışan faydasını da eklersek Wegmans’ın işçi masrafları rakiplerinden daha fazla. Bununla da kalmayarak, Wegmans müdürleri personellerine, alışıldık perakende mağazalarda sıkça bulunmayan bir kişisel ilgi gösteriyor. Örneğin, işi gereği sıkça şehir dışına çıkması gereken bir kadın annesinin kanser olduğunu öğrendiğinde, sormasına bile gerek kalmadan Wegmans yetkilileri, kadının şehirde kalıp annesine bakabilmesi için gerekli ayarlamaları yaptılar. Şirketin çalışanlarına verdiği önemin diğer bir göstergesi de çalışanların geleceklerine yaptıkları yatırımlar. Bu gelecekler çalışanları şirketin dışına götürseler bile. 25.000’den fazla çalışan şirket bursu aldı ve her yıl aşağı yukarı 4.000 çalışan Wegmans’ın finansal desteğiyle üniversiteye gidiyor. Bu yatırımlar çok önemli şekillerde geri dönüşüm sağlıyor. Başlangıç olarak, müşteriler farklı ürünleri nasıl kullanacaklarını anladıklarında daha çok alıyorlar ve memnun kalıyorlar. Wegmans çalışanlarıyla yaşanan bu tecrübeler, müşteriyle market arasında bağ kurulmasına yardımcı oluyor ve böylece müşterinin sadakati daha da artıyor. İşlerini severek yapıp kendilerine saygılı davranıldığını hisseden çalışanların da başka işlere gitmesi daha az olası oluyor. Çalışan firesi (her yıl ayrılan ve yeri doldurulması gerek iş gücü yüzdesi) perakende mağazalar için büyük bir masraf ama Wegmans’ın verdiği fire sektörün ortalamasına göre çok düşük bir miktar. Wegmans’daki olumlu yönetimin bir göstergesi de şirketin, Fortune dergisinin yaptığı Çalışmak İçin En İyi 100 Yer anketi başladığından beri bu listeye girmesidir ve her yıl bu listenin başında ya da başa yakın bir yerdedir. Tüketiciye en iyi şekilde hizmet misyonu, şirketin karar verme stilini de etkiliyor. Günlük kararlarda, serbest yönetim uygulanıyor. Yöneticiler, müşterinin memnun kalması konusunda gerekli kararları müşteriyle ilgilenen çalışanlarının vermesini istiyor. Bir Wegmans yöneticisinin birkaç yıl önce yaptığı bir şaka: “Biz 16 yaşında kasiyerlerin işlettiği, 3 milyar dolarlık bir şirketiz.”. Yapılanlar işe yarıyor olmalı ki, şirket şu anda 6 milyar dolarlık bir satışa ulaştı ve yavaşlayacak gibi de durmuyor.…...

Similar Documents

Premium Essay

Training for Excellence at Wegmans Food Markets

...Training for Excellence at Wegmans Food Markets Training for Excellence at Wegmans Food Markets Training programs within companies are very important. This gives companies the upper hand on keeping their employees at the peak of new policies, sales and training. Without training programs within the companies, employees do not have the knowledge to succeed at work and make sales. Wegmans food markets are at the cutting edge of training programs and on-the-job training. Wegmans training program fits to what the company needs in order to make money and succeed as a company. Wegmans uses a blended approach to training, combining sessions in the classroom and on-the-job training Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2009). The training that Wegmans provide for their employees ensure that that employees learn the value it places on superior customer service and working towards a common goal. Wegmans measure their success based on the store’s sales Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2009). The primary way Wegmans measure their success is growth in sales and profit. Wegmans uses one of the many ways a company can measure success. One way to measure the training that is given to employees is transfer of training. Employees using the knowledge, skills, and behaviors learned in training on the job. eLearning can be very important to Wegmans training programs. Web based training is less expensive than hiring an instructor in a......

Words: 382 - Pages: 2

Premium Essay

Wegmans

...Wegmans is a privately owned supermarket chain. They currently operate 81 stores throughout the Northeast with over 43,000 employees. Recent revenues in 2012 topped over 6 billion and have been moving up the ranks of becoming one of the largest privately held companies and largest supermarkets in the United States. Wegmans has numerous achievements and awards since its inception in 1916. For more than a decade they have been in the top ten lists for best companies to work for. In 2008 they banned all sale of tobacco to promote a healthier lifestyle. Wegmans believes it is important to have happy employees because that creates a great environment for customers. Wegmans offers competitive pay with mobility to move up within the company. They are constantly involving employees in many different programs such as eating healthier and becoming more active. Their employee turnover ratio is much lower than the industry average. Wegmans also believes in supporting the community and giving back. They encourage customers and employees to donate and more importantly Wegmans donates to many local charities and organizations. The shopping experience at this store is like no other. They architecture is pleasing to the eye. The stores offer a wide variety of food choices (including organic). The stores include their own bakeries, fresh produce, prepared foods, food courts, etc. The prices are consistently low and competitively priced. They are a very strategic company and......

Words: 407 - Pages: 2

Free Essay

Case of Wegmans

...changes considering the major costs. In the case of Wegmans Food Markets, the capacity means the upper limit on the load that this market can sell during a certain period. Since Wegmans Food Market prides itself on fresh produce, predicting the capacity inaccurately such as overestimating the capacity will lead to a high volume of inventory. Some food such as eggs, milk and meat cannot be stored for a long while. If the market fails to sell out all of the food it purchased, it will afford high costs, reducing the competitiveness of the market. On the other hand, if Wegmans Food Markets underestimates its capacity, stock out will happen. Customers cannot find out what they want and as a result, they will seek another supermarket. Losing existing customers or a low customer satisfaction, both of them will cause a bad influence on an organization. Reference: Textbook, Chapter 5 e. Inventory management Although inventory can meet anticipated customer demand and smooth production requirements, inventory is a liability to an organization considering the decrease in value as well as the costs of carrying inventories. Therefore, every organization attempts to remain the Economic Order Quantity (EOQ) of inventory, which can both satisfy the level of customer service and control the costs of ordering and carrying inventories. In addition, the volume of inventory will influence managers’ decisions on ordering. In the case of Wegmans Food Markets, this market uses a “ farm......

Words: 353 - Pages: 2

Free Essay

Wegmans

...Wegmans: A Company to Excel Ethics of Business Centenary College October 13, 2013 WEGMANS A COMPANY TO EXCEL The Wegmans grocery store chain started its history with two brothers, but today has over 36,000 employees with a genuine commitment to each of them. (Hoovers, 2013) John Wegman first started in the grocery business by opening Rochester Fruit and Vegetable Company in 1916. (History, 2013) The corporate headquarters is still located in Rochester, NY where the company started. (Snapshot, 2013) In 1921, the bothers John and Walter Wegman purchased the Seel Grocery Company. After acquiring the store the brothers introduced bakery and general items to the sales floor. Nine years later in 1930 the name changed to Wegmans and a 20,000 square-foot store with a cafeteria was opened. In 1931 John and Walter Wegman incorporate Wegmans, but the company still remains privately owned. (History, 2013) Wegmans has a history of quickly adapting to technology. The co-chairman Robert Wegman was part of the industry committee that created UPC labels and in 1974 Wegmans started to use bar-codes before most competitors. In 1990 electronic discounts and coupons were initiated. (Facts, 2013) Wegmans has grown substantially since its inception in 1916. The company is located in the northeast of American and has eight-three stores in six states. (Store Locator, 2013) Wegmans is a privately held company which Hoovers estimates the annual revenue exceeded 6.6......

Words: 2714 - Pages: 11

Free Essay

Wegman

...I can enter the market at full force. That is why I have chosen to introduce the privately owned retail chain Wegmans to South Africa. Moving Wegmans to South Africa and acquiring the Woolworths Limited retail chain company would be a good opportunity to encourage the growth of South Africa economically, socially and environmentally. Wegmans has made a name for itself in the United States with continuously ranking amongst the top privately owned grocery corporations in America. Woolworths Limited is one of the largest retail stores in Australia and in South Africa. It is a large company that owns many retail stores. The type of retail stores that Woolworths manages are; grocery, clothing, furniture, bedding, electronic and jewelry stores. Woolworths Limited even has a joint venture with Lowes Home Improvement. With the Wegmans philosophy of bringing quality food to the more upscale class while Woolworth focuses more on lowering costs could be a good acquisition for Wegmans in order to reach people of all social classes. The strengthening of telecommunications and infrastructures are providing an attractive site for foreign investors. The SEACOM project is underway with plans of establishing underwater cables to bring fast broadband internet to the eastern seaboard of Africa. The fact that the economy is still rapidly growing poses a great opportunity for this Wegmans and Woolworth business venture. It can be compared to the $16.5 billion rand acquisition ($2.4 billion......

Words: 585 - Pages: 3

Premium Essay

Wegmans

...Wegmans Food Markets, Inc. Wegmans Food Markets, Inc. is a supermarket chain with stores in New York, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, and Massachusetts.  The family-owned company was founded in 1916 and currently have 83 stores. Wegmans is recognized as an innovator and an industry leader, which has earned them a ranking with FORTUNE magazine as one of the ‘100 Best Companies to Work For’ for seventeen consecutive years.  Although in previous years, Wegmans ranked higher on Fortune’s list, landing first place in 2004, they continue to rank high, landing fifth place in 2013 and recently capturing twelfth place in 2014 (4). Wegmans’ consistent success over the years is based on family values which has been the driving force behind their reputation for having a strong ethical foundation. Implementation of their ethical values have placed them as a top competitor in the grocery industry. Unlike their competitors, their advantage has nothing to do with lower prices. Because of this they have set themselves apart from their competitors. Their commitment to ethics, integrity, and personal respect begins at the corporate level and works its way down through the ranks to positively impact their bottom line figures. They have gained superiority among their competitors. In fact, Wegmans was named one of the 2012 World's Most Ethical Companies for the third year in a row. They top the industry in all the world with regard to their code of ethics, superior litigation......

Words: 1199 - Pages: 5

Premium Essay

Case-Training for Excellence at Wegman Food Market

...Case: Training for Excellence at Wegman Food Market Wegmans Food Markets, “a regional supermarket chain based in Rochester, New York, is one of the top 75 U.S. supermarkets in terms of sales volume and is widely respected in the industry. Observers agree that training is a big reason why the company stands out,” (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2009, p. 209). In this paper I will discuss how training at Wegmans’ is related to its organizational needs and how Wegmans’ measure the success of their training programs. I will also discuss if an e-learning will be an appropriate training method at Wegman and for what aspect of training might it be most beneficial? I will discuss how on-going training for employees can have a positive impact on employee retention Discuss how training at Wegmans’ is related to its organizational needs. “Hiring the right people means more than just securing employees who possess the knowledge, skills, and abilities required to perform a particular job; these people must also be able to acquire new knowledge and skills as jobs and environments change,”(Dreher & Dougherty, 2001, p. 6). Wegman Food Market Human Resources department have to ensure that they are hiring the right people that will provide the customers with superior customer service and commit to implementing the knowledge they receive during training. Wegmans organizational strategy is for the employees to “understand sales and competing on the basis of quality and service,”......

Words: 1087 - Pages: 5

Premium Essay

Wegmans

...their products and services 2. The company may still expand its product and services 3. It can maintain its competitive edge by continues adaptation of new technologies D. Threat 1. There will be increasing level of competition with regards to the quality of product and its prices 2. There can be a sudden change of the taste and preferences of the consumer which Wegman’s Food Market can’t predict. 3. When economic crisis happens, it may affect the customer’s ability to shop and it may result on ceasing its operation. IV. Problem Identification How can Wegmans minimize cost and maximize resources without sacrificing its product quality and excellent service? V. Formulation of Alternatives A. Hired skilled workers with proper work experience to minimize the cost of their training. a. Advantage * It will minimize the cost that Wegman uses for its training. * It can make its operation faster since no extensive training is required. * b. Disadvantage * It will require more time and effort for the human resource department to hire skilled enough workers. * The company may reject employees with potentials and good credentials but without experience. * Skilled employees might cause high salary. B. Focusing on maintaining and improving the operation system. c. Advantage * Result in increasing level of quality goods/services over time. ...

Words: 767 - Pages: 4

Premium Essay

Strengths and Weaknesses of Wegmans Food Market

...STRENGTHS * Wegmans Food Market has a strong reputation because of its high product quality and excellent service and this attracts customers towards their outlets. It also has a very strong image when it comes to its owned organic food production and retails. * It has a very good employee percentage. It employs over 23, 000 people in its chain and they are constantly trained to learn more about its operations. These employees are motivated by compensation, benefits, and profit sharing. The company also attracts other grocery stores to send representatives to them for firsthand look at operations. * The company’s sales are exceptionally high as compared to average supermarkets. * The company’s stores have producing sections which are so much bigger than the average supermarkets’. Each store has special features. Some has a Market Cafe with different food stations. The customers can choose from different varieties of products. * The company’s continuously adopting new technologies to maintain competitive advantage over their competitors. It uses a system which can help them keep track of their inventory to determine the units on hand because too much of this can add to their department’s cost while having too little can cause shortages. * The company is open to new ideas. It uses a system known as “farm to market” in which the goods are directly delivered to stores. This helps them in reducing their inventory holding cost. * The company has a......

Words: 312 - Pages: 2

Premium Essay

Wegmans Food Markets

...Kari Thompson Mgmt 3100 August 28, 2015 Ch 1 Hw Wegmans Food Markets 1. How do customers judge the quality of a supermarket? Customers judge the quality of a supermarket similarly to how they judge the quality of other businesses. Customers want high quality products, good prices, and great customer service. Customers want to feel heard and want to feel as if what they have to say is valuable at the places they shop; they also want to be treated as an important individual when shopping there as well. Wegmans offers an impressive variety of high quality products in its store; this is another factor that will greatly affect how customers judge the quality of the store. Customers are going to judge the quality of the store many times by the quality of their interactions with the stores employees as well. 2. Indicate how and why each of these factors is important to the successful operation of a supermarket: a. Customer satisfaction— customer satisfaction is extremely important to the success of a supermarket as customers with high satisfaction are going to keep coming back. They will tell their friends to go there as well. Without customers, a supermarket ceases to be a supermarket. b. Forecasting—forecasting is important because It is important for stores to anticipate things such as demand of a product, holidays and busy seasons, and growth in the business. c. Capacity planning—capacity planning is important because businesses need to......

Words: 516 - Pages: 3

Free Essay

Wegmans Case Study

...CA S E S T U DY RETAIL Wegmans Gates, NY Background Wegmans Food Markets, Inc. is a family-owned supermarket chain headquartered near Rochester, NY. Wegmans currently comprises more than 75 stores throughout the Mid-Atlantic states, with 46 locations in New York State. Stores range in size from 80,000 to 140,000 square feet each. This initiative involves 25 of the 46 New York State Wegmans locations and proposed installation of upgraded lighting technologies throughout back store areas. Back store areas run 24 hours a day, 7 days a week, so the potential savings are impressive. Recommendations Wegmans replaced high-pressure sodium, metal halide and T12 lighting with high-performance T8 lighting in all of their “back-of-house” locations. In addition to the energy savings, Wegmans realizes additional control savings because occupancy sensors were installed in many areas. Incentives and Results NYSERDA’s incentives ($505,116) helped Wegmans defray a portion of the implementation costs to install the lighting. In total, the Wegmans project resulted in: •  nnual energy savings of 4,677,760 kWh A •  eak demand savings of 509 kW in the summer P •  nnual energy cost savings of almost $448,550 A •  imple payback of 2.27 years for this phase of the project S Wegmans and NYSERDA are currently working together to upgrade lighting technologies in the front store/sales area of 13 additional stores throughout New York State. To find out how......

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Case Analysis Wegmans Food Market

...CASE ANALYSIS OF WEGMANS FOOD MARKET Balmes, Jennylyn C. De Guzman, Marlene A. Endozo, Lyka M. Esguerra, Michelle Carmel B. Espiritu, Janelle Rajen S. Fajiculay, Joanna Marie T. Lopez, Evangeline Porto, Maria Lyn Sarmiento, Kris Jeine Laizl Kaez Tobeo, Baby Jane I. Point of View The group used the point of view of Wegmans Food Market’s management. II. Time Frame The case happened during the maturity of Wegmans Food Market. III. SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Analysis Strengths 1. Wegmans Food Market is a well-known premier grocery chain as it offers high product quality and excellent service to customers. 2. It is positioned in good locations in United States where it does its business. 3. It offers variety of products and extended additional features wherein customers can choose from. 4. The company's produce department employs specialized way of transferring produce to reduce bruising 5. It maintains a strict control on its suppliers considering the quality and timeliness of deliveries. 6. It involves the coordination of departments in verification of inventory count. 7. It has good people who are well-trained, knowledgeable, and committed to the organization. 8. It continues to adopt technological processes and systems to maintain its competitiveness. Weaknesses 1. Because of too much emphasis on satisfying customers, high cost of improving the products and service is......

Words: 2059 - Pages: 9

Free Essay

Wegmans

...Wegmans Wegmans is able to sustain its culture by the manner in which they treating their employees like parts of their family. According to the description in our text, Wegmans is an example of a clan culture that emphasizes tradition, loyalty, personal commitment, extensive socialization, teamwork, self-management and social influence as its attributes. They differentiate and establish their company’s culture to new employees from the beginning in the interview process. By hiring persons interested in gourmet food, they get people who want to sell gourmet food. Another aspect of their culture is the teamwork demonstrated when opening a new location as in the Dulles store opening. Their culture is taught by existing managers and employees as shown in how the other locations help to train and onboard the new employees and work with the store until it is running smoothly. The 6% turnover rate of Wegmans employees, which is well below the industry norm, shows how the company’s benefits, higher pay rates, scholarships help to foster long-term employee loyalty and commitment. Simply put, this family-owned business treats their employees like the valuable assets to the business that they are. A possible threat to Wegmans culture could be duplication by a competitor that figures out how to get the same results and success with less money spent. It is said that the best compliment is for another to want to be like you. I also see......

Words: 360 - Pages: 2

Premium Essay

Human Resources Wegmans Food Market

...Table of Contents Abstract 1 Introduction ii History of Wegmans ii Why Employees Enjoy Working at Wegmans iii How Wegmans Attracts, Retains and Develops Employees v Strength of HR vii HR Competitive Advantage ix Other Important Learning about Wegmans xi Company Developments xii Conclusion xiii References xiv Abstract Wegmans has done many things over the years to achieve the reputation as being one of the best employers in the United States. The company operates 67 stores in four states, employing over 30,000 people, and close to two and a half million customers per year. Since 1981, the company has given $56 million dollars in scholarships to more than 25,000 full-time and part-time employees. Wegmans turnover rate is only 6%, which is considerably lower than the industry average. Wegmans HR function is strength because they take a strategic approach that not only covers standard functions but they also capitalize on interpersonal functions as well. Wegmans has also adopted the theory that treating employees well will increase job performance, thus increasing customer satisfaction. In 2011, Wegmans developed a donation program to help flood victims in Pennsylvania and New York States’ Southern Tier. Wegmans has consistently shown that they are a top notch employer. Respecting values and empowering employees are just a couple of the many things that make Wegmans one of the best companies to work for. Introduction There is one name that strikes a chord......

Words: 4186 - Pages: 17

Free Essay

Case Wegmans

...CASE ANALYSIS #1 Wegmans Food Market Group 1 (BSA 3201) Alido, Jessica _________________ Bautista, Shirley H. _________________ Como, Shandy G. _________________ Evangelista, Clariz B. _________________ Garcia, Gian Pauline _________________ Gonzales, Realyn _________________ Ilagan, Kevin Allen _________________ Marquez, Mayette R. _________________ Pablo, Daniel Ezra M. _________________ Zaraspe, Glaiza I. _________________ I. Point of View The group will use the point of view of a marketing strategist. II. Time Frame The case happened during the maturity of Wegmans Food Market. III. SWOT Analysis  Strengths 1. The company operates over 70 stores in Rochester, Buffalo, Syracuse, New York State, New Jersey, Pennsylvania and Virginia. 2. The company employs over 37,000 people and has annual sales of over $3 billion. 3. Wegmans has a strong reputation for offering its customer high product quality and excellent service. 4. Each store has various special features offering different products and services. 5. The company prides itself on fresh produce in which it uses the “farm to market” system thus reducing the company’s inventory holding costs and getting the produce into the stores as quickly as possible. 6. Many stores have a full-service butcher shop offering a variety of fresh meat products with highly-trained employees that instills a “selling culture”. 7. Wegmans continually analyzes store operations to improve......

Words: 946 - Pages: 4

Baixar toque para celular | Floral Galaxy Washi Tape Masking Tape Scrapbook Decor Paper Adhesive Sticker DIY | US Men Waist Trainer Cincher Body Fajas Corset Gym Sport Women Shaper Slim Belt